Задайте вопрос юристу

606 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 14 января 2022, вопрос №54481 150 грн.

Как защитить воспитателя от увольнения?

У одной из мам в детском саду возник конфликт с воспитателем и она требует отстранить ее от работы. Остальные родители довольны воспитателем и хотят ее как то защитить. Что нам,родителям можно сделать в данной ситуации, чтобы предотвратить увольнение воспитателя?

Ответы юристов (7)

  Дубовенко Володимир Володимирович
  Дубовенко Володимир Володимирович 6 дней назад

  Юрист, г. Николаев, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Вітаю!

  По-перше, відсторонення від роботи та звільнення - це різні речі, які мають різні підстави та наслідки. Відповідно до статті 46 КЗпП України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій військовим командуванням допускається у випадках, визначених Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

  Тобто, для відсторонення необхідним є наявність передбаченої законом причини, а також відповідне розпорядче підтвердження керівництва - наказ про відсторонення, який можна оскаржити.

  Звільнити працівника роботодавець без причин не має права, оскільки статтями 40, 43, 43-1 КЗпП України чітко визначені підстави для звільнення з ініціативи роботодавця, зокрема, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (можлива причина). Як варіант, до особи спершу може бути застосована догана як захід стягненя, відповідно до статті 147 КЗпП України.

  Якщо особа заявляє керівництву про якісь випадки порушення посадових обов'язків працівником дитячого садку, проте Ви та інші батьки маєте іншу думку на цей рахунок та заперечуєте відповідні факти, можете звернутися до керівництва дитячого садку зі зверненням щодо заперечення відповідних фактів, проте основні засоби захисту своїх трудових прав, в разі їх порушення, повинен вживати сам працівник.

  +1 / 0
  Антоненко Вячеслав
  Антоненко Вячеслав 6 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Елена!

  Чтобы уволить человека, в том числе воспитателя, нужны обьективные на это причины и основания.

  Я их не вижу. Но если Вы действительно хотите повлиять на ситуацию, советую Вам подать на имя директора груповое обращение с требованием не увольнять воспитателя.

  Если нужна помощь, обращайтесь!

  +2 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 6 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Елена!

  Если Вы и группа родителей, хотите поддержать воспитателя, то рекомендую Вам подать в её поддержку коллективное заявление на имя заведующей детским садом о том, что воспитатель надлежащим образом исполняет свои трудовые обязанности, что у Вас т к ней претензий, а написанная ранее на неё жалоба, подана по причине неприязненных отношений, что просите не принимать её во внимание.

  Всего доброго, удачи Вам!

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 6 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Звільнити вихователя може директор закладу на підставі порушень ,які виявить службове розслідування за результатами висновкі комісії з органів управління освітою ,таких ,як :

  Управління освіти та науки міста та області.

  Державна служба якості освіти.

  Але для їх перевірок закладу потрібні підстави

  Наприклад якщо батьки дитини письмово повідомлять про ті чи інші порушення ,то вказані органи зберуть комісію і вийдуть з перевіркою. Батьки можуть колективно подати пояснення комісії зі своєю позицією . За результатами перевірки складається акт про відповідність займаній посаді.

  На період перевірки працівника мають відсторонити до остатосного рішення.

  Звільнити працівника роботодавець без причин не має права, оскільки статтями 40, 43, 43-1 КЗпП України чітко визначені підстави для звільнення з ініціативи роботодавця, зокрема, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (можлива причина). Як варіант, до особи спершу може бути застосована догана як захід стягненя, відповідно до статті 147 КЗпП України.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +2 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 6 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  "ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти"

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%B...

  "36. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

  Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та цього Положення.

  Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.

  37. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами...

  44. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами відповідного закладу. Керівник закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради.

  45. Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Для закладів дошкільної освіти з однією - двома групами може утворюватися одна педагогічна рада на кілька закладів.

  До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

  На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

  46...Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:...

  розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;".

  Принятие решения зависит от руководства детского сада и от управления образования местной государственной администрации.

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 4 дня назад

  Юрист, г. Днепр, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Закон Украины "Про освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#T...(:

  "Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу...

  2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:...

  дотримуватися педагогічної етики;

  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;...

  захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;..

  повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)...".

  Закон Украины "Про дошкільну освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text):

  "Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

  Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами...

  Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

  1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:...

  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;..".

  Семейный кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page#T...):

  "Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини..

  2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток...

  Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

  1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.

  2. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень.

  3. Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом.".

  Закон Украины "Про охорону дитинства" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text):

  "Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства...

  Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що грунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини...

  Працівники закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, які контактують з дітьми, повинні бути ознайомлені з інформацією про захист дітей від усіх форм насильства, у тому числі домашнього насильства, експлуатації, найгірших форм дитячої праці або інших проявів жорстокого поводження з дитиною.

  Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини...

  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини,...

  Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку системи послуг з підтримки сімей з дітьми та мережі дитячих закладів...".

  "ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%B...):

  "36. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування)...

  38. Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом...".

  КЗоТ Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text)6

  "Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов

  Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках:...

  3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;...".

  Считаю, что защите подлежит не воспитатель, а ребенок, в защиту которого действует его мама. Необходимо знать основания, действительные обстоятельства жалоб и требования мамы, чтобы объективно дать оценку законности жалоб и принятия мер к воспитателю.

  +1 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 3 дня назад

  Адвокат, г. Киев, 17 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  У одной из мам в детском саду возник конфликт с воспитателем и она требует отстранить ее от работы. Остальные родители довольны воспитателем и хотят ее как то защитить. Что нам,родителям можно сделать в данной ситуации, чтобы предотвратить увольнение воспитателя?

  Чтобы уволить или отстранить - работника, нужны объективные причины и основания. Просто так єто невозможно . Так что пока Вам нечего переживать

  0 / 0

Похожие вопросы

Мою зарплатную карту заблокировали

Видел тут http://writemyessaycheap.us/ указано что некоторые банки или кредитные союзы используют блокировку - блокировку части доступного кредита на кредитной карте...

20 января 2022 Дмитрий, г. Винница

1 ответ