Задайте вопрос юристу

711 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Гражданское право, 25 ноября 2022, вопрос №76220 550 грн.

Как получить виплату

Як получить виплату за те що я пів года провоював в секторі і в мене виявили Гепатит С, якого в мене не було раніше, знайомий говорив мені сума 750000тис гр складає десь около, як мені це зробить все куди писать і до кого обращяця

Ответы юристов (7)

  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич 11 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Євгене!

  Дійсно подібні виплати мають місце, лише далеко не в тому розмірі, як Ви думаєте.

  Допомога в розмірі місячного грошового забезпечення виплачується військовим при наявності таких підстав:

  смерті дружини (чоловіка), батьків, дітей військовослужбовця;

  порушення стану здоров'я військовослужбовця, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме (потрібне я виділив жирним шрифтом):

  • онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);
  • захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;
  • вибуття на тривалу реабілітацію (більше одного місяця) внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, які потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з тривалим застосуванням дорогих лікарських засобів

  Для отримання такої виплати Вам треба обов'язково пройти ВЛК, а після того подати рапорт до командира частини, додавши до нього висновок комісіїта всі необхідні медичні документи.

  Виникнуть додаткові питання, натискайте кнопку "звернутись" біля мого профілю!

  +1 / 0
  Гіммельфарб Станіслав Олегович
  Гіммельфарб Станіслав Олегович 11 дней назад

  Адвокат, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  Порядок отримання одноразової компенсації за захворювання отримане під час виконання військового обов'язку встановлено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

  Якщо Ваше захворювання не привело к інвалідності, то допомога виплачується у разі часткової втрати працездатності залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями.

  Для призначення потрібні наступні документи:

  1. заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  2. довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.

  До заяви додаються копії:

  1. постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  2. документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
  3. сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
  4. документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).

  Якщо ви продовжуєте службу, то документи подаються через командира частини, якщо звільнені - до ТЦК СП за місцем знаходження.

  Керівник уповноваженого органу подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи.

  Розпорядник бюджетних коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або у разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

  Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.

  0 / 0
  Корнійчук Євген Іванович
  100%
  Корнійчук Євген Іванович 11 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 7 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня! На ваше запитання доповідаю наступне.

  Момент виникнення права на допомогу

  Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

  • у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
  • у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;
  • у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (пункт 3 Порядку).

  В п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" зазначено, що громадянин може бути оголошений в судовому порядку померлим у разі встановлення обставин, на підставі яких суд робить вірогідне припущення про смерть громадянина, коли немає доказів про факт його смерті. У цих випадках, суд визнає днем смерті громадянина, оголошеного померлим, день його гаданої смерті, якщо він пропав безвісті за обставин, які загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, а в інших випадках днем смерті вважається день набрання законної сили рішення суду про оголошення громадянина померлим.

  Таким чином, для отримання грошової допомоги від держави, у зв'язку з загибелю захисника України, який вважається пропавшим безвісті, необхідно в порядку окремого провадження звернутися до суду, але не раніше 6 місяців з дня коли особа пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями або після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.

  Перелік необхідних документів

  Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності - заява та додані до неї копії:

  • довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності (завірена копія);
  • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
  • документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  • рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за наявності).

  Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога - заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:

  • свідоцтва про смерть військовослужбовця;
  • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
  • свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
  • документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
  • свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
  • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
  • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання.
  • витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
  • витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
  • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
  • рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) (за наявності).

  У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

  Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку (абзац п'ятий пункту 5 Порядку).

  Розміри одноразової грошової допомоги№Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідностіРозмір допомоги на дату встановлення інвалідностіI групаII групаIII група1.військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби400-кратний прожитковий мінімум*300-кратний прожитковий мінімум*250-кратний прожитковий мінімум*2.військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби120-кратний прожитковий мінімум*90-кратний прожитковий мінімум*70-кратний прожитковий мінімум*3.військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період строкової військової служби, проходження таких зборів, служби у військовому резерві120-кратний прожитковий мінімум*90-кратний прожитковий мінімум*70-кратний прожитковий мінімум*№Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідностіРозмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності1.військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності70-кратного прожиткового мінімуму*2.військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності50-кратного прожиткового мінімуму*3.військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності50-кратного прожиткового мінімуму*№Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервістаРозмір допомоги1.у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку у випадку, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби750-кратний прожитковий мінімум*2.у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку, якщо смерть настала у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори500-кратний прожитковий мінімум*

  *прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність/в якому настала загибель (смерть).

  Строк розгляду питання

  Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів (пункт 20 Порядку).

  У випадку прийняття рішення про відмову у призначення такої допомоги заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням мотивів відмови. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в судовому порядку.

  Виплата одноразової допомоги не здійснюється:

  Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

  • вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
  • вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
  • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
  • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

  Якщо є питання, задавайте!

  Якщо я допоміг вирішити ваше питання ставте галочку під моїм фото. Підтримайте лайком, залиште відгук.

  Для детальної консультації натискайте кнопку звернутися.

  +1 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 11 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Женя!

  У даному випадку мова йде про одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності. Підстави призначення та розмір допомоги у разі встановлення інвалідності:

  ♦ військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі:

  • 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності I групи;
  • 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності II групи;
  • 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності III групи;

  ♦ військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:

  • 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності I групи;
  • 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності II групи;
  • 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності III групи;

  ♦ військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:

  • 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності I групи;
  • 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності II групи;
  • 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення інвалідності III групи.

  Підстави призначення та розмір допомоги без встановлення інвалідності:

  У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від:

  • 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  • 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  • 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

  Куди звертатися?

  До структурних підрозділів державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів.

  Перелік необхідних документів:

  Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подає такі документи:

  1. заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  2. довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.

  До заяви додаються копії:

  1. постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  2. документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
  3. сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
  4. документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).

  Зміна розміру допомоги:

  Якщо протягом двох років військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії вищу групу чи іншу причину інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

  У разі повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її виникнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.

  При цьому, слід чітко розмежовувати «первинне встановлення групи інвалідності» та «встановлення відсотка втрати працездатності». Тобто, якщо військовослужбовцю встановлено відсоток втрати працездатності, а через термін більше двох років йому встановлюють первинно групу інвалідності, то він має право на отримання одноразової грошової допомоги, з урахуванням раніше виплаченої суми.

  Граничний розмір одноразової грошової допомоги не повинен перевищувати розміру допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.Терміни проходження документів:

  Керівник уповноваженого органу подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи.

  Розпорядник бюджетних коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або у разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

  Порядок виплати допомоги:

  Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу.

  Особам, звільненим з військової служби, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється органом державної влади, який здійснював розрахунок під час звільнення з військової служби.

  Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

  ОТЖЕ, наразі Вам потрібно пройти ВЛК та отримати постанову щодо встановлення причинного зв’язку захворювання.

  Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/conv#n...):

  Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців

  Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

  Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу

  1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  Турбота про збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби.

  Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

  За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

  СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text):

  Лікувально-профілактичні заходи

  254. Військовослужбовці зобов’язані негайно повідомити про захворювання безпосередньому начальникові, який зобов’язаний направити хворого до медичного пункту частини.

  Порядок медичного огляду військовослужбовців визначений главою 6 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/conv#...):

  6. Медичний огляд військовослужбовців

  6.1. Направлення на медичний огляд проводиться:

  а) військовослужбовців строкової служби: командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того, - головними лікарями цих закладів;

  б) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

  6.35. У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у батальйонах (командах) видужуючих). У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена ще на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров'я, і підписується головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою.

  Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

  6.36. Щодо військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВВНЗ, ліцеїстів, у яких зріст 190 см та вище, ВЛК приймає постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини передбаченого для них продовольчого пайка на весь термін строкової служби, навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу) та у військовому ліцеї.

  Отже, Вам потрібно повідомити свого начальник про ваш стан здоров'я, через який Ви не може приступити до виконання службових обов'язків, та просити направити Вас до медичного пункту ЗОЗ для вирішення питання щодо амбулаторного або стаціонарного лікування з подальшим проходженням ВЛК.

  Зразки рапортів - https://legal100.org.ua/uchasnykam-rosiisko-ukrain...

  Чи можна потрапити на медичну комісію без направлення військового начальника:

  У структурі військово-лікарських комісій передбачено контрольні функції вищих щодо нижчих та можливість подавати скарги.

  Так, Центральна військово-лікарська комісія (на базі військово-медичного клінічного центру) перевіряє роботу підпорядкованих їй ВЛК з питань військово-лікарської експертизи, скеровує до військових лікувальних закладів на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців.

  А ВЛК регіону (дислокуються на базі військово-медичних клінічних центрів регіону) мають право розглядати скарги з питань військово-лікарської експертизи, здійснюють контроль за організацією та проведенням медичного огляду військовослужбовців, перевіряють роботу підпорядкованих ВЛК та можуть давати їм роз’яснення.

  Крім цього, штатні ВЛК (центральна, регіону, евакуаційного пункту та госпітальної бази) можуть видавати рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду.

  На ВЛК евакуаційного пункту покладається організація військово-лікарської експертизи в госпітальних базах, а на ВЛК місцевого евакуаційного пункту – у лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих місцевому евакуаційному пункту.

  Отже, звернення до вищих за рангом ВЛК може допомогти обійти початок процедури для звільнення, а саме скерування на медичний огляд військовими начальниками на підставі рапорту.

  Чи можна притягнути до відповідальності керівництво, яке не відпускає військовослужбовця на медогляд:

  Дії військових начальників, які відмовляються скерувати військовослужбовця на медичний огляд для встановлення придатності до військової служби, можуть кваліфікуватися як адміністративне правопорушення, зокрема за статтями 172-13 (інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб) та 172-16 (інше умисне невиконання військовою службовою особою покладених на неї службових обов’язків) КУпАП.

  Протокол про адмінпорушення може складати прокурор або органи управління Військової служби правопорядку ЗСУ. Далі такі справи розглядає загальний суд.

  Звертатися до прокурора можна в такий спосіб (з урахуванням згаданих вище вимог до звернення).

  Центральний регіон: за допомогою заповнення форми на сайті, телефоном на гарячу лінію (044) 286-37-89 або електронним листом на пошту zvernennya@vppnr.gp.gov.ua, а також звернувшись на окремі пошти та контакти прокуратур за областями регіону.

  Південний регіон: за допомогою заповнення форми на сайті або листом на електронну пошту vp.pru.vp@gmail.com, а також звернувшись на окремі пошти прокуратур за областями регіону.

  Зона об’єднаних сил: телефоном на гарячу лінію (068) 366 01 02 (Viber, WhatsApp, Telegram), електронним листом на пошти 08@ato.gp.gov.ua, specprokuraturaos@gmail.com, а також звернувшись на окремі пошти прокуратур за областями.

  Західний регіон: за допомогою заповнення форми на сайті, телефоном на гарячу лінію (032) 233-31-18. Офіс генерального прокурора: за допомогою заповнення форми на сайті, телефоном на гарячу лінію (044) 200-76-24.

  Водночас, на мою думку, цей варіант потрібно використовувати з обережністю та як крайній захід, зважаючи на складність обставин збройної агресії РФ, а також на характер дій військових начальників у конкретній ситуації.

  Начальника, який відмовляється видати скерування на медкомісію, можна також спробувати притягти до відповідальності за дисциплінарний проступок.

  Дисциплінарний статут ЗСУ передбачає, що в разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за потреби – накласти дисциплінарне стягнення.

  Дисциплінарна відповідальність та відповідальність за адміністративні правопорушення в цьому разі взаємозаперечні, оскільки це прямо передбачено абзацем 4 ст. 15 КУпАП та абзацем 2 п. 45 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

  Як звільнитись із ЗСУ за станом здоров`я:

  Військовослужбовець може бути звільнений з військової служби за станом здоров’я або йому може бути надана відпустка за станом здоров’я. Підставою для звільнення за станом здоров’я є висновок (постанова) ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

  Законодавство прямо встановлює таку норму: звільнення військовослужбовців, які не підлягали призову на військову службу за станом здоров'я, без стаціонарного обстеження та медичного огляду забороняється.

  Тому якщо хвору людину призвали до лав ЗСУ без проведення медичного огляду або проігнорували якісь довідки про її хвороби, то потрібно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитись із ЗСУ за станом здоров'я.

  Рекомендую такий порядок дій для звільнення:

  1. Подання військовослужбовцем рапорту про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення.

  2. Направлення військовослужбовця на медичний огляд від його прямих керівників. Це можуть бути, зокрема, командир окремої частини, рівні йому та вище, начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону.

  3. Проведення медичного огляду ВЛК та прийняття нею постанови у формі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

  4. Якщо в період оформлення звільнення з військової служби особа не може за станом здоров'я виконувати службові обов'язки, то потрібно оформити постанову про звільнення від виконання службових обов’язків до 30 календарних днів.

  5. Скерування висновків ВЛК до військової частини, де в службі персоналу оформлюються та надсилаються документи відповідній посадовій особі.

  6. Негайне видавання наказу про звільнення командиром бригади, полку (щодо осіб у військових званнях до майстер-сержанта) та оголошення його командиром (начальником) військової частини.

  7. Відправлення у відставку – здавання посади, вилучення зі списків особового складу військової частини й скерування до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання, куди особа має прибути в п’ятиденний строк для взяття на військовий облік.

  Цей порядок докладно описано в Положенні про проходження військової служби в ЗСУ.

  У цьому документі вказано, що якщо приймається висновок про тимчасову непридатність, то процедура така сама, але визначається наступна дата повторного медичного обстеження (через 6 або 12 місяців), а особа звільняється в запас за станом здоров’я, а не у відставку.

  Якщо буде потрібна моя допомога, звертайтеся через кнопку зеленого кольору "Звернутися".

  При зверненні вказуйте свою е-пошту, по якій з Вами можна зв'язатися.

  ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО!

  +1 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 11 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  ПОЛОЖЕННЯ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text):

  21. Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) у військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, які призвані на збори, та колишніх військовослужбовців зі службою у Збройних Силах України

  21.1. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювання, травми, контузії, каліцтва, поранення.

  21.2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу, військовозобов'язаних і резервістів, призваних військовими комісаріатами на навчальні (перевірочні) збори, при медичному огляді вирішують позаштатні постійно діючі госпітальні, гарнізонні ВЛК і ЛЛК та за потреби - штатні ВЛК.

  21.3. Причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишніх військовослужбовців визначають штатні ВЛК; у колишніх військовослужбовців інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та військових формувань колишнього СРСР, правонаступниками яких вони стали, - штатні ВЛК цих військових формувань та оформлюють протоколом за формою, наведеною в додатку 19.

  У випадку відсутності підстав для зміни або визначення причинного зв’язку захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв) у формулюваннях, передбачених пунктами 21.5, 21.6 цієї глави, протокол не складається, а заявнику надається письмове роз’яснення.

  21.4. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів під час навчальних зборів, кандидатів на навчання у ВВНЗ, направлених військовими комісаріатами, коли їм встановлено діагноз і постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу або довідкою, ВЛК встановлюється причинний зв'язок захворювання (поранення, контузії, каліцтва, травми).

  21.5. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв приймаються в таких формулюваннях:

  а) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби у складі діючої армії і флоту у роки Громадянської війни, Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота) або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

  б) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане (крім випадків протиправного діяння), у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

  При ураженнях, зумовлених дією ДІВ, КРП, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби".

  Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, у випадках, передбачених частиною 3 статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

  в) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків, або одержане внаслідок правопорушення.

  г) "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (контузія, травма, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік країн затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), далі - Перелік країн), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій.

  Зазначена постанова приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести або підтверджують початок захворювання на період участі в бойових діях.

  ґ) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

  Постанова в такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у підпункті "а" цього пункту.

  Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести або підтверджують початок захворювання на період перебування в діючій армії.

  д) "Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

  У такому самому формулюванні приймаються постанови при медичному огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні

  е) "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі і захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу), і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

  Постанова в такому формулюванні приймається також за наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва) і придатність до військової служби.

  є) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (контузія, травма, каліцтво) отримане військовослужбовцем при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій.

  ж) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності і він визнаний учасником бойових дій.

  Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести або підтверджують початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН.

  з) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій Місії ООН, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

  и) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

  к) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) отримано військовослужбовцем під час виконання миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії.

  21.6. При встановленні причинного зв'язку захворювань військовослужбовців з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, учасників ядерних випробувань і випробувань ядерної зброї та тих, що брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, постанови приймаються у формулюваннях (наявність посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії (постраждалого від наслідків аварії) на Чорнобильській АЕС відповідної категорії при встановленні причинного зв'язку обов'язкова):

  а) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у строки, передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 1997 року № 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252, (далі - наказ МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150), і військовослужбовець, колишній військовослужбовець має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

  б) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у ліквідації аварії на ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), крім аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

  в) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у випробуванні ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

  У такому самому формулюванні приймаються постанови про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань.

  г) "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання військовослужбовця, визнаного постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150.

  21.7. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або засвідченої копії Акта про нещасний випадок (додаток 1 до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року № 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за № 169/5360 (зі змінами)), у яких зазначаються обставини отримання поранення (контузії, травми, каліцтва). На військовослужбовців довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) оформляється у 2 примірниках, перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий зберігається постійно в особовій справі військовослужбовця. У виняткових випадках допускається розгляд ВЛК копії вказаної довідки, засвідченої відповідною посадовою особою та скріпленої гербовою печаткою військової частини (закладу охорони здоров'я Збройних Сил України).

  21.8. При медичному огляді військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на збори, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво) до введення в дію Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, і не мають довідки, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення (контузії, травми, каліцтва) (записи про первинне звернення по медичну допомогу із зазначенням обставин одержання поранення (травми), витяг із історії хвороби, матеріали службового розслідування, дізнання, досудового слідства за фактом поранення (травми) та інші медичні або військово-облікові документи).

  Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, травми (контузії, каліцтва, поранення).

  Прийняття ВЛК постанов про встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва) без наявності документів, передбачених пунктом 21.7 та абзацом першим пункту 21.8 цієї глави, забороняється.

  21.9. Визначення причинного зв'язку захворювання (поранення, контузії, каліцтва, травми), що призвело до смерті військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, проводиться штатними ВЛК.

  21.10. Медичний огляд військовозобов'язаних, резервістів, які одержали поранення, травму під час зборів, проводиться після закінчення лікування, незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів, з винесенням постанови про причинний зв'язок поранення, травми.

  21.11. У тих випадках, коли свідоцтво про хворобу на призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста за наслідком одержаного поранення (контузії, травми, каліцтва) не складається, довідка ВЛК з постановою, у тому числі і про причинний зв'язок поранення, видається йому на руки під підпис у Книзі протоколів засідань ВЛК або направляється у військовий комісаріат, яким військовозобов'язаний (резервіст) призваний на збори.

  21.12. Причинний зв'язок захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше, у ВЛК розформованих військових або прикордонних округів, груп військ, родів військ, визначають (переглядають) штатні ВЛК за територіальним принципом, де проживають колишні військовослужбовці, у межах територіальної відповідальності штатних ВЛК.

  21.13. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або інших військово-медичних документах постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень), неналежного їх оформлення або незгоди з постановою, а також у разі наявності в документах записів про звільнення із Збройних Сил України "через хворобу чи за станом здоров'я" військовий комісаріат направляє документи осіб, звільнених з військової служби, на розгляд до штатної ВЛК за територіальним принципом.

  За наявності підстав для зміни (перегляду) постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, зазначених у свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК), постанова ВЛК при прийнятті нової постанови підлягає скасуванню (відміні). Постанова ВЛК оформляється протоколом засідання штатної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень).

  21.14. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва направляється в органи соціального захисту і до військового комісаріату за місцем проживання колишнього військовослужбовця. Якщо питання про причинний зв'язок захворювання (поранення) розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову, направляє її заявникові або видає на руки.

  21.15. У разі коли у військово-облікових, військово-медичних документах колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, діючого на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, штатна ВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею, і виносить постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення.

  21.16. Якщо у свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК), складеному на військовослужбовця (осіб, звільнених з військової служби), зазначені хвороби (поранення), одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанови про їх причинний зв'язок окремо.

  21.17. У тих випадках, коли в документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання (поранення), діагноз сформульований неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання, і називає уточнений діагноз захворювання (поранення), за яким прийнято постанову на цей час.

  21.18. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання (поранення) є записи в документах (історія хвороби, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжки, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів службового розслідування, дізнання, досудового слідства або суду).

  21.19. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми (контузії) з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військових медичних документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

  21.20. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у період проходження військової служби, є згадки про захворювання (поранення) або в цих самих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання (поранення), то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку і прийняття відповідної постанови.

  21.21. За наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) у колишніх військовослужбовців - учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у тому числі при проходженні військової служби в країнах, де велися бойові дії, а також у колишніх військовополонених у разі відсутності даних про їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період військової служби ці особи, незалежно від причини звільнення із Збройних Сил і ступеня придатності до військової служби у даний час, для встановлення характеру і давності тілесних ушкоджень за направленням військового комісара підлягають огляду судово-медичним експертом (за необхідності після обстеження у лікувально-профілактичному закладі). Результати медичного обстеження судово-медичним експертом заносяться в акт судово-медичного дослідження (висновок експерта) за наслідками поранення та разом з іншими документами, що підтверджують факт отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), довідкою про проходження військової служби і перебування у частинах діючої армії, з посиланням на Перелік країн, посвідченням учасника бойових дій, військово-обліковими і медичними документами направляються до штатних ВЛК для встановлення причинного зв'язку поранення (каліцтва).

  21.22. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань (поранень) колишніх військовослужбовців, проводять військові комісаріати.

  Штатні ВЛК також проводять розшук додаткових документів та надають консультації з питань визначення причинного зв'язку захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців.

  21.23. Постанова про одержання оглянутим ВЛК травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, джерел ЕМП, КРП, ЛВ та мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами у мирний час, може бути прийнята ВЛК ГВМКЦ, ВМКЦ регіону на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. Порядок складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці викладений у пункті 16.8 розділу II Положення.

  У разі гострого отруєння токсичними речовинами та в аварійних ситуаціях на ДІВ, що завдали шкоди здоров'ю оглянутого, командиром військової частини, де сталося отруєння, аварія, до ВЛК надається довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

  21.24. Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видається військовослужбовцю або призваному на збори військовозобов'язаному, резервісту (Акт про нещасний випадок, зберігається в історії хвороби або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва).

  21.25. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва) штатна ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні по медичну допомогу, матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства, атестації, довідку військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу, історію хвороби або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення по медичну допомогу, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, указаних у цьому пункті.

  21.26. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів під час навчальних зборів (занять), у яких, крім захворювань, є наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва), постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається роздільно згідно з пунктами 21.5, 21.6 розділу II Положення.

  21.27. Якщо у військовослужбовця, призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста під час навчальних зборів (занять) виявлено декілька захворювань, або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК роздільно залежно від обставин виникнення (одержання).

  21.28. При медичному огляді військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на збори, таких, щодо яких ведеться дізнання, досудове слідство, та військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій, каліцтв) ВЛК встановлюють на загальних підставах.

  21.29. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення) поряд з іншими постановами записується в історію хвороби, Книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу або довідку, медичну книжку військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

  21.30. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва), яке призвело до смерті військовослужбовця, і причину смерті приймається в одному з формулювань, вказаних у пунктах 21.5, 21.6 розділу II Положення.

  21.31. Військові комісаріати при зверненні до штатної ВЛК з питання причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) особи, яка звільнена з військової служби, видають довідку про проходження нею військової служби, вказують повну назву військової частини та її підпорядкованість, термін служби в ній і перебування у діючій армії, термін участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуваннях ядерної зброї, проходження військової служби на забруднених територіях внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання регламентних робіт на ядерних боєприпасах, час і причину звільнення з військової служби.

  Крім того, залежно від конкретного випадку військові комісаріати надають до ВЛК:

  а) військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії, завірені військовим комісаром), довідки з архівів про перебування у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, про медичний огляд ВЛК, медичну книжку військовослужбовця, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток тощо;

  б) інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, які прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

  в) військові документи, які підтверджують факт поранення, каліцтва, контузії, травми (витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи);

  г) медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

  ґ) дані про захворювання (поранення, травми, контузії, каліцтва) за матеріалами спецперевірки після звільнення із полону.

  21.32. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших аварій на ядерних об'єктах та випробуваннях ядерної зброї або мають статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться тільки після стаціонарного обстеження у лікувальних закладах.

  Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців ВЛК приймають у випадках, коли захворювання зазначені у наказі МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150.

  Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців (військовозобов'язаних, призваних на збори з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, покладається на штатні ВЛК.

  Питання причинного зв'язку захворювань у зазначених колишніх військовослужбовців мають право вирішувати Центральна та регіональні міжвідомчі експертні комісії, обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії МОЗ України у формулюваннях причинного зв'язку захворювань, передбачених цим Положенням. Обов'язковий перелік необхідних документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на ядерному об'єкті, при випробуваннях ядерної зброї, з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби:

  а) направлення на ВЛК командира частини, начальника установи для військовослужбовця; заява від громадянина або направлення із військового комісаріату для колишніх військовослужбовців;

  б) довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінювання (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям командирами частин (начальниками установ або кадровими органами), на військовозобов'язаних - військовими комісарами, а також архівними установами; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році;

  в) медичні документи, що характеризують стан здоров'я особи, яка брала участь у роботі (випробуваннях ядерної зброї) у до- та після аварійний період. Документи подаються з лікувально-профілактичних закладів за місцем стаціонарного або амбулаторного обстеження, лікування та нагляду;

  г) дані про характер перебігу захворювання у післяаварійний період із зазначенням діагнозу, частоти загострень та рецидивів, тривалості ремісій.

  Постанова про причинний зв'язок захворювань оформлюється:

  на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою), яке підлягає затвердженню штатною ВЛК;

  на колишніх військовослужбовців - витягом з протоколу засідань штатної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій, каліцтв).

  У складних випадках розгляд постанов про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК із залученням, за необхідності, головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України, Центральної міжвідомчої експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України та інших фахівців за їх згодою.

  21.33. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, у полоні, проходження військової служби, про участь у бойових діях, участь у ліквідації аварій на ядерних об'єктах, участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та випробуваннях ядерної зброї, участь у регламентних роботах з ядерними боєприпасами для проведення відповідних випробувань і військових навчань проводять військові комісаріати.

  Успіхів!

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 11 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрій день!

  Закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей предусматривает, что получить материальную помощь могут как члены семьи погибшего, так и родители и находившиеся на содержании военнослужащего лица. Если кто-нибудь из них откажется получать свою долю, она будет распределена между остальными членами семьи. Какие документы нужны, чтобы получить помощь от государства в случае гибели военнослужащего Список документов может отличаться в зависимости от того, кто именно из членов семьи представляет соответствующее заявление. В то же время полный список определен п. 10 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975. Подается: заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев погибшего (умершего), которые имеют право на получение помощи, а в случае наличия несовершеннолетних детей – другого родителя, опекунов или попечителей детей о выплате единовременной денежной помощи; выписка из приказа об исключении погибшего военнослужащего из списков личного состава воинской части (подразделения, органа); выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего. К заявлению прилагаются копии: документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели; свидетельства смерти военнослужащего; свидетельства о рождении военнослужащего; свидетельства о браке; документов, удостоверяющих личность членов семьи; свидетельства рождения ребенка; документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков; решение об установлении над ребенком опеки или попечительства; решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего; решение военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти. Окончательный перечень документов следует определять, исходя из конкретной ситуации. Законами предусмотрены выплаты семье погибших военнослужащих: согласно ст. 16-18 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей от 500 до 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января; согласно постановлению КМУ №168 от 28.02.2022 в сумме 15 млн грн. В то же время аб. 2 п. 2 указанного постановления КМУ № 168 от 28.02.2022 четко урегулировано, что если семья погибшего одновременно имеет право на получение одноразовой денежной помощи, предусмотренной этим постановлением, и единовременной денежной помощи или компенсационной выплаты, установленных другими актами законодательства, осуществляется одна из таких выплат по выбору. То есть лицо должно выбрать один из видов выплат, наиболее удовлетворяющий его потребности. Кто получает выплаты: семья (жена, дети) или родители Единовременное пособие оплачивается равными частями всем лицам, имеющим право на его получение. Право на получение имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего. В круг членов семьи военнослужащего входят его жена или муж, их дети и родители. К членам семьи могут быть отнесены и другие лица при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства (гражданский брак). Да, дети относятся к членам семьи независимо от наличия брачных отношений со вторым из родителей. Как доказать, что человек, не являющийся членом семьи погибшего, находился на его содержании Доказательством таких правоотношений может выступать или нотариально удостоверенный документ (в частности договор), который предусматривал обязанность умершего по содержанию другого лица, или решение суда об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего. Что касается судебного разбирательства дел об установлении факта пребывания на иждивении, они рассматриваются судом по заявлению заинтересованного лица в порядке отдельного производства. Доказательствами факта пребывания на иждивении в суде могут быть разные материалы, и закон не устанавливает исчерпывающий их перечень. Установление факта нахождения лица на иждивении умершего возможно при условии, если оказываемая помощь была для заявителя постоянным и основным источником средств к существованию. Доказательством этого в суде могут выступать справки органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных организаций, свидетельские показания и т. д. В общем закон не определяет исчерпывающего перечня таких доказательств, но согласно установившейся практике, целесообразно получить справку органа местного самоуправления (письмо или справку в произвольной форме). Какая сумма выплачивается при ранении с потерей трудоспособности Получение военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, предусматривает выплату пособия в размере 50 или 70-кратного прожиточного минимума (в зависимости от обстоятельств получения и последствия). Если речь идет о потере трудоспособности с получением статуса инвалида, то в зависимости от степени инвалидности и обстоятельств получения ранения (контузии, травмы или увечья) или заболевания, такой размер выплаты может составлять от 70-кратного до 400-кратного прожиточного минимума. Какие документы нужны для получения помощи Перечень документов определен п. 11 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. №975. Подается: заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности; заверенная копия справки в акте осмотра медико-социальной экспертной комиссией. Добавляется копия: постановления соответствующей военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания; документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения, не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или умышленного причинения телесного повреждения; документа, удостоверяющего личность, с данными о фамилии, имени и отчестве лица и о регистрацию места жительства; документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. В каком банке можно получить помощь Согласно п. 14 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975, единовременная денежная помощь выплачивается лицу путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка, указанного получателем выплаты. То есть банк определяется по заявлению получателя. Как получить средства на депозитных счетах погибшего, если нет завещания Согласно закону, получить право собственности на имущество умершего лица возможно только в порядке наследования. Деньги являются имуществом, а потому принципиально ничем в контексте перехода прав к наследникам не отличаются от другого имущества, например, недвижимости. Наследование может совершаться как по завещанию, так и по закону при отсутствии последнего. В то же время нотариус, открывающий наследственное дело, в силу закона обязан собрать информацию о составе наследства умершего. Кроме того, нотариус имеет право получить информацию о депозитах умершего лица, несмотря на статус банковской тайны для такой информации. Следовательно, именно на нотариуса возложена обязанность направить запрос в банковское учреждение или учреждения о получении информации о депозитах умершего лица. Можно ли подать документы на выплату онлайн К сожалению, действующий Порядок, утвержденный постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975, подачу документов в режиме онлайн не предусматривает. заявления следует осуществлять лично в воинскую часть или центр предоставления административных услуг в соответствии с местожительством. По документам их достаточно , нужно взять висновок на бланке части от ВЛК " Про характер і обставини травм , що спричинили загибель чи травму ( саме унаслідок виконання бойового завдання у зоні активних бойових дій - цю довідку уточнену мають сформувати у частині за підписом командира/ начальника. С уважением, Константин Гончаренко

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 11 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 на виконання Указів Президента України в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого 2022 року виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

  Водночас, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

  Порядок виплат:

  1. Звернутисяписьмово до заступника командира по роботі з особовим складом підрозділу для централізованого вирішення у фінансові службі.

  2. В індивідуальних випадках, які містять суттєві особливості, звертатися безпосередньо до фінансової служби частини.

  3. У випадку необхідності додаткових консультацій звертатися на «гарячу лінію» Департаменту фінансів Міністерства оборони України за телефоном (044) 271-35-59.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +1 / 0

Похожие вопросы