Бюджетний кодекс України

Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України 1. Бюджетним...

Стаття 2. Визначення основних термінів 1. У цьому Кодексі наведені...

Стаття 3. Бюджетний період 1. Бюджетний період для всіх бюджетів,...

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства 1. Бюджетне законодавство складається з:...

Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ

Стаття 5. Структура бюджетної системи України 1. Бюджетна система України...

Стаття 6. Зведений бюджет 1. Зведений бюджет є сукупністю показників...

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України 1. Бюджетна система України...

Стаття 8. Бюджетна класифікація 1. Бюджетна класифікація використовується для складання...

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету 1. Доходи бюджету класифікуються за...

Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету 1. Видатки та...

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету 1. Класифікація фінансування бюджету містить...

Стаття 12. Класифікація боргу 1. Класифікація боргу систематизує інформацію про...

Стаття 13. Складові частини бюджету 1. Бюджет може складатися із...

Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів 1....

Стаття 15. Джерела фінансування бюджету 1. Джерелами фінансування бюджету є:...

Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим)...

Стаття 17. Державні та місцеві гарантії {Назва статті 17 в...

Стаття 18. Граничні обсяги державного (місцевого) боргу та державних (місцевих)...

Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу 1. Стадіями бюджетного...

Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі 1. У...

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів 1. За обсягом наданих повноважень...

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування 1. Будь-які бюджетні зобов'язання...

Стаття 24. Резервний фонд бюджету 1. Резервний фонд бюджету формується...

Стаття 24 - 1 . Державний фонд регіонального розвитку 1....

Стаття 24 - 2 . Державний дорожній фонд 1. Державний...

Стаття 24 - 3 . Державний фонд поводження з радіоактивними...

Стаття 24 - 4 . Державний фонд розвитку водного господарства...

Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих...

Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі 1. Контроль...

Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники...

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет 1. Інформація про бюджет...

Розділ II. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 1. До доходів...

Популярные вопросы пользователей