Європейський кодекс соціального забезпечення

Стаття 1 1. У цьому Кодексі: a) термін "Комітет міністрів"...

Стаття 2 1. Кожна Договірна Сторона дотримується: a) частини I;...

Стаття 3 1. Кожна Договірна Сторона у своїй ратифікаційній грамоті...

Стаття 4 1. Кожна Договірна Сторона в подальшому може повідомити...

Стаття 5 Якщо для дотримання будь-якої із частин II-X цього...

Стаття 6 Для цілей дотримання частин II, III, IV, V,...

Стаття 7 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 8 Обставинами, за яких надається допомога, є будь-який хворобливий...

Стаття 9 До захищених осіб належать: a) визначені категорії працівників,...

Стаття 10 1. Допомога охоплює принаймні: a) у випадку хворобливого...

Стаття 11 Допомога, зазначена у статті 10, за обставини, за...

Стаття 12 Допомога, зазначена у статті 10, забезпечується під час...

Стаття 13 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 14 Обставиною, за якої надається допомога, є непрацездатність, що...

Стаття 15 До захищених осіб належать: a) визначені категорії працівників,...

Стаття 16 1. Захищеним категоріям працівників або захищеним категоріям економічно...

Стаття 17 Допомога, зазначена у статті 16, за обставини, за...

Стаття 18 Допомога, зазначена у статті 16, забезпечується під час...

Стаття 19 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 20 Обставиною, за якої надається допомога, є припинення заробітку,...

Стаття 21 До захищених осіб належать: a) визначені категорії працівників,...

Стаття 22 1. Захищеним категоріям працівників надається допомога у вигляді...

Стаття 23 Допомога, зазначена у статті 22, за обставини, за...

Стаття 24 1. Допомога, зазначена у статті 22, забезпечується під...

Стаття 25 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 26 1. Обставиною, за якої надається допомога, є період...

Стаття 27 До захищених осіб належать: a) визначені категорії працівників,...

Стаття 28 Допомога надається у вигляді періодичної грошової виплати, яка...

Стаття 29 1. Допомога, зазначена у статті 28, за обставини,...

Стаття 30 Допомога, зазначена у статтях 28 і 29, забезпечується...

Стаття 31 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 32 Обставинами, за яких надається допомога, є нижченаведені обставини,...

Стаття 33 До захищених осіб належать визначені категорії працівників, які...

Стаття 34 1. Що стосується хворобливого стану, то допомога надається...

Стаття 35 1. Установи чи державні відомства, які надають медичну...

Стаття 36 1. Що стосується непрацездатності, повної втрати спроможності отримувати...

Стаття 37 Допомога, зазначена у статтях 34 і 36, за...

Стаття 38 Допомога, зазначена у статтях 34 і 36, забезпечується...

Стаття 39 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 40 Обставиною, за якої надається допомога, є обов'язок утримувати...

Стаття 41 Стосовно періодичних грошових виплат, зазначених у статті 42,...

Стаття 42 Допомога включає: a) періодичну грошову виплату, яка надається...

Стаття 43 Допомога, зазначена у статті 42, забезпечується принаймні захищеній...

Стаття 44 Загальна вартість допомоги, яка надається захищеним особам відповідно...

Стаття 45 Якщо допомога складається з періодичної грошової виплати, вона...

Стаття 46 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 47 Обставинами, за яких надається допомога, є вагітність та...

Стаття 48 До захищених осіб належать: a) усі жінки у...

Стаття 49 1. Що стосується вагітності, родів і їхніх наслідків,...

Стаття 50 Що стосується припинення заробітку внаслідок вагітності, родів і...

Стаття 51 Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, за...

Стаття 52 Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, забезпечується...

Стаття 53 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 54 Обставиною, за якої надається допомога, є неспроможність визначеного...

Стаття 55 До захищених осіб належать: a) визначені категорії працівників,...

Стаття 56 Допомога надається у вигляді періодичної грошової виплати, яка...

Стаття 57 1. Допомога, зазначена у статті 56, за обставини,...

Стаття 58 Допомога, зазначена у статтях 56 і 57, забезпечується...

Стаття 59 Кожна Договірна Сторона, для якої ця частина Кодексу...

Стаття 60 1. Обставиною, за якої надається допомога, є втрата...

Стаття 61 До захищених осіб належать: a) дружини та діти...

Стаття 62 Допомога надається у вигляді періодичної виплати, яка обчислюється...

Стаття 63 1. Допомога, зазначена у статті 62, за обставини,...

Стаття 64 Допомога, зазначена у статтях 62 і 63, забезпечується...

Стаття 65 1. У випадку періодичної грошової виплати, до якої...

Стаття 66 1. У випадку періодичної грошової виплати, до якої...

Стаття 67 У випадку періодичної грошової виплати, до якої застосовується...

Стаття 68 Допомога, на яку захищена особа може мати право...

Стаття 69 1. Кожний заявник має право на оскарження у...

Стаття 70 1. Витрати на допомогу, що надається відповідно до...

Стаття 71 1. Якщо надання допомоги не доручається державному відомству,...

Стаття 72 Кодекс не застосовується до: a) обставин, які надають...

Стаття 73 Договірні Сторони вживають заходів для укладення спеціальної угоди,...

Стаття 74 1. Кожна Договірна Сторона подає Генеральному секретарю щорічну...

Стаття 75 1. Після консультацій із Консультативною асамблеєю, якщо він...

Стаття 76 Кожна Договірна Сторона один раз на два роки...

Стаття 77 1. Цей Кодекс відкрито для підписання державами -...

Стаття 78 1. Будь-яка держава, що підписала цей Кодекс і...

Стаття 79 1. Після набрання цим Кодексом чинності Комітет міністрів...

Стаття 80 1. Цей Кодекс застосовується до території метрополії кожної...

Стаття 81 Кожна Договірна Сторона може денонсувати Кодекс або будь-яку...

Стаття 82 Генеральний секретар повідомляє держави - члени Ради Європи,...

Стаття 83 Додаток до цього Кодексу є складовою частиною Кодексу....

Стаття 68i Встановлюється, що стаття 68і цього Кодексу має тлумачитися...

Розділ 1. Добувна промисловість і розроблення кам'яних кар'єрів: 11. Видобування...

Розділ 9. Діяльність без належного визначення: 90. Діяльність без належного...

Популярные вопросы пользователей