Кодекс України з процедур банкрутства

КНИГА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Кодексу терміни вживаються...

Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство...

Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства 1. Державний орган...

Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника - юридичної особи...

Стаття 5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про...

Стаття 6. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника 1. Відповідно...

Стаття 7. Порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник...

Стаття 8. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі...

Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства 1. Ухвали...

КНИГА ДРУГА. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

Розділ I. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

Стаття 10. Організація діяльності арбітражного керуючого 1. Арбітражний керуючий є...

Стаття 11. Вимоги до арбітражного керуючого 1. Арбітражним керуючим може...

Стаття 12. Права та обов’язки арбітражного керуючого 1. Арбітражний керуючий...

Стаття 13. Незалежність арбітражного керуючого 1. Під час здійснення своїх...

Стаття 14. Помічник арбітражного керуючого 1. Арбітражний керуючий може мати...

Стаття 15. Кваліфікаційна комісія 1. Кваліфікаційна комісія утворюється у встановленому...

Стаття 16. Кваліфікаційний іспит 1. Особа, яка має намір отримати...

Стаття 17. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого...

Стаття 18. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України 1. Єдиний реєстр...

Стаття 19. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих 1. Підставою для притягнення...

Стаття 20. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих 1. Контроль за...

Стаття 21. Відповідальність арбітражних керуючих 1. Арбітражні керуючі несуть за...

Стаття 22. Дисциплінарна комісія 1. Дисциплінарна комісія утворюється у встановленому...

Стаття 23. Дисциплінарні стягнення 1. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до...

Стаття 24. Страхування відповідальності арбітражного керуючого 1. Арбітражний керуючий укладає...

Стаття 25. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого 1....

Стаття 26. Припинення діяльності арбітражного керуючого 1. Підставою для припинення...

Стаття 27. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого 1. За наявності...

Стаття 28. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого 1. Кандидатура арбітражного...

Стаття 29. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого...

Стаття 30. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого 1. Арбітражний...

Стаття 31. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого 1....

Розділ II. САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

Стаття 32. Саморегулівна організація арбітражних керуючих 1. Самоврядування арбітражних керуючих...

Стаття 33. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих 1....

КНИГА ТРЕТЯ. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Розділ I. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 34. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство...

Стаття 35. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про...

Стаття 36. Відзив боржника 1. Боржник до дати проведення підготовчого...

Стаття 37. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у...

Стаття 38. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі...

Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство 1. Перевірка...

Стаття 40. Забезпечення вимог кредиторів 1. Господарський суд має право...

Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів 1. Мораторій на...

Стаття 42. Визнання недійсними правочинів боржника 1. Правочини, вчинені боржником...

Стаття 43. Правонаступництво 1. У разі вибуття чи заміни кредитора...

Розділ II. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА

Стаття 44. Введення процедури розпорядження майном боржника 1. Під розпорядженням...

Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти...

Стаття 46. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Кодексу...

Стаття 47. Попереднє засідання господарського суду 1. Попереднє засідання господарського...

Стаття 48. Збори кредиторів та комітет кредиторів 1. Протягом 10...

Стаття 49. Закінчення процедури розпорядження майном 1. У підсумковому засіданні...

Розділ III. САНАЦІЯ БОРЖНИКА

Стаття 50. Введення процедури санації боржника 1. Господарський суд затверджує...

Стаття 51. План санації боржника 1. У плані санації обов’язково...

Стаття 52. Розгляд плану санації кредиторами 1. З метою прийняття...

Стаття 53. Збільшення статутного капіталу боржника 1. З метою відновлення...

Стаття 54. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного...

Стаття 55. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення...

Стаття 56. Продаж у процедурі санації частини майна боржника 1....

Стаття 57. Звіт керуючого санацією 1. За 15 днів до...

Розділ IV. ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

Стаття 58. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної...

Стаття 59. Наслідки визнання боржника банкрутом 1. З дня ухвали...

Стаття 60. Функції господарського суду у ліквідаційній процедурі 1. У...

Стаття 61. Повноваження ліквідатора 1. Ліквідатор з дня свого призначення...

Стаття 62. Ліквідаційна маса 1. Усі види майнових активів (майно...

Стаття 63. Продаж майна банкрута 1. Після проведення інвентаризації та...

Стаття 64. Черговість задоволення вимог кредиторів 1. Кошти, одержані від...

Стаття 65. Звіт ліквідатора 1. Після завершення всіх розрахунків з...

Стаття 66. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам...

Стаття 67. Зберігання документів 1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування...

Розділ V. ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 68. Продаж майна на аукціоні 1. Продаж майна боржника...

Стаття 69. Електронна торгова система 1. Електронна торгова система -...

Стаття 70. Строк проведення аукціону 1. Замовник аукціону повинен оголосити...

Стаття 71. Авторизовані електронні майданчики 1. Перелік авторизованих електронних майданчиків...

Стаття 72. Скасування аукціону 1. Замовник аукціону має право скасувати...

Стаття 73. Визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки...

Стаття 74. Відповідальність перед особами, які не змогли взяти участь...

Стаття 75. Визначення умов продажу 1. Арбітражний керуючий визначає умови...

Стаття 76. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону 1....

Стаття 77. Зміст оголошення про проведення аукціону 1. Оголошення про...

Стаття 78. Порядок проведення аукціону 1. Державному органу з питань...

Стаття 79. Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону 1....

Стаття 80. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни...

Стаття 81. Продаж майна забезпеченому кредитору 1. Якщо майно боржника,...

Стаття 82. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги 1....

Стаття 83. Протокол про проведення аукціону 1. Негайно після завершення...

Стаття 84. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу...

Стаття 85. Порядок сплати ціни 1. Покупець зобов’язаний сплатити запропоновану...

Стаття 86. Розірвання правочину у разі невиконання обов’язку із сплати...

Стаття 87. Передача майна, майнових прав та відступлення права вимоги...

Стаття 88. Акт про придбання майна на аукціоні 1. В...

Стаття 89. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні 1....

Розділ VI. ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 90. Закриття провадження у справі про банкрутство 1. Господарський...

Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ...

Стаття 91. Загальні положення 1. Відносини, пов’язані з провадженням у...

Стаття 92. Особливості банкрутства страховиків 1. При розгляді справи про...

Стаття 93. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 1....

Стаття 94. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя...

Стаття 95. Особливості банкрутства фермерського господарства 1. Підставою для визнання...

Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному...

Розділ VIII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНОЗЕМНОЮ...

Стаття 97. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства...

Стаття 98. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співпраці...

Стаття 99. Керуючий іноземною процедурою банкрутства 1. Керуючий іноземною процедурою...

Стаття 100. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого...

Стаття 101. Судова допомога, що може бути надана після подання...

Стаття 102. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства 1....

Стаття 103. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання...

Стаття 104. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства...

Стаття 105. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду...

Стаття 106. Судова допомога, що може бути надана після визнання...

Стаття 107. Заява про надання судової допомоги 1. Заява про...

Стаття 108. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб...

Стаття 109. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою...

Стаття 110. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення...

Стаття 111. Надання судової допомоги у разі здійснення кількох іноземних...

Стаття 112. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно 1....

КНИГА ЧЕТВЕРТА. ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 113. Особливості провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб...

Стаття 114. Арбітражний керуючий у справах про неплатоспроможність фізичної особи...

Стаття 115. Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність...

Розділ II. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

Стаття 116. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність...

Стаття 117. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про...

Стаття 118. Забезпечення вимог кредиторів 1. Господарський суд має право...

Стаття 119. Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 1. У...

Стаття 120. Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника...

Стаття 121. Мораторій на задоволення вимог кредиторів 1. Мораторій на...

Стаття 122. Виявлення кредиторів та попереднє засідання суду 1. Подання...

Стаття 123. Збори кредиторів 1. Протягом трьох робочих днів після...

Розділ III. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГІВ БОРЖНИКА

Стаття 124. План реструктуризації боргів 1. План реструктуризації боргів боржника...

Стаття 125. Борги, що не підлягають реструктуризації 1. Не підлягають...

Стаття 126. Затвердження плану реструктуризації боргів боржника 1. Керуючий реструктуризацією...

Стаття 127. Наслідки затвердження плану реструктуризації боргів боржника 1. План...

Стаття 128. Виконання плану реструктуризації боргів боржника 1. З дня...

Стаття 129. Завершення виконання плану реструктуризації боргів боржника 1. Не...

Розділ IV. ВИЗНАННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ І ВВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОГАШЕННЯ БОРГІВ...

Стаття 130. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів...

Стаття 131. Майно боржника у процедурі погашення боргів боржника 1....

Стаття 132. Виключення окремих майнових об’єктів боржника із складу ліквідаційної...

Стаття 133. Порядок задоволення вимог кредиторів 1. Для задоволення вимог...

Розділ V. НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 134. Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність 1....

Стаття 135. Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами 1. Протягом п’яти...

Розділ VI. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ФІЗИЧНИХ...

Стаття 136. Особливості розгляду справи про неплатоспроможність боржників, зайнятих у...

Стаття 137. Особливості розгляду справ про неплатоспроможність фізичних осіб -...

Популярные вопросы пользователей