Кримінальний процесуальний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України 1. Порядок кримінального провадження...

Стаття 2. Завдання кримінального провадження 1. Завданнями кримінального провадження є...

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 1. Терміни, що їх...

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі 1. Кримінальне провадження на...

Стаття 5. Дія Кодексу в часі 1. Процесуальна дія проводиться,...

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб 1. Кримінальне провадження...

Глава 2. Засади кримінального провадження

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження 1. Зміст та форма...

Стаття 8. Верховенство права 1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням...

Стаття 9. Законність 1. Під час кримінального провадження суд, слідчий...

Стаття 10. Рівність перед законом і судом 1. Не може...

Стаття 11. Повага до людської гідності 1. Під час кримінального...

Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 1....

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи 1. Не...

Стаття 14. Таємниця спілкування 1. Під час кримінального провадження кожному...

Стаття 15. Невтручання у приватне життя 1. Під час кримінального...

Стаття 16. Недоторканність права власності 1. Позбавлення або обмеження права...

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини 1. Особа...

Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти...

Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне...

Стаття 20. Забезпечення права на захист 1. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий,...

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень 1....

Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду...

Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів 1. Суд...

Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи...

Стаття 25. Публічність 1. Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї...

Стаття 26. Диспозитивність 1. Сторони кримінального провадження є вільними у...

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування...

Стаття 28. Розумні строки 1. Під час кримінального провадження кожна...

Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження 1. Кримінальне провадження...

Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

Стаття 30. Здійснення правосуддя судом 1. У кримінальному провадженні правосуддя...

Стаття 31. Склад суду 1. Кримінальне провадження в суді першої...

Стаття 32. Територіальна підсудність 1. Кримінальне провадження здійснює суд, у...

Стаття 33. Інстанційна підсудність 1. Кримінальне провадження у першій інстанції...

Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого...

Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду {Зміни до статті 35...

Стаття 36. Прокурор 1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до...

Стаття 37. Призначення та заміна прокурора 1. Прокурор, який здійснюватиме...

Стаття 38. Орган досудового розслідування 1. Органами досудового розслідування (органами,...

Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування 1. Керівник органу досудового...

Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування 1. Слідчий несе відповідальність...

Стаття 41. Оперативні підрозділи 1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції,...

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 1. Підозрюваним є особа, якій у...

Стаття 43. Виправданий, засуджений 1. Виправданим у кримінальному провадженні є...

Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого 1. Якщо підозрюваним, обвинуваченим...

Стаття 45. Захисник 1. Захисником є адвокат, який здійснює захист...

Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні 1....

Стаття 47. Обов’язки захисника 1. Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту,...

Стаття 48. Залучення захисника 1. Захисник може у будь-який момент...

Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом...

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника 1. Повноваження захисника на участь...

Стаття 51. Договір із захисником 1. Договір із захисником має...

Стаття 52. Обов’язкова участь захисника 1. Участь захисника є обов’язковою...

Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії 1....

Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна 1. Підозрюваний,...

Стаття 55. Потерпілий 1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути...

Стаття 56. Права потерпілого 1. Протягом кримінального провадження потерпілий має...

Стаття 57. Обов’язки потерпілого 1. Потерпілий зобов’язаний: 1) прибути за...

Стаття 58. Представник потерпілого 1. Потерпілого у кримінальному провадженні може...

Стаття 59. Законний представник потерпілого 1. Якщо потерпілим є неповнолітня...

Стаття 60. Заявник 1. Заявником є фізична або юридична особа,...

Стаття 61. Цивільний позивач 1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні...

Стаття 62. Цивільний відповідач 1. Цивільним відповідачем у кримінальному провадженні...

Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача 1. Представником цивільного...

Стаття 64. Законний представник цивільного позивача 1. Якщо цивільним позивачем...

Стаття 64 - 1 . Представник юридичної особи, щодо якої...

Стаття 64 - 2 . Третя особа, щодо майна якої...

Стаття 65. Свідок 1. Свідком є фізична особа, якій відомі...

Стаття 66. Права та обов’язки свідка 1. Свідок має право:...

Стаття 67. Відповідальність свідка 1. За завідомо неправдиві показання слідчому,...

Стаття 68. Перекладач 1. У разі необхідності у кримінальному провадженні...

Стаття 69. Експерт 1. Експертом у кримінальному провадженні є особа,...

Стаття 70. Відповідальність експерта 1. За завідомо неправдивий висновок, відмову...

Стаття 71. Спеціаліст 1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа,...

Стаття 72. Відповідальність спеціаліста 1. У разі неприбуття до суду...

Стаття 72 - 1 . Представник персоналу органу пробації 1....

Стаття 73. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання: 1)...

Стаття 74. Судовий розпорядник 1. До участі в кримінальному провадженні...

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або...

Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні 1....

Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого 1. Прокурор, слідчий...

Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника 1. Захисником, представником...

Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, представника персоналу органу пробації,...

Стаття 80. Заява про відвід 1. За наявності підстав, передбачених...

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід 1. У разі...

Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді 1. У разі...

Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста,...

Глава 4. Докази і доказування

Стаття 84. Докази 1. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні...

Стаття 85. Належність доказів 1. Належними є докази, які прямо...

Стаття 86. Допустимість доказу 1. Доказ визнається допустимим, якщо він...

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та...

Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного,...

Стаття 89. Визнання доказів недопустимими 1. Суд вирішує питання допустимості...

Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів...

Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 1....

Стаття 92. Обов’язок доказування 1. Обов’язок доказування обставин, передбачених статтею...

Стаття 93. Збирання доказів 1. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального...

Стаття 94. Оцінка доказів 1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд...

Стаття 95. Показання 1. Показання - це відомості, які надаються...

Стаття 96. З’ясування достовірності показань свідка 1. Сторони кримінального провадження...

Стаття 97. Показання з чужих слів 1. Показаннями з чужих...

Стаття 98. Речові докази 1. Речовими доказами є матеріальні об’єкти,...

Стаття 99. Документи 1. Документом є спеціально створений з метою...

Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання...

Стаття 101. Висновок експерта 1. Висновок експерта - це докладний...

Стаття 102. Зміст висновку експерта 1. У висновку експерта повинно...

Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення

Стаття 103. Форми фіксування кримінального провадження 1. Процесуальні дії під...

Стаття 104. Протокол 1. У випадках, передбачених цим Кодексом, хід...

Стаття 105. Додатки до протоколів 1. Особою, яка проводила процесуальну...

Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка 1. Протокол під час...

Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження 1. Рішення...

Стаття 108. Журнал судового засідання 1. Під час судового засідання...

Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування 1. Реєстр матеріалів досудового...

Стаття 110. Процесуальні рішення 1. Процесуальними рішеннями є всі рішення...

Глава 6. Повідомлення

Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні 1. Повідомлення у...

Стаття 112. Зміст повідомлення 1. У повідомленні повинно бути зазначено:...

Глава 7. Процесуальні строки

Стаття 113. Поняття процесуальних строків 1. Процесуальні строки - це...

Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом 1....

Стаття 115. Обчислення процесуальних строків 1. Строки, встановлені цим Кодексом,...

Стаття 116. Додержання процесуальних строків 1. Процесуальні дії мають виконуватися...

Стаття 117. Поновлення процесуального строку 1. Пропущений із поважних причин...

Глава 8. Процесуальні витрати

Стаття 118. Види процесуальних витрат 1. Процесуальні витрати складаються із:...

Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх...

Стаття 120. Витрати на правову допомогу 1. Витрати, пов’язані з...

Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування...

Стаття 122. Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів...

Стаття 123. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і...

Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат 1. У разі ухвалення обвинувального...

Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат 1. Суд за клопотанням...

Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат 1. Суд вирішує питання...

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому 1. Підозрюваний, обвинувачений, а...

Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні 1. Особа, якій...

Стаття 129. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні 1. Ухвалюючи...

Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи...

Розділ ІІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування

Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження 1. Заходи забезпечення...

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження 1....

Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід

Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором 1. Слідчий, прокурор під час...

Стаття 134. Судовий виклик 1. Слідчий суддя під час досудового...

Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні 1. Особа...

Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення...

Стаття 137. Зміст повістки про виклик 1. У повістці про...

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик 1. Поважними...

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 1. Якщо підозрюваний, обвинувачений,...

Стаття 140. Привід 1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи,...

Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу 1. У клопотанні про...

Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу 1. Під час...

Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу 1. Виконання ухвали...

Глава 12. Накладення грошового стягнення

Стаття 144. Загальні положення накладення грошового стягнення 1. Грошове стягнення...

Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення 1. У клопотанні...

Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу...

Стаття 147. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення 1. Особа,...

Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом...

Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним...

Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом...

Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним...

Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним...

Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом...

Глава 14. Відсторонення від посади

Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від...

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади 1. Прокурор, слідчий...

Стаття 155 - 1 . Тимчасове відсторонення судді від здійснення...

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади 1. Клопотання...

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади 1. Слідчий...

Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування...

Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів...

Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів...

Стаття 161. Речі і документи, до яких заборонено доступ 1....

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю...

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і...

Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів...

Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ...

Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий...

Глава 16. Тимчасове вилучення майна

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна 1. Тимчасовим вилученням майна...

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 1. Тимчасово вилучити майно...

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна 1. Тимчасово вилучене майно...

Глава 17. Арешт майна

Стаття 170. Накладення арешту на майно 1. Арештом майна є...

Стаття 171. Клопотання про арешт майна 1. З клопотанням про...

Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна 1. Клопотання про...

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна 1. Слідчий суддя,...

Стаття 174. Скасування арешту майна 1. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник,...

Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна 1. Ухвала про...

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи 1. Запобіжними заходами...

Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів 1. Метою...

Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу 1....

Стаття 179. Особисте зобов’язання 1. Особисте зобов’язання полягає у покладенні...

Стаття 180. Особиста порука 1. Особиста порука полягає у наданні...

Стаття 181. Домашній арешт 1. Домашній арешт полягає в забороні...

Стаття 182. Застава 1. Застава полягає у внесенні коштів у...

Стаття 183. Тримання під вартою 1. Тримання під вартою є...

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів 1....

Стаття 185. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного...

Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 1....

Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування...

Стаття 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу...

Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою...

Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу...

Стаття 191. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі...

Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання...

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 1....

Стаття 194. Застосування запобіжного заходу 1. Під час розгляду клопотання...

Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю 1. Застосування електронних засобів...

Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів 1. В ухвалі...

Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження...

Стаття 198. Значення висновків, що містяться в ухвалі про застосування...

Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою 1. Клопотання...

Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу 1....

Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу 1....

Стаття 202. Порядок звільнення особи з-під варти 1. У разі...

Стаття 203. Негайне припинення дії запобіжних заходів 1. Ухвала про...

Стаття 204. Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду 1....

Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу 1. Ухвала...

Стаття 206. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини 1....

Стаття 207. Законне затримання 1. Ніхто не може бути затриманий...

Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою 1. Уповноважена службова особа...

Стаття 209. Момент затримання 1. Особа є затриманою з моменту,...

Стаття 210. Доставлення до органу досудового розслідування 1. Уповноважена службова...

Стаття 211. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду...

Стаття 212. Особа, відповідальна за перебування затриманих 1. У підрозділі...

Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання 1. Уповноважена службова...

Розділ III ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування

Стаття 214. Початок досудового розслідування 1. Слідчий, прокурор невідкладно, але...

Стаття 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків 1. Досудове...

Стаття 216. Підслідність 1. Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове...

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування 1. У...

Стаття 218. Місце проведення досудового розслідування 1. Досудове розслідування здійснюється...

Стаття 219. Строки досудового розслідування 1. Строк досудового розслідування обчислюється...

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування 1. Клопотання...

Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення...

Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 1. Відомості досудового...

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії

Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій 1. Слідчі...

Стаття 224. Допит 1. Допит проводиться за місцем проведення досудового...

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в...

Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи 1. Допит...

Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у...

Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання 1. Перед тим, як...

Стаття 229. Пред’явлення речей для впізнання 1. Перед тим, як...

Стаття 230. Пред’явлення трупа для впізнання 1. Пред’явлення трупа для...

Стаття 231. Протокол пред’явлення для впізнання 1. Про проведення пред’явлення...

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час...

Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи 1....

Стаття 234. Обшук 1. Обшук проводиться з метою виявлення та...

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого...

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи...

Стаття 237. Огляд 1. З метою виявлення та фіксації відомостей...

Стаття 238. Огляд трупа 1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться...

Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією 1. Ексгумація трупа...

Стаття 240. Слідчий експеримент 1. З метою перевірки і уточнення...

Стаття 241. Освідування особи 1. Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного,...

Стаття 242. Підстави проведення експертизи 1. Експертиза проводиться експертною установою,...

Стаття 243. Порядок залучення експерта 1. Експерт залучається за наявності...

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про проведення експертизи 1....

Стаття 245. Отримання зразків для експертизи 1. У разі необхідності...

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 1. Негласні...

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних...

Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої...

Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на...

Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали...

Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних...

Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій...

Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові)...

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення...

Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у...

Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні...

Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших...

Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування 1....

Стаття 259. Збереження інформації 1. Якщо прокурор має намір використати...

Стаття 260. Аудіо-, відеоконтроль особи 1. Аудіо-, відеоконтроль особи є...

Стаття 261. Накладення арешту на кореспонденцію 1. Накладення арешту на...

Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції 1. Огляд затриманої кореспонденції...

Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 1. Зняття...

Стаття 264. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 1. Пошук,...

Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж...

Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів 1....

Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння...

Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 1. Установлення місцезнаходження радіоелектронного...

Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем 1. Для...

Стаття 269 - 1 . Моніторинг банківських рахунків 1. За...

Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця 1. Аудіо-, відеоконтроль місця може...

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину 1. Контроль за вчиненням...

Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої...

Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих...

Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 1....

Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва 1. Під час проведення негласних...

Глава 22. Повідомлення про підозру

Стаття 276. Випадки повідомлення про підозру 1. Повідомлення про підозру...

Стаття 277. Зміст письмового повідомлення про підозру 1. Письмове повідомлення...

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру 1. Письмове повідомлення...

Стаття 279. Зміна повідомлення про підозру 1. У випадку виникнення...

Глава 23. Зупинення досудового розслідування

Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення...

Стаття 281. Розшук підозрюваного 1. Якщо під час досудового розслідування...

Стаття 282. Відновлення досудового розслідування 1. Зупинене досудове розслідування відновлюється...

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування

Стаття 283. Загальні положення закінчення досудового розслідування 1. Особа має...

Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи...

Стаття 285. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи...

Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності 1. Звільнення від...

Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності 1....

Стаття 288. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності 1....

Стаття 289. Відновлення провадження при відмові від поручительства 1. Якщо...

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні 1. Визнавши зібрані під...

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування 1....

Стаття 292. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного...

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових...

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування 1. Якщо...

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування прокурором 1. Продовження...

Стаття 295 - 1 . Порядок продовження строку досудового розслідування...

Глава 24 - 1 ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Стаття 297 - 1 . Загальні положення спеціального досудового розслідування...

Стаття 297 - 2 . Клопотання слідчого, прокурора про здійснення...

Стаття 297 - 3 . Розгляд клопотання про здійснення спеціального...

Стаття 297 - 4 . Вирішення питання про здійснення спеціального...

Стаття 297 - 5 . Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному...

Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків 1. Досудове...

Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків...

Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних...

Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків 1. Закінчення...

Стаття 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному...

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового...

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які...

Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність...

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи...

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність...

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на...

Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків 1. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий,...

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під...

Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді 1. Оскарження ухвал...

Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися...

Стаття 312. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора 1....

Стаття 313. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність...

Розділ IV СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Глава 27. Підготовче провадження

Стаття 314. Підготовче судове засідання 1. Після отримання обвинувального акта,...

Стаття 314 - 1 . Складання досудової доповіді 1. З...

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду...

Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду 1....

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на...

Глава 28. Судовий розгляд

Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду 1. Судовий...

Стаття 319. Незмінність складу суду 1. Судовий розгляд у кримінальному...

Стаття 320. Запасний суддя 1. У кримінальному провадженні, для проведення...

Стаття 321. Головуючий у судовому засіданні 1. Головуючий у судовому...

Стаття 322. Безперервність судового розгляду 1. Судовий розгляд відбувається безперервно,...

Стаття 323. Наслідки неприбуття обвинуваченого 1. Якщо обвинувачений, до якого...

Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника 1. Якщо в...

Стаття 325. Наслідки неприбуття потерпілого 1. Якщо в судове засідання...

Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників,...

Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу...

Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання 1. Кількість...

Стаття 329. Обов’язки присутніх у залі судового засідання 1. Особи,...

Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання 1. Якщо...

Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді...

Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду 1. Під час...

Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих...

Стаття 334. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження 1. Матеріали...

Стаття 335. Зупинення судового провадження 1. У разі якщо обвинувачений...

Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час...

Стаття 337. Визначення меж судового розгляду 1. Судовий розгляд проводиться...

Стаття 338. Зміна обвинувачення в суді 1. З метою зміни...

Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення, початок провадження щодо юридичної особи...

Стаття 340. Відмова від підтримання державного обвинувачення 1. Якщо в...

Стаття 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від...

Стаття 342. Відкриття судового засідання 1. У призначений для судового...

Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами...

Стаття 344. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу 1....

Стаття 345. Повідомлення про права і обов’язки 1. Судовий розпорядник...

Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання 1....

Стаття 347. Початок судового розгляду 1. Після закінчення підготовчих дій...

Стаття 348. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення 1. Після оголошення обвинувачення...

Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку...

Стаття 350. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження 1. Клопотання...

Стаття 351. Допит обвинуваченого 1. Допит обвинуваченого починається з пропозиції...

Стаття 352. Допит свідка 1. Перед допитом свідка головуючий встановлює...

Стаття 353. Допит потерпілого 1. Перед допитом потерпілого головуючий встановлює...

Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого...

Стаття 355. Пред’явлення для впізнання 1. Свідкові, потерпілому, обвинуваченому під...

Стаття 356. Допит експерта в суді 1. За клопотанням сторони...

Стаття 357. Дослідження речових доказів 1. Речові докази оглядаються судом,...

Стаття 358. Дослідження документів 1. Протоколи слідчих (розшукових) дій та...

Стаття 359. Дослідження звуко- і відеозаписів 1. Відтворення звукозапису і...

Стаття 360. Консультації та роз’яснення спеціаліста 1. Під час дослідження...

Стаття 361. Огляд на місці 1. У виняткових випадках суд,...

Стаття 362. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності...

Стаття 363. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами 1....

Стаття 364. Судові дебати 1. У судових дебатах виступають прокурор,...

Стаття 365. Останнє слово обвинуваченого 1. Після оголошення судових дебатів...

Стаття 366. Вихід суду для ухвалення вироку 1. Після останнього...

Стаття 367. Таємниця наради суддів 1. Під час ухвалення вироку...

Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку 1....

Глава 29. Судові рішення

Стаття 369. Види судових рішень 1. Судове рішення, у якому...

Стаття 370. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення 1. Судове...

Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма 1. Суд...

Стаття 372. Зміст ухвали 1. Ухвала, що викладається окремим документом,...

Стаття 373. Види вироків 1. Виправдувальний вирок ухвалюється у разі,...

Стаття 374. Зміст вироку 1. Вирок суду складається зі вступної,...

Стаття 375. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді 1....

Стаття 376. Проголошення судового рішення 1. Судове рішення проголошується прилюдно...

Стаття 377. Звільнення обвинуваченого з-під варти 1. Якщо обвинувачений тримається...

Стаття 378. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна...

Стаття 379. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому...

Стаття 380. Роз’яснення судового рішення 1. Якщо судове рішення є...

Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

Стаття 381. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків 1....

Стаття 382. Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні 1. Суд...

Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних 1. Кримінальне провадження...

Стаття 384. Роз’яснення права на суд присяжних 1. Прокурор, суд...

Стаття 385. Виклик присяжних 1. Після призначення судового розгляду судом...

Стаття 386. Права і обов’язки присяжного 1. Присяжний має право:...

Стаття 387. Відбір присяжних у суді 1. Відбір присяжних здійснюється...

Стаття 388. Приведення присяжних до присяги 1. Після закінчення відбору...

Стаття 389. Недопустимість незаконного впливу на присяжного 1. Прокурору, обвинуваченому,...

Стаття 390. Усунення присяжного 1. Присяжний може бути усунутий від...

Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних 1....

Розділ V СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції

Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному...

Стаття 393. Право на апеляційне оскарження 1. Апеляційну скаргу мають...

Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень 1. Вирок...

Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження 1. Апеляційна скарга...

Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга подається...

Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг...

Стаття 398. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 1. Апеляційна...

Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або...

Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги 1. Подання апеляційної скарги...

Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду 1. Суддя-доповідач протягом десяти...

Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу 1. Особи, зазначені у...

Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної...

Стаття 404. Межі перегляду судом апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної...

Стаття 405. Апеляційний розгляд 1. Апеляційний розгляд здійснюється згідно з...

Стаття 406. Письмове апеляційне провадження 1. Суд апеляційної інстанції має...

Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної...

Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції...

Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом...

Стаття 410. Неповнота судового розгляду 1. Неповним визнається судовий розгляд,...

Стаття 411. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального...

Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону 1. Істотними...

Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність 1....

Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення...

Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої...

Стаття 416. Особливості нового розгляду судом першої інстанції 1. Після...

Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції 1. Суд...

Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції 1. У випадку,...

Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 1. Ухвала суду...

Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи...

Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого 1. Обвинувальний вирок,...

Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді 1. Отримавши апеляційну...

Стаття 423. Повернення матеріалів кримінального провадження 1. Після закінчення апеляційного...

Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції

Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному...

Стаття 425. Право на касаційне оскарження 1. Касаційну скаргу мають...

Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження 1. Касаційна скарга...

Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги 1. Касаційна скарга подається...

Стаття 428. Відкриття касаційного провадження 1. Суд касаційної інстанції відкриває...

Стаття 429. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення...

Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду 1. Суддя-доповідач протягом десяти днів...

Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу 1. Особи, зазначені у...

Стаття 432. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної...

Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції 1. Суд касаційної...

Стаття 434. Касаційний розгляд 1. Касаційний розгляд здійснюється згідно з...

Стаття 434 - 1 . Підстави для передачі кримінального провадження...

Стаття 434 - 2 . Порядок передачі кримінального провадження на...

Стаття 435. Письмове касаційне провадження 1. Суд касаційної інстанції має...

Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної...

Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого 1....

Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом...

Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом...

Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції 1. Суд...

Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції 1. Суд касаційної...

Стаття 442. Постанова суду касаційної інстанції {Назва статті 442 із...

Стаття 443. Повернення матеріалів кримінального провадження 1. Після закінчення касаційного...

Глава 34. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або...

Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за...

Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими...

Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами...

Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або...

Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими...

Розділ VІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод

Стаття 468. Угоди в кримінальному провадженні 1. У кримінальному провадженні...

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди 1. Угода про примирення...

Стаття 470. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про...

Стаття 471. Зміст угоди про примирення 1. В угоді про...

Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості 1. В угоді...

Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди 1. Наслідком укладення...

Стаття 474. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди 1....

Стаття 475. Вирок на підставі угоди 1. Якщо суд переконається,...

Стаття 476. Наслідки невиконання угоди 1. У разі невиконання угоди...

Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення 1....

Стаття 478. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення 1....

Стаття 479. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі...

Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб

Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження...

Стаття 481. Повідомлення про підозру 1. Письмове повідомлення про підозру...

Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і...

Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб...

Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх 1. Порядок кримінального...

Стаття 485. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо...

Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи...

Стаття 487. З’ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи...

Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 1....

Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 1. Неповнолітній...

Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 1. Допит неповнолітнього...

Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в...

Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу 1....

Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 1....

Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого...

Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання...

Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах...

Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного...

Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру 1....

Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових...

Стаття 500. Порядок судового розгляду 1. Судовий розгляд здійснюється в...

Стаття 501. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових...

Стаття 502. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру 1....

Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 503. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових...

Стаття 504. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо...

Стаття 505. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування...

Стаття 506. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні...

Стаття 507. Участь захисника 1. У кримінальному провадженні щодо застосування...

Стаття 508. Запобіжні заходи 1. До особи, стосовно якої передбачається...

Стаття 509. Психіатрична експертиза 1. Слідчий, прокурор зобов’язані звернутися з...

Стаття 510. Об’єднання і виділення кримінальних проваджень 1. Кримінальне провадження,...

Стаття 511. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування...

Стаття 512. Судовий розгляд 1. Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею...

Стаття 513. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових...

Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного...

Стаття 515. Відновлення кримінального провадження 1. У разі видужання особи,...

Стаття 516. Оскарження ухвали суду 1. Ухвала суду про застосування...

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну...

Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження 1....

Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить...

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ...

Стаття 519. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій 1....

Стаття 520. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території...

Стаття 521. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого...

Стаття 522. Строк законного затримання особи 1. Керівник дипломатичного представництва...

Стаття 523. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на...

Розділ VIІ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 1. Відновленню...

Стаття 525. Особи, які мають право звертатися до суду із...

Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження...

Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження...

Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у...

Стаття 529. Підготовка заяви до розгляду 1. Одержавши заяву про...

Стаття 530. Судовий розгляд 1. Під час судового розгляду суд...

Стаття 531. Судове рішення 1. На підставі зібраних і перевірених...

Розділ VIIІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 532. Набрання судовим рішенням законної сили 1. Вирок або...

Стаття 533. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням 1. Вирок...

Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні 1....

Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання 1. Судове рішення,...

Стаття 536. Відстрочка виконання вироку 1. Виконання вироку про засудження...

Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків...

Стаття 538. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку 1....

Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку...

Стаття 540. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого...

Розділ IХ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва

Стаття 541. Роз’яснення термінів 1. Терміни, що їх вжито в...

Стаття 542. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження 1....

Стаття 543. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального...

Стаття 544. Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого...

Стаття 545. Центральний орган України 1. Генеральна прокуратура України звертається...

Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю 1. Якщо внаслідок...

Стаття 547. Виконання процесуальних дій дипломатичними представництвами або консульськими установами...

Стаття 548. Запит про міжнародне співробітництво 1. Запит (доручення, клопотання)...

Стаття 549. Зберігання та передання речових доказів і документів 1....

Стаття 550. Доказова сила офіційних документів 1. Документи, які направляються...

Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій

Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу 1. Суд, прокурор...

Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу...

Стаття 553. Наслідки виконання запиту в іноземній державі 1. Докази...

Стаття 554. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову...

Стаття 555. Повідомлення про результати розгляду запиту 1. У разі...

Стаття 556. Конфіденційність 1. На прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний)...

Стаття 557. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу...

Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу...

Стаття 559. Відкладення надання міжнародної правової допомоги 1. Надання правової...

Стаття 560. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги 1. Орган,...

Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку...

Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу 1. Якщо...

Стаття 563. Присутність представників компетентних органів запитуючої держави 1. Представник...

Стаття 564. Вручення документів 1. За запитом компетентного органу іноземної...

Стаття 565. Тимчасова передача 1. Якщо для давання показань або...

Стаття 566. Виклик особи, яка перебуває за межами України 1....

Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом...

Стаття 568. Розшук, арешт і конфіскація майна 1. На підставі...

Стаття 569. Контрольована поставка 1. Слідчий органу досудового розслідування України...

Стаття 570. Прикордонне переслідування 1. У разі проведення компетентними органами...

Стаття 571. Створення і діяльність спільних слідчих груп 1. Для...

Стаття 572. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади,...

Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

Стаття 573. Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію) 1. Запит...

Стаття 574. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції) 1....

Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів 1. Клопотання...

Стаття 576. Межі кримінальної відповідальності виданої особи 1. Видана в...

Стаття 577. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою 1....

Стаття 578. Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи...

Стаття 579. Тимчасова видача 1. У разі необхідності запобігання закінченню...

Стаття 580. Особливості тримання під вартою 1. Рішення компетентного органу...

Стаття 581. Права особи, стосовно якої розглядається питання про видачу...

Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за...

Стаття 583. Тимчасовий арешт 1. До затриманої особи, яка вчинила...

Стаття 584. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою...

Стаття 585. Застосування запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під...

Стаття 586. Припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу 1. Тимчасовий...

Стаття 587. Проведення екстрадиційної перевірки 1. Екстрадиційна перевірка обставин, що...

Стаття 588. Видача особи (екстрадиція) у спрощеному порядку 1. Уповноважений...

Стаття 589. Відмова у видачі особи (екстрадиції) 1. У видачі...

Стаття 590. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) 1....

Стаття 591. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію) 1....

Стаття 592. Відстрочка передачі 1. Після прийняття рішення про видачу...

Стаття 593. Фактична передача особи 1. З метою фактичної передачі...

Стаття 594. Витрати, пов’язані з вирішенням питання про видачу особи...

Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття

Стаття 595. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних...

Стаття 596. Неможливість перейняття кримінального провадження 1. Кримінальне провадження не...

Стаття 597. Тримання під вартою особи до отримання запиту про...

Стаття 598. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави...

Стаття 599. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу...

Стаття 600. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження...

Стаття 601. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави...

Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та...

Стаття 602. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав...

Стаття 603. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної...

Стаття 604. Виконання вироку суду іноземної держави 1. Ухвала про...

Стаття 605. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і...

Стаття 606. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для...

Стаття 607. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб,...

Стаття 608. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України...

Стаття 609. Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України,...

Стаття 610. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної...

Стаття 611. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи 1....

Стаття 612. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої...

Стаття 613. Витрати, пов’язані з передачею засудженої особи 1. Витрати,...

Стаття 614. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ 1....

Розділ IX - 1 ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ...

Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного...

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності через...

Розділ XІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. До дня введення в дію...

Популярные вопросы пользователей