Про надра

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про надра Надра - це частина земної...

Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра Завданням Кодексу України...

Стаття 3. Законодавство про надра Гірничі відносини в Україні регулюються...

Стаття 3 - 1 . Особливості застосування норм цього Кодексу...

Стаття 4. Власність на надра Надра є виключною власністю Українського...

Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних...

Стаття 6. Види корисних копалин Корисні копалини за своїм значенням...

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих...

Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення,...

Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері...

Стаття 9 - 1 . Компетенція обласних, Київської та Севастопольської...

Стаття 9 - 2 . Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки...

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних рад у...

Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного...

Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів...

Глава 2. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ

Стаття 13. Користувачі надр Користувачами надр можуть бути підприємства, установи,...

Стаття 14. Види користування надрами Надра надаються у користування для:...

Стаття 15. Строки користування надрами Надра надаються у постійне або...

Стаття 15 - 1 . Оцінка впливу на довкілля Якщо...

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами {Назва статті 16...

Стаття 17. Гірничий відвід Гірничим відводом є частина надр, надана...

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням...

Стаття 19. Надання надр у користування Надра надаються у користування...

Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення Для геологічного вивчення,...

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування підземних вод...

Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших...

Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин...

ГЛАВА 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ НАДР

Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр Користувачі надр мають...

Стаття 25. Захист прав користувачів надр Права користувачів надр охороняються...

Стаття 26. Припинення права користування надрами Право користування надрами припиняється...

Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами Землевласники...

ГЛАВА 4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 28. Плата за користування надрами Користування надрами є платним,...

Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами Плата за користування...

Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів {Назва статті...

Розділ II. ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР

Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр Геологічне вивчення...

Стаття 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр При геологічному вивченні...

Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних...

Стаття 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння...

Стаття 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин Особи, які відкрили невідоме...

Розділ III. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РОДОВИЩ, ЗАПАСІВ І ПРОЯВ І В...

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин...

Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин Державний...

Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин Державний баланс запасів...

Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин Для...

Стаття 46. Списання запасів корисних копалин Видобуті корисні копалини, запаси...

Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для...

Розділ IV. ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ,...

Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд,...

Стаття 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в...

Розділ V. КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН І...

Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної...

Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин З метою запобігання...

Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та...

Стаття 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів Після вироблення запасів...

Стаття 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з...

Розділ VI. ОХОРОНА НАДР

Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Основними вимогами...

Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами...

Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин Забороняється проектування і...

Стаття 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або...

Розділ VII. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО...

Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт...

Стаття 61. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за...

Стаття 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю...

Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду...

Розділ VIII. СПОРИ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ...

ГЛАВА 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами Спори...

ГЛАВА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАДРА

Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра Порушення законодавства...

Стаття 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання...

Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра...

Розділ IX. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 68. Надання надр у користування іноземцям та особам без...

Стаття 69. Міжнародні договори Якщо міжнародним договором України встановлено інші...

Популярные вопросы пользователей