Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Стаття 1. Сфера дії Закону 1. Дія цього Закону поширюється...

Стаття 2. Етапи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій...

Стаття 3. Способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій...

Стаття 4. Порядок прийняття рішення про реформування друкованих засобів масової...

Стаття 5. Особливості управління майном редакцій у процесі їх реформування...

Стаття 6. Зведений перелік об’єктів реформування 1. Центральний орган виконавчої...

Стаття 7. Вихід органів державної влади, інших державних органів та...

Стаття 8. Перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт...

Стаття 9. Надання редакціям майна, приміщень та земельних ділянок, на...

Стаття 10. Перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами...

Стаття 11. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації та діяльності...

Стаття 12. Державна підтримка реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої...

Стаття 13. Соціальні гарантії працівників реформованих друкованих засобів масової інформації...

Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає...

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів...

Популярные вопросы пользователей