Про ринок електричної енергії

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі наведені нижче...

Стаття 2. Правові основи функціонування ринку електричної енергії 1. Правову...

Стаття 3. Принципи функціонування ринку електричної енергії 1. Ринок електричної...

Стаття 4. Договірне забезпечення функціонування ринку електричної енергії 1. Учасники...

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА БЕЗПЕКА...

Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці 1. Державна політика в...

Стаття 6. Державне регулювання ринку електричної енергії 1. Державне регулювання...

Стаття 7. Ціноутворення (тарифоутворення) на ринку електричної енергії 1. На...

Стаття 8. Ліцензування господарської діяльності на ринку електричної енергії 1....

Стаття 9. Державний енергетичний нагляд в електроенергетиці 1. Державний нагляд...

Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого...

Стаття 11. Антимонопольні обмеження 1. Суб’єктам господарювання, відносини яких регулюються...

Стаття 12. Особливості умов праці в електроенергетиці 1. Підприємства, установи...

Стаття 13. Страйки на підприємствах електроенергетики 1. Страйки на підприємствах...

Стаття 14. Охорона навколишнього природного середовища 1. Підприємства електроенергетики повинні...

Стаття 15. Регіональне співробітництво 1. Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 16. Безпека постачання електроенергії 1. Центральний орган виконавчої влади,...

Стаття 17. Операційна безпека постачання 1. Стандарти операційної безпеки визначаються...

Стаття 18. Якість електропостачання 1. Регулятор визначає перелік показників якості...

Стаття 19. Баланс попиту та пропозиції на електричну енергію 1....

Стаття 20. Моніторинг безпеки постачання 1. Центральний орган виконавчої влади,...

Розділ III БУДІВНИЦТВО ТА ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 21. Приєднання електроустановок до електричних мереж {Стаття 21 набирає...

Стаття 22. Доступ до електричних мереж 1. Оператор системи передачі...

Стаття 23. Зв’язки з іншими енергосистемами 1. Оператор системи передачі...

Стаття 24. Нові міждержавні лінії електропередачі 1. Нові міждержавні лінії...

Стаття 25. Пряма лінія 1. Виробники можуть забезпечувати живлення електричною...

Стаття 26. Вимоги до ведення бухгалтерського обліку 1. Оператор системи...

Стаття 27. Охоронні зони об’єктів електроенергетики та охорона об’єктів електроенергетики...

Стаття 28. Порядок будівництва генеруючих потужностей 1. Проектування та будівництво...

Стаття 29. Конкурсні процедури на будівництво генеруючої потужності та виконання...

Розділ IV ВИРОБНИЦТВО

Стаття 30. Права та обов’язки виробників 1. Діяльність з виробництва...

Розділ V ПЕРЕДАЧА

Стаття 31. Оператор системи передачі 1. Оператором системи передачі є...

Стаття 32. Відокремлення оператора системи передачі {Стаття 32 набирає чинності...

Стаття 33. Функції, права та обов’язки оператора системи передачі 1....

Стаття 34. Сертифікація оператора системи передачі {Стаття 34 набирає чинності...

Стаття 35. Моніторинг виконання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора...

Стаття 36. Сертифікація суб’єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа...

Стаття 37. Розвиток системи передачі 1. Щороку до 1 травня...

Стаття 38. Загальні принципи управління обмеженнями 1. За наявності обмежень...

Стаття 39. Розподіл вільної пропускної спроможності міждержавних перетинів 1. Вільна...

Стаття 40. Інформація щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів 1. Оператор...

Стаття 41. Обмін інформацією щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів 1....

Стаття 42. Міждержавна координація розподілу пропускної спроможності 1. Розподіл пропускної...

Стаття 43. Використання доходів від управління обмеженнями 1. Будь-які доходи...

Стаття 44. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 1. В електроенергетиці України діє...

Розділ VI РОЗПОДІЛ

Стаття 45. Розподіл електричної енергії 1. Розподіл електричної енергії здійснюється...

Стаття 46. Функції, права та обов’язки оператора системи розподілу 1....

Стаття 47. Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу {Частини перша,...

Стаття 48. Програма відповідності та уповноважена особа з питань відповідності...

Стаття 49. Розподіл електричної енергії електричними мережами основних споживачів 1....

Стаття 50. Розвиток систем розподілу 1. Оператори систем розподілу розробляють...

Розділ VII ОПЕРАТОР РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 51. Оператор ринку електричної енергії 1. Оператор ринку забезпечує...

Розділ VIII АДМІНІСТРАТОР РОЗРАХУНКІВ

Стаття 52. Адміністратор розрахунків 1. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи...

Розділ IX АДМІНІСТРАТОР КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ

Стаття 53. Адміністратор комерційного обліку 1. Функції адміністратора комерційного обліку...

Розділ X ТРЕЙДЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 54. Трейдерська діяльність на ринку електричної енергії {Стаття 54...

Стаття 55. Права та обов’язки трейдерів {Стаття 55 набирає чинності...

Розділ XI ПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ

Стаття 56. Постачання електричної енергії споживачам 1. Постачання електричної енергії...

Стаття 57. Права та обов’язки електропостачальників 1. Електропостачальники мають право:...

Розділ XII СПОЖИВАЧ

Стаття 58. Права та обов’язки споживача 1. Споживач має право:...

Стаття 59. Зміна електропостачальника 1. Зміна електропостачальника споживачем здійснюється на...

Стаття 60. Захист прав споживачів 1. З метою забезпечення захисту...

Стаття 61. Захист вразливих споживачів 1. Вразливі споживачі мають право...

Розділ XIII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ...

Стаття 62. Спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі...

Стаття 63. Постачальник універсальних послуг {Стаття 63 набирає чинності через...

Стаття 64. Постачальник "останньої надії" {Стаття 64 набирає чинності через...

Стаття 65. Гарантований покупець 1. Кабінет Міністрів України з метою...

Розділ XIV РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 66. Двосторонні договори {Стаття 66 набирає чинності з 1...

Стаття 67. Ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок {Стаття...

Стаття 68. Балансуючий ринок {Стаття 68 набирає чинності з 1...

Стаття 69. Ринок допоміжних послуг {Стаття 69 набирає чинності з...

Стаття 70. Врегулювання небалансів електричної енергії {Стаття 70 набирає чинності...

Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної...

Стаття 72. Роздрібний ринок 1. Роздрібний ринок функціонує для задоволення...

Стаття 73. Збереження інформації {Стаття 73 набирає чинності з 1...

Стаття 74. Організація комерційного обліку на ринку електричної енергії 1....

Стаття 75. Розрахунки на ринку електричної енергії 1. Розрахунки за...

Розділ XV ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Стаття 76. Порядок розгляду скарг та вирішення спорів 1. Регулятор...

Розділ XVI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ РИНКУ

Стаття 77. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку...

Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Стаття 9 - 2 . Надбавка до "зеленого" тарифу за...

Популярные вопросы пользователей