Про протимінну діяльність в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про протимінну діяльність в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 6, ст.39)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Правова основа протимінної діяльності в Україні

Стаття 3. Цілі та засади протимінної діяльності в Україні

Стаття 4. Національні інтереси України у сфері протимінної діяльності

Стаття 5. Основні складові протимінної діяльності в Україні

Стаття 6. Об’єкти та суб’єкти протимінної діяльності

Стаття 7. Фахівці у сфері протимінної діяльності

Стаття 8. Джерела фінансування протимінної діяльності

Стаття 9. Облік операторів протимінної діяльності

Стаття 10. Допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів

Стаття 11. Визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності

Розділ II
ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 12. Основні засади демократичного контролю у сфері протимінної діяльності

Стаття 13. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України у сфері протимінної діяльності

Стаття 14. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України у сфері протимінної діяльності

Стаття 15. Контроль Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності у сфері протимінної діяльності

Стаття 17. Громадський контроль у сфері протимінної діяльності

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 18. Державне регулювання та управління у сфері протимінної діяльності

Стаття 19. Повноваження Верховної Ради України у сфері протимінної діяльності

Стаття 20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері протимінної діяльності

Стаття 21. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів у сфері протимінної діяльності

Стаття 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері протимінної діяльності

Стаття 23. Повноваження національного органу з питань протимінної діяльності

Стаття 24. Правовий статус комісії з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації

Стаття 25. Повноваження центру протимінних операцій

Стаття 26. Повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності

Стаття 27. Повноваження секретаріату центру протимінних операцій

Стаття 28. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності

Розділ IV
ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Акредитація операторів протимінної діяльності

Стаття 30. Моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації

Стаття 31. Страхування відповідальності під час здійснення робіт з розмінування

Стаття 32. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності

Стаття 33. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної діяльності

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 34. Засади міжнародного співробітництва України у сфері протимінної діяльності

Стаття 35. Надання інформації у сфері протимінної діяльності

Стаття 36. Участь у спільних проектах з іноземними державами, організаціями та установами у сфері протимінної діяльності

Стаття 37. Міжнародні договори України

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2642-VIII