Земельний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1 Основні положення

Стаття 1. Земля - основне національне багатство 1. Земля є...

Стаття 2. Земельні відносини 1. Земельні відносини - це суспільні...

Стаття 3. Регулювання земельних відносин 1. Земельні відносини регулюються Конституцією...

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання 1. Земельне законодавство...

Стаття 5. Принципи земельного законодавства Земельне законодавство базується на таких...

Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки...

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин...

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі...

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин До...

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі...

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин До...

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних...

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих...

Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин...

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 14 - 1 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 14 - 2 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 15 - 1 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 15 - 2 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі...

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин...

Стаття 17 - 1 . Повноваження державних органів приватизації у...

Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

Глава 4 Склад та цільове призначення земель України

Стаття 18. Склад земель 1. До земель України належать усі...

Стаття 19. Категорії земель 1. Землі України за основним цільовим...

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок {Назва...

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення...

Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання...

Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення 1. Землі, придатні для...

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ...

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ...

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами Земельні ділянки,...

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та...

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств 1. Сільськогосподарським підприємствам, установам...

Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації...

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств 1....

Стаття 31. Землі фермерського господарства 1. Землі фермерського господарства можуть...

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств 1. Громадянам...

Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств 1. Земельні ділянки,...

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби 1. Громадяни...

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва 1. Громадяни України із...

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва 1. Громадянам або їх...

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю...

Стаття 37 - 1 . Особливості використання та розпорядження земельними...

Глава 6 Землі житлової та громадської забудови

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови До земель...

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови Використання земель...

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,...

Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів 1....

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків {Назва статті 42 із...

Глава 7 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це...

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду До земель природно-заповідного фонду...

Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду 1. Землі природно-заповідного фонду...

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання 1....

Глава 8 Землі оздоровчого призначення

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення До земель оздоровчого призначення...

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення 1. На...

Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення 1. Землі оздоровчого призначення...

Глава 9 Землі рекреаційного призначення

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення...

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення...

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення 1. Землі рекреаційного призначення...

Глава 10 Землі історико-культурного призначення

Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення 1. До земель історико-культурного...

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення 1. Землі історико-культурного призначення...

Глава 11 Землі лісогосподарського призначення

Стаття 55. Визначення земель лісогосподарського призначення 1. До земель лісогосподарського...

Стаття 56. Власність на землі лісогосподарського призначення 1. Землі лісогосподарського...

Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення { Назва статті 57...

Глава 12 Землі водного фонду

Стаття 58. Склад земель водного фонду 1. До земель водного...

Стаття 59. Право на землі водного фонду 1. Землі водного...

Стаття 60. Прибережні захисні смуги 1. Вздовж річок, морів і...

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг...

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг...

Стаття 63. Смуги відведення 1. Для забезпечення експлуатації та захисту...

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів 1. На судноплавних водних...

Глава 13 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого...

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та...

Стаття 66. Землі промисловості 1. До земель промисловості належать землі,...

Стаття 66 - 1 . Землі індустріальних парків 1. Землі...

Стаття 67. Землі транспорту 1. До земель транспорту належать землі,...

Стаття 68. Землі залізничного транспорту До земель залізничного транспорту належать...

Стаття 69. Землі морського транспорту 1. До земель морського транспорту...

Стаття 70. Землі річкового транспорту До земель річкового транспорту належать...

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1. До...

Стаття 72. Землі авіаційного транспорту 1. До земель авіаційного транспорту...

Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту 1. До земель трубопровідного транспорту...

Стаття 74. Землі міського електротранспорту До земель міського електротранспорту належать...

Стаття 75. Землі зв'язку 1. До земель зв'язку належать земельні...

Стаття 76. Землі енергетичної системи 1. Землями енергетичної системи визнаються...

Стаття 77. Землі оборони 1. Землями оборони визнаються землі, надані...

Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 14 Право власності на землю

Стаття 78. Зміст права власності на землю 1. Право власності...

Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності 1. Земельна...

Стаття 79 - 1 . Формування земельної ділянки як об'єкта...

Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю Суб'єктами права власності...

Стаття 81. Право власності на землю громадян 1. Громадяни України...

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні...

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад 1. Землі,...

Стаття 84. Право власності на землю держави 1. У державній...

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав Іноземні держави...

Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку {Назва статті 86...

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку...

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває...

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку 1. Земельна...

Стаття 90. Права власників земельних ділянок 1. Власники земельних ділянок...

Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок 1. Власники земельних ділянок...

Глава 15 Право користування землею

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою 1. Право постійного...

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки 1. Право оренди земельної...

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку 1. Для здійснення...

Стаття 95. Права землекористувачів 1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено...

Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 1. Землекористувачі зобов'язані: а) забезпечувати використання...

Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні...

Глава 16 Право земельного сервітуту

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту 1. Право земельного сервітуту...

Стаття 99. Види права земельного сервітуту Власники або землекористувачі земельних...

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів 1. Сервітут може бути...

Стаття 101. Дія земельного сервітуту 1. Дія земельного сервітуту зберігається...

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту 1. Дія земельного сервітуту...

Глава 16 - 1 Право користування чужою земельною ділянкою для...

Стаття 102 - 1 . Підстави набуття і зміст права...

Глава 17 Добросусідство

Стаття 103. Зміст добросусідства 1. Власники та землекористувачі земельних ділянок...

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку Власники...

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів...

Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж 1. Власник земельної...

Стаття 107. Відновлення меж 1. Основою для відновлення меж є...

Стаття 108. Спільне використання межових споруд 1. У випадках, коли...

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок...

Глава 18 Обмеження прав на землю

Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав...

Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні...

Стаття 112. Охоронні зони 1. Охоронні зони створюються: а) навколо...

Стаття 113. Зони санітарної охорони 1. Зони санітарної охорони створюються...

Стаття 114. Санітарно-захисні зони 1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів,...

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель 1. Зони особливого...

Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами

Стаття 116. Підстави набуття права на землю із земель державної...

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність...

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 1. Громадянин,...

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування...

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття...

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам 1. Громадяни...

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки...

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності...

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 1. Передача...

Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку Право власності на...

Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку Право власності,...

Глава 20 Продаж земельних ділянок або прав на них на...

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або...

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності...

Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності...

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення 1. Покупцями земельних ділянок...

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі...

Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні...

Стаття 133. Застава земельних ділянок або прав на них 1....

Глава 21 Продаж земельних ділянок або прав на них на...

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності...

Стаття 135. Земельні торги 1. Земельні торги проводяться у формі...

Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та...

Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів...

Стаття 138. Встановлення результатів торгів 1. Земельні торги за лотом...

Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів Організатор земельних торгів не...

Глава 22 Припинення прав на землю

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку Підставами...

Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою Підставами припинення...

Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного...

Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку...

Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються...

Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій...

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб Викуп земельних...

Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності...

Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки Земельна ділянка може бути конфіскована...

Стаття 148 - 1 . Перехід права власності на земельні...

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок 1. Земельні ділянки, надані...

Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на...

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок...

Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Глава 23 Захист прав на землю

Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки 1. Держава...

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку 1. Власник...

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування...

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування...

Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Власникам...

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 1....

Глава 25 Вирішення земельних спорів

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори 1. Земельні спори...

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та...

Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів...

Стаття 161. Виконання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує...

Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

Глава 26 Завдання, зміст і порядок охорони земель

Стаття 162. Поняття охорони земель Охорона земель - це система...

Стаття 163. Завдання охорони земель Завданнями охорони земель є забезпечення...

Стаття 164. Зміст охорони земель 1. Охорона земель включає: а)...

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та...

Стаття 166. Рекультивація порушених земель 1. Рекультивація порушених земель -...

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами 1. Господарська...

Стаття 168. Охорона ґрунтів 1. Ґрунти земельних ділянок є об'єктом...

Глава 27 Використання техногенно забруднених земель

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель 1. Техногенно забруднені землі...

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення 1....

Глава 28 Консервація земель

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі 1. До деградованих земель...

Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель 1....

Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах...

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну...

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць Межі...

Глава 30 Планування використання земель

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель 1. Загальнодержавні...

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель 1. Регіональні...

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель 1. Природно-сільськогосподарське районування земель -...

Стаття 180. Зонування земель 1. Зонування земель здійснюється у межах...

Глава 31 Землеустрій

Стаття 181. Поняття землеустрою Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та...

Стаття 182. Мета землеустрою Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального...

Стаття 183. Завдання землеустрою Основними завданнями землеустрою є: а) реалізація...

Стаття 184. Зміст землеустрою Землеустрій передбачає: а) встановлення (відновлення) на...

Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою 1. Землеустрій здійснюється...

Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою 1. Схеми...

Стаття 186 - 1 . Повноваження органів виконавчої влади в...

Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель Контроль...

Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель 1....

Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель Самоврядний...

Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель Громадський...

Глава 33 Моніторинг земель

Стаття 191. Призначення моніторингу земель 1. Моніторинг земель - це...

Стаття 192. Завдання моніторингу земель Основними завданнями моніторингу земель є...

Глава 34 Державний земельний кадастр

Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру 1. Державний земельний кадастр...

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру Призначенням державного земельного кадастру...

Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру Основними завданнями ведення...

Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру Склад відомостей Державного...

Стаття 197. Кадастрове зонування Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових...

Стаття 198. Кадастрові зйомки 1. Кадастрові зйомки - це комплекс...

Стаття 199. Бонітування ґрунтів 1. Бонітування ґрунтів - це порівняльна...

Стаття 200. Економічна оцінка земель 1. Економічна оцінка земель -...

Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок 1. Грошова оцінка земельних...

Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок 1. Державна реєстрація земельних...

Стаття 203. Облік кількості та якості земель 1. Облік кількості...

Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру Ведення Державного земельного кадастру...

Глава 35 Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель

Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель...

Стаття 206. Плата за землю 1. Використання землі в Україні...

Глава 36 Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 1....

Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва...

Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат...

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок Угоди, укладені із...

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства 1. Громадяни та...

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 1. Самовільно зайняті...

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності з...

Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Рішення про надання в користування...

Популярные вопросы пользователей