Задайте вопрос юристу

693 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 05 августа 2022, вопрос №70744 150 грн.

Інвалід 3-ої групи ґ, демобілізація

Доброго дня, я інвалід 3-ої групи(вроджена вада - відсутня одна нирка). Зараз проходжу ВЛК, після контузії, але схоже що списувати не хочуть. Був мобілізований 24-го лютого. Як новий закон регулює можливість звільнення з лав ЗСУ в такому випадку?

Ответы юристов (7)

  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич 7 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Сергію!

  Питання звільнення з військової служби військовослужбовців під час воєнного стану регулюються статтею 26 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про військовий обов'язок і військову службу». Потрібне для Вас я виділив жирним шрифтом, хоча не виключено, що Ви можете знайти в ній також інші підстави для звільнення.

  Ця стаття з останніми змінами надає перелік підстав для звільнення з військової служби. Зокрема про підстави звільнення під час воєнного стану в ній зазначено наступне:

  «1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  …2) під час воєнного стану:

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

  {Пункт 2 частини четвертої статті 26 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022; редакції Закону № 2169-IX від 01.04.2022}»

  В будь-якому разі, якщо ВЛК визнає Вас непридатним до військової служби, Ви маєте написати рапорт на звільненн за станом здоров'я. Якщо Вас не влаштує рішення ВЛК, Ви можете його оскаржити!

  Можливість оскарження висновків ВЛК (військово-лікарської коміссії) передбачена Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 (зареєстрований в Мінюсті 17.11.2008 за № 1109/15800) «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

  Згідно з п. 2.4.10 р. 2 Положення постанова ВЛК (військово-лікарської комісії) регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК (Центральної військово-лікарської комісії).

  Відповідно до п. 2.3.5 р. 2 Положення постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  Оскарження постанови ВЛК регіонів:

  - постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату переглядаються ВЛК військового комісаріату Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва;

  - переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК мають право ВЛК регіонів (постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право переглядати тільки ЦВЛК);

  - постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК.

  Для перегляду відповідного рішення (Постанови) медкомісії Вам необхідно подати у ВЛК вищого рівня або ЦВЛК заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня та додати до заяви всі наявні документи, видані військово-лікарською комісією, рішення якої переглядається. Також в заяві необхідно вказати причини ініціювання перегляду, додати результати попередніх обстежень, документів, на підставі яких чоловіка було визнано непридатним до військової служби.

  Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

  Також, законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено оскарження рішень призовних комісій.

  Крім того, начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач повідомив контакти для подачі скарг з приводу мобілізації.

  Так, працює спеціально створена гаряча лінія Міноборони. До неї можна зателефонувати за номерами:

  0800 500 410, 0800 500 442, 044 454 44 99. Ці контакти можна знайти на сайті Міноборони.

  Для отримання повної консультації та опрацювання алгоритму дій, зверніться до мене персонально, натиснувши кнопку "звернутись" біля мого профілю. Вдачи Вам!

  0 / 0
  Гіммельфарб Станіслав Олегович
  Гіммельфарб Станіслав Олегович 7 дней назад

  Адвокат, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  Сама по собі івналідність 3 групи не є підставою для звільнення з армії. Згідно Наказу МОУ від 22.08.2018 №422 «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», затверджено перелік посад які можуть займати інваліди. Але це виключно у разі встановлення ВЛК можливості заняття таких посад.

  Вас повинні безумовно звільнити у випадку встановлення наявності будь-якого ступеня порушень функцій другої нирки - ст. 64 "а" Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. У випадку нормального функціонування нирки, Вас можуть визнати обмежено придатним з визначення обмежень подальшого проходження служби.

  Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.

  0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 7 дней назад

  Юрист, г. Херсон, 16 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня Сергію.

  ВЛК у своїй роботі керується Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Поясненнями щодо застосування статей Розкладу хвороб визначено, зокрема щодо статті 74 Переліку ховроб, Стаття застосовується у разі неможливості лікування вроджених вад розвитку, відмови від лікування або незадовільних його результатів, а також при хромосомних аномаліях, підтверджених результатами обстеження у медико-генетичних консультаціях. Пункт а статті 74, тобто значні порушення функцій організму має бути підставою для прийняття ВЛК рішення про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, що є підставою для звільнення з військової служби. До пункту "а" відноситься, у тому числі, відсутність однієї нирки (або припинення її функцій) з порушенням функцій нирки, яка залишилася, незалежно від ступеня їх вираження. Помірні або незначні порушення функцій не тягнуть визнання військовослужбовця непридатним до військової служби з виключенням з обліку.

  0 / 0
  Антоненко Вячеслав Володимирович
  Антоненко Вячеслав Володимирович 7 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Вітаю, Сергію!

  НА ЖАЛЬ, НАРАЗІ НАЯВНІСТЬ 3 ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ.

  ПОТРІБНО ОТРИМУВАТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЛК ВИСНОВОК ПРО НЕПРИДАТНІСТЬ ДО В/С З ВИКЛЮЧЕННЯМ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

  Стаття 26. Звільнення з військової служби

  1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби;

  б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

  ...

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:

  ...

  2) під час воєнного стану:

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

  {Пункт 2 частини четвертої статті 26 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022; редакції Закону № 2169-IX від 01.04.2022

  Всього доброго! Сподіваюсь, що консультація була корисною.Якщо є додаткові питання або Вам потрібна індивідуальна консультація, натискайте зелену кнопку «Звернутися»!

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 6 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Якщо ви вже направлені до частини треба подати рапорт в канцелярію командування для вирішення питання направлення на ВЛК при частині. За станом здоровья , вимагати детального обстеження додати медичні довідки та МСЕК про інвалідність.

  Ступінь придатності встановлюється комісією ВЛК згідно медичних висновків про стан здоров я , на основі положення про розклад хвороб згідно Наказу Міноборони № 402.

  Лише ВЛК приймає рішення чи придатні ви до служби. З описаних вами підстав можливо ви включені до резерву, враховуючи суть хвороби можна спробувати !

  Образцы рапортов здесь

  https://legal100.org.ua/uchasnykam-rosiisko-ukrain...

  Скарги , питання тут:

  Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.

  Или же подайте обращение на урядовий контакт -центр 15-45 https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ лучше письменно на министра обороны и загрузите в форму фото копии ответов командира части.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +1 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 6 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Сергій!

  ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС:

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про військовий обов'язок і військову службу

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385):

  Про військовий обов'язок і ... | від 25.03.1992 № 2232-XII (rada.gov.ua)

  "Стаття 26. Звільнення з військової служби

  1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби;

  б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку. ...

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:...

  2) під час воєнного стану:

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років".

  У разі наявності запитань звертайтеся через кнопку зеленого кольору "Звернутися".

  Всього доброго!

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  100%
  Крикун Сергій Павлович 6 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  "ПОЛОЖЕННЯ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text):

  "... Додаток 1 до Положення

  РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби...

  Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки

  Стаття 74 - Включено: вроджені вади розвитку нервової системи Q00-Q07; вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї Q10 - Q18; вроджені вади розвитку системи кровообігу Q20-Q28; вроджені вади розвитку органів дихання Q30-Q34; щілина губи та піднебіння Q35-Q37; інші вроджені вади розвитку органів травлення Q38-Q45; целіакія К90.0; вроджені вади розвитку статевих органів Q50-Q56; вроджені вади розвитку сечової системи Q60-Q64; вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи Q65-Q79; інші вроджені вади розвитку Q80-Q89; хромосомні аномалії Q90-Q99...

  а) зі значними порушеннями функцій - Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) з помірними порушеннями функцій - Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально (для осіб за графами ІІ та ІІІ, тобто військовослужбовців (гр.ІІ) - прим.авт.)...

  Додаток 2 Положення

  ПОЯСНЕННЯ щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби...

  Стаття 74

  Стаття застосовується у разі неможливості лікування вроджених вад розвитку, відмови від лікування або незадовільних його результатів, а також при хромосомних аномаліях, підтверджених результатами обстеження у медико-генетичних консультаціях.

  До пункту "а" належать:...

  відсутність однієї нирки (або припинення її функцій) з порушенням функцій нирки, яка залишилася, незалежно від ступеня їх вираження;...

  До пункту "б" належать:...

  відсутність однієї нирки (або її функцій) з нормальною функцією нирки, яка залишилася;..";

  "Стаття 66

  Громадяни, які призиваються на військову службу (приймаються на військову службу за контрактом), вступають у ВВНЗ, та військовослужбовці, у яких виявлені захворювання нирок, підлягають стаціонарному обстеженню..";

  " II. Медичний огляд...

  6. Медичний огляд військовослужбовців...

  6.33. Звільнення військовослужбовців, які не підлягали призову на військову службу за станом здоров'я, без стаціонарного обстеження та медичного огляду забороняється...

  20 Постанови ВЛК..

  20.3. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту: ...

  г) "Обмежено придатний до військової служби"

  Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах...".

  ---

  Доброго дня, Сергію! По-перше, оскільки у Вас захворювання нирок, а також, що Ви не мали бути призвані на військову службу за станом здоров'я, зараз, для визначення ступеня придатності до служби, Ви підлягаєте обов'язковому стаціонарному обстеженню що стану нирок. По-друге, якщо нирка, що залишилася має порушення функції незалежно від ступеня вираження, Ви підлягаєте до визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, а отже до звільнення з військової служби. У гіршому випадку (якщо нирка працює без порушення функції - що малоймовірно), то Ви підлягаєте до визнання обмежено придатним до військової служби з направленням до місць служби, визначених наведеним вище підп. "г" п.20.3 Положення про ВВЕ. Подайте рапорт про направлення Вас на стаціонарне обстеження та встановлення функції нирки, що залишилася з відповідним прийняттям рішення ВЛК про придатність до військової служби.

  У випадку особистого звернення (у форматі “Звернутись”) дивіться попередньо мій профіль, вказуйте свою e-mail адресу.

  +1 / 0

Похожие вопросы

Виїзд за кордон (уточнення)

Доброго дня, я вирішив продовжити тему https://uristy.ua/ua/question/68931 адже теорія не завжди співпадає з реальністю, а саме: Я хочу поїхати до Братислави...

12 августа 2022 Костянтин, г. Львов

6 ответов