Цивільний процесуальний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Призначення Цивільного процесуального кодексу України 1. Цивільний процесуальний...

Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства 1. Завданням...

Стаття 3. Законодавство про цивільне судочинство 1. Цивільне судочинство здійснюється...

Стаття 4. Право на звернення до суду за захистом 1....

Стаття 5. Способи захисту, які застосовуються судом 1. Здійснюючи правосуддя,...

Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом...

Стаття 7. Гласність судового процесу 1. Розгляд справ у судах...

Стаття 8. Відкритість інформації щодо справи 1. Ніхто не може...

Стаття 9. Мова цивільного судочинства 1. Цивільне судочинство в судах...

Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд...

Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві 1. Суд визначає в...

Стаття 12. Змагальність сторін 1. Цивільне судочинство здійснюється на засадах...

Стаття 13. Диспозитивність цивільного судочинства 1. Суд розглядає справи не...

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 1. У судах функціонує...

Стаття 15. Правнича допомога 1. Учасники справи мають право користуватися...

Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору 1. Сторони вживають...

Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення...

Стаття 18. Обов’язковість судових рішень 1. Судові рішення, що набрали...

Глава 2. Цивільна юрисдикція

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів 1....

Стаття 20. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог 1. Не...

Стаття 21. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського...

Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного...

Стаття 23. Суд першої інстанції 1. Усі справи, що підлягають...

Стаття 24. Суд апеляційної інстанції 1. Апеляційні суди переглядають в...

Стаття 25. Суд касаційної інстанції 1. Верховний Суд переглядає у...

Стаття 26. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є...

Стаття 27. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача...

Стаття 28. Підсудність справ за вибором позивача 1. Позови про...

Стаття 29. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві...

Стаття 30. Виключна підсудність 1. Позови, що виникають із приводу...

Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого 1....

Стаття 32. Недопустимість спорів про підсудність 1. Спори між судами...

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 33. Визначення складу суду 1. Визначення судді, а в...

Стаття 34. Склад суду 1. Цивільні справи у судах першої...

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи 1....

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 1. Суддя не...

Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи 1....

Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта,...

Стаття 39. Заяви про самовідводи та відводи 1. З підстав,...

Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу 1. Питання...

Стаття 41. Наслідки відводу суду (судді) 1. У разі задоволення...

Глава 4. Учасники судового процесу

Стаття 42. Склад учасників справи 1. У справах позовного провадження...

Стаття 43. Права та обов’язки учасників справи 1. Учасники справи...

Стаття 44. Неприпустимість зловживання процесуальними правами 1. Учасники судового процесу...

Стаття 45. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під...

Стаття 46. Цивільна процесуальна правоздатність 1. Здатність мати цивільні процесуальні...

Стаття 47. Цивільна процесуальна дієздатність 1. Здатність особисто здійснювати цивільні...

Стаття 48. Сторони 1. Сторонами в цивільному процесі є позивач...

Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін 1. Сторони користуються...

Стаття 50. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів 1....

Стаття 51. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного...

Стаття 52. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета...

Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо...

Стаття 54. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не...

Стаття 55. Процесуальне правонаступництво 1. У разі смерті фізичної особи,...

Стаття 56. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким...

Стаття 57. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано...

Стаття 58. Участь у справі представника 1. Сторона, третя особа,...

Стаття 59. Законні представники 1. Права, свободи та інтереси малолітніх...

Стаття 60. Особи, які можуть бути представниками 1. Представником у...

Стаття 61. Особи, які не можуть бути представниками 1. Не...

Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників 1. Повноваження представників...

Стаття 63. Призначення або заміна законного представника судом 1. У...

Стаття 64. Повноваження представника в суді 1. Представник, який має...

Стаття 65. Інші учасники судового процесу 1. Учасниками судового процесу,...

Стаття 66. Помічник судді 1. Помічник судді забезпечує підготовку та...

Стаття 67. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання: 1)...

Стаття 68. Судовий розпорядник 1. Судовий розпорядник: 1) забезпечує належний...

Стаття 69. Свідок 1. Свідком може бути кожна особа, якій...

Стаття 70. Особи, які не можуть бути допитані як свідки...

Стаття 71. Відмова свідка від давання показань 1. Фізична особа...

Стаття 72. Експерт 1. Експертом може бути особа, яка володіє...

Стаття 73. Експерт з питань права 1. Як експерт з...

Стаття 74. Спеціаліст 1. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними...

Стаття 75. Перекладач 1. Перекладачем може бути особа, яка вільно...

Глава 5. Докази та доказування

Стаття 76. Докази 1. Доказами є будь-які дані, на підставі...

Стаття 77. Належність доказів 1. Належними є докази, які містять...

Стаття 78. Допустимість доказів 1. Суд не бере до уваги...

Стаття 79. Достовірність доказів 1. Достовірними є докази, на підставі...

Стаття 80. Достатність доказів 1. Достатніми є докази, які у...

Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів 1. Кожна сторона...

Стаття 82. Підстави звільнення від доказування 1. Обставини, які визнаються...

Стаття 83. Подання доказів 1. Сторони та інші учасники справи...

Стаття 84. Витребування доказів 1. Учасник справи, у разі неможливості...

Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням 1. Письмові, речові...

Стаття 86. Огляд речових доказів, що швидко псуються 1. Речові...

Стаття 87. Судові доручення щодо збирання доказів 1. Суд, який...

Стаття 88. Виконання судових доручень щодо збирання доказів 1. Ухвала...

Стаття 89. Оцінка доказів 1. Суд оцінює докази за своїм...

Стаття 90. Показання свідка 1. Показання свідка - це повідомлення...

Стаття 91. Виклик свідка 1. Виклик свідка здійснюється за заявою...

Стаття 92. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 1....

Стаття 93. Письмове опитування учасників справи як свідків 1. Учасник...

Стаття 94. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду...

Стаття 95. Письмові докази 1. Письмовими доказами є документи (крім...

Стаття 96. Повернення оригіналів письмових доказів 1. Оригінали письмових доказів...

Стаття 97. Речові докази 1. Речовими доказами є предмети матеріального...

Стаття 98. Зберігання речових доказів 1. Речові докази до набрання...

Стаття 99. Повернення речових доказів 1. Речові докази після огляду...

Стаття 100. Електронні докази 1. Електронними доказами є інформація в...

Стаття 101. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів 1. Оригінали...

Стаття 102. Вимоги до висновку експерта. 1. Висновок експерта -...

Стаття 103. Призначення експертизи судом 1. Суд призначає експертизу у...

Стаття 104. Ухвала про призначення експертизи 1. Про призначення експертизи...

Стаття 105. Обов’язкове призначення експертизи судом 1. Призначення експертизи судом...

Стаття 106. Проведення експертизи на замовлення учасників справи 1. Учасник...

Стаття 107. Збирання матеріалів для проведення експертизи 1. Матеріали, необхідні...

Стаття 108. Проведення експертизи 1. Експертиза проводиться у судовому засіданні...

Стаття 109. Наслідки ухилення від участі в експертизі 1. У...

Стаття 110. Оцінка висновку експерта судом 1. Висновок експерта для...

Стаття 111. Комісійна експертиза 1. Комісійна експертиза проводиться не менш...

Стаття 112. Комплексна експертиза 1. Комплексна експертиза проводиться не менш...

Стаття 113. Додаткова і повторна експертиза 1. Якщо висновок експерта...

Стаття 114. Зміст висновку експерта у галузі права 1. Учасники...

Стаття 115. Оцінка висновку експерта у галузі права судом 1....

Стаття 116. Підстави та порядок забезпечення доказів 1. Суд за...

Стаття 117. Заява про забезпечення доказів 1. У заяві про...

Стаття 118. Розгляд заяви про забезпечення доказів 1. Заява про...

Стаття 119. Відшкодування витрат, пов’язаних із забезпеченням доказів 1. Витрати,...

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 120. Види процесуальних строків 1. Строки, в межах яких...

Стаття 121. Розумність процесуальних строків 1. Суд має встановлювати розумні...

Стаття 122. Обчислення процесуальних строків 1. Строки, встановлені законом або...

Стаття 123. Початок перебігу процесуальних строків 1. Перебіг процесуального строку...

Стаття 124. Закінчення процесуальних строків 1. Строк, обчислюваний роками, закінчується...

Стаття 125. Зупинення процесуальних строків 1. Зупинення провадження у справі...

Стаття 126. Наслідки пропущення процесуальних строків 1. Право на вчинення...

Стаття 127. Поновлення та продовження процесуальних строків 1. Суд за...

Глава 7. Судові виклики і повідомлення

Стаття 128. Судові повістки 1. Суд викликає учасників справи у...

Стаття 129. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у...

Стаття 130. Порядок вручення судових повісток 1. У випадку відсутності...

Стаття 131. Обов’язок учасників судового процесу повідомляти суд про зміну...

Стаття 132. Розшук відповідача 1. Якщо місце перебування відповідача в...

Глава 8. Судові витрати

Стаття 133. Види судових витрат 1. Судові витрати складаються з...

Стаття 134. Попереднє визначення суми судових витрат 1. Разом з...

Стаття 135. Забезпечення та попередня оплата судових витрат 1. Суд...

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру...

Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу 1. Витрати, пов’язані...

Стаття 138. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з...

Стаття 139. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів,...

Стаття 140. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів...

Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами 1. Судовий збір...

Стаття 142. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження...

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 143. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу 1....

Стаття 144. Види заходів процесуального примусу 1. Заходами процесуального примусу...

Стаття 145. Попередження і видалення із залу судового засідання 1....

Стаття 146. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 1. У...

Стаття 147. Привід свідка 1. Належно викликаний свідок, який без...

Стаття 148. Штраф 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення...

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 149. Підстави для забезпечення позову 1. Суд за заявою...

Стаття 150. Види забезпечення позову 1. Позов забезпечується: 1) накладенням...

Стаття 151. Зміст і форма заяви 1. Заява про забезпечення...

Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову 1. Заява...

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову 1. Заява про...

Стаття 154. Зустрічне забезпечення 1. Суд може вимагати від особи,...

Стаття 155. Скасування зустрічного забезпечення 1. Зустрічне забезпечення скасовується у...

Стаття 156. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим 1. За...

Стаття 157. Виконання ухвали про забезпечення позову 1. Ухвала суду...

Стаття 158. Скасування заходів забезпечення позову 1. Суд може скасувати...

Стаття 159. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову 1. У випадку...

Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 160. Стягнення на підставі судового наказу 1. Судовий наказ...

Стаття 161. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ...

Стаття 162. Підсудність 1. Заява про видачу судового наказу подається...

Стаття 163. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу...

Стаття 164. Судовий збір за подання заяви про видачу судового...

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу 1....

Стаття 166. Наслідки відмови у видачі судового наказу 1. Відмова...

Стаття 167. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу 1....

Стаття 168. Зміст судового наказу 1. У судовому наказі зазначаються:...

Стаття 169. Надіслання боржникові копії судового наказу 1. Після видачі...

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу...

Стаття 171. Розгляд заяви про скасування судового наказу 1. Заява...

Стаття 172. Набрання судовим наказом законної сили та видача його...

Стаття 173. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу...

Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Заяви по суті справи...

Глава 1. Письмові заяви учасників справи

Стаття 174. Види та зміст заяв по суті справи 1....

Стаття 175. Позовна заява 1. У позовній заяві позивач викладає...

Стаття 176. Ціна позову 1. Ціна позову визначається: 1) у...

Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви 1. Позивач...

Стаття 178. Відзив 1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти...

Стаття 179. Відповідь на відзив 1. У відповіді на відзив...

Стаття 180. Заперечення 1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення,...

Стаття 181. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву 1....

Стаття 182. Заяви, клопотання і заперечення 1. При розгляді справи...

Стаття 183. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви,...

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 184. Пред’явлення позову 1. Позов пред’являється шляхом подання позовної...

Стаття 185 . Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви...

Стаття 186. Відмова у відкритті провадження у справі 1. Суддя...

Стаття 187. Відкриття провадження у справі 1. За відсутності підстав...

Стаття 188. Об’єднання і роз’єднання позовів 1. В одній позовній...

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 189. Завдання та строк підготовчого провадження 1. Завданнями підготовчого...

Стаття 190. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі,...

Стаття 191. Подання відзиву 1. У строк, встановлений судом в...

Стаття 192. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву...

Стаття 193. Зустрічний позов 1. Відповідач має право пред’явити зустрічний...

Стаття 194. Форма і зміст зустрічної позовної заяви 1. Зустрічна...

Стаття 195. Позов третьої особи із самостійними вимогами 1. Положення...

Стаття 196. Мета і строк проведення підготовчого засідання 1. Для...

Стаття 197. Підготовче засідання 1. Підготовче засідання проводиться судом з...

Стаття 198. Порядок проведення підготовчого засідання 1. Підготовче засідання проводиться...

Стаття 199. Подання відповіді на відзив та заперечення 1. У...

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні 1. У підготовчому...

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 201. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 202. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 203. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 204. Припинення врегулювання спору за участю судді 1. Врегулювання...

Стаття 205. Строк проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода

Стаття 206. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем 1....

Стаття 207. Мирова угода сторін 1. Мирова угода укладається сторонами...

Стаття 208. Виконання мирової угоди 1. Виконання мирової угоди здійснюється...

Глава 6. Розгляд справи по суті

Стаття 209. Завдання розгляду справи по суті 1. Завданням розгляду...

Стаття 210. Строки розгляду справи по суті 1. Суд має...

Стаття 211. Судове засідання 1. Розгляд справи відбувається в судовому...

Стаття 212. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 1....

Стаття 213. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні 1....

Стаття 214. Головуючий у судовому засіданні 1. При одноособовому розгляді...

Стаття 215. Звертання до суду у судовому засіданні 1. Учасники...

Стаття 216. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання 1....

Стаття 217. Відкриття судового засідання 1. У призначений для розгляду...

Стаття 218. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача...

Стаття 219. Видалення свідків із зали судового засідання 1. Свідки...

Стаття 220. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу 1....

Стаття 221. Роз’яснення прав та обов’язків 1. Головуючий з’ясовує обізнаність...

Стаття 222. Розгляд заяв та клопотань 1. Головуючий з’ясовує, чи...

Стаття 223. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи 1....

Стаття 224. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста,...

Стаття 225. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта 1....

Стаття 226. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків 1. Головуючий...

Стаття 227. Вступне слово учасників справи 1. Суд заслуховує вступне...

Стаття 228. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів 1....

Стаття 229. Дослідження доказів 1. Суд під час розгляду справи...

Стаття 230. Порядок допиту свідків 1. Кожний свідок допитується окремо....

Стаття 231. Використання свідком письмових записів 1. Свідок, даючи показання,...

Стаття 232. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 1. Допит...

Стаття 233. Оголошення показань свідків 1. У разі відкладення розгляду...

Стаття 234. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків...

Стаття 235. Дослідження письмових доказів 1. Письмові докази, у тому...

Стаття 236. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів...

Стаття 237. Дослідження речових та електронних доказів 1. Речові та...

Стаття 238. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження 1....

Стаття 239. Дослідження висновку експерта 1. Висновок експерта за клопотанням...

Стаття 240. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні...

Стаття 241. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами 1....

Стаття 242. Судові дебати 1. У судових дебатах виступають з...

Стаття 243. Повернення до з’ясування обставин у справі 1. Якщо...

Стаття 244. Вихід суду для ухвалення рішення 1. Після судових...

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати 1. Під час ухвалення судового...

Стаття 246. Ухвалення рішення про судові витрати 1. Якщо сторона...

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 247. Фіксування судового засідання технічними засобами 1. Суд під...

Стаття 248. Протокол судового засідання 1. У судовому засіданні секретар...

Стаття 249. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового...

Стаття 250. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні...

Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову...

Стаття 251. Обов’язок суду зупинити провадження у справі 1. Суд...

Стаття 252. Право суду зупинити провадження у справі 1. Суд...

Стаття 253. Строки, на які зупиняється провадження у справі 1....

Стаття 254. Поновлення провадження у справі 1. Провадження у справі...

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі 1. Суд своєю...

Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі 1. Якщо провадження...

Стаття 257. Залишення позову без розгляду 1. Суд постановляє ухвалу...

Глава 9. Судові рішення

Стаття 258. Види судових рішень 1. Судовими рішеннями є: 1)...

Стаття 259. Порядок ухвалення судових рішень 1. Суди ухвалюють рішення,...

Стаття 260. Зміст ухвали суду 1. Ухвала, що викладається окремим...

Стаття 261. Набрання ухвалою законної сили 1. Ухвала набирає законної...

Стаття 262. Окрема ухвала суду 1. Суд, виявивши при вирішенні...

Стаття 263. Законність і обґрунтованість судового рішення 1. Судове рішення...

Стаття 264. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення...

Стаття 265. Зміст рішення суду 1. Рішення суду складається з...

Стаття 266. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти...

Стаття 267. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення...

Стаття 268. Проголошення судового рішення 1. Рішення суду проголошується у...

Стаття 269. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні...

Стаття 270. Додаткове рішення суду 1. Суд, що ухвалив рішення,...

Стаття 271. Роз’яснення судового рішення 1. За заявою учасників справи,...

Стаття 272. Вручення судового рішення 1. Копії повного судового рішення...

Стаття 273. Набрання рішенням суду законної сили 1. Рішення суду...

Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження

Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження...

Стаття 275. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження...

Стаття 276. Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного...

Стаття 277. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного...

Стаття 278. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному...

Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження...

Глава 11. Заочний розгляд справи

Стаття 280. Умови проведення заочного розгляду справи 1. Суд може...

Стаття 281. Порядок заочного розгляду справи 1. Про заочний розгляд...

Стаття 282. Форма і зміст заочного рішення 1. За формою...

Стаття 283. Повідомлення про заочне рішення 1. Відповідачам, які не...

Стаття 284. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного...

Стаття 285. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення...

Стаття 286. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного...

Стаття 287. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення 1....

Стаття 288. Скасування та оскарження заочного рішення 1. Заочне рішення...

Стаття 289. Законна сила заочного рішення 1. Заочне рішення набирає...

Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими...

Стаття 290. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх...

Стаття 291. Визнання необґрунтованими активів 1. Суд визнає необґрунтованими активи,...

Стаття 292. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими 1. Активи, визнані...

Розділ IV ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. Загальні положення

Стаття 293. Окреме провадження 1. Окреме провадження - це вид...

Стаття 294. Порядок розгляду справ окремого провадження 1. Під час...

Глава 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної...

Стаття 295. Підсудність 1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної...

Стаття 296. Особи, які можуть бути заявниками 1. Заяву про...

Стаття 297. Зміст заяви 1. У заяві про обмеження цивільної...

Стаття 298. Призначення експертизи 1. Суд за наявності достатніх даних...

Стаття 299. Розгляд справ 1. Справи про обмеження цивільної дієздатності...

Стаття 300. Рішення суду 1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження...

Глава 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної...

Стаття 301. Підсудність 1. Заява неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятирічного...

Стаття 302. Зміст заяви 1. У заяві про надання неповнолітній...

Стаття 303. Розгляд справи 1. Справи про надання неповнолітній особі...

Стаття 304. Рішення суду 1. Суд, розглянувши заяву про надання...

Глава 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно...

Стаття 305. Підсудність 1. Заява про визнання фізичної особи безвісно...

Стаття 306. Зміст заяви 1. У заяві про визнання фізичної...

Стаття 307. Підготовка справи до розгляду 1. Суд до початку...

Стаття 308. Розгляд справи 1. Суд розглядає справу за участю...

Стаття 309. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку...

Глава 5. Розгляд судом справ про усиновлення

Стаття 310. Підсудність 1. Заява про усиновлення дитини або повнолітньої...

Стаття 311. Зміст заяви 1. Заява про усиновлення дитини повинна...

Стаття 312. Підготовка справи до розгляду 1. Суддя під час...

Стаття 313. Розгляд справи 1. Суд розглядає справу про усиновлення...

Стаття 314. Рішення суду 1. За результатами розгляду заяви про...

Глава 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають...

Стаття 315. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення...

Стаття 316. Підсудність 1. Заява фізичної особи про встановлення факту,...

Стаття 317. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження...

Стаття 318. Зміст заяви 1. У заяві повинно бути зазначено:...

Стаття 319. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має...

Глава 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені...

Стаття 320. Підсудність 1. Особа, яка втратила цінний папір на...

Стаття 321. Зміст заяви 1. У заяві до суду про...

Стаття 322. Ухвала суду до судового розгляду 1. Суд, одержавши...

Стаття 323. Зміст публікації 1. Публікація про виклик держателя втраченого...

Стаття 324. Обов’язки держателя втраченого цінного папера на пред’явника або...

Стаття 325. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного...

Стаття 326. Призначення справи до розгляду 1. Якщо протягом тримісячного...

Стаття 327. Вирішення справи 1. За результатами розгляду справи суд...

Стаття 328. Права держателя цінного папера на пред’явника або векселя...

Глава 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі...

Стаття 329. Підсудність 1. Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі...

Стаття 330. Зміст заяви 1. У заяві про передачу безхазяйної...

Стаття 331. Відмова в прийнятті заяви 1. Суд відмовляє в...

Стаття 332. Розгляд справи 1. Справа про передачу безхазяйної нерухомої...

Стаття 333. Рішення суду 1. Суд, встановивши, що нерухома річ...

Глава 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою

Стаття 334. Підсудність 1. Заява про визнання спадщини відумерлою у...

Стаття 335. Зміст заяви 1. У заяві про визнання спадщини...

Стаття 336. Відмова в прийнятті заяви 1. Суд відмовляє в...

Стаття 337. Розгляд справи 1. Справа про визнання спадщини відумерлою...

Стаття 338. Рішення суду 1. Суд, встановивши, що спадкоємці за...

Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у...

Стаття 339. Підсудність 1. За умов, визначених Законом України "Про...

Стаття 340. Зміст заяви і строк її подання 1. У...

Стаття 341. Розгляд справи 1. Заява про надання психіатричної допомоги...

Стаття 342. Рішення суду 1. Залежно від встановлених обставин суд...

Глава 11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного...

Стаття 343. Підсудність 1. Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного...

Стаття 344. Зміст і строк подання заяви 1. У заяві...

Стаття 345. Розгляд справи 1. Справи про примусову госпіталізацію до...

Стаття 346. Рішення суду 1. Розглянувши заяву про примусову госпіталізацію...

Глава 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка...

Стаття 347. Підсудність 1. Заява про розкриття банком інформації, яка...

Стаття 348. Зміст заяви 1. У заяві до суду про...

Стаття 349. Розгляд справи 1. Справа про розкриття банком інформації,...

Стаття 350. Рішення суду 1. У рішенні про розкриття банком...

Глава 13. Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального...

Стаття 350 - 1 . Підсудність 1. Заява про видачу...

Стаття 350 - 2 . Особи, які можуть бути заявниками...

Стаття 350 - 3 . Заінтересовані особи у справах про...

Стаття 350 - 4 . Зміст заяви 1. У заяві...

Стаття 350 - 5 . Розгляд справи 1. Справа про...

Стаття 350 - 6 . Рішення суду 1. Розглянувши заяву...

Стаття 350 - 7 . Продовження обмежувального припису 1. За...

Стаття 350 - 8 . Вручення рішення суду, повідомлення про...

Розділ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ § 1. Апеляційна скарга §...

Глава 1. Апеляційне провадження

Стаття 351. Суди апеляційної інстанції 1. Судом апеляційної інстанції у...

Стаття 352. Право апеляційного оскарження 1. Учасники справи, а також...

Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо...

Стаття 354. Строк на апеляційне оскарження 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 355. Порядок подання апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга подається...

Стаття 356. Форма і зміст апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга...

Стаття 357. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги...

Стаття 358. Відмова у відкритті апеляційного провадження 1. Суд апеляційної...

Стаття 359. Відкриття апеляційного провадження 1. Про відкриття апеляційного провадження...

Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 361. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї...

Стаття 362. Закриття апеляційного провадження 1. Суд апеляційної інстанції закриває...

Стаття 363. Приєднання до апеляційної скарги 1. Учасники справи мають...

Стаття 364. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова...

Стаття 365. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції 1. Суддя-доповідач...

Стаття 366. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції...

Стаття 367. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції 1. Суд...

Стаття 368. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції 1. Справа...

Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ...

Стаття 370. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 371. Строк розгляду апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 372. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи 1....

Стаття 373. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін...

Стаття 374. Повноваження суду апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної інстанції...

Стаття 375. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а...

Стаття 376. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково...

Стаття 377. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково...

Стаття 378. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи...

Стаття 379. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому...

Стаття 380. Підстави для скасування ухвали суду і направлення справи...

Стаття 381. Порядок прийняття постанов судом апеляційної інстанції 1. Суд...

Стаття 382. Постанова суду апеляційної інстанції 1. Постанова суду апеляційної...

Стаття 383. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції 1. Постанова суду...

Стаття 384. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції 1. Постанова...

Стаття 385. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної...

Стаття 386. Вручення постанов суду апеляційної інстанції 1. Постанови апеляційного...

Стаття 387. Повернення справи 1. Після закінчення апеляційного провадження справа...

Глава 2. Касаційне провадження

Стаття 388. Суд касаційної інстанції 1. Судом касаційної інстанції у...

Стаття 389. Право касаційного оскарження 1. Учасники справи, а також...

Стаття 390. Строк на касаційне оскарження 1. Касаційна скарга на...

Стаття 391. Порядок подання касаційної скарги 1. Касаційна скарга подається...

Стаття 392. Форма і зміст касаційної скарги 1. Касаційна скарга...

Стаття 393. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги...

Стаття 394. Відкриття касаційного провадження у справі, відмова у відкритті...

Стаття 395. Відзив на касаційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 396. Закриття касаційного провадження 1. Суд касаційної інстанції закриває...

Стаття 397. Приєднання до касаційної скарги 1. Учасники справи мають...

Стаття 398. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова...

Стаття 399. Підготовка справи до касаційного розгляду 1. Після отримання...

Стаття 400. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 1. Під...

Стаття 401. Попередній розгляд справи 1. Попередній розгляд справи має...

Стаття 402. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції 1. У...

Стаття 403. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної...

Стаття 404. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати,...

Стаття 405. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 406. Касаційні скарги на ухвали суду 1. Ухвали судів...

Стаття 407. Строки розгляду касаційної скарги 1. Касаційна скарга на...

Стаття 408. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової...

Стаття 409. Повноваження суду касаційної інстанції 1. Суд касаційної інстанції...

Стаття 410. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а...

Стаття 411. Підстави для повного або часткового скасування рішень і...

Стаття 412. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково...

Стаття 413. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю...

Стаття 414. Підстави для скасування рішення повністю або частково із...

Стаття 415. Порядок прийняття постанов судом касаційної інстанції 1. Суд...

Стаття 416. Постанова суду касаційної інстанції 1. Постанова суду касаційної...

Стаття 417. Обов’язковість вказівок, що містяться в постанові суду касаційної...

Стаття 418. Проголошення постанови судом касаційної інстанції 1. Постанова суду...

Стаття 419. Законна сила постанови суду касаційної інстанції 1. Постанова...

Стаття 420. Окрема ухвала суду касаційної інстанції 1. Суд касаційної...

Стаття 421. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції 1. Судові...

Стаття 422. Повернення справ 1. Після закінчення касаційного провадження справа...

Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 423. Підстави перегляду 1. Рішення, постанова або ухвала суду,...

Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за...

Стаття 425. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 426. Форма і зміст заяви 1. Заяви про перегляд...

Стаття 427. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами 1....

Стаття 428. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 429. Розгляд заяви 1. Заява про перегляд судового рішення...

Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У...

Стаття 430. Негайне виконання судових рішень 1. Суд допускає негайне...

Стаття 431. Звернення судових рішень до виконання 1. Виконання судового...

Стаття 432. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його...

Стаття 433. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до...

Стаття 434. Мирова угода в процесі виконання 1. Мирова угода,...

Стаття 435. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу...

Стаття 436. Зупинення виконання судового рішення 1. Суд касаційної інстанції...

Стаття 437. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу...

Стаття 438. Оголошення розшуку боржника або дитини, привід боржника 1....

Стаття 439. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи...

Стаття 440. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим...

Стаття 441. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України...

Стаття 442. Заміна сторони виконавчого провадження 1. У разі вибуття...

Стаття 443. Визначення частки майна боржника у майні, яким він...

Стаття 444. Поворот виконання рішення, постанови 1. Суд апеляційної чи...

Стаття 445. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ 1....

Стаття 446. Підсудність справ 1. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням...

Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 447. Право на звернення із скаргою до суду 1....

Стаття 448. Подання скарги 1. Скарга подається до суду, який...

Стаття 449. Строки для звернення зі скаргою 1. Скаргу може...

Стаття 450. Розгляд скарги 1. Скарга розглядається у десятиденний строк...

Стаття 451. Судове рішення за скаргою 1. За результатами розгляду...

Стаття 452. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги 1. Судові...

Стаття 453. Виконання ухвали суду 1. Про виконання ухвали, постановленої...

Розділ VIII ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ,...

Стаття 454. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного комерційного...

Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського...

Стаття 456. Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду...

Стаття 457. Судовий розгляд справи 1. Справа про оскарження рішення...

Стаття 458. Підстави для скасування рішення третейського суду 1. Рішення...

Стаття 459. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу 1....

Стаття 460. Ухвала суду у справі про скасування рішення третейського...

Стаття 461. Порядок оскарження постанов міжнародного комерційного арбітражу щодо наявності...

Розділ IX ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ, МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ...

Глава 1. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду,...

Стаття 462. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що...

Стаття 463. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання...

Стаття 464. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на...

Стаття 465. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове...

Стаття 466. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове...

Стаття 467. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання...

Стаття 468. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання...

Стаття 469. Оскарження ухвали суду 1. Ухвала про надання дозволу...

Стаття 470. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду 1....

Глава 2. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому...

Стаття 471. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає...

Стаття 472. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду,...

Стаття 473. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що...

Глава 3. Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного...

Стаття 474. Умови визнання та надання дозволу на виконання рішення...

Стаття 475. Порядок і строки подання заяви про визнання і...

Стаття 476. Форма і зміст заяви про визнання і надання...

Стаття 477. Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу...

Стаття 478. Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу...

Стаття 479. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на...

Стаття 480. Добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення...

Стаття 481. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають...

Стаття 482. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу,...

Глава 4. Провадження у справах про надання дозволу на примусове...

Стаття 483. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського...

Стаття 484. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа...

Стаття 485. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на...

Стаття 486. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на...

Стаття 487. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове...

Розділ X ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 488. Порядок відновлення втраченого судового провадження 1. Відновлення втраченого...

Стаття 489. Особи, які мають право звертатися до суду із...

Стаття 490. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження 1. Заява...

Стаття 491. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового...

Стаття 492. Наслідки недодержання вимог до форми та змісту заяви,...

Стаття 493. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження 1....

Стаття 494. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення...

Стаття 495. Звільнення заявника від судових витрат 1. У справі...

Розділ XI ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 496. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб 1. Іноземці,...

Стаття 497. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом...

Стаття 498. Звернення суду України із судовим дорученням про надання...

Стаття 499. Зміст і форма судового доручення про надання правової...

Стаття 500. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 1....

Стаття 501. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику...

Стаття 502. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 1....

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Частина друга статті 172 (в...

Розділ XIII ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Установити, що зміни до цього...

Популярные вопросы пользователей