Господарський кодекс України

Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання 1. Цей Кодекс визначає основні засади...

Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання 1. Учасниками відносин...

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини 1. Під господарською...

Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами...

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання 1. Правовий...

Стаття 6. Загальні принципи господарювання 1. Загальними принципами господарювання в...

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності 1. Відносини у сфері...

Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО...

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування...

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики 1. У сфері...

Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави 1. Основними напрямами...

Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку 1....

Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності 1. Держава для...

Стаття 13. Державне замовлення {Назва статті 13 із змінами, внесеними...

Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 1....

Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання 1. У сфері...

Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання...

Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності 1....

Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання...

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю 1....

Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів 1. Держава...

Стаття 21. Об'єднання підприємців 1. З метою сприяння розвитку національної...

Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки...

Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування 1....

Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки...

Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ...

Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання 1. Держава підтримує конкуренцію...

Стаття 26. Державна допомога суб’єктам господарювання 1. Правові засади проведення...

Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці 1. Монопольним визнається домінуюче...

Стаття 28. Природні монополії 1. Стан товарного ринку, за якого...

Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку 1. Зловживанням монопольним...

Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання 1. Неправомірними угодами...

Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання 1. Дискримінацією суб'єктів господарювання органами...

Стаття 32. Недобросовісна конкуренція 1. Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії...

Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання 1. Неправомірним...

Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції 1....

Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції 1. Досягненням неправомірних...

Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є...

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію 1. Вчинення дій, визначених...

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції 1. Суб'єкти господарювання...

Стаття 39. Захист прав споживачів 1. Споживачі, які перебувають на...

Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства 1. Державний...

Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство 1. Законодавство, що регулює відносини, які...

Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО)

Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності 1. Підприємництво -...

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності 1. Підприємці мають право без...

Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності 1. Підприємництво здійснюється на основі:...

Стаття 45. Організаційні форми підприємництва 1. Підприємництво в Україні здійснюється...

Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання...

Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців 1. Держава гарантує усім...

Стаття 48. Державна підтримка підприємництва 1. З метою створення сприятливих...

Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва 1. Підприємці зобов'язані не завдавати...

Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні 1. Особливості здійснення...

Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності 1. Підприємницька діяльність припиняється: з...

Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 52. Некомерційне господарювання 1. Некомерційне господарювання - це самостійна...

Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності 1. Некомерційна...

Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності 1. На суб'єктів господарювання,...

Розділ II СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання 1. Суб'єктами господарювання визнаються учасники...

Стаття 55 - 1 . Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання 1....

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання 1. Суб’єкт господарювання - господарська...

Стаття 57. Установчі документи 1. Установчими документами суб'єкта господарювання є...

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання 1. Суб'єкт господарювання підлягає...

Стаття 58 - 1 . Печатки суб’єкта господарювання 1. Суб’єкт...

Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання 1. Припинення суб’єкта господарювання здійснюється...

Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання 1. Підприємство -...

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств 1. Залежно від...

Стаття 64. Організаційна структура підприємства 1. Підприємство може складатися з...

Стаття 64 - 1 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства...

Стаття 65. Управління підприємством 1. Управління підприємством здійснюється відповідно до...

Стаття 66. Майно підприємства 1. Майно підприємства становлять виробничі і...

Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами...

Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну...

Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства 1. Питання щодо поліпшення умов...

Стаття 70. Об'єднання підприємств 1. Підприємства мають право на добровільних...

Стаття 71. Облік і звітність підприємства 1. Облік і звітність...

Стаття 72. Законодавство про підприємства 1. Підприємства в Україні здійснюють...

Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства 1. Державне унітарне підприємство...

Стаття 73 - 1 . Господарське зобов’язання державного унітарного підприємства,...

Стаття 73 - 2 . Значні господарські зобов’язання державного унітарного...

Стаття 74. Державне комерційне підприємство 1. Державне комерційне підприємство є...

Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств 1. Державне...

Стаття 76. Казенне підприємство 1. Казенні підприємства створюються у галузях...

Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств 1. Казенне підприємство...

Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства 1. Комунальне унітарне підприємство утворюється...

Стаття 78 - 1 . Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства,...

Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

Стаття 79. Створення та діяльність господарських товариств 1. Порядок створення...

Стаття 80. Види господарських товариств 1. До господарських товариств належать:...

Стаття 82. Установчі документи господарського товариства 1. Установчим документом повного...

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства 1. Державна реєстрація господарського...

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства 1....

Стаття 85. Власність господарського товариства 1. Господарське товариство є власником:...

Стаття 86. Обмеження на формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства...

Стаття 89. Управління господарським товариством 1. Управління діяльністю господарського товариства...

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства 1. Облік і...

Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 1. Підприємством колективної власності...

Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів 1. Кооперативи як добровільні об'єднання...

Стаття 95. Виробничий кооператив 1. Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання...

Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу 1. Виробничі кооперативи створюються...

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу 1. Засновниками (членами)...

Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі 1. Членами виробничого кооперативу...

Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу 1. Основними...

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу 1. Майно виробничого кооперативу становить...

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом 1. Управління виробничим кооперативом здійснюється...

Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу 1. Загальні збори:...

Стаття 103. Правління виробничого кооперативу 1. Правління виробничого кооперативу створюється...

Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу 1. Правління виробничого кооперативу...

Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу 1. У разі якщо...

Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу 1. З метою...

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу 1. Виробничий кооператив відповідно...

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу 1. Виробничий кооператив відповідає...

Стаття 109. Припинення виробничого кооперативу {Назва статті 109 із змінами,...

Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу 1. Інші питання...

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації 1. Споживча кооперація...

Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій 1. Підприємством об'єднання...

Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 113. Приватні підприємства 1. Приватним підприємством визнається підприємство, що...

Стаття 114. Фермерське господарство 1. Фермерське господарство є формою підприємництва...

Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями 1. Підприємство, створене відповідно...

Стаття 117. Іноземне підприємство 1. Іноземним підприємством є унітарне або...

Глава 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств 1. Об'єднанням підприємств є господарська...

Стаття 119. Види об'єднань підприємств 1. Залежно від порядку заснування...

Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств 1. Господарські об'єднання утворюються...

Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств 1. Підприємства...

Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств 1. Господарські об'єднання мають вищі...

Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств 1. Учасники об'єднання...

Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств 1....

Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії 1. Асоційовані підприємства (господарські...

Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств 1. Законом можуть...

Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ...

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання 1. Громадянин визнається суб'єктом...

Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання 1. Іноземці та...

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання 1. Громадяни, які...

Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у...

Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 14 МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 1. Основу правового...

Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері...

Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника 1. Власник майна має право...

Стаття 136. Право господарського відання 1. Право господарського відання є...

Стаття 137. Право оперативного управління 1. Правом оперативного управління у...

Стаття 139. Майно у сфері господарювання 1. Майном у цьому...

Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання 1. Джерелами формування...

Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання...

Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання 1. Прибуток (доход) суб'єкта...

Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання 1....

Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання...

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання 1....

Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств 1. Майно єдиного...

Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання 1....

Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері...

Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання 1. Суб'єкти господарювання...

Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності 1. Суб'єктам...

Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування 1. Суб'єктам...

Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів 1....

Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів 1....

Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав...

Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності 1. Об'єктами прав інтелектуальної...

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового...

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки 1. Право інтелектуальної...

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку...

Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування 1. Суб'єкт...

Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення 1. Право на...

Стаття 161. Використання назви країни походження товару 1. Вироби іноземного...

Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці 1. Суб'єкт...

Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 163. Цінні папери та їх види 1. Суб'єкти господарювання...

Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання...

Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання 1. Суб'єкти господарювання...

Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів 1. З метою...

Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин {Назва статті...

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави 1. Відносини, пов’язані...

Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 173. Господарське зобов'язання 1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає...

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань 1. Господарські зобов'язання можуть...

Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання 1. Майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що...

Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання 1. Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, що...

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання 1. Суб'єкти господарювання зобов'язані...

Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 1. Суб'єкт господарювання, який...

Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання...

Стаття 180. Істотні умови господарського договору 1. Зміст господарського договору...

Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів 1. Господарський договір...

Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів 1. За попереднім договором...

Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням 1....

Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення...

Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та...

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів 1. Договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань...

Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду 1. Спори,...

Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 1. Зміна...

Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях 1. Ціна в цьому...

Стаття 190. Вільні ціни 1. Вільні ціни визначаються на всі...

Стаття 191. Державні регульовані ціни 1. Державні регульовані ціни запроваджуються...

Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення 1. Політика ціноутворення,...

Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань 1. Суб'єкти господарювання...

Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою 1. Виконання господарського...

Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях 1. Управнений...

Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька...

Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання 1. Господарське зобов'язання підлягає...

Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань 1. Платежі за грошовими зобов'язаннями,...

Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань 1. Виконання господарських зобов'язань...

Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань 1. Гарантія...

Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань 1. З метою...

Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань 1. Господарське зобов'язання...

Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням 1. Господарське...

Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у...

Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання 1....

Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання 1. Господарське зобов'язання може бути...

Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним 1. Якщо господарське...

Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ

Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва 1. У разі нездатності суб'єкта...

Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників 1. Кредиторами неплатоспроможних боржників є...

Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва 1. Засновники...

Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника 1. У...

Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника 1. З метою врегулювання...

Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства 1. Державну політику...

Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство 1. У...

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин 1. Учасники господарських...

Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері...

Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності 1. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника...

Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від...

Стаття 220. Прострочення боржника 1. Боржник, який прострочив виконання господарського...

Стаття 221. Прострочення кредитора 1. Кредитор вважається таким, що прострочив...

Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 1. Учасники господарських...

Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності 1. При реалізації в...

Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 224. Відшкодування збитків 1. Учасник господарських відносин, який порушив...

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків 1. До складу...

Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків 1. Учасник господарських...

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків 1. У разі заподіяння збитків...

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків 1. Учасник господарських...

Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань 1....

Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

Стаття 230. Штрафні санкції 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі...

Стаття 231. Розмір штрафних санкцій 1. Законом щодо окремих видів...

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій 1. Якщо за невиконання...

Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій 1. У разі якщо...

Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання...

Стаття 235. Оперативно-господарські санкції 1. За порушення господарських зобов'язань до...

Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій 1. У господарських договорах сторони...

Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій 1. Підставою...

Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання 1. За...

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій 1. Органи державної влади та...

Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу) 1. Прибуток (доход), одержаний...

Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція 1. Адміністративно-господарський штраф -...

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів 1. У разі здійснення окремими...

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування 1....

Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання 1. Здійснення...

Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи...

Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб’єкта господарювання 1. У разі...

Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування...

Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій 1. Адміністративно-господарські санкції можуть...

Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства 1. Антимонопольний...

Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб 1. Посадові...

Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) 1. Прибуток (доход),...

Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій...

Стаття 255. Відшкодування збитків 1. Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем,...

Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей 1. У...

Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його...

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин...

Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація 1. Вид...

Стаття 260. Галузі економіки та їх класифікація 1. Сукупність усіх...

Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва 1. До сфери матеріального...

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання 1....

Глава 30 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність 1. Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється...

Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут 1. Матеріально-технічне постачання та...

Стаття 265. Договір поставки 1. За договором поставки одна сторона...

Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки 1. Предметом поставки...

Стаття 267. Строки і порядок поставки 1. Договір поставки може...

Стаття 268. Якість товарів, що поставляються 1. Якість товарів, що...

Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками...

Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються 1. Товари повинні поставлятися...

Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок 1....

Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 1. Державна закупка сільськогосподарської...

Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації 1. Виробник повинен не...

Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації 1. За нездачу сільськогосподарської...

Стаття 275. Договір енергопостачання 1. За договором енергопостачання енергопостачальне підприємство...

Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок...

Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність 1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на...

Стаття 279. Товарна біржа 1. Товарна біржа є особливим суб'єктом...

Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі 1. Товарна біржа...

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги 1. Правила біржової...

Стаття 282. Припинення товарної біржі 1. Припинення товарної біржі відбувається...

Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання 1. За договором...

Стаття 284. Умови договору оренди 1. Істотними умовами договору оренди...

Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря 1. Орендар має...

Стаття 286. Орендна плата 1. Орендна плата - це фіксований...

Стаття 287. Оренда державного та комунального майна 1. Орендодавцями щодо...

Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна 1. Орендар має...

Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди 1. Орендар має право...

Стаття 291. Припинення договору оренди 1. Одностороння відмова від договору...

Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання 1. Лізинг - це...

Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання 1. За договором...

Стаття 294. Зберігання у товарному складі 1. Товарним складом визнається...

Глава 31 КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 295. Агентська діяльність 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність) є...

Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин 1. Агентські відносини виникають...

Стаття 297. Предмет агентського договору 1. За агентським договором одна...

Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на...

Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини 1. Суб'єкт, якого...

Стаття 300. Передача прав комерційного агента 1. Комерційний агент повинен...

Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах 1. Відповідно до агентського...

Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах...

Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору 1. Комерційний агент...

Стаття 304. Припинення агентського договору 1. Агентський договір припиняється за...

Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання 1....

Глава 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 1. Перевезенням...

Стаття 307. Договір перевезення вантажу 1. За договором перевезення вантажу...

Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення 1. Вантаж до перевезення...

Стаття 309. Зміна умов перевезення 1. Вантажовідправник має право в...

Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення 1. Перевізник зобов'язаний...

Стаття 311. Плата за перевезення вантажів 1. Плата за перевезення...

Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні 1....

Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу 1. Перевізник...

Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу 1....

Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень 1. До пред'явлення...

Стаття 316. Договір транспортного експедирування 1. За договором транспортного експедирування...

Глава 33 КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві 1. Будівництво об'єктів...

Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво 1. За договором...

Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник 1. Договір підряду на...

Стаття 320. Права замовника 1. Замовник має право, не втручаючись...

Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво 1....

Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво...

Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному...

Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт...

Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 325. Інноваційна діяльність 1. Інноваційною діяльністю у сфері господарювання...

Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності 1. Інвестиціями у сфері господарювання...

Стаття 327. Види інноваційної діяльності 1. Інноваційна діяльність передбачає інвестування...

Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності 1. Держава регулює інноваційну...

Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності 1. Держава гарантує суб'єктам...

Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів 1. Інноваційні проекти, що...

Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 1....

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність 1. Відносини, що виникають...

Глава 35 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 1. Фінанси суб'єктів господарювання...

Стаття 334. Правовий статус банків 1. Банківська система України складається...

Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України 1....

Стаття 336. Організаційно-правові форми банків 1. Банки створюються у формі...

Стаття 338. Кооперативні банки 1. Кооперативний банк - це банк,...

Стаття 339. Банківські операції 1. Фінансове посередництво здійснюється банками у...

Стаття 340. Депозитні операції банків 1. Депозитні операції банків полягають...

Стаття 341. Розрахункові операції банків 1. Розрахункові операції банків спрямовані...

Стаття 342. Банківські рахунки 1. Рахунки юридичної особи, що є...

Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків 1. Платники і...

Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції 1. Міжнародні розрахункові операції провадяться...

Стаття 345. Кредитні операції банків 1. Кредитні операції полягають у...

Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання 1. Для одержання банківського кредиту...

Стаття 347. Форми та види банківського кредиту 1. У сфері...

Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту 1. Банк здійснює...

Стаття 349. Кредитні ресурси 1. Банки здійснюють кредитні операції в...

Стаття 350. Факторингові операції 1. Банк має право укласти договір...

Стаття 351. Лізингові операції банків 1. Банки мають право придбавати...

Стаття 352. Страхування у сфері господарювання 1. Страхування - це...

Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання 1. Суб'єкти...

Стаття 354. Договір страхування 1. За договором страхування страховик зобов'язується...

Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання 1. Об'єкти...

Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів...

Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу...

Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності...

Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів 1. У разі...

Стаття 360. Фондова біржа 1. Для забезпечення функціонування ринку цінних...

Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі 1. Фондова біржа...

Стаття 362. Аудиторська діяльність 1. Аудиторська діяльність - це незалежна...

Стаття 363. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит 1....

Стаття 364. Аудитор і суб’єкти аудиторської діяльності 1. Аудитор -...

Стаття 365 - 1 . Лотерейна діяльність в Україні 1....

Глава 36 ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ...

Стаття 366. Договір комерційної концесії 1. За договором комерційної концесії...

Стаття 367. Форма договору комерційної концесії {Назва статті 367 в...

Стаття 368. Комерційна субконцесія 1. Договором комерційної концесії може бути...

Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії 1. Винагорода за...

Стаття 370. Обов'язки правоволодільця 1. Правоволоділець зобов'язаний: передати користувачеві технічну...

Стаття 371. Обов'язки користувача 1. З урахуванням характеру та особливостей...

Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії 1....

Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача...

Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії 1. Договір...

Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця...

Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії 1. Відносини, пов'язані з...

Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 1. Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання...

Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 1. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:...

Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції 1. Усі...

Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної...

Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій 1. Кабінет Міністрів...

Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти) 1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають...

Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 1. Кабінет Міністрів...

Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 1. Держава...

Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 1. Оподаткування...

Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 1. Суб'єкти зовнішньоекономічної...

Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності 1. Суб’єкти зовнішньоекономічної...

Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових...

Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної...

Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Стаття 390. Іноземні інвестори 1. Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти,...

Стаття 391. Види іноземних інвестицій 1. Іноземні інвестори мають право...

Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій 1. Іноземні інвестори мають...

Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій 1. Оцінка іноземних інвестицій, включаючи...

Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій 1. На території України...

Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні...

Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій 1. З метою забезпечення...

Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій...

Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності...

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції 1. Відносини, пов'язані з...

Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони 1. Спеціальною (вільною)...

Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони 1....

Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон 1. На території...

Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні...

Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної...

Глава 40 КОНЦЕСІЇ

Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні 1. Концесія - це...

Стаття 407. Засади концесійної діяльності 1. Концесійна діяльність в Україні...

Стаття 408. Концесійний договір 1. Концесійна діяльність здійснюється на основі...

Стаття 409. Припинення підприємства, майно якого передається в концесію {Назва...

Стаття 410. Законодавство про концесії 1. Відносини, пов'язані з концесійною...

Глава 41 ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України 1. Морські райони,...

Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України...

Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших...

Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях економіки 1....

Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку...

Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану,...

Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану...

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального...

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності з...

Популярные вопросы пользователей