Кодекс адміністративного судочинства України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України 1. Кодекс адміністративного...

Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства 1. Завданням...

Стаття 3. Законодавство про адміністративне судочинство 1. Порядок здійснення адміністративного...

Стаття 4. Визначення термінів 1. У цьому Кодексі наведені нижче...

Стаття 5. Право на звернення до суду та способи судового...

Стаття 6. Верховенство права 1. Суд при вирішенні справи керується...

Стаття 7. Джерела права, які застосовуються судом 1. Суд вирішує...

Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і...

Стаття 9. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин...

Стаття 10. Гласність судового процесу 1. Розгляд справ в адміністративних...

Стаття 11. Відкритість інформації щодо справи 1. Ніхто не може...

Стаття 12. Форми адміністративного судочинства 1. Адміністративне судочинство здійснюється за...

Стаття 13. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення...

Стаття 14. Обов’язковість судових рішень 1. Судове рішення, яким закінчується...

Стаття 15. Мова судочинства та діловодства в адміністративних судах 1....

Стаття 16. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді...

Стаття 17. Основні положення досудового врегулювання спорів 1. Сторони вживають...

Стаття 18. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 1. У судах функціонує...

Глава 2. Адміністративна юрисдикція

Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів 1....

Стаття 20. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів 1. Місцевим загальним...

Стаття 21. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог 1. Позивач...

Стаття 22. Суд першої інстанції 1. Місцеві адміністративні суди (місцеві...

Стаття 23. Суд апеляційної інстанції 1. Апеляційні адміністративні суди переглядають...

Стаття 24. Суд касаційної інстанції 1. Верховний Суд переглядає судові...

Стаття 25. Підсудність справ за вибором позивача 1. Адміністративні справи...

Стаття 26. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача...

Стаття 27. Виключна підсудність 1. {Частина перша статті 27 (в...

Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є...

Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до...

Стаття 30. Недопустимість спорів про підсудність 1. Спори між адміністративними...

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 31. Визначення складу суду 1. Визначення судді, а в...

Стаття 32. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово 1. Усі адміністративні...

Стаття 33. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів 1. Адміністративні справи,...

Стаття 34. Порядок вирішення питань колегією суддів 1. Усі питання,...

Стаття 35. Незмінність складу суду 1. Справа, розгляд якої розпочато...

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 1. Суддя не...

Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи...

Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта,...

Стаття 39. Заява про відвід (самовідвід) 1. За наявності підстав,...

Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу 1. Питання...

Стаття 41. Наслідки відводу (самовідводу) судді 1. У разі задоволення...

Глава 4. Учасники судового процесу

Стаття 42. Склад учасників справи 1. Учасниками справи є сторони,...

Стаття 43. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність 1. Здатність мати процесуальні права...

Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи 1. Учасники справи...

Стаття 45. Неприпустимість зловживання процесуальними правами 1. Учасники судового процесу...

Стаття 46. Сторони 1. Сторонами в адміністративному процесі є позивач...

Стаття 47. Процесуальні права та обов’язки сторін 1. Крім прав...

Стаття 48. Заміна неналежної сторони 1. Суд першої інстанції, встановивши,...

Стаття 49. Треті особи 1. Треті особи, які заявляють самостійні...

Стаття 50. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не...

Стаття 51. Права та обов’язки третіх осіб 1. Крім прав...

Стаття 52. Процесуальне правонаступництво 1. У разі вибуття або заміни...

Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким...

Стаття 54. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано...

Стаття 55. Участь у справі представника 1. Сторона, третя особа...

Стаття 56. Законні представники 1. Права, свободи та інтереси малолітніх...

Стаття 57. Особи, які можуть бути представниками 1. Представником у...

Стаття 58. Особи, які не можуть бути представниками 1. Не...

Стаття 59. Документи, що підтверджують повноваження представників 1. Повноваження представників...

Стаття 60. Повноваження представника в суді 1. Представник, який має...

Стаття 61. Особи, які є іншими учасниками судового процесу 1....

Стаття 62. Помічник судді 1. Помічник судді забезпечує підготовку та...

Стаття 63. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання: 1)...

Стаття 64. Судовий розпорядник 1. До участі в адміністративному процесі...

Стаття 65. Свідок 1. Як свідок в адміністративній справі судом...

Стаття 66. Особи, які не можуть бути допитані як свідки...

Стаття 67. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду...

Стаття 68. Експерт 1. Експертом може бути особа, яка володіє...

Стаття 69. Експерт з питань права 1. Як експерт з...

Стаття 70. Спеціаліст 1. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними...

Стаття 71. Перекладач 1. Перекладачем є особа, яка вільно володіє...

Глава 5. Докази та доказування

Стаття 72. Поняття доказів 1. Доказами в адміністративному судочинстві є...

Стаття 73. Належність доказів 1. Належними є докази, які містять...

Стаття 74. Допустимість доказів 1. Суд не бере до уваги...

Стаття 75. Достовірність доказів 1. Достовірними є докази, на підставі...

Стаття 76. Достатність доказів 1. Достатніми є докази, які у...

Стаття 77. Обов’язок доказування 1. Кожна сторона повинна довести ті...

Стаття 78. Підстави звільнення від доказування 1. Обставини, які визнаються...

Стаття 79. Подання доказів 1. Учасники справи подають докази у...

Стаття 80. Витребування доказів 1. Учасник справи, у разі неможливості...

Стаття 81. Огляд доказів за їх місцезнаходженням 1. Письмові, речові...

Стаття 82. Огляд речових доказів, що швидко псуються 1. Речові...

Стаття 83. Судові доручення щодо збирання доказів 1. Суд, який...

Стаття 84. Виконання судових доручень щодо збирання доказів 1. Ухвала...

Стаття 85. Звернення адміністративного суду із судовим дорученням про надання...

Стаття 86. Зміст і форма судового доручення про надання правової...

Стаття 87. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 1....

Стаття 88. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику...

Стаття 89. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 1....

Стаття 90. Оцінка доказів 1. Суд оцінює докази, які є...

Стаття 91. Показання свідка 1. Показаннями свідка є повідомлення про...

Стаття 92. Виклик свідка 1. Виклик свідка здійснюється за заявою...

Стаття 93. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 1....

Стаття 94. Письмові докази 1. Письмовими доказами є документи (крім...

Стаття 95. Повернення оригіналів письмових доказів 1. Оригінали письмових доказів...

Стаття 96. Речові докази 1. Речовими доказами є предмети матеріального...

Стаття 97. Зберігання речових доказів 1. Речові докази до набрання...

Стаття 98. Повернення речових доказів 1. Речові докази повертаються судом...

Стаття 99. Електронні докази 1. Електронними доказами є інформація в...

Стаття 100. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів 1. Оригінали...

Стаття 101. Вимоги до висновку експерта 1. Висновок експерта -...

Стаття 102. Призначення експертизи судом 1. Суд за клопотанням учасника...

Стаття 103. Ухвала про призначення експертизи 1. Про призначення експертизи...

Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи 1. Учасник...

Стаття 105. Збирання матеріалів для експертного дослідження 1. Матеріали, необхідні...

Стаття 106. Проведення експертизи 1. Експертиза проводиться у судовому засіданні...

Стаття 107. Наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі...

Стаття 108. Оцінка висновку експерта 1. Висновок експерта для суду...

Стаття 109. Комісійна експертиза 1. Комісійна експертиза проводиться не менш...

Стаття 110. Комплексна експертиза 1. Комплексна експертиза проводиться не менш...

Стаття 111. Додаткова і повторна експертизи 1. Якщо висновок експерта...

Стаття 112. Зміст висновку експерта у галузі права 1. Учасники...

Стаття 113. Оцінка висновку експерта у галузі права судом 1....

Стаття 114. Підстави та порядок забезпечення доказів 1. Суд за...

Стаття 115. Способи забезпечення доказів 1. Суд забезпечує докази допитом...

Стаття 116. Заява про забезпечення доказів 1. У заяві про...

Стаття 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів 1. Заява про...

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 118. Процесуальні строки 1. Процесуальні строки - це встановлені...

Стаття 119. Розумність процесуальних строків 1. Суд має встановлювати розумні...

Стаття 120. Обчислення процесуального строку 1. Перебіг процесуального строку починається...

Стаття 121. Поновлення та продовження процесуальних строків 1. Суд за...

Стаття 122. Строк звернення до адміністративного суду 1. Позов може...

Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду 1....

Глава 7. Судові виклики і повідомлення

Стаття 124. Повістки 1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками...

Стаття 125. Зміст повістки 1. У повістці про виклик зазначаються:...

Стаття 126. Вручення повістки 1. У випадку відсутності у адресата...

Стаття 127. Час вручення повістки 1. Часом вручення повістки вважається:...

Стаття 128. Наслідки відмови від одержання повістки 1. У разі...

Стаття 129. Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою,...

Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання...

Стаття 131. Обов’язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття...

Глава 8. Судові витрати

Стаття 132. Види судових витрат 1. Судові витрати складаються із...

Стаття 133. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх...

Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу 1. Витрати, пов’язані...

Стаття 135. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані із...

Стаття 136. Попередня оплата судових витрат 1. Суд може зобов’язати...

Стаття 137. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів...

Стаття 138. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів...

Стаття 139. Розподіл судових витрат 1. При задоволенні позову сторони,...

Стаття 140. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову...

Стаття 141. Судові витрати, пов’язані з примиренням сторін 1. Якщо...

Стаття 142. Повернення судового збору 1. У разі вирішення справи...

Стаття 143. Рішення щодо судових витрат 1. Суд вирішує питання...

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу 1....

Стаття 145. Види заходів процесуального примусу 1. Заходами процесуального примусу...

Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання 1....

Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 1. У...

Стаття 148. Привід 1. До належно викликаних особи, особисту участь...

Стаття 149. Штраф 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення...

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 150. Підстави забезпечення позову 1. Суд за заявою учасника...

Стаття 151. Види забезпечення позову 1. Позов може бути забезпечено:...

Стаття 152. Зміст і форма заяви про забезпечення позову 1....

Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову 1. Заява...

Стаття 154. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову 1. Заява...

Стаття 155. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим 1. За...

Стаття 156. Виконання ухвали про забезпечення позову 1. Ухвала суду...

Стаття 157. Скасування заходів забезпечення позову 1. Суд може скасувати...

Стаття 158. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову 1. У випадку...

Розділ II ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Заяви по суті справи...

Глава 1. Письмові заяви учасників справи

Стаття 159. Види та зміст заяв по суті справи 1....

Стаття 160. Позовна заява 1. У позовній заяві позивач викладає...

Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви 1. До...

Стаття 162. Відзив на позовну заяву (відзив) 1. У відзиві...

Стаття 163. Відповідь на відзив 1. У відповіді на відзив...

Стаття 164. Заперечення 1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення,...

Стаття 165. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву 1....

Стаття 166. Заяви, клопотання і заперечення 1. При розгляді справи...

Стаття 167. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви,...

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 168. Пред’явлення позову 1. Позов пред’являється шляхом подання позовної...

Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви...

Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі 1....

Стаття 171. Відкриття провадження в адміністративній справі 1. Суддя після...

Стаття 172. Об’єднання і роз’єднання позовів 1. В одній позовній...

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 173. Завдання та строк підготовчого провадження 1. Підготовку справи...

Стаття 174. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі,...

Стаття 175. Подання відзиву 1. У строк, встановлений судом в...

Стаття 176. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву...

Стаття 177. Пред’явлення зустрічного позову 1. Відповідач, який не є...

Стаття 178. Форма і зміст зустрічної позовної заяви 1. Зустрічна...

Стаття 179. Мета і строк проведення підготовчого засідання 1. Для...

Стаття 180. Підготовче засідання 1. Підготовче засідання проводиться судом з...

Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання 1. Підготовче засідання проводиться...

Стаття 182. Подання відповіді на відзив та заперечення 1. У...

Стаття 183. Судові рішення у підготовчому засіданні 1. У підготовчому...

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 184. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 185. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 186. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 187. Строк проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 188. Припинення врегулювання спору за участю судді 1. Врегулювання...

Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін

Стаття 189. Відмова від позову та визнання позову 1. Позивач...

Стаття 190. Примирення сторін 1. Сторони можуть повністю або частково...

Стаття 191. Виконання умов примирення 1. Ухвала про затвердження умов...

Глава 6. Розгляд справи по суті

Стаття 192. Завдання розгляду справи по суті 1. Завданням розгляду...

Стаття 193. Строки розгляду адміністративної справи 1. Суд має розпочати...

Стаття 194. Судове засідання 1. Розгляд справи відбувається в судовому...

Стаття 195. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 1....

Стаття 196. Головуючий у судовому засіданні 1. При одноособовому розгляді...

Стаття 197. Звертання до суду у судовому засіданні 1. Учасники...

Стаття 198. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання 1....

Стаття 199. Відкриття судового засідання 1. У призначений для розгляду...

Стаття 200. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, присяга перекладача...

Стаття 201. Видалення свідків із зали судового засідання 1. Свідки...

Стаття 202. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення...

Стаття 203. Роз’яснення учасникам справи їхніх прав та обов’язків 1....

Стаття 204. Розгляд заяв та клопотань 1. Головуючий з’ясовує, чи...

Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи 1....

Стаття 206. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста...

Стаття 207. Роз’яснення прав і обов’язків експерта, присяга експерта 1....

Стаття 208. Роз’яснення спеціалісту його прав і обов’язків 1. Головуючий...

Стаття 209. Вступне слово учасників справи 1. Суд заслуховує вступне...

Стаття 210. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів 1....

Стаття 211. Дослідження доказів 1. Суд під час розгляду справи...

Стаття 212. Порядок допиту свідків 1. Кожний свідок допитується окремо....

Стаття 213. Використання свідком письмових записів 1. Свідок, даючи показання,...

Стаття 214. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 1. Допит...

Стаття 215. Оголошення показань свідків 1. Показання свідків, зібраних за...

Стаття 216. Допит сторін, третіх осіб, їхніх представників як свідків...

Стаття 217. Дослідження письмових доказів 1. Письмові докази, у тому...

Стаття 218. Оголошення та дослідження змісту особистих паперів, листів, записів...

Стаття 219. Дослідження речових та електронних доказів 1. Речові та...

Стаття 220. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження 1....

Стаття 221. Дослідження висновку експерта 1. Висновок експерта за клопотанням...

Стаття 222. Консультації та роз’яснення спеціаліста 1. Під час дослідження...

Стаття 223. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні...

Стаття 224. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами 1....

Стаття 225. Судові дебати 1. У судових дебатах виступають з...

Стаття 226. Повернення до з’ясування обставин у справі 1. Якщо...

Стаття 227. Вихід суду для ухвалення рішення 1. Після судових...

Стаття 228. Таємниця нарадчої кімнати 1. Під час ухвалення судового...

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 229. Фіксування судового засідання технічними засобами 1. Суд під...

Стаття 230. Ведення протоколу судового засідання 1. У судовому засіданні...

Стаття 231. Зауваження щодо технічного запису і протоколу судового засідання...

Стаття 232. Відтворення та копіювання технічного запису судового засідання 1....

Стаття 233. Складення протоколу про вчинення окремої процесуальної дії 1....

Стаття 234. Зміст протоколу про вчинення окремої процесуальної дії 1....

Стаття 235. Зауваження до протоколу вчинення окремої процесуальної дії 1....

Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову...

Стаття 236. Зупинення провадження у справі 1. Суд зупиняє провадження...

Стаття 237. Поновлення провадження у справі 1. Провадження у справі...

Стаття 238. Закриття провадження у справі 1. Суд закриває провадження...

Стаття 239. Наслідки закриття провадження у справі 1. Якщо провадження...

Стаття 240. Залишення позову без розгляду 1. Суд своєю ухвалою...

Глава 9. Судові рішення

Стаття 241. Види судових рішень 1. Судовими рішеннями є: 1)...

Стаття 242. Законність і обґрунтованість судового рішення 1. Рішення суду...

Стаття 243. Порядок ухвалення судових рішень 1. Суди ухвалюють рішення...

Стаття 244. Питання, які вирішує суд при ухваленні рішення 1....

Стаття 245. Повноваження суду при вирішенні справи 1. При вирішенні...

Стаття 246. Зміст рішення 1. Рішення суду складається з вступної,...

Стаття 247. Рішення щодо частини позовних вимог 1. Якщо в...

Стаття 248. Зміст ухвали 1. Ухвала, що викладається окремим документом,...

Стаття 249. Окремі ухвали суду 1. Суд, виявивши під час...

Стаття 250. Проголошення судового рішення 1. Судове рішення (повне або...

Стаття 251. Вручення судового рішення 1. Копії повного судового рішення...

Стаття 252. Додаткове судове рішення 1. Суд, що ухвалив судове...

Стаття 253. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому...

Стаття 254. Роз’яснення судового рішення 1. За заявою учасника справи,...

Стаття 255. Набрання рішенням суду законної сили 1. Рішення суду...

Стаття 256. Набрання ухвалою законної сили 1. Ухвала набирає законної...

Глава 10. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження...

Стаття 258. Строк розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження...

Стаття 259. Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного...

Стаття 260. Вирішення питання про розгляд справи за правилами спрощеного...

Стаття 261. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному...

Стаття 262. Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження...

Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності 1....

Глава 11. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 264. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів...

Стаття 265. Наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним 1....

Стаття 266. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій...

Стаття 267. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про...

Стаття 268. Особливості повідомлення учасників справи про дату, час та...

Стаття 269. Особливості подання заяв по суті справи в окремих...

Стаття 270. Особливості обчислення процесуальних строків в окремих категоріях адміністративних...

Стаття 271. Особливості проголошення та вручення судових рішень в окремих...

Стаття 272. Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в...

Стаття 273. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій...

Стаття 274. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців...

Стаття 275. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій...

Стаття 276. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або...

Стаття 277. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента...

Стаття 278. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних...

Стаття 279. Особливості здійснення представництва у справах, пов’язаних з виборчим...

Стаття 280. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів...

Стаття 281. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про...

Стаття 282. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб...

Стаття 283. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів...

Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки...

Стаття 285. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень...

Стаття 286. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій...

Стаття 287. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій...

Стаття 288. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з...

Стаття 289. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з...

Стаття 290. Особливості провадження у зразковій справі 1. Якщо у...

Стаття 291. Особливості провадження у типовій справі 1. Суд, який...

Розділ III ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ § 1. Апеляційна скарга §...

Глава 1. Апеляційне провадження

Стаття 292. Суд апеляційної інстанції 1. Судом апеляційної інстанції в...

Стаття 293. Право на апеляційне оскарження 1. Учасники справи, а...

Стаття 294. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги...

Стаття 295. Строк на апеляційне оскарження 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 296. Форма та зміст апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга...

Стаття 297. Порядок подання апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга подається...

Стаття 298. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги...

Стаття 299. Відмова у відкритті апеляційного провадження 1. Суд апеляційної...

Стаття 300. Відкриття апеляційного провадження 1. За відсутності підстав для...

Стаття 301. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї...

Стаття 302. Приєднання до апеляційної скарги 1. Учасники справи, а...

Стаття 303. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від...

Стаття 304. Відзив на апеляційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 305. Закриття апеляційного провадження 1. Суд апеляційної інстанції закриває...

Стаття 306. Підготовка справи до апеляційного розгляду 1. Суддя-доповідач в...

Стаття 307. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції...

Стаття 308. Межі перегляду судом апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної...

Стаття 309. Строк розгляду апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 310. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні 1. Апеляційний...

Стаття 311. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за...

Стаття 312. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої...

Стаття 313. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи 1....

Стаття 314. Відмова позивача від позову, примирення сторін під час...

Стаття 315. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної...

Стаття 316. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а...

Стаття 317. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково...

Стаття 318. Підстави для скасування рішення суду і направлення справи...

Стаття 319. Підстави для скасування рішення повністю або частково з...

Стаття 320. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому...

Стаття 321. Судові рішення суду апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної...

Стаття 322. Зміст постанови суду апеляційної інстанції 1. Постанова суду...

Стаття 323. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 324. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної...

Стаття 325. Набрання судовими рішеннями суду апеляційної інстанції законної сили...

Стаття 326. Повернення адміністративної справи 1. Після закінчення апеляційного провадження...

Глава 2. Касаційне провадження

Стаття 327. Суд касаційної інстанції 1. Судом касаційної інстанції в...

Стаття 328. Право на касаційне оскарження 1. Учасники справи, а...

Стаття 329. Строк на касаційне оскарження 1. Касаційна скарга на...

Стаття 330. Форма і зміст касаційної скарги 1. Касаційна скарга...

Стаття 331. Порядок подання касаційної скарги 1. Касаційна скарга подається...

Стаття 332. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги...

Стаття 333. Відмова у відкритті касаційного провадження 1. Суд касаційної...

Стаття 334. Відкриття касаційного провадження 1. За відсутності підстав для...

Стаття 335. Надіслання копій касаційної скарги та доданих до неї...

Стаття 336. Приєднання до касаційної скарги 1. Учасники справи, а...

Стаття 337. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від...

Стаття 338. Відзив на касаційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 339. Закриття касаційного провадження 1. Суд касаційної інстанції закриває...

Стаття 340. Підготовка справи до касаційного розгляду 1. Суддя-доповідач в...

Стаття 341. Межі перегляду судом касаційної інстанції 1. Суд касаційної...

Стаття 342. Строк розгляду касаційної скарги 1. Касаційна скарга на...

Стаття 343. Попередній розгляд справи 1. Попередній розгляд справи має...

Стаття 344. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні 1. У...

Стаття 345. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за...

Стаття 346. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної...

Стаття 347. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати...

Стаття 348. Відмова позивача від позову, примирення сторін під час...

Стаття 349. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної...

Стаття 350. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а...

Стаття 351. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково...

Стаття 352. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції...

Стаття 353. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи...

Стаття 354. Підстави для скасування рішення повністю або частково із...

Стаття 355. Судові рішення суду касаційної інстанції та порядок їх...

Стаття 356. Зміст постанови суду касаційної інстанції 1. Постанова суду...

Стаття 357. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 358. Окрема ухвала суду касаційної інстанції 1. Суд касаційної...

Стаття 359. Набрання судовими рішеннями суду касаційної інстанції законної сили...

Стаття 360. Повернення адміністративної справи 1. Після закінчення касаційного провадження...

Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними...

Стаття 362. Право подати заяву про перегляд судового рішення за...

Стаття 363. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового...

Стаття 364. Форма та зміст заяви про перегляд судового рішення...

Стаття 365. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 366. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами 1....

Стаття 367. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 368. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або...

Стаття 369. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими або...

Розділ IV ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В...

Стаття 370. Обов’язковість судових рішень 1. Судове рішення, яке набрало...

Стаття 371. Судові рішення, які виконуються негайно 1. Негайно виконуються...

Стаття 372. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах 1....

Стаття 373. Звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання...

Стаття 374. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його...

Стаття 375. Зупинення виконання судового рішення 1. Суд касаційної інстанції...

Стаття 376. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до...

Стаття 377. Примирення сторін у процесі виконання 1. Заява про...

Стаття 378. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу...

Стаття 379. Заміна сторони виконавчого провадження 1. У разі вибуття...

Стаття 380. Поворот виконання судових рішень 1. Суд апеляційної чи...

Стаття 381. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ...

Стаття 382. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних...

Стаття 383. Визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом...

Розділ V ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 384. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі...

Стаття 385. Особи, які мають право звертатися до суду із...

Стаття 386. Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження 1....

Стаття 387. Форма та зміст заяви про відновлення втраченого судового...

Стаття 388. Наслідки недодержання вимог до змісту та форми заяви...

Стаття 389. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження 1....

Стаття 390. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення...

Стаття 391. Звільнення заявника від судових витрат 1. У справі...

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Частини четверта, сьома та восьма...

Розділ VII ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Установити, що зміни до цього...

Популярные вопросы пользователей