Кодекс цивільного захисту України

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України 1....

Стаття 2. Визначення термінів 1. У цьому Кодексі терміни вживаються...

Стаття 3. Правова основа цивільного захисту 1. Правовою основою цивільного...

Стаття 4. Цивільний захист 1. Цивільний захист - це функція...

Стаття 5. Класифікація надзвичайних ситуацій 1. Надзвичайні ситуації класифікуються за...

Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту 1. Цивільний захист забезпечується...

Стаття 7. Основні принципи здійснення цивільного захисту 1. Цивільний захист...

Розділ II ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові

Стаття 8. Єдина державна система цивільного захисту 1. Забезпечення реалізації...

Стаття 9. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 1....

Стаття 10. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та...

Глава 3. Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту

Стаття 11. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту 1....

Стаття 12. Режим повсякденного функціонування 1. Режим повсякденного функціонування єдиної...

Стаття 13. Режим підвищеної готовності 1. У разі загрози виникнення...

Стаття 14. Режим надзвичайної ситуації 1. У разі виникнення надзвичайної...

Стаття 15. Режим надзвичайного стану 1. Режим надзвичайного стану для...

Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Глава 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання...

Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту...

Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування...

Стаття 18. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері...

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних...

Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання 1. До завдань...

Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту...

Глава 5. Сили цивільного захисту

Стаття 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту 1....

Стаття 23. Аварійно-рятувальні служби 1. Аварійно-рятувальні служби поділяються на: 1)...

Стаття 24. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 1. Оперативно-рятувальна служба цивільного...

Стаття 25. Спеціалізовані служби цивільного захисту 1. Спеціалізовані служби цивільного...

Стаття 26. Формування цивільного захисту 1. Формування цивільного захисту поділяються...

Стаття 27. Добровільні формування цивільного захисту 1. Добровільні формування цивільного...

Стаття 28. Залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та...

Стаття 29. Громадські організації 1. З метою виконання окремих функцій...

Розділ IV ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Глава 6. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту

Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 1....

Стаття 31. Інформування у сфері цивільного захисту 1. Інформацію з...

Глава 7. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та...

Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 1....

Стаття 33. Заходи з евакуації 1. Евакуація проводиться на державному,...

Глава 8. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист

Стаття 34. Інженерний захист територій 1. Інженерний захист територій включає:...

Стаття 35. Радіаційний і хімічний захист населення і територій 1....

Глава 9. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та...

Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення...

Стаття 37. Біологічний захист населення, тварин і рослин 1. Біологічний...

Стаття 38. Психологічний захист населення 1. Заходи психологічного захисту населення...

Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 1....

Стаття 40. Навчання працюючого населення 1. Навчання працюючого населення діям...

Стаття 41. Формування культури безпеки життєдіяльності населення. Навчання учнів, студентів...

Стаття 42. Навчання непрацюючого населення 1. Непрацююче населення самостійно вивчає...

Розділ V ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного...

Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 1. З метою...

Стаття 44. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту 1. Державна...

Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту 1. Експертизі у...

Стаття 46. Оцінка відповідності у сфері цивільного захисту 1.Оцінка відповідності...

Стаття 47. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту 1....

Стаття 48. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників 1. Атестація аварійно-рятувальних...

Стаття 49. Страхування 1. Метою страхування у сфері цивільного захисту...

Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки

Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 1....

Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого...

Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки 1. Вимоги щодо...

Стаття 53. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій...

Стаття 54. Віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп...

Глава 13. Забезпечення пожежної безпеки

Стаття 55. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 1. Забезпечення пожежної...

Стаття 56. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів 1. Нормативні документи...

Стаття 57. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва...

Стаття 58. Призначення і завдання пожежної охорони 1. Пожежна охорона...

Стаття 59. Види пожежної охорони 1. Пожежна охорона поділяється на...

Стаття 60. Державна пожежна охорона 1. Забезпечення державної пожежної охорони...

Стаття 61. Відомча пожежна охорона 1. У суб’єктів господарювання, віднесених...

Стаття 62. Місцева пожежна охорона 1. У селах, селищах, де...

Стаття 63. Добровільна пожежна охорона 1. У суб’єктів господарювання, населених...

Глава 14. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної...

Стаття 64. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд...

Стаття 65. Державні органи та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо...

Стаття 66. Способи здійснення державного нагляду (контролю) 1. Центральний орган...

Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний...

Стаття 68. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної...

Стаття 69. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який...

Стаття 70. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв,...

Розділ VI РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації

Стаття 71. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 1....

Стаття 72. Пункти управління 1. Для забезпечення сталого управління суб’єктами...

Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях 1. Для управління...

Стаття 74. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером...

Стаття 75. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 1....

Стаття 76. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 1. Для...

Стаття 77. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних...

Глава 16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Стаття 78. Режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації 1. У...

Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 1. Проведення...

Стаття 80. Гасіння пожеж 1. Гасіння пожеж здійснюється безоплатно. 2....

Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих 1. Заходи життєзабезпечення постраждалих здійснюються під...

Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт 1. Організація та керівництво проведенням...

Стаття 83. Цільова мобілізація 1. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій...

Глава 17. Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим внаслідок...

Стаття 84. Соціальний захист постраждалих 1. Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації...

Стаття 85. Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій 1....

Стаття 86. Забезпечення житлом постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 1. Забезпечення...

Стаття 87. Надання медичної та психологічної допомоги 1. Постраждалі під...

Стаття 88. Гуманітарна допомога 1. Одержання Україною міжнародної гуманітарної допомоги...

Стаття 89. Надання інших видів допомоги 1. Громадяни України, які...

Розділ VII НАВЧАННЯ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО...

Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту

Стаття 90. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового...

Стаття 91. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана...

Глава 19. Підготовка до дій за призначенням органів управління та...

Стаття 92. Підготовка до дій за призначенням органів управління та...

Розділ VIII ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Глава 20. Фінансове забезпечення

Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту 1. Фінансування...

Стаття 94. Фінансове забезпечення органів управління та сил цивільного захисту...

Стаття 95. Фінансування медико-психологічної реабілітації 1. Фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників...

Стаття 96. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних...

Глава 21. Матеріально-технічне забезпечення

Стаття 97. Матеріально-технічне забезпечення 1. Центральні органи виконавчої влади, Рада...

Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і...

Розділ IX КОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПРОХОДЖЕННЯ...

Глава 22. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту

Стаття 99. Порядок комплектування органів управління та сил цивільного захисту...

Стаття 100. Чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу...

Глава 23. Проходження служби цивільного захисту

Стаття 101. Порядок проходження служби цивільного захисту 1. Служба цивільного...

Стаття 102. Прийняття на службу цивільного захисту та умови її...

Стаття 103. Контракт щодо проходження служби цивільного захисту 1. Щодо...

Стаття 104. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу служби...

Стаття 105. Граничний вік перебування на службі цивільного захисту 1....

Стаття 106. Звільнення із служби цивільного захисту 1. Звільнення осіб...

Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту 1. Контракт про перебування...

Стаття 108. Присяга служби цивільного захисту 1. Громадяни України, які...

Стаття 109. Статус рятувальника 1. Рятувальник - це особа, атестована...

Стаття 110. Права та обов’язки рятувальника 1. Рятувальник під час...

Стаття 111. Формений одяг і знаки розрізнення осіб рядового і...

Стаття 112. Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного...

Стаття 113. Забезпечення харчуванням осіб рядового і начальницького складу служби...

Стаття 114. Службові посвідчення 1. Особам та працівникам, які проходять...

Розділ X СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО...

Глава 24. Соціальний та правовий захист

Стаття 115. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького...

Стаття 116. Забезпечення громадянських прав та свобод осіб рядового і...

Глава 25. Медичне забезпечення, одноразова грошова допомога та страхування

Стаття 117. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького...

Стаття 118. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті),...

Глава 26. Забезпечення житлом та оплата комунальних послуг

Стаття 119. Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби...

Стаття 120. Оплата комунальних послуг 1. Знижка у розмірі 50...

Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту

Стаття 121. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького...

Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького...

Стаття 123. Проїзд осіб рядового і начальницького складу служби цивільного...

Стаття 124. Ветерани служби цивільного захисту 1. Статус ветерана служби...

Глава 28. Грошове та пенсійне забезпечення, оплата праці

Стаття 125. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби...

Стаття 126. Оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місцеву...

Стаття 127. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби...

Глава 29. Робочий час та відпустки

Стаття 128. Робочий час в органах та підрозділах цивільного захисту...

Стаття 129. Право осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту...

Розділ XI ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту

Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту 1....

Стаття 131. Облік надзвичайних ситуацій 1. В Україні ведеться єдиний...

Стаття 132. Наукове та науково-технічне забезпечення здійснення заходів цивільного захисту...

Стаття 133. Аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання і територій 1. Суб’єкти...

Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами 1. Державні, регіональні...

Глава 31. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту

Стаття 135. Надання допомоги іноземним державам у ліквідації наслідків надзвичайних...

Стаття 136. Отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних...

Стаття 137. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту...

Глава 32. Контроль у сфері цивільного захисту

Стаття 138. Контроль за діяльністю органів управління та сил цивільного...

Стаття 139. Громадський контроль за додержанням законодавства з питань цивільного...

Глава 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту

Стаття 140. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту...

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає...

Популярные вопросы пользователей

Новое в блогах Юристи.UA

Новости 593 0 10 февр. 2024
Официальный блог Юристы.UA 623 0 11 авг. 2020
Официальный блог Юристы.UA 726 0 14 февр. 2024