Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення Завданням Кодексу...

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення Законодавство України про...

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення...

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням Органи виконавчої влади та органи...

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні...

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення Особа,...

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА...

Глава 2 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна,...

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно Адміністративне правопорушення визнається вчиненим...

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності Адміністративне правопорушення визнається...

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність Адміністративній...

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх До осіб віком від шістнадцяти до...

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності...

Стаття 14 - 1 . Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів...

Стаття 14 - 2 . Відповідальність за адміністративні правопорушення у...

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється...

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства Іноземці і...

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність Особа, яка діяла...

Стаття 18. Крайня необхідність Не є адміністративним правопорушенням дія, яка...

Стаття 19. Необхідна оборона Не є адміністративним правопорушенням дія, яка...

Стаття 20. Неосудність Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під...

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської...

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення...

Глава 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення Адміністративне стягнення є мірою відповідальності...

Стаття 24. Види адміністративних стягнень За вчинення адміністративних правопорушень можуть...

Стаття 24 - 1 . Заходи впливу, що застосовуються до...

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення Оплатне вилучення, конфіскація...

Стаття 26. Попередження Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в...

Стаття 27. Штраф Штраф є грошовим стягненням, що накладається на...

Стаття 27 - 1 . Штрафні бали Штрафні бали є...

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або...

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім...

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права...

Стаття 30 - 1 . Громадські роботи Громадські роботи полягають...

Стаття 31. Виправні роботи Виправні роботи застосовуються на строк до...

Стаття 31 - 1 . Суспільно корисні роботи Суспільно корисні...

Стаття 32. Адміністративний арешт Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише...

Стаття 32 - 1 . Арешт з утриманням на гауптвахті...

Глава 4 НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення Стягнення...

Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення Обставинами,...

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення Обставинами,...

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень...

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення Строк адміністративного арешту обчислюється...

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення Адміністративне стягнення може бути...

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що...

Стаття 39 - 1 . Направлення на проходження програми для...

Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду Якщо у результаті...

Стаття 40 - 1 . Судовий збір Судовий збір у...

Глава 5 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я...

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону...

Стаття 41 - 1 . Ухилення від участі в переговорах...

Стаття 41 - 2 . Порушення чи невиконання колективного договору,...

Стаття 41 - 3 . Ненадання інформації для ведення колективних...

Стаття 42. Порушення санітарних норм Порушення санітарних норм - тягне...

Стаття 42 - 1 . Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції,...

Стаття 42 - 2 . Заготівля, переробка або збут радіоактивно...

Стаття 42 - 4 . Продаж лікарських засобів без рецепта...

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів...

Стаття 44 - 1 . Ухилення від медичного огляду чи...

Стаття 44 - 2 . Порушення обмежень, встановлених для медичних...

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих...

Стаття 45 - 1 . Порушення встановленого порядку взяття, переробки,...

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою Умисне приховування...

Стаття 46 - 1 . Порушення вимог режиму радіаційної безпеки...

Стаття 46 - 2 . Порушення встановлених законодавством вимог щодо...

Глава 6 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра Самовільне користування...

Стаття 48. Порушення права державної власності на води Самовільне захоплення...

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси Самовільна переуступка...

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ Самовільна...

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна Дрібне викрадення чужого майна...

Стаття 51 - 2 . Порушення прав на об'єкт права...

Глава 7 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ...

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель Псування...

Стаття 53. Порушення правил використання земель Використання земель не за...

Стаття 53 - 1 . Самовільне зайняття земельної ділянки Самовільне...

Стаття 53 - 2 . Перекручення або приховування даних державного...

Стаття 53 - 3 . Зняття та перенесення ґрунтового покриву...

Стаття 53 - 4 . Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим...

Стаття 53 - 5 . Порушення строку погодження (відмови у...

Стаття 53 - 6 . Порушення законодавства про Державний земельний...

Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення...

Стаття 55. Порушення правил землеустрою Відхилення від затверджених в установленому...

Стаття 56. Знищення межових знаків Знищення громадянами межових знаків меж...

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр Самовільна забудова площ...

Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному...

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів Забруднення і засмічення...

Стаття 59 - 1 . Порушення вимог щодо охорони територіальних...

Стаття 60. Порушення правил водокористування Забір води з порушенням планів...

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх...

Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій...

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду Використання ділянок...

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і...

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і...

Стаття 65 - 1 . Знищення або пошкодження полезахисних лісових...

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах Знищення або...

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою...

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів...

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного...

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих...

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що...

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і...

Стаття 73. Засмічення лісів відходами Засмічення лісів відходами - тягне...

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і...

Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах Знищення...

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни Знищення корисної для...

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах Порушення вимог...

Стаття 77 - 1 . Самовільне випалювання рослинності або її...

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу...

Стаття 78 - 1 . Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої...

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні...

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів...

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням...

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час...

Стаття 82 - 1 . Порушення правил ведення первинного обліку...

Стаття 82 - 2 . Виробництво продукції з відходів чи...

Стаття 82 - 3 . Приховування, перекручення або відмова від...

Стаття 82 - 4 . Змішування чи захоронення відходів, для...

Стаття 82 - 5 . Порушення правил передачі відходів Передача...

Стаття 82 - 6 . Порушення встановлених правил і режиму...

Стаття 82 - 7 . Порушення вимог законодавства у сфері...

Стаття 82 - 8 . Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів...

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та...

Стаття 83 - 1 . Порушення законодавства про захист рослин...

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу Порушення правил...

Стаття 85 - 1 . Виготовлення, збут, зберігання чи реклама...

Стаття 86 - 1 . Експлуатація на водних об'єктах водозабірних...

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів...

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її...

Стаття 88 - 1 . Порушення порядку придбання чи збуту...

Стаття 88 - 2 . Порушення правил створення, поповнення, зберігання,...

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами Жорстоке поводження з тваринами...

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин,...

Стаття 90 - 1 . Невиконання правил і норм у...

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів...

Стаття 91 - 1 . Невиконання вимог екологічної безпеки у...

Стаття 91 - 2 . Перевищення лімітів та нормативів використання...

Стаття 91 - 3 . Приховування перевищення встановлених лімітів на...

Стаття 91 - 4 . Відмова від надання чи несвоєчасне...

Стаття 91 - 5 . Порушення вимог законодавства у сфері...

Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини Порушення...

Стаття 92 - 1 . Порушення законодавства про Національний архівний...

Глава 8 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ...

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з...

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про...

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки...

Стаття 95 - 1 . Порушення вимог нормативно-правових актів та...

Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил...

Стаття 96 - 1 . Порушення законодавства під час планування...

Стаття 96 - 2 . Порушення вимог законодавства у сфері...

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів,...

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж Порушення затверджених Кабінетом...

Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу Пуск газу на...

Стаття 101 - 1 . Недотримання вимог щодо ефективного використання...

Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого...

Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства Непідготовленість до...

Стаття 103 - 1 . Порушення правил користування енергією, водою...

Стаття 103 - 2 . Пошкодження газопроводів при провадженні робіт...

Стаття 103 - 3 . Порушення вимог щодо комерційного обліку...

Глава 9 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських...

Стаття 104 - 1 . Порушення порядку та умов ведення...

Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів Порушення вимог...

Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через...

Стаття 106 - 1 . Невжиття заходів щодо забезпечення охорони...

Стаття 106 - 2 . Незаконний посів або незаконне вирощування...

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних...

Стаття 107 - 1 . Порушення законодавства про племінну справу...

Стаття 107 - 2 . Порушення вимог законодавства про ідентифікацію...

Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин...

Глава 10 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА...

Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху...

Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту Пошкодження внутрішнього...

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів Розміщення в районі аеродрому...

Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні Невиконання особами,...

Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів Порушення правил міжнародних польотів...

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху...

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту Пошкодження внутрішнього...

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху...

Стаття 116 - 1 . Порушення правил випуску судна в...

Стаття 116 - 2 . Порушення правил, що забезпечують безпеку...

Стаття 116 - 3 . Порушення правил реєстрації торговельних суден...

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами Порушення...

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних...

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту...

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому...

Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування...

Стаття 121 - 1 . Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні...

Стаття 121 - 2 . Порушення правил перевезення пасажирів при...

Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний...

Стаття 122 - 2 . Невиконання водіями вимог про зупинку...

Стаття 122 - 4 . Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди Залишення...

Стаття 122 - 5 . Порушення вимог законодавства щодо встановлення...

Стаття 123. Порушення правил руху через залізничні переїзди Порушення правил...

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних...

Стаття 124 - 1 . Ненадання транспортних засобів поліцейським та...

Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху Інші порушення правил...

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних...

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами,...

Стаття 127 - 1 . Порушення порядку видачі документа про...

Стаття 127 - 2 . Порушення порядку тимчасового затримання транспортних...

Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких...

Стаття 128 - 1 . Порушення або невиконання правил, норм...

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв...

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають...

Стаття 132 - 1 . Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних...

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на...

Стаття 133 - 1 . Порушення правил надання послуг та...

Стаття 133 - 2 . Порушення умов і правил здійснення...

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого...

Стаття 135. Безквитковий проїзд Безквитковий проїзд пасажира, в тому числі...

Стаття 135 - 1 . Підроблення проїзних квитків і знаків...

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на...

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на...

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів Порушення Правил охорони...

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів...

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних...

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів Розорювання...

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних...

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної...

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у...

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних...

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку Порушення...

Стаття 148. Пошкодження таксофонів Пошкодження таксофонів - тягне за собою...

Стаття 148 - 1 . Порушення Правил надання та отримання...

Стаття 148 - 2 . Порушення порядку та умов надання...

Стаття 148 - 3 . Використання засобів зв'язку з метою,...

Стаття 148 - 4 . Використання технічних засобів та обладнання,...

Стаття 148 - 5 . Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних...

Глава 11 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО...

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення...

Стаття 149 - 1 . Порушення порядку ведення єдиного державного...

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями...

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення Самоправне зайняття жилого приміщення...

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері...

Стаття 152 - 1 . Порушення правил паркування транспортних засобів...

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів...

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів Тримання собак...

Глава 12 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ...

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі,...

Стаття 155 - 1 . Порушення порядку проведення розрахунків Порушення...

Стаття 155 - 2 . Обман покупця чи замовника Обмірювання,...

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і...

Стаття 156 - 1 . Порушення законодавства про захист прав...

Стаття 156 - 2 . Порушення встановленого порядку промислової переробки,...

Стаття 156 - 3 . Порушення встановлених законодавством вимог щодо...

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках Порушення правил торгівлі...

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях Торгівля в...

Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних...

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції Незаконні скуповування, продаж,...

Стаття 162 - 1 . Порушення порядку здійснення валютних операцій...

Стаття 162 - 3 . Порушення правил здачі дорогоцінних металів...

Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або...

Стаття 163 - 1 . Порушення порядку ведення податкового обліку,...

Стаття 163 - 2 . Неподання або несвоєчасне подання платіжних...

Стаття 163 - 3 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 163 - 4 . Порушення порядку утримання та перерахування...

Стаття 163 - 5 . Приховування інформації про діяльність емітента...

Стаття 163 - 6 . Неподання документів, подання яких передбачено...

Стаття 163 - 7 . Діяльність на фондовому ринку без...

Стаття 163 - 8 . Маніпулювання на фондовому ринку Умисні...

Стаття 163 - 9 . Незаконне використання інсайдерської інформації Умисне...

Стаття 163 - 10 . Порушення порядку внесення змін до...

Стаття 163 - 11 . Порушення порядку розкриття інформації на...

Стаття 163 - 12 . Порушення умов видачі векселів Видача...

Стаття 163 - 13 . Порушення порядку приймання готівки для...

Стаття 163 - 14 . Порушення порядку здійснення операцій з...

Стаття 163 - 15 . Порушення порядку проведення готівкових розрахунків...

Стаття 163 - 16 . Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності...

Стаття 163 - 17 . Порушення порядку справляння та сплати...

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності Провадження господарської діяльності...

Стаття 164 - 1 . Порушення порядку подання декларації про...

Стаття 164 - 2 . Порушення законодавства з фінансових питань...

Стаття 164 - 3 . Недобросовісна конкуренція Незаконне копіювання форми,...

Стаття 164 - 4 . Несвоєчасне здавання виторгу Здавання виторгу...

Стаття 164 - 5 . Зберігання або транспортування алкогольних напоїв...

Стаття 164 - 6 . Демонстрування і розповсюдження фільмів без...

Стаття 164 - 7 . Порушення умов розповсюдження і демонстрування...

Стаття 164 - 8 . Недотримання квоти демонстрування національних фільмів...

Стаття 164 - 9 . Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,...

Стаття 164 - 10 . Порушення законодавства, що регулює здійснення...

Стаття 164 - 12 . Порушення бюджетного законодавства Включення недостовірних...

Стаття 164 - 13 . Порушення законодавства, що регулює виробництво,...

Стаття 164 - 14 . Порушення законодавства про закупівлі Здійснення...

Стаття 164 - 15 . Приховування стійкої фінансової неспроможності Умисне...

Стаття 164 - 16 . Зайняття забороненими видами господарської діяльності...

Стаття 164 - 17 . Порушення умов і правил, що...

Стаття 164 - 18 . Наведення завідомо недостовірної інформації у...

Стаття 164 - 19 . Порушення порядку надання інформації, необхідної...

Стаття 165 - 1 . Порушення законодавства про збір та...

Стаття 165 - 2 . Порушення порядку формування та застосування...

Стаття 165 - 3 . Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне...

Стаття 165 - 4 . Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне...

Стаття 165 - 5 . Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне...

Стаття 166 - 1 . Зловживання монопольним становищем на ринку...

Стаття 166 - 2 . Неправомірні угоди між підприємцями Укладення...

Стаття 166 - 3 . Дискримінація підприємців органами влади і...

Стаття 166 - 4 . Порушення порядку подання інформації та...

Стаття 166 - 5 . Порушення банківського, валютного законодавства, законодавства,...

Стаття 166 - 6 . Порушення порядку припинення юридичної особи...

Стаття 166 - 7 . Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації...

Стаття 166 - 8 . Порушення порядку зайняття діяльністю з...

Стаття 166 - 9 . Порушення законодавства щодо запобігання та...

Стаття 166 - 10 . Порушення вимог законодавства з питань...

Стаття 166 - 11 . Порушення законодавства про державну реєстрацію...

Стаття 166 - 12 . Порушення законодавства у сфері ліцензування...

Стаття 166 - 13 . Порушення законодавства, що регулює фінансові...

Стаття 166 - 14 . Недотримання особою обов'язкових умов щодо...

Стаття 166 - 15 . Незаконні дії щодо приватизаційних паперів...

Стаття 166 - 16 . Незаконні дії у разі банкрутства...

Стаття 166 - 17 . Фіктивне банкрутство Завідомо неправдива офіційна...

Стаття 166 - 18 . Примушування до антиконкурентних узгоджених дій...

Стаття 166 - 19 . Порушення законодавства у сфері гарантування...

Стаття 166 - 20 . Порушення законів України та нормативно-правових...

Стаття 166 - 21 . Порушення порядку здійснення державного нагляду...

Стаття 166 - 22 . Порушення вимог законодавства про безпечність...

Стаття 166 - 23 . Порушення порядку державної реєстрації речових...

Стаття 166 - 24 . Незаконні вимоги до документа, що...

Стаття 166 - 25 . Неподання або подання не в...

Стаття 166 - 26 . Ненадання аудитором інформації до Органу...

Глава 13 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ...

Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не...

Стаття 168 - 1 . Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам,...

Стаття 168 - 2 . Випуск у продаж продукції з...

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції...

Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі...

Стаття 171 - 1 . Порушення умов і правил проведення...

Стаття 171 - 2 . Фальсифікація засобів вимірювання Виготовлення або...

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки Порушення правил...

Стаття 172 - 1 . Порушення процедур оцінки відповідності Порушення...

Стаття 172 - 1-1 . Порушення посадовими особами фітосанітарної лабораторії...

Глава 13-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Стаття 172 - 4 . Порушення обмежень щодо сумісництва та...

Стаття 172 - 5 . Порушення встановлених законом обмежень щодо...

Стаття 172 - 6 . Порушення вимог фінансового контролю Несвоєчасне...

Стаття 172 - 7 . Порушення вимог щодо запобігання та...

Стаття 172 - 8 . Незаконне використання інформації, що стала...

Стаття 172 - 9 . Невжиття заходів щодо протидії корупції...

Стаття 172 - 9-1 . Порушення заборони розміщення ставок на...

Стаття 172 - 9-2 . Порушення законодавства у сфері оцінки...

Глава 13-Б ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 172 - 10 . Відмова від виконання законних вимог...

Стаття 172 - 11 . Самовільне залишення військової частини або...

Стаття 172 - 12 . Необережне знищення або пошкодження військового...

Стаття 172 - 13 . Зловживання військовою службовою особою владою...

Стаття 172 - 14 . Перевищення військовою службовою особою влади...

Стаття 172 - 15 . Недбале ставлення до військової служби...

Стаття 172 - 16 . Бездіяльність військової влади Умисне невжиття...

Стаття 172 - 17 . Порушення правил несення бойового чергування...

Стаття 172 - 18 . Порушення правил несення прикордонної служби...

Стаття 172 - 19 . Порушення правил поводження зі зброєю,...

Стаття 172 - 20 . Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або...

Глава 14 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І...

Стаття 173. Дрібне хуліганство Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в...

Стаття 173 - 1 . Поширювання неправдивих чуток Поширювання неправдивих...

Стаття 173 - 2 . Вчинення домашнього насильства, насильства за...

Стаття 173 - 3 . Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської)...

Стаття 173 - 4 . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу...

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї,...

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Порушення встановлених...

Стаття 175 - 1 . Куріння тютюнових виробів у заборонених...

Стаття 175 - 2 . Здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності...

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення...

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього...

Стаття 177 - 2 . Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація...

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом...

Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві Розпивання...

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння Доведення неповнолітнього до...

Стаття 180 - 1 . Порушення порядку перебування дітей у...

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях Участь в...

Стаття 181 - 1 . Заняття проституцією Заняття проституцією -...

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо...

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб Завідомо неправдивий виклик...

Стаття 183 - 1 . Несплата аліментів Несплата аліментів на...

Стаття 183 - 2 . Ухилення особи від відбування адміністративного...

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків...

Глава 15 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

Стаття 184 - 1 . Неправомірне використання державного майна Використання...

Стаття 184 - 2 . Порушення порядку або строків подання...

Стаття 184 - 3 . Незаконне використання найменування та ознак...

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена...

Стаття 185 - 1 . Порушення порядку організації і проведення...

Стаття 185 - 2 . Створення умов для організації і...

Стаття 185 - 3 . Прояв неповаги до суду або...

Стаття 185 - 4 . Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта,...

Стаття 185 - 5 . Перешкодження явці до суду народного...

Стаття 185 - 6 . Невжиття заходів щодо окремої ухвали...

Стаття 185 - 7 . Публічні заклики до невиконання вимог...

Стаття 185 - 8 . Ухилення від виконання законних вимог...

Стаття 185 - 9 . Злісна непокора законному розпорядженню або...

Стаття 185 - 10 . Злісна непокора законному розпорядженню чи...

Стаття 185 - 11 . Розголошення відомостей про заходи безпеки...

Стаття 185 - 12 . Створення перешкод у виконанні робіт,...

Стаття 185 - 13 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 186. Самоуправство Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку,...

Стаття 186 - 1 . Незаконні дії щодо державних нагород...

Стаття 186 - 3 . Порушення порядку подання або використання...

Стаття 186 - 5 . Порушення законодавства про об'єднання громадян...

Стаття 186 - 6 . Порушення законодавства про друковані засоби...

Стаття 186 - 7 . Недоставляння або порушення строку доставляння...

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду Порушення правил адміністративного нагляду...

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у...

Стаття 188 - 1 . Невиконання розпорядження державного або іншого...

Стаття 188 - 2 . Ухилення від виконання законних вимог...

Стаття 188 - 3 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 4 . Невиконання законних вимог центрального органу...

Стаття 188 - 5 . Невиконання законних розпоряджень чи приписів...

Стаття 188 - 6 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 7 . Невиконання законних вимог національної комісії,...

Стаття 188 - 8 . Невиконання приписів та постанов посадових...

Стаття 188 - 9 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 10 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 11 . Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків,...

Стаття 188 - 12 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 13 . Невиконання законних вимог державного виконавця,...

Стаття 188 - 14 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 15 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 16 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 17 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 18 . Невиконання законних вимог (приписів) посадових...

Стаття 188 - 19 . Невиконання законних вимог народного депутата...

Стаття 188 - 20 . Невиконання (ухилення від виконання) або...

Стаття 188 - 22 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 23 . Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів...

Стаття 188 - 25 . Невиконання законних вимог (приписів) посадових...

Стаття 188 - 26 . Невиконання законних вимог Головного державного...

Стаття 188 - 27 . Невиконання законних вимог інспекторів сільського...

Стаття 188 - 28 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 29 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 30 . Ухилення від виконання або несвоєчасне...

Стаття 188 - 31 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 32 . Невиконання законних вимог Вищої ради...

Стаття 188 - 33 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 34 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 35 . Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної...

Стаття 188 - 36 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 37 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 38 . Невиконання приписів посадових осіб центрального...

Стаття 188 - 39 . Порушення законодавства у сфері захисту...

Стаття 188 - 40 . Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної...

Стаття 188 - 41 . Порушення законодавства про державну реєстрацію...

Стаття 188 - 42 . Невиконання законних вимог (приписів) посадових...

Стаття 188 - 44 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 45 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 46 . Невиконання законних вимог (приписів) Національного...

Стаття 188 - 47 . Порушення встановленого законом порядку отримання...

Стаття 188 - 48 . Невиконання законних вимог посадових осіб...

Стаття 188 - 49 . Невиконання законних вимог судді Конституційного...

Стаття 188 - 50 . Невиконання законних вимог посадових (службових)...

Стаття 188 - 51 . Невиконання законних вимог Комісії з...

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень Порушення...

Стаття 189 - 1 . Порушення порядку видобутку, виробництва, використання...

Стаття 189 - 3 . Незаконне виготовлення, збут або використання...

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам...

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної,...

Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної...

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї...

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної,...

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або...

Стаття 195 - 1 . Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації...

Стаття 195 - 2 . Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації...

Стаття 195 - 3 . Порушення правил застосування спеціальних засобів...

Стаття 195 - 4 . Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання...

Стаття 195 - 5 . Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів...

Стаття 195 - 6 . Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення,...

Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації...

Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності...

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта Прийняття посадовими особами...

Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу...

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через...

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування...

Стаття 203 - 1 . Невиконання рішення про заборону в’їзду...

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла,...

Стаття 204 - 1 . Незаконне перетинання або спроба незаконного...

Стаття 204 - 2 . Порушення порядку в’їзду на тимчасово...

Стаття 204 - 3 . Порушення порядку переміщення товарів до...

Стаття 204 - 4 . Порушення порядку в’їзду до району...

Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і...

Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства...

Стаття 206 - 1 . Незаконне перевезення іноземців та осіб...

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок...

Стаття 210 - 1 . Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну...

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з...

Стаття 211 - 1 . Неявка на виклик у військовий...

Стаття 211 - 2 . Неподання у військові комісаріати списків...

Стаття 211 - 3 . Прийняття на роботу військовозобов'язаних і...

Стаття 211 - 4 . Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників...

Стаття 211 - 5 . Несвоєчасне подання документів, необхідних для...

Стаття 211 - 6 . Неподання відомостей про військовозобов'язаних і...

Стаття 212 - 1 . Повідомлення неправдивих відомостей державним органам...

Стаття 212 - 2 . Порушення законодавства про державну таємницю...

Стаття 212 - 3 . Порушення права на інформацію та...

Стаття 212 - 4 . Порушення законодавства в галузі державного...

Стаття 212 - 5 . Порушення порядку обліку, зберігання і...

Стаття 212 - 6 . Здійснення незаконного доступу до інформації...

Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ...

Стаття 212 - 7 . Порушення порядку ведення Державного реєстру...

Стаття 212 - 8 . Порушення права громадянина на ознайомлення...

Стаття 212 - 9 . Порушення порядку ведення передвиборної агітації,...

Стаття 212 - 10 . Порушення обмежень щодо ведення передвиборної...

Стаття 212 - 11 . Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо...

Стаття 212 - 12 . Порушення права на користування приміщеннями...

Стаття 212 - 13 . Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів...

Стаття 212 - 14 . Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів...

Стаття 212 - 15 . Порушення порядку надання або отримання...

Стаття 212 - 16 . Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів...

Стаття 212 - 17 . Ненадання копії виборчого протоколу Ненадання...

Стаття 212 - 18 . Невиконання рішення виборчої комісії, комісії...

Стаття 212 - 19 . Відмова у звільненні члена виборчої...

Стаття 212 - 20 . Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних...

Стаття 212 - 21 . Порушення порядку подання фінансового звіту...

Популярные вопросы пользователей