Митний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи державної митної справи

Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи 1....

Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими...

Стаття 3. Особливості застосування законів України та інших нормативно-правових актів...

Стаття 3 - 1 . Особливості застосування валютних курсів 1....

Стаття 4. Визначення основних термінів і понять 1. У цьому...

Стаття 5. Державна митна політика 1. Державна митна політика -...

Стаття 6. Митні інтереси та митна безпека 1. Митні інтереси...

Стаття 7. Державна митна справа 1. Встановлені порядок і умови...

Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи 1. Державна митна...

Стаття 9. Митна територія України 1. Територія України, зайнята сушею,...

Стаття 10. Митний кордон України 1. Межі митної території України...

Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації 1. Інформація, що...

Глава 2. Уповноважений економічний оператор

Стаття 12. Надання статусу уповноваженого економічного оператора 1. Уповноважений економічний...

Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора...

Стаття 14. Умови отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. Для...

Стаття 15. Спеціальні спрощення, що надаються уповноваженому економічному оператору 1....

Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. Дія...

Стаття 17. Анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. Сертифікат уповноваженого...

Стаття 18. Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів 1. Єдиний реєстр...

Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної...

Стаття 19. Інформування про митні правила 1. Органи доходів і...

Стаття 20. Інформація щодо законодавства України з питань державної митної...

Стаття 21. Консультування з питань державної митної справи 1. За...

Стаття 22. Відповідальність за порушення порядку надання інформації 1. За...

Стаття 23. Попередні рішення 1. За письмовими зверненнями декларантів або...

Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і...

Стаття 24. Право на оскарження 1. Кожна особа має право...

Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів...

Стаття 26. Вимоги до форми та змісту скарг, строки їх...

Стаття 27. Особливості задоволення скарг на рішення, дії або бездіяльність...

Стаття 28. Перевірка законності та обґрунтованості рішень, дій або бездіяльності...

Стаття 29. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і...

Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб...

Глава 5. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній...

Стаття 31. Застосування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів...

Стаття 32. Вимоги щодо відповідності національним стандартам інформаційних, телекомунікаційних та...

Стаття 33. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів 1. Інформаційні...

Стаття 33 - 1 . Реалізація механізму "єдиного вікна" 1....

Стаття 34. Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх...

Стаття 35. Захист електронної інформації в інформаційних системах органів доходів...

Розділ II КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Глава 6. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару....

Стаття 36. Визначення країни походження товару 1. Країна походження товару...

Стаття 37. Дотримання конфіденційності інформації при визначенні країни походження товару...

Стаття 38. Товари, повністю вироблені у даній країні 1. Товарами,...

Стаття 39. Особливості визначення походження товарів, повністю вироблених або достатньо...

Стаття 40. Критерії достатньої переробки товару 1. У разі якщо...

Стаття 41. Визначення країни походження товару, якщо товари поставляються партіями...

Стаття 42. Особливості визначення країни походження упаковки 1. Країна походження...

Глава 7. Підтвердження країни походження товару

Стаття 43. Документи, що підтверджують країну походження товару 1. Документами,...

Стаття 44. Порядок підтвердження країни походження товару 1. Для підтвердження...

Стаття 45. Перевірка документів, що підтверджують країну походження товару 1....

Стаття 46. Видача сертифікатів про походження товару з України 1....

Стаття 47. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з...

Стаття 48. Підстави для відмови у випуску товару 1. Орган...

Розділ III МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Глава 8. Загальні положення щодо митної вартості

Стаття 49. Митна вартість товарів 1. Митною вартістю товарів, які...

Стаття 50. Цілі використання відомостей про митну вартість товарів 1....

Стаття 51. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний...

Стаття 52. Заявлення митної вартості товарів 1. Заявлення митної вартості...

Стаття 53. Документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної...

Стаття 54. Контроль правильності визначення митної вартості товарів 1. Контроль...

Стаття 55. Коригування митної вартості товарів 1. Рішення про коригування...

Стаття 56. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації, що стосується митної...

Глава 9. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на...

Стаття 57. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на...

Стаття 58. Метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту)...

Стаття 59. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо...

Стаття 60. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо...

Стаття 61. Застереження щодо умов застосування методів визначення митної вартості...

Стаття 62. Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості...

Стаття 63. Метод визначення митної вартості товарів на основі додавання...

Стаття 64. Резервний метод 1. У разі якщо митна вартість...

Глава 10. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний...

Стаття 65. Порядок визначення митної вартості товарів, що ввозяться на...

Стаття 66. Порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться за...

Розділ IV УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 11. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, її структура...

Стаття 67. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності...

Стаття 68. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 1. Ведення...

Стаття 69. Класифікація товарів 1. Товари при їх декларуванні підлягають...

Розділ V МИТНІ РЕЖИМИ

Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів

Стаття 70. Види митних режимів 1. З метою застосування законодавства...

Стаття 71. Вибір та зміна митного режиму 1. Декларант має...

Стаття 72. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 73. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом 1. Умови...

Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу)

Стаття 74. Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу) 1....

Стаття 75. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту 1....

Стаття 76. Митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту...

Глава 14. Реімпорт

Стаття 77. Митний режим реімпорту 1. Реімпорт - це митний...

Стаття 78. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту 1....

Стаття 79. Окремі положення щодо застосування митного режиму реімпорту 1....

Стаття 80. Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту...

Стаття 81. Повернення сум вивізного мита при реімпорті товарів 1....

Глава 15. Експорт

Стаття 82. Митний режим експорту 1. Експорт (остаточне вивезення) -...

Стаття 83. Умови поміщення товарів у митний режим експорту 1....

Стаття 84. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту 1....

Глава 16. Реекспорт

Стаття 85. Митний режим реекспорту 1. Реекспорт - це митний...

Стаття 86. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту 1....

Стаття 87. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту 1....

Стаття 88. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 89. Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів 1....

Глава 17. Транзит

Стаття 90. Митний режим транзиту 1. Транзит - це митний...

Стаття 91. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в...

Стаття 92. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у...

Стаття 93. Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення...

Стаття 94. Документи, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобів...

Стаття 95. Строки транзитних перевезень 1. Встановлюються такі строки транзитних...

Стаття 96. Застосування митного режиму транзиту при перевантаженні товарів 1....

Стаття 97. Каботажні перевезення 1. Під каботажем розуміється перевезення українських...

Стаття 98. Розміщення товарів на борту морських (річкових) суден для...

Стаття 99. Навантаження та вивантаження товарів, що перевозяться каботажем 1....

Стаття 100. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення...

Стаття 101. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 102. Завершення митного режиму транзиту 1. Митний режим транзиту...

Глава 18. Тимчасове ввезення

Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення 1. Тимчасове ввезення -...

Стаття 104. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у...

Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у...

Стаття 106. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового...

Стаття 107. Операції з транспортними засобами, поміщеними в митний режим...

Стаття 108. Строки тимчасового ввезення 1. Строк тимчасового ввезення товарів...

Стаття 109. Передача права на тимчасове ввезення 1. За заявою...

Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення 1....

Стаття 111. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового...

Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення 1. Митний режим...

Глава 19. Тимчасове вивезення

Стаття 113. Митний режим тимчасового вивезення 1. Тимчасове вивезення -...

Стаття 114. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у...

Стаття 115. Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними у...

Стаття 116. Строки тимчасового вивезення 1. Строк тимчасового вивезення товарів,...

Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення 1. За заявою...

Стаття 118. Звільнення від оподаткування митними платежами в митному режимі...

Стаття 119. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового...

Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення 1. Митний режим...

Глава 20. Митний склад

Стаття 121. Митний режим митного складу 1. Митний склад -...

Стаття 122. Умови поміщення товарів у митний режим митного складу...

Стаття 123. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів,...

Стаття 124. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих...

Стаття 125. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу...

Стаття 126. Митний статус товарів, поміщених у митний режим митного...

Стаття 127. Операції з товарами, що зберігаються на митному складі...

Стаття 128. Передача права власності на товари, поміщені у митний...

Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу 1. Митний режим...

Глава 21. Вільна митна зона

Стаття 130. Митний режим вільної митної зони 1. Вільна митна...

Стаття 131. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної...

Стаття 132. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної...

Стаття 133. Строки перебування товарів у митному режимі вільної митної...

Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний...

Стаття 135. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон 1....

Стаття 136. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим...

Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони 1. Митний...

Стаття 138. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій...

Стаття 139. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної...

Глава 22. Безмитна торгівля

Стаття 140. Митний режим безмитної торгівлі 1. Безмитна торгівля -...

Стаття 141. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі 1....

Стаття 142. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі...

Стаття 143. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами...

Стаття 144. Переміщення товарів між магазинами безмитної торгівлі 1. Товари,...

Стаття 145. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 146. Завершення митного режиму безмитної торгівлі 1. Митний режим...

Глава 23. Переробка на митній території

Стаття 147. Митний режим переробки на митній території 1. Переробка...

Стаття 148. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі...

Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України...

Стаття 150. Операції з переробки товарів 1. Кількість операцій з...

Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України 1....

Стаття 152. Перевірка органами доходів і зборів дотримання митного режиму...

Стаття 153. Обсяг виходу продуктів переробки 1. Органи доходів і...

Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктів переробки 1. Під час...

Стаття 155. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України...

Стаття 156. Переробка товарів для вільного обігу на митній території...

Стаття 157. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки...

Стаття 158. Еквівалентна компенсація 1. Продукти, отримані в результаті переробки...

Стаття 159. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 160. Завершення митного режиму переробки на митній території 1....

Стаття 161. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки...

Глава 24. Переробка за межами митної території

Стаття 162. Митний режим переробки за межами митної території 1....

Стаття 163. Операції щодо переробки товарів за межами митної території...

Стаття 164. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі...

Стаття 165. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами...

Стаття 166. Строки переробки товарів за межами митної території України...

Стаття 167. Обсяг виходу продуктів переробки 1. Органи доходів і...

Стаття 168. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки 1....

Стаття 169. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території...

Стаття 170. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки...

Стаття 171. Еквівалентна компенсація 1. Продукти, отримані в результаті переробки...

Стаття 172. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 173. Завершення режиму переробки за межами митної території 1....

Стаття 174. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за...

Глава 25. Знищення або руйнування

Стаття 175. Митний режим знищення або руйнування 1. Знищення або...

Стаття 176. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або...

Стаття 177. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів 1....

Стаття 178. Витрати на знищення або руйнування товарів 1. Знищення...

Стаття 179. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або...

Стаття 180. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим...

Стаття 181. Завершення митного режиму знищення або руйнування 1. Митний...

Стаття 182. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або...

Глава 26. Відмова на користь держави

Стаття 183. Митний режим відмови на користь держави 1. Відмова...

Стаття 184. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь...

Стаття 185. Завершення митного режиму відмови на користь держави 1....

Розділ VI ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...

Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і...

Стаття 186. Засоби та способи переміщення товарів 1. Переміщення товарів...

Стаття 187. Митні формальності на транспорті 1. Транспортні засоби комерційного...

Стаття 188. Сприяння посадовим особам органів доходів і зборів у...

Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну...

Стаття 190. Товари, помилково ввезені на митну територію України 1....

Стаття 191. Права та обов’язки перевізника 1. Перевізники мають право:...

Стаття 192. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії...

Стаття 193. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом...

Глава 28. Переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір...

Стаття 195. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких...

Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон...

Стаття 197. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон...

Стаття 198. Подання документів та відомостей органам доходів і зборів...

Стаття 199. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення...

Стаття 200. Доставка товарів та документів у місце, визначене органом...

Глава 29. Тимчасове зберігання

Стаття 201. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем 1. Товари...

Стаття 202. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового...

Стаття 203. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні...

Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів 1. Загальний строк тимчасового...

Стаття 205. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання...

Стаття 206. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами...

Глава 30. Митні формальності на морському і річковому транспорті

Стаття 207. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем...

Стаття 208. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання...

Стаття 209. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому...

Стаття 210. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні...

Стаття 211. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на...

Стаття 212. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в...

Стаття 213. Митне оформлення суден, побудованих чи придбаних за кордоном...

Стаття 214. Дозвіл органу доходів і зборів на відправлення судна...

Глава 31. Митні формальності на авіатранспорті

Стаття 215. Документи для контролю за повітряним судном 1. Командир...

Стаття 216. Вимушена посадка 1. Командир повітряного судна, який здійснив...

Стаття 217. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами 1. Товари, що...

Глава 32. Митні формальності на залізничному транспорті

Стаття 218. Здійснення митного контролю на залізничному транспорті 1. Строки...

Стаття 219. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до...

Стаття 220. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні...

Глава 33. Митні формальності на автомобільному транспорті

Стаття 221. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять...

Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та...

Стаття 222 - 1 . Документальний контроль у сфері міжнародних...

Глава 34. Митні формальності щодо припасів

Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний...

Стаття 224. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які...

Стаття 225. Декларування припасів, які ввозяться на митну територію України...

Стаття 226. Видача припасів 1. Органи доходів і зборів повинні...

Стаття 227. Інші операції з припасами 1. Припаси, ввезені на...

Стаття 228. Забезпечення схоронності припасів 1. Перевізники зобов’язані вживати необхідних...

Стаття 229. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території...

Стаття 230. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв і тютюнових виробів...

Глава 35. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Стаття 231. Місця здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним...

Стаття 232. Порядок і строки митного контролю та митного оформлення...

Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у...

Стаття 233. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень...

Стаття 234. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у...

Стаття 235. Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів...

Стаття 236. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон...

Стаття 237. Порядок та умови здійснення митного та інших видів...

Розділ VII ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ...

Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах...

Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами...

Стаття 239. Склади органів доходів і зборів 1. Під складами...

Стаття 240. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами...

Стаття 241. Операції з товарами, що зберігаються на складах органів...

Стаття 242. Видача товарів із складів органів доходів і зборів...

Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами

Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення 1. Товари,...

Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів 1. Кошти,...

Стаття 245. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням...

Розділ VIII МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення

Стаття 246. Мета митного оформлення 1. Метою митного оформлення є...

Стаття 247. Місце і час здійснення митного оформлення 1. Митне...

Стаття 248. Початок митного оформлення 1. Митне оформлення розпочинається з...

Стаття 249. Присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час...

Стаття 250. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон...

Стаття 251. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій 1. Митне оформлення...

Стаття 252. Митне оформлення військової техніки 1. Військова техніка, укомплектована...

Стаття 253. Подання органам доходів і зборів актів, складених підприємствами...

Стаття 254. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю...

Стаття 255. Завершення митного оформлення 1. Митне оформлення завершується протягом...

Стаття 256. Відмова у митному оформленні та обов’язки органу доходів...

Глава 40. Декларування

Стаття 257. Процедура декларування 1. Декларування здійснюється шляхом заявлення за...

Стаття 258. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку 1. Під...

Стаття 259. Попередня митна декларація 1. Попередня митна декларація (інший...

Стаття 260. Тимчасова та періодична митні декларації 1. Якщо декларант...

Стаття 261. Додаткова декларація 1. У разі подання відповідно до...

Стаття 262. Місце декларування 1. Товари, що переміщуються через митний...

Стаття 263. Строки декларування 1. Митна декларація подається органу доходів...

Стаття 264. Прийняття митної декларації 1. Митна декларація реєструється та...

Стаття 265. Декларанти 1. Декларантами мають право виступати: 1) при...

Стаття 266. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним...

Стаття 267. Декларування товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією...

Стаття 268. Помилки у митній декларації 1. Допущення у митній...

Стаття 269. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною 1....

Розділ IX МИТНІ ПЛАТЕЖІ

Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів

Стаття 270. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний...

Глава 42. Мито

Стаття 271. Мито та його види 1. Мито - це...

Стаття 272. Ввізне мито 1. Ввізне мито встановлюється на товари,...

Стаття 273. Вивізне мито 1. Вивізне мито встановлюється законом на...

Стаття 274. Сезонне мито 1. На окремі товари законом може...

Стаття 275. Особливі види мита 1. У випадках, передбачених законами...

Стаття 276. Платники мита 1. Платниками мита є: 1) особа,...

Стаття 277. Об’єкти оподаткування митом 1. Об’єктами оподаткування митом є:...

Стаття 278. Дата виникнення податкових зобов’язань 1. Датою виникнення податкових...

Стаття 279. База оподаткування митом 1. Базою оподаткування митом товарів,...

Стаття 280. Ставки мита 1. В Україні застосовуються такі види...

Стаття 281. Тарифні пільги (тарифні преференції) 1. Допускається встановлення тарифних...

Стаття 282. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги) 1. У...

Стаття 283. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного...

Стаття 284. Умовне повне звільнення від оподаткування митом 1. За...

Стаття 285. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом 1....

Стаття 286. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон...

Стаття 287. Особливості оподаткування митом деяких товарів 1. При ввезенні...

Стаття 288. Особливості оподаткування особливими видами мита {Назва статті 288...

Глава 43. Справляння митних платежів

Стаття 289. Виникнення обов’язку із сплати митних платежів 1. Обов’язок...

Стаття 290. Припинення обов’язку із сплати митних платежів 1. Обов’язок...

Стаття 291. Виконання обов’язку із сплати митних платежів 1. Обов’язок...

Стаття 292. Випадки, коли митні платежі не сплачуються 1. Митні...

Стаття 293. Особи, на яких покладається обов’язок із сплати митних...

Стаття 294. Об’єкт та база оподаткування митними платежами 1. Об’єкт...

Стаття 295. Нарахування митних платежів 1. Митні платежі нараховуються декларантом...

Стаття 296. Особливості застосування ставок митних платежів під час незаконного...

Стаття 297. Строки сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів...

Стаття 298. Порядок і форми сплати митних платежів 1. Суми...

Стаття 299. Авансові платежі (передоплата) 1. Сплата митних платежів може...

Стаття 300. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами 1....

Стаття 301. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів...

Стаття 302. Пеня 1. Після закінчення встановлених цим Кодексом та...

Стаття 303. Стягнення митних платежів 1. У разі несплати або...

Стаття 304. Розстрочення та відстрочення сплати митних платежів 1. За...

Розділ X ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І...

Глава 44. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами...

Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед органами доходів...

Стаття 306. Способи забезпечення сплати митних платежів 1. Способами забезпечення...

Глава 45. Фінансові гарантії

Стаття 307. Умови надання фінансових гарантій 1. Юридичні особи, які...

Стаття 308. Визначення розміру фінансової гарантії 1. Розмір фінансової гарантії...

Стаття 309. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види...

Стаття 310. Порядок надання фінансових гарантій органам доходів і зборів...

Стаття 311. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа 1....

Стаття 312. Реалізація фінансової гарантії, наданої у вигляді документа 1....

Стаття 313. Фінансова гарантія у вигляді грошової застави 1. Внесення...

Стаття 314. Гарант 1. Гарантом може виступати: 1) банківська установа,...

Стаття 315. Порядок отримання статусу гаранта 1. Юридична особа, що...

Глава 46. Інші способи забезпечення сплати митних платежів

Стаття 316. Гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення...

Стаття 317. Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул,...

Розділ XI МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 47. Організація митного контролю

Стаття 318. Загальні принципи здійснення митного контролю 1. Митному контролю...

Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими уповноваженими...

Стаття 320. Вибірковість митного контролю 1. Форми та обсяги контролю,...

Стаття 321. Тривалість перебування під митним контролем 1. Товари, транспортні...

Стаття 322. Строки пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних...

Стаття 323. Доступ посадових осіб органів доходів і зборів на...

Стаття 324. Використання для здійснення митного контролю технічних та спеціальних...

Стаття 325. Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, митне...

Стаття 326. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, приміщень...

Стаття 327. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні...

Стаття 328. Спільний митний контроль 1. На підставі міжнародних договорів...

Глава 48. Зони митного контролю

Стаття 329. Місця розташування зон митного контролю 1. З метою...

Стаття 330. Порядок створення зон митного контролю 1. Порядок створення...

Стаття 331. Розміщення споруд та об’єктів у зонах митного контролю,...

Стаття 332. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку...

Стаття 333. Права органів доходів і зборів щодо забезпечення режиму...

Глава 49. Здійснення митного контролю

Стаття 334. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю...

Стаття 335. Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю...

Стаття 336. Форми митного контролю 1. Митний контроль здійснюється безпосередньо...

Стаття 337. Перевірка документів та відомостей, які подаються органам доходів...

Стаття 338. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 1. Огляд...

Стаття 339. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу 1. Якщо...

Стаття 340. Особистий огляд 1. Особистий огляд як виняткова форма...

Стаття 341. Облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний...

Стаття 342. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств 1....

Стаття 343. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних...

Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що...

Стаття 345. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань...

Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів...

Стаття 347. Права та обов’язки посадових осіб органів доходів і...

Стаття 348. Проведення зустрічних звірок 1. Посадові особи органів доходів...

Стаття 349. Умови допуску посадових осіб органів доходів і зборів...

Стаття 350. Права та обов’язки посадових осіб підприємства, що перевіряється,...

Стаття 351. Документальні невиїзні перевірки 1. Предметом документальних невиїзних перевірок...

Стаття 352. Матеріали, які можуть бути використані для підготовки висновків...

Стаття 353. Надання документів посадовими особами підприємства, що перевіряється 1....

Стаття 354. Оформлення результатів перевірок 1. Результати перевірок оформлюються у...

Стаття 355. Обов’язок щодо зберігання документів 1. Підприємства зобов’язані забезпечувати...

Глава 50. Митні експертизи

Стаття 356. Взяття проб (зразків) товарів 1. Взяття проб (зразків)...

Стаття 357. Операції із взятими пробами (зразками) товарів 1. Взяті...

Глава 51. Особливі процедури митного контролю

Стаття 358. Звільнення від окремих форм митного контролю 1. Звільнення...

Стаття 359. Звільнення від митного огляду 1. Митному огляду не...

Стаття 360. Здійснення митного контролю деяких видів товарів у першочерговому...

Глава 52. Система управління ризиками

Стаття 361. Цілі застосування системи управління ризиками 1. Управління ризиками...

Стаття 362. Аналіз ризику та його об’єкти 1. Аналіз ризику...

Стаття 363. Діяльність органів доходів і зборів з оцінки та...

Розділ XII ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ)...

Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що...

Стаття 364. Питання, що регулюються цим розділом 1. Цей розділ...

Стаття 365. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України...

Стаття 366. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що...

Стаття 367. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України...

Стаття 368. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через...

Стаття 369. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон...

Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих...

Глава 54. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами...

Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної...

Стаття 372. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі...

Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної...

Глава 55. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами...

Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію...

Стаття 375. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин...

Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв...

Стаття 377. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами...

Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію...

Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту...

Стаття 380. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування...

Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в...

Розділ XIII ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ...

Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 382. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 383. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 384. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 385. Поширення митних пільг, що надаються згідно з цим...

Стаття 386. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 387. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав...

Стаття 388. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 389. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 390. Застосування умов взаємності 1. У разі надання закордонному...

Стаття 391. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 392. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на...

Стаття 393. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних...

Стаття 394. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій...

Стаття 395. Декларування товарів, що належать членам персоналу представництв іноземних...

Стаття 396. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних...

Розділ XIV СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ...

Глава 57. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту...

Стаття 397. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що...

Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності 1. Центральний...

Стаття 399. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного...

Стаття 400. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів...

Стаття 401. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено...

Стаття 402. Зміна маркування на товарах та їх упаковці 1....

Стаття 403. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами...

Розділ XV ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ...

Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів...

Стаття 404. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами...

Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам {Назва статті 405 із...

Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи 1. Дозвіл на здійснення...

Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів...

Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів {Назва статті 408 із...

Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволів 1. Рішення...

Стаття 410. Відмова у наданні дозволу 1. У наданні дозволу...

Стаття 411. Безстроковість дії дозволів 1. Дозволи на провадження видів...

Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу 1. Дозволи можуть...

Стаття 413. Переоформлення дозволу 1. Підставою для переоформлення дозволу є...

Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів 1. Дозволи на...

Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи {Назва статті 415...

Глава 59. Митна брокерська діяльність

Стаття 416. Митний брокер 1. Митний брокер - це підприємство,...

Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси...

Стаття 418. Агент з митного оформлення 1. Агент з митного...

Стаття 419. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками -...

Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі

Стаття 420. Магазин безмитної торгівлі 1. Магазин безмитної торгівлі -...

Стаття 421. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі...

Стаття 422. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі...

Стаття 423. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі,...

Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу

Стаття 424. Митний склад 1. Митний склад - це відповідним...

Стаття 425. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими...

Стаття 426. Розміщення товарів на митних складах 1. На митному...

Стаття 427. Зберігання товарів на митному складі 1. Товари, поміщені...

Стаття 428. Облік товарів на митному складі 1. Утримувач митного...

Стаття 429. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в...

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або...

Стаття 430. Вільна митна зона 1. Вільна митна зона -...

Стаття 431. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або...

Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог...

Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон...

Стаття 434. Допуск товарів на територію вільної митної зони 1....

Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної...

Стаття 436. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні...

Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання

Стаття 437. Склад тимчасового зберігання 1. Склад тимчасового зберігання -...

Стаття 438. Правове регулювання взаємовідносин утримувача складу тимчасового зберігання відкритого...

Стаття 439. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання...

Стаття 440. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання...

Стаття 441. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання...

Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу

Стаття 442. Вантажний митний комплекс 1. Вантажний митний комплекс -...

Стаття 443. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам,...

Стаття 444. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з...

Стаття 445. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу 1. Вимоги...

Стаття 446. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу 1. Утримувач вантажного...

Розділ XVІ МИТНА СТАТИСТИКА

Глава 65. Митна статистика

Стаття 447. Завдання митної статистики 1. Завданнями митної статистики є:...

Стаття 448. Система митної статистики 1. Митна статистика є складовою...

Стаття 449. Митна статистика зовнішньої торгівлі 1. Митна статистика зовнішньої...

Стаття 450. Спеціальна митна статистика 1. Спеціальна митна статистика -...

Стаття 451. Документи та відомості, що використовуються для формування митної...

Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів...

Стаття 453. Використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі 1....

Стаття 454. Відомчі класифікатори 1. Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 455. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами 1....

Розділ XVІI ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ

Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

Стаття 456. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів...

Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем 1. З метою...

Розділ XVІІІ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ

Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності...

Стаття 458. Порушення митних правил 1. Порушення митних правил є...

Стаття 459. Відповідальність за порушення митних правил 1. Адміністративна відповідальність...

Стаття 460. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил...

Стаття 461. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил 1....

Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення 1. Попередження та...

Стаття 463. Попередження 1. Попередження як адміністративне стягнення за порушення...

Стаття 464. Штраф 1. Штраф як адміністративне стягнення за порушення...

Стаття 465. Конфіскація 1. Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення...

Стаття 466. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до...

Стаття 467. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення...

Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі...

Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю 1. Проведення господарських...

Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не...

Стаття 470. Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів...

Стаття 471. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах)...

Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 1. Недекларування...

Стаття 473. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових...

Стаття 474. Перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в...

Стаття 475. Неподання органу доходів і зборів звітності щодо товарів,...

Стаття 476. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням...

Стаття 477. Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію...

Стаття 478. Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та...

Стаття 479. Порушення порядку або строків розпорядження товарами, розміщеними у...

Стаття 480. Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів 1....

Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів...

Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних...

Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через...

Стаття 484. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного...

Стаття 485. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних...

Розділ XІX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил

Стаття 486. Завдання та зміст провадження у справі про порушення...

Стаття 487. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних...

Стаття 488. Порушення справи про порушення митних правил 1. Провадження...

Стаття 489. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про...

Стаття 490. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних...

Стаття 491. Підстави для порушення справи про порушення митних правил...

Стаття 492. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення...

Стаття 493. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють...

Стаття 494. Протокол про порушення митних правил 1. Про кожний...

Стаття 495. Докази у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 496. Провадження у справі про порушення митних правил за...

Стаття 497. Особи, які беруть участь у провадженні у справах...

Стаття 498. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної...

Стаття 499. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за...

Стаття 500. Захисник у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 501. Представник органу доходів і зборів 1. Представник органу...

Стаття 502. Експерт 1. Експертом може бути особа, яка має...

Стаття 503. Перекладач 1. Перекладачем може бути особа, яка володіє...

Стаття 504. Свідок у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 505. Поняті у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 506. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу...

Глава 70. Адміністративне затримання

Стаття 507. Мета і порядок застосування адміністративного затримання 1. З...

Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил...

Стаття 508. Проведення процесуальних дій 1. У справі про порушення...

Стаття 509. Опитування осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за...

Стаття 510. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про...

Стаття 511. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів 1....

Стаття 512. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів 1. Тимчасове...

Стаття 513. Проведення митних обстежень 1. Посадова особа органу доходів...

Стаття 514. Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання 1....

Стаття 515. Експертиза та висновок експерта 1. Експертиза призначається, якщо...

Стаття 516. Порядок призначення експертизи {Назва статті 516 із змінами,...

Стаття 517. Одержання проб та зразків для проведення експертизи 1....

Стаття 518. Доручення на проведення окремих процесуальних дій 1. Посадова...

Стаття 519. Витрати у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 520. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил...

Стаття 521. Компроміс у справі про порушення митних правил 1....

Стаття 522. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил...

Стаття 523. Повноваження посадових осіб органів доходів і зборів щодо...

Стаття 524. Місце розгляду справи про порушення митних правил 1....

Стаття 525. Строк розгляду справи про порушення митних правил 1....

Стаття 526. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується...

Стаття 527. Види постанов у справі про порушення митних правил...

Стаття 528. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил...

Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

Стаття 529. Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних...

Стаття 530. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про...

Стаття 531. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення...

Стаття 532 . Строки розгляду скарги (адміністративного позову) на постанову...

Стаття 533 . Наслідки подання скарги (адміністративного позову) {Назва статті...

Глава 73. Виконання постанов органів доходів і зборів про накладення...

Стаття 534. Обов’язковість постанов органів доходів і зборів про накладення...

Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови органу доходів...

Стаття 536. Давність виконання постанови органу доходів і зборів про...

Стаття 537. Контроль за виконанням постанови органу доходів і зборів...

Стаття 538. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про...

Стаття 539. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про...

Стаття 540. Примусове виконання постанови органу доходів і зборів або...

Стаття 541. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію 1. Постанова...

Стаття 542. Виконання постанови органу доходів і зборів про накладення...

Розділ XX ОРГАНИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ

Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів

Стаття 543. Здійснення державної митної справи 1. Безпосереднє здійснення державної...

Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів...

Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та...

Стаття 546. Митниця 1. Митниця є митним органом, який у...

Стаття 547. Митний пост 1. Митний пост є органом доходів...

Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів...

Глава 75. Атрибутика органів доходів і зборів

Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів 1....

Стаття 552. Формений одяг працівників органів доходів і зборів 1....

Стаття 553. Службові посвідчення працівників органів доходів і зборів 1....

Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів 1. Для...

Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів доходів і...

Стаття 555. Майно органів доходів і зборів 1. Майно органів...

Стаття 556. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та...

Стаття 557. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури органів доходів...

Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами...

Стаття 558. Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними органами...

Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком...

Стаття 560. Взаємодія органів доходів і зборів з місцевими державними...

Стаття 561. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами...

Стаття 562. Взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами господарювання...

Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи

Стаття 563. Участь України у міжнародному співробітництві з питань державної...

Стаття 564. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує...

Стаття 565. Співробітництво органів доходів і зборів України з органами...

Стаття 566. Підтримання оперативного зв’язку між органами доходів і зборів...

Стаття 567. Взаємодія органів доходів і зборів України з митними...

Глава 79. Проходження служби в органах доходів і зборів

Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів 1. Працівники...

Стаття 570. Особливості прийняття на службу до органів доходів і...

Стаття 572. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби посадовими особами...

Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів...

Стаття 574. Робочий час посадових осіб органів доходів і зборів...

Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної...

Стаття 575. Система професійної освіти у сфері державної митної справи...

Стаття 576. Науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи 1....

Стаття 577. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому...

Стаття 578. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у сфері...

Глава 81. Правовий захист працівників органів доходів і зборів

Стаття 579. Обов’язковість законних розпоряджень та вимог посадових осіб органів...

Стаття 580. Гарантування захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб...

Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими...

Стаття 581. Право посадових осіб органів доходів і зборів застосовувати...

Стаття 582. Застосування фізичної сили 1. Посадові особи органів доходів...

Стаття 583. Застосування спеціальних засобів 1. Посадові особи органів доходів...

Стаття 584. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї 1. Окремим...

Глава 83. Соціальний захист працівників органів доходів і зборів

Стаття 585. Оплата праці посадових осіб органів доходів і зборів...

Стаття 586. Житлове забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів...

Стаття 587. Медичне забезпечення та охорона здоров’я посадових осіб органів...

Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів...

Стаття 589. Гарантії охорони праці посадових осіб та інших працівників...

Стаття 590. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів...

Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає...

Популярные вопросы пользователей