Повітряний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Кодексі наведені нижче...

Стаття 2. Суверенітет над повітряним простором України 1. Україні належить...

Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України 1. Дія цього...

Розділ II СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ...

Стаття 4. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання...

Стаття 5. Державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації 1....

Стаття 6. Повноваження керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації...

Стаття 7. Державне регулювання діяльності в галузі державної авіації 1....

Стаття 8. Державне регулювання використання повітряного простору України 1. Реалізацію...

Стаття 9. Розслідування авіаційних подій, інцидентів та надзвичайних подій {Назва...

Розділ III ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ

Стаття 10. Забезпечення безпеки авіації 1. Безпека авіації складається з...

Стаття 11. Нормативно-правове регулювання 1. Нормативно-правове регулювання у сфері цивільної...

Стаття 12. Здійснення загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність 1. Загальнодержавні...

Стаття 13. Сертифікація, схвалення суб'єктів авіаційної діяльності 1. Сертифікат на...

Стаття 14. Визнання сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності 1....

Стаття 15. Сертифікаційні перевірки та нагляд 1. Уповноважений орган з...

Стаття 16. Державні інспектори та особи, уповноважені на проведення перевірок...

Стаття 17. Захист державних інспекторів та осіб, уповноважених на проведення...

Стаття 18. Обов'язки керівників суб'єктів авіаційної діяльності, що перевіряються 1....

Стаття 19. Відносини уповноваженого органу з питань цивільної авіації з...

Стаття 20. Розгляд скарг на рішення уповноваженого органу з питань...

Стаття 21. Система обов'язкових сповіщень щодо безпеки цивільної авіації 1....

Стаття 22. Система добровільних сповіщень щодо безпеки цивільної авіації 1....

Розділ IV ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Стаття 23. Організація використання повітряного простору України та відповідальність за...

Стаття 24. Державні пріоритети у використанні повітряного простору України 1....

Стаття 25. Структура повітряного простору України 1. Структура повітряного простору...

Стаття 26. Класифікація повітряного простору України 1. Повітряний простір України,...

Стаття 27. Використання міжнародного повітряного простору 1. Використання повітряного простору...

Стаття 28. Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху 1. Об'єднана...

Стаття 29. Дозвільний порядок використання повітряного простору України 1. Використання...

Стаття 30. Заборони та обмеження використання повітряного простору України 1....

Стаття 31. Контроль за дотриманням порядку та правил використання повітряного...

Стаття 32. Перетинання повітряними суднами державного кордону України 1. Повітряні...

Стаття 33. Обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом 1....

Стаття 34. Сертифікація аеронавігаційного обслуговування 1. Уповноважений орган з питань...

Стаття 35. Метеорологічне обслуговування 1. Уповноважений орган з питань цивільної...

Стаття 36. Плата за аеронавігаційне обслуговування 1. Аеронавігаційне обслуговування польотів...

Стаття 37. Обслуговування аеронавігаційною інформацією 1. Порядок обслуговування аеронавігаційною інформацією/даними...

Розділ V ПОВІТРЯНІ СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ

Стаття 38. Класифікація повітряних суден 1. Повітряні судна поділяються на...

Стаття 39. Реєстрація цивільних повітряних суден 1. Цивільне повітряне судно...

Стаття 40. Міжнародні договори відповідно до статті 83 bis до...

Стаття 41. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних...

Стаття 42. Льотна придатність повітряних суден 1. Льотна придатність повітряного...

Стаття 43. Схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки, їх компонентів...

Стаття 44. Льотна придатність екземпляра цивільного повітряного судна 1. На...

Розділ VI ПОЛЬОТИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Стаття 45. Організація польотів 1. Правила та порядок організації польотів...

Стаття 46. Польоти повітряних суден 1. Авіаційними правилами України з...

Стаття 47. Бортова документація повітряного судна 1. На борту цивільного...

Стаття 48. Зв'язок під час виконання польотів 1. Екіпаж повітряного...

Розділ VII АВІАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ

Стаття 49. Склад авіаційного персоналу 1. Особа, яка належить до...

Стаття 50. Заборони та обмеження до власника свідоцтва 1. Власнику...

Стаття 51. Сертифікація і допуск авіаційного персоналу до авіаційної діяльності...

Стаття 52. Підготовка, перепідготовка, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу...

Стаття 53. Трудові відносини та соціальний захист авіаційного персоналу 1....

Стаття 54. Державне регулювання авіаційної медичної діяльності 1. Уповноважений орган...

Стаття 55. Медичний сертифікат та медичне обстеження авіаційного персоналу 1....

Стаття 56. Центри авіаційної медицини 1. Проведення медичної сертифікації авіаційного...

Розділ VIII ЕКІПАЖ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Стаття 57. Екіпаж повітряного судна 1. Екіпаж повітряного судна складається...

Стаття 58. Обов'язки та права членів екіпажу повітряного судна 1....

Стаття 59. Командир повітряного судна 1. Командиром повітряного судна може...

Стаття 60. Відповідальність та права командира повітряного судна 1. Командир...

Стаття 61. Робочий час членів екіпажу цивільних повітряних суден 1....

Стаття 62. Додаткові спеціалісти на борту повітряного судна 1. Для...

Розділ IX АЕРОДРОМИ І АЕРОПОРТИ

Стаття 63. Аеродроми (вертодроми) 1. Аеродром (вертодром) включає такі елементи...

Стаття 64. Державна реєстрація аеродромів 1. Цивільні аеродроми підлягають державній...

Стаття 65. Сертифікація аеродрому 1. Цивільні аеродроми України та аеродроми...

Стаття 66. Експлуатант аеродрому 1. Керівник експлуатанта аеродрому несе відповідальність...

Стаття 67. Маркірування аеродромів, злітно-посадкових майданчиків 1. Аеродроми, злітно-посадкові майданчики...

Стаття 68. Маркірування об'єктів і перешкод 1. Усі об'єкти і...

Стаття 69. Приаеродромна територія. Будівництво на приаеродромній території 1. Будівлі...

Стаття 70. Аеропорти 1. Експлуатант аеропорту забезпечує прийняття та відправку...

Стаття 71. Координовані аеропорти 1. У разі якщо пропускна спроможність...

Стаття 72. Експлуатант аеропорту 1. Експлуатант аеропорту несе відповідальність за...

Стаття 73. Управління аеропортами та цивільними аеродромами 1. Якщо аеропорт...

Стаття 74. Землі аеропортів (аеродромів) 1. Землі аеропортів (аеродромів) мають...

Стаття 75. Особливості розпорядження майном аеропортів (аеродромів) 1. Аеродроми та...

Стаття 76. Будівництво, реконструкція і модернізація аеропортів (аеродромів) 1. Будівництво...

Стаття 77. Наземне обслуговування в аеропортах і на аеродромах 1....

Стаття 78. Обмеження монополістичної діяльності в аеропортах. Вільна конкуренція та...

Стаття 79. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення діяльності...

Стаття 80. Забезпечення доступу і обмеження прав користування аеропортами та...

Стаття 81. Плата за аеропортове обслуговування 1. У разі надання...

Стаття 82. Аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення 1. Організація та проведення...

Розділ X ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 83. Захист навколишнього природного середовища від шкідливого впливу польотів...

Стаття 84. Захист населення від шкідливого впливу викидів (емісії) забруднюючих...

Розділ XI ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ВІД АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ

Стаття 85. Організація забезпечення авіаційної безпеки 1. Уповноважений орган з...

Стаття 86. Заходи щодо захисту від актів незаконного втручання 1....

Стаття 87. Превентивні заходи безпеки 1. Уповноважений орган з питань...

Стаття 88. Врегулювання кризових ситуацій 1. Уповноважений орган з питань...

Стаття 89. Предмети, заборонені для пронесення в зони обмеженого доступу...

Стаття 90. Підтримання встановленого порядку на борту повітряного судна 1....

Стаття 91. Застосування заходів стримування 1. Заходи стримування застосовуються у...

Розділ XII ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Стаття 92. Загальні умови ліцензування 1. Авіаційний перевізник, який виконує...

Стаття 93. Забезпечення авіаційного перевізника 1. Суб'єкти господарювання, що отримують...

Стаття 94. Умови виконання повітряних перевезень українським авіаперевізником 1. Авіаперевізник...

Стаття 95. Умови здійснення повітряних перевезень іноземним авіаперевізником 1. Для...

Стаття 96. Суспільно важливі повітряні перевезення 1. Суспільно важливі повітряні...

Стаття 97. Повітряні перевезення небезпечних вантажів 1. Умови повітряних перевезень...

Стаття 98. Продаж повітряних перевезень, договір повітряного перевезення 1. Повітряні...

Стаття 99. Тарифи на повітряні перевезення 1. Тарифне регулювання на...

Стаття 100. Обов'язки та відповідальність авіаційного перевізника 1. Правила авіаперевізника...

Стаття 101. Захист прав споживачів послуг з повітряних перевезень 1....

Стаття 102. Обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (осіб з...

Розділ XIII ПРАВА ПАСАЖИРА НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ У...

Стаття 103. Порядок виплати компенсації 1. Положення цього розділу застосовуються...

Стаття 104. Компенсація пасажирам у разі відмови у перевезенні 1....

Стаття 105. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу 1. У...

Стаття 106. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу 1. Авіаперевізник...

Стаття 107. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування 1. Авіаперевізник...

Розділ XIV АВІАЦІЙНІ РОБОТИ

Стаття 108. Умови виконання авіаційних робіт 1. Перелік та умови...

Стаття 109. Особливості виконання авіаційних робіт експлуатантами 1. Авіаційні роботи...

Розділ XV ПОШУК І РЯТУВАННЯ

Стаття 110. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха 1....

Стаття 111. Сигнали лиха повітряного судна 1. Для своєчасного виявлення...

Стаття 112. Повідомлення про повітряні судна, що зазнають або зазнали...

Стаття 113. Організація та проведення пошуку і рятування 1. Повітряне...

Стаття 114. Забезпечення проведення пошукових і рятувальних робіт 1. Пошук...

Стаття 115. Пошук і рятування за межами території України 1....

Стаття 116. Завершення пошуку і рятування 1. Пошук і рятування...

Розділ XVI АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Стаття 117. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації 1. В Україні...

Стаття 118. Обов'язки суб'єктів авіаційної діяльності з авіаційного страхування 1....

Розділ XVII РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ

Стаття 119. Організація розслідування авіаційних подій та інцидентів 1. Усі...

Стаття 120. Організація діяльності Експертної установи з розслідування авіаційних подій...

Стаття 121. Запобігання авіаційним подіям та інцидентам 1. Експертна установа...

Стаття 122. Забезпечення захисту інформації з безпеки польотів 1. Експертна...

Стаття 123. Облік авіаційних подій 1. Експертна установа з розслідування...

Стаття 124. Роботи на місці авіаційної події 1. Розслідування, що...

Стаття 125. Фінансування робіт, пов'язаних з розслідуванням авіаційної події, і...

Розділ XVIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації...

Стаття 127. Фінансові санкції, що застосовуються до юридичних осіб -...

Стаття 128. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузі...

Стаття 129. Порядок накладення, оплати та стягнення штрафів за правопорушення...

Стаття 130. Порядок оскарження постанови у справі про правопорушення у...

Розділ XIX ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає...

Популярные вопросы пользователей