Про місцеві вибори

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про місцеві вибори 1. Організація і порядок...

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів 1. Місцеві вибори є...

Стаття 3. Загальне виборче право 1. Право голосу на виборах...

Стаття 4. Рівне виборче право 1. Місцеві вибори є рівними....

Стаття 5. Пряме виборче право 1. Місцеві вибори є прямими....

Стаття 6. Вільні вибори 1. Участь громадян України у місцевих...

Стаття 7. Таємне голосування 1. Голосування на місцевих виборах є...

Стаття 8. Особисте голосування 1. Кожен виборець голосує на місцевих...

Стаття 9. Право бути обраним 1. Депутатом, сільським, селищним, міським...

Стаття 10. Право висування кандидатів 1. Право висування кандидатів належить...

Стаття 11. Засади виборчого процесу 1. Виборчий процес місцевих виборів...

Стаття 12. Суб’єкти виборчого процесу 1. Суб’єктами виборчого процесу на...

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу 1. Організація і...

Розділ II ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення 1....

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу,...

Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим,...

Розділ III ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 17. Виборчі округи 1. Центральна виборча комісія відповідно до...

Стаття 18. Виборчі дільниці 1. Для підготовки і проведення голосування...

Розділ IV ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій 1. Систему виборчих комісій, що...

Стаття 20. Статус виборчих комісій 1. Виборчі комісії з місцевих...

Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій 1. До складу...

Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій 1. Склад...

Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії 1. Дільнична виборча...

Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії 1. Центральна виборча комісія,...

Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій 1. Територіальна виборча комісія...

Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії 1. Дільнична виборча комісія...

Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії 1. Центральна виборча комісія...

Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії 1....

Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої...

Розділ V СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 30. Складання попередніх списків виборців 1. Органи ведення Державного...

Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на...

Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій...

Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців...

Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних...

Розділ VI ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО,...

Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на...

Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії 1. Висування кандидатів...

Стаття 37. Загальний порядок висування кандидатів місцевою організацією партії 1....

Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому...

Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому...

Стаття 40. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського...

Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому...

Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому...

Стаття 43. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського...

Стаття 44. Грошова застава 1. Грошова застава вноситься місцевою організацією...

Стаття 45. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового...

Стаття 46. Відмова в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на...

Стаття 47. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата...

Стаття 48. Особливості голосування по одному кандидату (по одному виборчому...

Розділ VII ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 49. Основні засади інформаційного забезпечення виборів 1. Виборцям забезпечується...

Стаття 50. Загальне інформаційне забезпечення виборів 1. Загальне інформаційне забезпечення...

Стаття 51. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів 1. Спеціальне інформаційне забезпечення...

Стаття 52. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств...

Стаття 53. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки,...

Розділ VIII ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 54. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації 1....

Стаття 55. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації 1....

Стаття 56. Виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних матеріалів 1....

Стаття 57. Загальний порядок використання засобів масової інформації 1. Передвиборна...

Стаття 58. Порядок використання друкованих засобів масової інформації 1. Місцеві...

Стаття 59. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 1....

Стаття 60. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у...

Розділ IX ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

Стаття 61. Гарантії діяльності місцевих організацій партій, кандидати в депутати...

Стаття 62. Гарантії діяльності кандидатів 1. Кандидати з дня, наступного...

Стаття 63. Довірені особи кандидатів 1. Кандидат на посаду сільського,...

Стаття 64. Офіційні спостерігачі 1. У виборчому процесі можуть брати...

Стаття 65. Офіційні спостерігачі від кандидатів, місцевих організацій партій, кандидати...

Стаття 66. Офіційні спостерігачі від громадських організацій 1. Громадська організація,...

Стаття 67. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій...

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 68. Фінансування місцевих виборів 1. Бюджетні витрати на підготовку...

Стаття 69. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів 1....

Стаття 70. Виборчий фонд місцевої організації партії, кандидата у депутати...

Стаття 71. Розпорядники виборчого фонду кандидата, місцевої організації партії 1....

Стаття 72. Формування виборчого фонду 1. Виборчий фонд місцевої організації...

Стаття 73. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів 1....

Розділ XI ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Стаття 74. Виборчі бюлетені 1. Форма та колір виборчого бюлетеня...

Стаття 75. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим...

Стаття 76. Приміщення для голосування 1. Голосування проводиться у спеціально...

Стаття 77. Організація і порядок голосування 1. Голосування проводиться з...

Стаття 78. Порядок організації голосування за місцем перебування 1. Виборцю,...

Стаття 79. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці 1....

Стаття 80. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців...

Стаття 81. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці...

Стаття 82. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої...

Стаття 83. Встановлення підсумків голосування 1. Протоколи та інші виборчі...

Стаття 84. Порядок прийняття та розгляду протоколів територіальних виборчих комісій...

Стаття 85. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах,...

Стаття 86. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі...

Стаття 87. Проведення повторного голосування 1. Територіальна виборча комісія приймає...

Стаття 88. Офіційне оприлюднення результатів виборів 1. Територіальна виборча комісія...

Стаття 89. Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост...

Розділ XII ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПЕРШІ ВИБОРИ

Стаття 90. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів сільської, селищної...

Стаття 91. Проведення повторних місцевих виборів депутатів (депутата), сільських, селищних,...

Стаття 92. Проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки...

Стаття 93. Перші місцеві вибори 1. Перші місцеві вибори проводяться...

Стаття 93 - 1 . Додаткові вибори депутатів сільських, селищних...

Розділ XIII ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ МІСЦЕВИХ...

Стаття 94. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих...

Стаття 95. Строки оскарження 1. Скарга до виборчої комісії може...

Стаття 96. Форма і зміст скарги 1. Скарга до виборчої...

Стаття 97. Порядок і строки розгляду скарг 1. Порядок розгляду...

Стаття 98. Докази 1. Доказами, на підставі яких виборча комісія...

Стаття 99. Рішення за результатом розгляду скарги 1. Рішення виборчої...

Стаття 100. Відповідальність за порушення законодавства України про місцеві вибори...

Розділ XIV ЗБЕРІГАННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стаття 101. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей...

Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Стаття 39. Повідомлення про створення ініціативної групи 1. У триденний...

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата...

Популярные вопросы пользователей