Про Український культурний фонд

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Українського культурного фонду 1. Український культурний фонд...

Стаття 2. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду 1. Діяльність...

Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду 1....

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМ КУЛЬТУРНИМ ФОНДОМ

Стаття 4. Органи управління Українського культурного фонду 1. Органами управління...

Стаття 5. Голова Українського культурного фонду 1. Український культурний фонд...

Стаття 6. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду 1....

Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради...

Стаття 8. Дирекція Фонду 1. Дирекція Фонду є постійно діючим...

Стаття 9. Повноваження Дирекції Фонду 1. Дирекція Фонду здійснює такі...

Розділ 3 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Стаття 10. Склад та порядок формування експертних рад Фонду 1....

Стаття 11. Працівники Українського культурного фонду 1. Структура та штатна...

Стаття 12. Діяльність Українського культурного фонду, пов’язана з підтримкою проектів...

Розділ 4 ФІНАНСОВЕ ТА МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ УКРАЇНСЬКОГО...

Стаття 13. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду...

Стаття 14. Використання коштів Українського культурного фонду 1. Кошти Українського...

Розділ 5 ПІДЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Стаття 15. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду 1....

Розділ 6 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей