Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі наведені нижче...

Стаття 2. Законодавство України про трансплантацію 1. Законодавство України про...

Стаття 3. Сфера дії Закону 1. Дія цього Закону поширюється...

Стаття 4. Основні принципи застосування трансплантації 1. Трансплантація здійснюється на...

Стаття 5. Державна політика у сфері застосування трансплантації та здійснення...

Розділ II ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ...

Стаття 6. Суб’єкти організації та надання медичної допомоги із застосуванням...

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання медичної...

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...

Стаття 10. Трансплант-координатор 1. До функцій трансплант-координатора належить: виявлення потенційного...

Стаття 11. Єдина державна інформаційна система трансплантації 1. Єдина державна...

Стаття 12. Фінансове забезпечення організації медичної допомоги із застосуванням трансплантації...

Розділ III УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ РЕЦИПІЄНТУ, ВИЛУЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ...

Стаття 13. Умови та порядок застосування трансплантації 1. Трансплантація застосовується...

Стаття 14. Вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів (прижиттєве донорство)...

Стаття 15. Особливості донорства гемопоетичних стовбурових клітин та інших здатних...

Розділ IV НАДАННЯ ЗГОДИ АБО НЕЗГОДИ НА ВИЛУЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ...

Стаття 16. Надання згоди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів...

Стаття 17. Умови та порядок вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації...

Розділ V ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЗАБОРОНА ТОРГІВЛІ...

Стаття 18. Умови використання біоімплантатів та ксеноімплантатів 1. Пересадка людині...

Стаття 19. Особливості отримання фетальних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення...

Стаття 20. Заборона торгівлі анатомічними матеріалами людини та їх рекламування...

Стаття 21. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів...

Розділ VI ПРАВА, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЖИВОГО ДОНОРА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА...

Стаття 22. Права і соціальний захист живого донора та членів...

Стаття 23. Перевезення анатомічних матеріалів людини, які застосовуються для трансплантації...

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про трансплантацію 1. Юридичні...

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей