Житловий Кодекс Української РСР

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло Відповідно до...

Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР Завданнями житлового законодавства...

Стаття 3. Житлове законодавство Союзу РСР і Української РСР Житлові...

Стаття 4. Житловий фонд Жилі будинки, а також жилі приміщення...

Стаття 5. Державний житловий фонд Державний житловий фонд перебуває у...

Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень Жилі будинки...

Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих...

Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі...

Стаття 8 - 1 . Переведення у жилі будинки садових...

Стаття 9. Житлові права громадян Громадяни мають право на одержання...

Стаття 10. Житлові обов'язки громадян Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до...

Стаття 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин...

Стаття 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання житлових відносин...

Розділ II УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

Стаття 13. Державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності...

Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування)...

Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах...

Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних, сільських Рад народних депутатів...

Стаття 17. Компетенція Міністерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузі...

Стаття 18. Управління житловим фондом Управління житловим фондом здійснюється власником...

Стаття 19. {Статтю 19 виключено на підставі Закону № 3187-12...

Стаття 20. {Статтю 20 виключено на підставі Закону № 3187-12...

Стаття 21. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян в...

Стаття 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян жилими приміщеннями Облік...

Стаття 23. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових...

Стаття 24. Житлово-експлуатаційні організації Для експлуатації державного і громадського житлового...

Стаття 25. Типове положення про житлово-експлуатаційну організацію Відповідно до Основ...

Стаття 26. Передача забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів...

Стаття 27. Розподіл жилої площі в будинках, споруджених за рахунок...

Стаття 28. Державний облік житлового фонду Відповідно до Основ житлового...

Стаття 29. Завдання державного контролю за використанням і схоронністю житлового...

Стаття 30. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням і...

Розділ III ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ

Глава 1 НАДАННЯ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО...

Стаття 31. Право громадян на одержання жилого приміщення Громадяни, які...

Стаття 32. Вік, з якого громадяни здійснюють право на одержання...

Стаття 33. Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих поліпшення житлових умов членів...

Стаття 34. Підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов...

Стаття 35. Наслідки штучного погіршення житлових умов Громадяни, які штучно...

Стаття 36. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за...

Стаття 37. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за...

Стаття 38. Порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов...

Стаття 39. Порядок взяття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових...

Стаття 40. Перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов....

Стаття 41. Контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення...

Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку...

Стаття 43. Черговість надання громадянам жилих приміщень Громадянам, які перебувають...

Стаття 44. Перенесення черговості на одержання жилих приміщень Громадянинові, який...

Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень У першу чергу жилі...

Стаття 46. Позачергове надання жилих приміщень Поза чергою жиле приміщення...

Стаття 46 - 1 . Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків...

Стаття 47. Норма жилої площі Норма жилої площі в Українській...

Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що надається громадянам Жиле приміщення...

Стаття 48 - 1 . Порядок та розмір надання громадянам...

Стаття 49. Додаткова жила площа Понад норму жилої площі окремим...

Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень Жиле приміщення,...

Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду...

Стаття 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового...

Стаття 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках громадського житлового...

Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося у квартирі Якщо...

Стаття 55. Заселення жилих приміщень у будинках, переданих виконавчим комітетам...

Стаття 56. Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками виконавчим комітетам місцевих...

Стаття 57. Оскарження рішень з питань обліку громадян, які потребують...

Стаття 58. Ордер на жиле приміщення На підставі рішення про...

Стаття 59. Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення...

Стаття 60. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,...

Глава 2 КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО...

Стаття 61. Договір найму жилого приміщення. Укладення договору найму жилого...

Стаття 62. Застосування правил цивільного законодавства Союзу РСР і Української...

Стаття 63. Предмет договору найму жилого приміщення Предметом договору найму...

Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача Члени сім'ї...

Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане...

Стаття 65 - 1 . Придбання громадянам займаних ними жилих...

Стаття 66. Плата за користування житлом Плата за користування житлом...

Стаття 67. Плата за комунальні послуги Плата за комунальні послуги...

Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за комунальні...

Стаття 69. Пільги по квартирній платі та платі за комунальні...

Стаття 70. Безплатне користування жилим приміщенням з опаленням і освітленням...

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами При...

Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування...

Стаття 73. Бронювання жилого приміщення Жилі приміщення, що їх займають...

Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого приміщення не допускається...

Стаття 75. Видача охоронного свідоцтва (броні) У разі бронювання жилого...

Стаття 76. Розірвання договору найму на заброньоване жиле приміщення Якщо...

Стаття 77. Правила бронювання жилих приміщень Правила бронювання жилих приміщень...

Стаття 78. Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача та членів...

Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення Наймач жилого приміщення...

Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між...

Стаття 81. Обмін частини жилого приміщення Наймач або член його...

Стаття 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій...

Стаття 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими приміщеннями Угода...

Стаття 84. Порядок обміну жилих приміщень Порядок обміну жилих приміщень...

Стаття 85. Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих на території...

Стаття 86. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається...

Стаття 87. Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним Обмін жилими приміщеннями,...

Стаття 88. Наслідки визнання обміну жилими приміщеннями недійсним У разі...

Стаття 89. Правила обміну жилих приміщень Правила обміну жилих приміщень...

Стаття 90. Право наймача вимагати надання йому жилого приміщення меншого...

Стаття 91. Піднайом жилого приміщення Наймач жилого приміщення вправі за...

Стаття 92. Вселення членів сім'ї піднаймача Договором піднайму може бути...

Стаття 93. Умови, за яких здача жилого приміщення в піднайом...

Стаття 94. Наслідки недодержання встановленого порядку здачі жилого приміщення в...

Стаття 95. Плата за користування жилим приміщенням за договором піднайму...

Стаття 96. Вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів...

Стаття 97. Припинення договору піднайму Після закінчення строку договору піднайму...

Стаття 98. Тимчасові мешканці Наймач жилого приміщення та члени його...

Стаття 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у разі припинення...

Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення...

Стаття 101. Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з капітальним...

Стаття 102. Надання громадянам іншого жилого приміщення, якщо в результаті...

Стаття 103. Зміна договору найму жилого приміщення Договір найму жилого...

Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу члена...

Стаття 105. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу наймачів,...

Стаття 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок визнання наймачем...

Стаття 107. Розірвання договору найму жилого приміщення наймачем Наймач жилого...

Стаття 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на вимогу наймодавця...

Стаття 109. Виселення з жилих приміщень Виселення із займаного жилого...

Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого благоустроєного жилого приміщення...

Стаття 111. Надання жилого приміщення у зв'язку із знесенням будинку...

Стаття 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з виселенням з...

Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного жилого приміщення, яке...

Стаття 114. Виселення з наданням громадянам іншого жилого приміщення З...

Стаття 114 - 1 . Виселення з дитячих будинків сімейного...

Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням громадянам іншого...

Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення Якщо...

Стаття 117. Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним У...

Глава 3 КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ

Стаття 118. Службові жилі приміщення Службові жилі приміщення призначаються для...

Стаття 119. Категорії осіб, яким може бути надано службові жилі...

Стаття 120. Службові жилі приміщення у будинках, що належать колгоспам...

Стаття 121. Порядок надання службових жилих приміщень Порядок надання службових...

Стаття 122. Ордер на службове жиле приміщення На підставі рішення...

Стаття 123. Порядок користування службовими жилими приміщеннями Порядок користування службовими...

Стаття 124. Виселення з службових жилих приміщень без надання іншого...

Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових...

Стаття 126. Жиле приміщення, що надається в зв'язку з виселенням...

Стаття 126 - 1 . Надання народним депутатам України службових...

Глава 4 КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ

Стаття 127. Гуртожитки Для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а...

Стаття 128. Порядок надання жилої площі в гуртожитках Порядок надання...

Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку На підставі...

Стаття 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках Порядок користування...

Стаття 131. Примірне положення про користування гуртожитками Примірне положення про...

Стаття 132. Виселення з гуртожитків Сезонні, тимчасові працівники і особи,...

Глава 4 - 1 КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ З ФОНДІВ ЖИТЛА...

Стаття 132 - 1 . Жилі приміщення з фондів житла...

Стаття 132 - 2 . Порядок надання і користування жилими...

Глава 5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ...

Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і...

Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу...

Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу Умови...

Стаття 136. Черговість прийому до членів житлово-будівельного кооперативу Громадяни, які...

Стаття 137. Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів Житлово-будівельні кооперативи...

Стаття 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів за...

Стаття 139. Допомога держави житлово-будівельним кооперативам Держава подає житлово-будівельним кооперативам...

Стаття 140. Передача житлово-будівельному кооперативу рівноцінного жилого будинку замість того,...

Стаття 141. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири Особі, прийнятій до...

Стаття 142. Переважне право члена житлово-будівельного кооперативу на одержання жилого...

Стаття 143. Обмін жилого приміщення членом житлово-будівельного кооперативу Член житлово-будівельного...

Стаття 144. Найом жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу Член...

Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу...

Стаття 146. Поділ жилого приміщення між подружжям Поділ квартири в...

Стаття 147. Виключення з житлово-будівельного кооперативу Члена житлово-будівельного кооперативу може...

Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу Член житлово-будівельного кооперативу,...

Стаття 149. Визначення прав і обов'язків члена житлово-будівельного кооперативу Права...

Глава 6 КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ) ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО...

Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові Громадяни,...

Стаття 151. Обов'язки власника по забезпеченню схоронності жилого будинку (квартири)...

Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового...

Стаття 153. Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих будинків...

Стаття 154. Контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам...

Стаття 155. Гарантії прав громадян, які мають у приватній власності...

Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку...

Стаття 157. Виселення членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) Членів...

Стаття 158. Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що...

Стаття 159. Предмет і строк договору найму жилого приміщення в...

Стаття 160. Права і обов'язки членів сім'ї наймача жилого приміщення...

Стаття 161. Право наймача на вселення інших осіб у займане...

Стаття 162. Плата за користування жилим приміщенням і за комунальні...

Стаття 163. Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми наймачем та...

Стаття 164. Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах), що належать...

Стаття 165. Виселення наймача на час капітального ремонту жилого будинку...

Стаття 166. Зміна договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі),...

Стаття 167. Розірвання наймачем договору найму жилого приміщення в будинку...

Стаття 168. Припинення договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі),...

Стаття 169. Виселення наймача в разі припинення договору найму жилого...

Стаття 170. Дія договору найму жилого приміщення при переході права...

Стаття 171. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, будинки яких підлягають знесенню...

Стаття 172. Перенесення жилих будинків та будівель, що підлягають знесенню...

Стаття 173. Спорудження на новому місці жилих будинків, будівель та...

Стаття 174. Порядок надання квартир, відшкодування вартості будинків (квартир), будівель...

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ

Стаття 175. Забезпечення схоронності житлового фонду Державні і громадські органи,...

Стаття 176. Обов'язки наймодавця по забезпеченню схоронності житлового фонду Наймодавець...

Стаття 177. Обов'язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків Громадяни...

Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень...

Стаття 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і...

Стаття 180. Експлуатація та ремонт державного житлового фонду в містах...

Стаття 181. Технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду...

Стаття 182. Експлуатація та ремонт житлового фонду в сільській місцевості...

Стаття 183. Планування капітального ремонту державного житлового фонду У державних...

Стаття 184. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт державного житлового...

Стаття 185. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового...

Стаття 186. Фінансування затрат, зв'язаних з експлуатацією та ремонтом нежилих...

Стаття 187. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних...

Стаття 188. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду Відповідно...

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 189. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду та інші...

Стаття 190. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду Підприємства, установи, організації,...

Розділ VI ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ

Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів Житлові спори вирішуються відповідно...

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 192. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, направлених за кордон Відповідно...

Стаття 193. Міжнародні договори Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу...

Популярные вопросы пользователей