Задайте вопрос юристу

385 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 04 августа 2020, вопрос №25918 100 грн.

Оформление "муниципальной няни на работающего пенсионера"

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, хочу оформить бабушку на программу " Муніципальна няня". (открыть ФОП, квэд 88.91) Бабушке 70 лет, она работающий пенсионер ( получает зп и пенсиию) . Вопрос 1. Не повлияет ли оформление фоп на пенсию и заработную плату (не будешь ли пересчёта в меньшую сторону? ) Вопрос 2. Есть ли льготы по налогообложению для пенсионеров, если мы выберем 3 группу) Спасибо.

Ответы юристов (6)

  Гончаренко Константин
  20%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  По Вашему вопросу сообщаю:

  Оформление ФОП не повлияет на пенсию,- это будет плюсом для Вашей бабушки ,так как согласно Налогового Кодекса Украины предприниматели- пенсионеры освобождаются от уплаты ЕСВ-22% за себя , необходимо такому ФОП подать при регистрации заявление о своем статусе и приложить копию документа о пенсионном статусе,а также выбрать упрощенную форму налогообложения.

  С уважением,

  Константин Гончаренко

  +1 / -2
  Адвокат Евгений Александрович
  20%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброї ночі, Марина!

  "Вопрос 1. Не повлияет ли оформление фоп на пенсию и заработную плату (не будешь ли пересчёта в меньшую сторону)?

  - Не вплине ФОП на розмір пенсії та отриману заробітну плату.

  "Вопрос 2. Есть ли льготы по налогообложению для пенсионеров, если мы выберем 3 группу)"?

  - Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року N 68 затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" (далі - Порядок N 68).

  Згідно з п. 2 Порядку N 68 муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

  Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (загальна система) встановлений ст. 177 ПКУ.

  Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.

  Відповідно до пп. 1 п. 291.4 ст. 291 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень.

  До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

  обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

  До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень (пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

  Умови, відповідно до яких суб'єкт господарювання не може бути платником єдиного податку, зазначені у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

  Враховуючи зазначене вище, надання послуг "муніципальної няні" може здійснюватися фізичною особою - підприємцем як на загальній системі оподаткування так і платниками єдиного податку на 2 групі або на 3 групі, за умови дотримання вимог застосування спрощеної системи оподаткування, передбачених ПКУ.

  Слід зазначити, що доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від здійснення підприємницької діяльності з надання послуг "муніципальної няні" підлягають оподаткуванню безпосередньо фізичною особою - підприємцем в залежності від обрання системи оподаткування.

  Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" зі змінами та доповненнями фізичні особи - підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягай віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

  Всього доброго!

  Успіхів Вам!

  +1 / -1
  Ковальчук Владимир
  Ковальчук Владимир месяц назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Нанять муниципальную няню и заключить с ней договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет может один из родителей или опекунов ребенка до трех лет. Достаточно выбрать няню, заключить с ней официальный договор, который не требует нотариального заверения, и подать документы в ближайшее управление соцзащиты.

  Кроме заявления об оказании помощи, нужно приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы или папы, подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка с банковского счета, расчетная квитанция и т. п).Заключение договоров регулируется Гражданским кодексом Украины. Статья 639 этого документа гласит, что договор может быть заключен в любой письменной форме.

  Разработка и утверждение типовой формы договора законодательством на сегодня не предусмотрена. Документ может иметь произвольную форму. Главное, чтобы в нем была указана подробная информация об услуге, которую будет оказывать муниципальная няня.По данным ведомства, чтобы стать «муниципальной няней», пенсионеры должны быть зарегистрированы как физическое лицо предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услуги по уходу за детьми до 3-х лет. Соответственно, только в этом случае родители смогут заключить официальный договор о трудоустройстве в должности няни с бабушкой (или дедушкой) ребенка.В течение месяца после заключения договора местному подразделению по вопросам соцзащиты населения по месту своего проживания следует подать такие документы (в бумажной или электронной форме):

  • заявление о предоставлении компенсации;

  • заявление с банковскими реквизитами;

  • копию договора с муниципальной няней;

  • документы, подтверждающие оплату няне (чек, расчетная квитанция, выписка с банковского счета).

  К этим документам нужно приложить копии:

  • свидетельства о рождении ребенка (сведения о нем — в случае подачи в электронной форме);

  • страниц паспорта получателя компенсации с данными о Ф. И. О., дате выдачи и месте регистрации;

  • документа, подтверждающего проживание на территории Украины (для иностранца/лица без гражданства);

  • идентификационного кода;

  • решения об установлении опеки.Местное подразделение соцзащиты должно принять решение о назначении компенсации в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления и в течение трех рабочих дней после принятия такого решения письменно информировать о нем получателя.В дальнейшем получатель компенсации должен ежемесячно до 5-го числа подавать документы, подтверждающие оплату услуг муниципальной няни. Причем подать их можно письменно, в электронном или в любом другом удобном виде.

  А компенсацию вам должны перечислить до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы такие подтверждающие документы.

  Если документы не будут поданы, выплата компенсации прекращается. Но после их подачи — снова возобновляется с месяца, за который была осуществлена оплата. Выходит, просрочка подачи подтверждающих документов ровно ничем получателю не грозит. Свое он все равно получит.

  Но, учитывая «ежемесячность» компенсационных выплат, оплату няне лучше тоже осуществлять ежемесячно (во всяком случае, не реже одного раза в месяц).

  И еще: осуществляя платеж няне, помните, что плательщиком должен быть именно получатель возмещения. Иначе расходы могут не возместить. То есть платить няне с карты мужа/жены не стоит.Учтите: в случае, если вы расторгли договор с няней или наступили другие обстоятельства, которые могут повлиять на предоставление «няньской» услуги, следует в течение одного рабочего дня уведомить об этом местный соцорган.

  Если местный соцорган обнаружит, что вы скрыли или умышленно подали недостоверные данные, которые повлияли на установление права на компенсацию, выплату компенсации прекратят с месяца, в котором было выявлено такое нарушение. Тогда вам придется возместить средства, перечисленные за весь период, когда права на компенсацию вы не имели.Выплата также прекращается:

  • в случае переезда получателя услуги и других обстоятельств, при которых выплата компенсации становится невозможной (расторжение договора, смерть получателя, ребенка; прекращение деятельности муниципальной няней) — с месяца, следующего за месяцем таких изменений;

  • по заявлению получателя — с месяца, следующего за месяцем его предоставления, если другой срок не предусмотрен в заявлении.

  0 / -1
  Токмач Галина Николаевна
  15%
  Токмач Галина Николаевна месяц назад

  Юрист, г. Мирноград, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Марина. ФОП на пенсионера на пенсию и заработную плату не повлияет, разве что поменяется законодательство.

  Единый налог раз в квартал вы, конечно, будете платить, но Единый социальный взнос в Пенсионный фонд пенсионеры не платят (только по желанию).

  0 / 0
  Савченко Олександр
  20%
  Савченко Олександр месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Марино!

  Основним нормативно-правовим актом, який регулює дане питання, є ПОРЯДОК відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затверджений постановою КМУ від від 30 січня 2019 р. № 68 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text):

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

  4. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

  Станом на 1 серпня 2020 року - це 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня (згідно ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік").

  6. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

  У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

  7. Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

  8. У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

  заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

  заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

  копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

  документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

  12. Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

  Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

  Враховуючи зазначене, вважаю, що працююча бабуся (хіба що вона працює дистанційно або неповний робочий день) не може надавати послугу "муніципальна няня", тобто доглядати за дитиною, готувати їй їжу, грати з нею тощо. Адже все це фактично повинно бути прописано в договорі про здійснення догляду за дитиною до трьох років та зазначатися в документах, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”. Інакше ці витрати ніхто Вам не компенсує.

  Тим паче до Вас з перевіркою можуть завітати працівники управління соціального захисту, щоб перевірити справжність даних відносин, а не їх фіктивність.

  А тому вважаю, що бабусі необхідно буде звільнитися, а про звільнення повідомити територіальний орган ПФУ. При цьому пенсія у разі звільнення точно не зменшиться, а навпаки може збільшитися у зв'язку з набутим страховим стажем.

  При цьому ФОП-пенсіонер звільняється лише від сплати ЄСВ, а ПДФО 18% та військовий збір 1,5% на загальній системі оподаткування або ж єдиний податок на спрощеній (2 та 3 група) доведеться платити.

  Звертайтесь, якщо будуть додаткові питання.

  Всього доброго!

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  25%
  Крикун Сергій Павлович месяц назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  "ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2019-п):

  "4. Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захисту населення, які перераховують такі кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, на:...

  відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”...";

  Бюджетний кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17), ст.4:

  "2...Виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України."

  Гражданский кодекс Украины (ГК; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15):

  "Стаття 4. Акти цивільного законодавства України...

  4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України.

  Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону." -

  в этой части, расходы государственного бюджета определены не законом, а постановлением Кабинета Министров Украины, т.е. в нарушение Бюджетного кодекса Украины, т.е. пост. КМУ является незаконным.

  ГК Украины:

  Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

  1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників...

  Стаття 2. Учасники цивільних відносин

  1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі - особи).

  2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права...

  Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

  1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

  2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу..." -

  в этой части, из приведенных статтей ГК следует, что физические лица не отвечают по обязательствам государства Украина - государство Украина не отвечает по обязательствам физических лиц. Фактически применением Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” государство Украины, возмещая физическом улицу (получатель услуги) стоимость услуги по уходу за ребенком до трех лет, отвечает по обязательствам этого физического лица-получателя услуги.

  Семейный кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14):

  "Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

  1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні.

  2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.

  Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх усунення...

  Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

  1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу." -

  в этой части, бабушка, в частности, имеет право на общение и воспитание внуков; обязана в предусмотренных случаях содержать внуков (совершать уход), не обязана совершать уход в отсутствие предусмотренных условий, при этом никаких денежных расчетов между родителями ребенка и их родителями не предусматривается - т.е. применением Порядка извращаются приведенные положения СК; более того, денежные отношения, которые практически в семейных отношениях не применяются (бабушка вернет сыну дочери стоимость оказанной услуги), но сын,дочь (отец, мать ребенка) получит еще возмещение стоимости услуги из госбюджета.

  "ПОРЯДОК відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-п):

  "17. Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється, у разі коли отримувачем послуги “муніципальна няня” було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги “муніципальна няня”, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення.

  У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання..." -

  в этой части, недостоверными сведениями по уходу за ребенком, могут быть, как я считаю, во-первых, оформление бабушкой ухода за родным внуком; во-вторых, предоставление ухода как работающей бабушкой, т.е. занятой по работе во время предоставления ухода за ребенком.

  +1 / -1

Похожие вопросы