Задайте вопрос юристу

489 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Военное право, 08 апреля 2021, вопрос №40847 100 грн.

Звільнення з лав Збройних сил

Я був мобілізований під час 4 хвилі мобілізації у 2015 році, у квітні 2016 заключив контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. ПИТАННЯ - маю я право на звільнення з лав ЗСУ згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" статті 26, ч.5, п.2, підпункт й)?? На даний час знаходжуся в зоні ООС, У 2018 році - під час набуття права на звільнення (24 місяця) в зоні ООС не перебував. Мені кажуть, що я можу звільнитися - тільки після виходу із зони ООС. Дякую за роз'яснення!

Ответы юристов (5)

  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 15 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Костянтин!

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про військовий обов'язок і військову службу

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385):

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

  Стаття 26. Звільнення з військової служби

  5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

  2) під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації):...

  й) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;... ".

  За таких підстав, Ваше звільнення можливе, якщо не було порушено строк у вигляді: "... строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права,..." та дотримано строк після виведення з зони ООС: "... хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;... ".

  Всього доброго!

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 15 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12):

  "Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом

  1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:...".

  "ПОЛОЖЕННЯ про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008):

  "...Види контрактів

  15. 3 громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

  контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;...

  ДОДАТОК 1до Положення про проходженнягромадянами України військовоїслужби у Збройних Силах України,затвердженого Указом Президента Українивід 10 грудня 2008 року № 1153/2008

  КОНТРАКТпро проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб___ складу(категорія військовослужбовців)..."

  "Зразок

  (Малий Державний Герб України)

  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  КОНТРАКТ про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб ___ складу(категорія військовослужбовців)...

  1. Громадянин України ___

  (прізвище, ім'я та по батькові)

  ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

  проходити військову службу в Збройних Силах України протягом строку дії Контракту, а в разі настання особливого періоду - і понад встановлений строк Контракту відповідно до вимог, визначених пунктом 2 частини дев’ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";...

  3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на ___.

  (зазначити строк контракту словами)

  Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Міністерства оборони України або громадянина України в порядку та на підставах, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України....".

  Отже і Законом, і Положенням, і зразковою формою контракту передбачено укладення контракту про проходження військової служби взагалі, без визначення місця служби, роду військ тощо. Крім того, як мною наведено, згідно п.3 контракту він може бути припинений (розірваний з ініціативи військовослужбовця в порядку та на підставах, визначених Законом, в тому числі, відповідно підп."й" п.2 ч.5 ст.26 Закону - визначальним є не місце служби на момент розірвання, а період вислуги ("не менше 24 місяців військової служби за контрактом"). Не вирішуйте питання на рівні усних пояснень та перемовин - подавайте рапорт по команді на ім'я командира військової частини про припинення (розірвання) контракту та звільнення з війсьвової служби з приведенням положення Закону та факту вислуги необхідного періоду; у випадку відмови - рапорт на ім'я старшого по субординації командира; у випадку відмови - позов до адміністративного суду.

  Щодо припису абзацу другого підп. "й" про право на звільнення "...тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;", на що звернув увагу колега адвокат Євгеній Олександрович - мається на увазі звільнення протягом 3 місяців з дня завершення (в зоні ООС), як я вважаю, конкретного завдання, поточного військового наказу військовослубовцю, а не завдання служби в зоні ООС, припинення ООС, перемоги України в зоні ООС тощо.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 15 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Повідомляю наступне:

  Нормативна база

  Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"

  Закон України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"

  Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про положення про проходження громадянами України військової служби у збройних силах України"

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу"

  Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерством оборони України від 14 серпня 2008 року № 402

  Загальна інформація

  Частиною 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено підстави припинення (розірвання) контрактів та звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, з військової служби у мирний час, під час дії особливого періоду та під час мобілізації

  Розірвання військових контрактів в мирний час

  У мирний час контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

  а) у зв’язку із закінченням строку контракту;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби або обмежену придатність до військової служби, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби.

  ВЛК - це військово-медичні установи, що створені для для проведення військово-лікарської експертизи, яка полягає в проведенні медичного огляду (включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби) (пункт 1.1 глави 1 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом МО України 14.08.2008 № 402.)

  в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

  Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

  1) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

  2) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

  3) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

  4) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;

  г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

  ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу»;

  д) через службову невідповідність;

  Звільнення з військової служби у зв'язку зі службовою невідповідністю здійснюється на підставі підпункту ж пункту 48 Закону України від Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України від 24.03.1999 року № 551-XIV у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення.

  е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

  є) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку.

  Звільнення особи в зв'язку зі службовою невідповідністю є одним з видів дисциплінарних стягнень, які покладаються на військовослужбовців відповідно до положень Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення.

  ж) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

  з) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

  и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  і) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

  ї) у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

  й) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

  Очищення влади (люстрація) - це встановлена Законом України "Про очищення влади" або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

  Відповідно до частини 5 статті 1 Закону України "Про очищення влади" така заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.

  к) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

  л) у зв’язку з припиненням громадянства України;

  м) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

  н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

  Розірвання військових контрактів в особливий період

  Згідно статті 1 Закону України «Про оборону України» визнано, що «особливий період» – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій».

  Під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) відповідно до частини 5 ст.26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», з вищеперелічених підстав, виключено наступні підстави:

  - у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

  - у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

  та доповнено такими підставами:

  - які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

  - які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені ст.23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

  Розірвання військових контрактів під час мобілізації

  Відповідно до частини 5 ст.26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

  Відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому Положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців (пункт 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 15 дней назад

  Юрист, г. Херсон, 15 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня Костянтине!

  Законом України "Про військовий обов"язок і військову службу" передбачено, що контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах, зокрема під час дії особливого періоду, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань (пп "й" п.2 ч. 5 ст. 26 ЗУ Про військовий обов"язок і військову службу").

  За дотримання цих вимог законодавства відповідають командири військових частин.

  Вам необхідно написати письмовий рапорт наступного змісту:

  Командиру в/ч___

  Рапорт

  Мною, звання, ПІБ, «___»___20___ року було укладено контракт про проходження військової служби у Збройних силах України на посадах ( вказати, яка посада: рядовий та сержантський склад або офіцерський склад) строком на ___років.

  Відповідно до підпункту «й», пункту 2, частини 5 статті 26 Закону України «Про військову службу та військовий обов’язок» з військової служби звільняються військовослужбовці, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Станом на (Дата, коли закінчився 24-місячний строк) я вислужив встановлені законом строки.

  На підставі вищевикладеного повідомляю Вас про своє небажання продовжувати військову службу та прошу звільнити мене з лав Збройних сил України.

  На день виключення мене зі списків військової частини прошу виплатити всі належні мені грошові кошти.

  Особову справу прошу направити до ___ військового комісаріату.

  У разі відмови в задоволенні мого рапорту прошу надати вмотивовану письмову відповідь з посиланням на чинні нормативно-правові акти в строки, визначені чинним законодавством України.

  У разі ненадання відповіді або надання невмотивованої відмови буду вимушений звернутися до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.

  дата

  підпис

  Звання, посада, ПІБ

  За результатами розгляду рапорту Вас має бути звільнено, а на заміну в зону ООС направляються інші військовослужбовці вашої військової частини.

  0 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 9 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Костянтине!

  Мені кажуть, що я можу звільнитися - тільки після виходу із зони ООС. - вважаю, що Вам все правильно кажуть, так як звільнення з військової служби військовослужбовців, які на час набуття права на звільнення зі служби за цією підставою виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань.

  Всього доброго!

  Щасти Вам!

  0 / 0

Похожие вопросы