Задайте вопрос юристу

719 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Недвижимость, 25 января 2023, вопрос №79325 150 грн.

Продаж орендованого майна

Доброго дня, при усних домовленостях з орендодавцем, дійшли згоди, що приміщення, яке по договору орендується на 2 роки 11 місяців, при продажі його третім особам, лишається в мому користуванні до закінчення договору оренди, але забули прописати це в догорів, який ще не підписаний, маю змогу добавити цей пункт, перед підписанням, прошу надати правильне формулювання цього пункту

Ответы юристов (2)

  Винограденко Антон Анатольевич
  100%
  Винограденко Антон Анатольевич 14 дней назад

  Юрист, г. Харьков, 12 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Пропишіть так: "Згідно ст. 770 Цивільного кодексу України, в разі зміни власника об’єкта оренди до нового власника переходять права та обов’язки орендодавця. Зміна власника не впливає на договір оренди. Новий власник майна автоматично набуває прав та обов`язків орендоодавця за договором оренди та повинен їх виконувати до закінчення строку дії договору або до моменту його припинення з будь-яких інших підстав."

  +4 / 0
  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич 14 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Дмитре!

  Маєте повне право прописати цю умову в Договорі оренди, тим більше, що Ви проце домовлялись з орендодавцем!

  Це мусить бути прописане приблизно так: "У разі виникнення потреби у орендодавця щодо продажу орендованої квартири третім особам, останній може це зробити тільки після закінчення строку дії договору оренди".

  Взагалі то Ваш договір оренди житла мусить включати такі головні або істотні умови:

  За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату (ст. 810 ЦК України).

  Таким чином, істотними умовами договору оренди житла є:

  - предмет договору, тобто, об'єкт оренди (житло)

  - строк оренди

  - орендна плата.

  Нагадаю, що без досягнення згоди щодо істотних умов договору, договір не може вважатись укладеним. Отже, у будь-якому разі в договорі треба передбачити істотні умови.

  Відповідно до ст. 812 ЦК України, предметом договору найму житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому. Наймач житла у багатоквартирному будинку має право користування майном, що обслуговує будинок.

  Строк договору найму житла визначений у ст. 821 ЦК України. Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п'ять років. До договору найму житла, укладеного на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються положення частини першої статті 816, положення статті 818 та статей 822, 823, 824 цього Кодексу.

  Стаття 820 ЦК України регулює питання плати за найм житла. Отже, розмір плати за найм житла встановлюється у договорі найму житла. Якщо законом встановлений максимальний розмір плати за найм житла, плата, встановлена у договорі, не може перевищувати цього розміру. Одностороння зміна розміру плати за найм житла не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Наймач вносить плату за найм житла у строк, встановлений договором найму житла. Якщо строк внесення плати за найм житла не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.

  Форма договору найму житла регулюється ст. 811 ЦК України, відповідно до якої, договір найму житла укладається у письмовій формі.

  Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб (ст. 813 ЦК України). Зазвичай, сторони у договорі називаються наймодавець або орендодавець (це власник житла) та наймач або орендар (особа, що винаймає житло).

  З наймачем в орендованому приміщенні можуть постійно проживати інші особи. Відповідно до ст. 816 ЦК України, у договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо володіння та користування житлом. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за договором найму житла є солідарними. Порядок володіння та користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору - встановлюється за рішенням суду.

  Водночас наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за найм житла (тимчасових мешканців). Тимчасові мешканці не мають самостійного права володіння та користування житлом. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання (ст. 818 ЦК України).

  Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому (ст. 817 ЦК України). Такі особи набувають рівних з іншими особами прав володіння та користування житлом, якщо інше не було передбачено при їх вселенні.

  Обов'язки наймача житла (ст. 815 ЦК України):

  1. Наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

  2. Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця.

  3. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за найм житла. Наймач зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму.

  Переважні права наймача (ст. 822 ЦК України):

  У разі спливу строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк. Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.

  Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк.

  У разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання.

  Особливість розірвання договору найму житла врегульовані ст. 825 ЦК України. Так, наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за найм житла за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою.

  Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

  Дострокове розірвання договору оренди житла з викупом до моменту набуття орендодавцем права на житло здійснюється у порядку, визначеному законом. Договір оренди житла з викупом може бути розірвано у випадках, визначених законом.

  Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі:

  1) невнесення наймачем плати за найм житла за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі - понад два рази;

  2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

  Слід зазначити, щодо ремонту житла, переданого у найм. Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови володіння та/або користування житлом, не допускається без згоди наймача (ст. 819 ЦК України).

  ВАЖЛИВО! У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця (ст. 814 ЦК України).

  Виникнуть додаткові питання, тисніть кнопку "звернутись" біля мого фото. Охоче на них відповім!

  0 / 0

Похожие вопросы