Податковий кодекс України

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 1.1. Податковий кодекс...

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України 2.1. Зміна...

Стаття 3. Податкове законодавство України 3.1. Податкове законодавство України складається...

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України 4.1. Податкове законодавство...

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами 5.1....

Стаття 6. Поняття податку та збору 6.1. Податком є обов'язковий,...

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів 7.1. Під...

Стаття 8. Види податків та зборів 8.1. В Україні встановлюються...

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори 9.1. До загальнодержавних податків...

Стаття 10. Місцеві податки 10.1. До місцевих податків належать: 10.1.1....

Стаття 11. Спеціальні податкові режими 11.1. Спеціальні податкові режими встановлюються...

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки...

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування 13.1. Доходи, отримані резидентом України...

Стаття 14. Визначення понять 14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються...

Стаття 15. Платники податків 15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи...

Стаття 16. Обов'язки платника податків 16.1. Платник податків зобов'язаний: 16.1.1....

Стаття 17. Права платника податків 17.1. Платник податків має право:...

Стаття 18. Податкові агенти 18.1. Податковим агентом визнається особа, на...

Стаття 19. Представники платника податків 19.1. Платник податків веде справи,...

Стаття 19 - 1 . Функції контролюючих органів 19 -...

Стаття 19 - 2 . Функції центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 19 - 3 . Функції державних податкових інспекцій 19...

Стаття 20. Права контролюючих органів 20.1. Контролюючі органи мають право:...

Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих...

Стаття 22. Об'єкт оподаткування 22.1. Об'єктом оподаткування можуть бути майно,...

Стаття 23. База оподаткування 23.1. Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні,...

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування 24.1. Одиницею виміру бази...

Стаття 25. Ставка податку 25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових...

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку 26.1. Базовою (основною) ставкою...

Стаття 27. Гранична ставка податку 27.1. Граничною ставкою податку визнається...

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку 28.1. Абсолютною (специфічною)...

Стаття 29. Обчислення суми податку 29.1. Обчислення суми податку здійснюється...

Стаття 30. Податкові пільги 30.1. Податкова пільга - передбачене податковим...

Стаття 31. Строк сплати податку та збору 31.1. Строком сплати...

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору 32.1. Зміна...

Стаття 33. Податковий період 33.1. Податковим періодом визнається встановлений цим...

Стаття 34. Види податкового періоду 34.1. Податковим періодом може бути:...

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів 35.1. Сплата податків...

Стаття 36. Податковий обов'язок 36.1. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника...

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку 37.1. Підстави...

Стаття 38. Виконання податкового обов'язку 38.1. Виконанням податкового обов'язку визнається...

Стаття 39. Трансфертне ціноутворення 39.1. Принцип "витягнутої руки" 39.1.1. Платник...

Стаття 39 - 1 . Особливості застосування валютних курсів при...

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу 40.1. Цей розділ визначає...

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 41.1. Контролюючими органами...

Стаття 42. Листування платників податків та контролюючих органів {Назва статті...

Стаття 42 - 1 . Електронний кабінет 42 - 1...

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань...

Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності...

Стаття 45. Податкова адреса 45.1. Платник податків - фізична особа...

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) 46.1. Податкова декларація, розрахунок, звіт...

Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності...

Стаття 48. Складення податкової декларації 48.1. Податкова декларація складається за...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів 49.1. Податкова...

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності 50.1. У разі...

Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків...

ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Стаття 52. Податкова консультація 52.1. За зверненням платників податків контролюючі...

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій 53.1. Не може бути...

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ,...

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань 54.1. Крім...

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів 55.1. Податкове повідомлення-рішення про...

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів 56.1. Рішення, прийняті контролюючим...

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання 57.1. Платник податків зобов’язаний...

Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення 58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику...

Стаття 59. Податкова вимога 59.1. У разі коли у платника...

Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги 60.1. Податкове...

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади...

Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю 62.1. Податковий контроль здійснюється...

ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків 63.1. Облік...

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів...

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб 65.1. Взяття на облік фізичних...

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім...

Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих...

Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами...

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків...

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків 70.1....

ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу 71.1. Інформаційно-аналітичне...

Стаття 72. Збір податкової інформації 72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності...

Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами 73.1. Інформація, визначена...

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації 74.1. Податкова інформація,...

ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ

Стаття 75. Види перевірок 75.1. Контролюючі органи мають право проводити...

Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки 76.1. Камеральна перевірка проводиться...

Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок 77.1. Документальна планова...

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок 78.1. Документальна позапланова...

Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки 79.1. Документальна невиїзна...

Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки 80.1. Фактична перевірка здійснюється...

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів...

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок 82.1. Тривалість перевірок, визначених...

Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час...

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими...

Стаття 85. Надання платниками податків документів 85.1. Забороняється витребування документів...

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок 86.1. Результати перевірок (крім камеральних...

ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу...

Стаття 88. Зміст податкової застави 88.1. З метою забезпечення виконання...

Стаття 89. Виникнення права податкової застави 89.1. Право податкової застави...

Стаття 90. Податковий пріоритет 90.1. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету...

Стаття 91. Податковий керуючий 91.1. У разі наявності у платника...

Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном 92.1. Платник податків...

Стаття 93. Припинення податкової застави 93.1. Майно платника податків звільняється...

Стаття 94. Адміністративний арешт майна 94.1. Адміністративний арешт майна платника...

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі 95.1....

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають...

Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі...

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у...

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу...

Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу...

Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу 101.1. Списанню підлягає безнадійний...

Стаття 102. Строки давності та їх застосування 102.1. Контролюючий орган,...

ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА...

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного...

Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в...

Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах 105.1....

Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових...

Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних...

Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового...

ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями є протиправні діяння...

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень...

Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування...

Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності 112.1. Притягнення...

Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) 113.1. Строки застосування, сплата,...

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)...

Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення...

Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) 116.1....

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у...

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття...

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних...

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання...

Стаття 120 - 1 . Порушення строків реєстрації податкової накладної...

Стаття 120 - 2 . Порушення порядку реєстрації акцизних накладних...

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань...

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою...

Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим...

Стаття 123 - 1 . Порушення вимог до договорів довгострокового...

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без...

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків 126.1. У разі...

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків...

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи...

Стаття 128 - 1 . Порушення правил обліку, виробництва та...

ГЛАВА 12. ПЕНЯ

Стаття 129. Пеня 129.1. Нарахування пені розпочинається: 129.1.1. при нарахуванні...

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені 130.1. У разі якщо...

Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання...

Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за...

РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 133. Платники податку 133.1. Платниками податку - резидентами є:...

Стаття 134. Об’єкт оподаткування 134.1. Об’єктом оподаткування є: 134.1.1. прибуток...

Стаття 135. База оподаткування 135.1. Базою оподаткування є грошове вираження...

Стаття 136. Ставки податку 136.1. Базова (основна) ставка податку становить...

Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати...

Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів...

Стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) 139.1....

Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 140.1....

Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій 141.1....

Стаття 142. Звільнення від оподаткування 142.1. Звільняється від оподаткування прибуток...

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 162. Платники податку 162.1. Платниками податку є: 162.1.1. фізична...

Стаття 163. Об'єкт оподаткування 163.1. Об'єктом оподаткування резидента є: 163.1.1....

Стаття 164. База оподаткування 164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний...

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного...

Стаття 166. Податкова знижка 166.1. Право платника податку на податкову...

Стаття 167. Ставки податку 167.1. Ставка податку становить 18 відсотків...

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до...

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги 169.1. Перелік...

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів...

Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування)...

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого...

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів...

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття...

Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування...

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань 176.1. Платники податку зобов'язані:...

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від...

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну...

Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і...

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Стаття 180. Платники податку 180.1. Для цілей оподаткування платником податку...

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку 181.1....

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку 182.1. Якщо особа, яка...

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку 183.1. Будь-яка особа, що...

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку 184.1. Реєстрація діє до...

Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування 185.1. Об'єктом оподаткування є операції...

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 186.1. Місцем постачання...

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань 187.1. Датою виникнення податкових...

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг...

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг...

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться...

Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію...

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок...

Стаття 193. Розміри ставок податку 193.1. Ставки податку встановлюються від...

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою 194.1....

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою 195.1....

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування 196.1. Не...

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 197.1. Звільняються від оподаткування...

Стаття 198. Податковий кредит 198.1. До податкового кредиту відносяться суми...

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту 199.1....

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню)...

Стаття 200 - 1 . Електронне адміністрування податку на додану...

Стаття 201. Податкова накладна 201.1. На дату виникнення податкових зобов’язань...

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди 202.1. Звітним (податковим) періодом є...

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з...

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через...

Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності 207.1. Цією...

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких...

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів...

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з...

РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Стаття 212. Платники податку 212.1. Платниками податку є: 212.1.1. Особа,...

Стаття 213. Об'єкти оподаткування 213.1. Об'єктами оподаткування є операції з:...

Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із...

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 215.1. До підакцизних...

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань 216.1. Датою виникнення податкових...

Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній...

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на...

Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними...

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів 221.1. Обчислення...

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку 222.1. Строки сплати...

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку 223.1....

Стаття 224. Контроль за сплатою податку 224.1. Контроль за правильністю...

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв 225.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний...

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування...

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв...

Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і...

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму...

Стаття 230. Акцизні склади 230.1. Акцизні склади утворюються з метою...

Стаття 231. Акцизна накладна 231.1. Платник податку при реалізації пального...

Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального 232.1. Облік обсягів пального...

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Стаття 240. Платники податку 240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання,...

Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування 242.1. Об'єктом та базою...

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих...

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні...

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених...

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже...

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх...

Стаття 249. Порядок обчислення податку 249.1. Суми податку обчислюються за...

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку 250.1....

РОЗДІЛ IX. РЕНТНА ПЛАТА

Стаття 251. Склад рентної плати 251.1. Рентна плата складається з:...

Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних...

Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не...

Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 254.1....

Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води 255.1. Платниками...

Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 256.1....

Стаття 256 - 1 . Рентна плата за транспортування нафти...

Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати 257.1....

Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її...

РОЗДІЛ XII. ПОДАТОК НА МАЙНО {Назва розділу XII із змінами,...

Стаття 265. Склад податку на майно 265.1. Податок на майно...

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...

Стаття 267. Транспортний податок 267.1. Платники податку 267.1.1. Платниками транспортного...

Стаття 268. Туристичний збір 268.1. Туристичний збір - це місцевий...

Стаття 268 - 1 . Збір за місця для паркування...

Стаття 269. Платники земельного податку {Назва статті 269 із змінами,...

Стаття 270. Об'єкти оподаткування земельним податком {Назва статті 270 із...

Стаття 271. База оподаткування земельним податком {Назва статті 271 із...

Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення...

Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову...

Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову...

Стаття 281. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб...

Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 282.1....

Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком...

Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю {Назва статті 284...

Стаття 285. Податковий період для плати за землю {Назва статті...

Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю 286.1. Підставою для...

Стаття 287. Строк сплати плати за землю 287.1. Власники землі...

Стаття 288. Орендна плата 288.1. Підставою для нарахування орендної плати...

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель 289.1. Для визначення...

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ {До розділу XIV включено главу...

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Стаття 291. Загальні положення 291.1. У цій главі встановлюються правові...

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників...

Стаття 292 - 1 . Об’єкт та база оподаткування для...

Стаття 293. Ставки єдиного податку 293.1. Ставки єдиного податку для...

Стаття 294. Податковий (звітний) період 294.1. Податковим (звітним) періодом для...

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 295.1....

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку...

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих...

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування,...

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку...

Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку 300.1. Платники єдиного податку...

РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ...

Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про...

Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток 336.1. Податок на...

Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість 337.1. Постачання...

Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для...

Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл...

Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства...

Розділ XVIII - 1 . ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА...

Стаття 341. Служба в контролюючих органах 341.1. Служба в контролюючих...

Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів 342.1. Посадовою особою контролюючого...

Стаття 343. Спеціальні звання 343.1. Посадовим особам контролюючих органів присвоюються...

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів 344.1. Пенсійне...

Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих...

Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу...

Розділ XVIII - 2 . ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ {Зміну по Закону...

Стаття 348. Податкова міліція та її завдання 348.1. Податкова міліція...

Стаття 349. Структура податкової міліції 349.1. До складу податкової міліції...

Стаття 350. Повноваження податкової міліції 350.1. Податкова міліція відповідно до...

Стаття 351. Права податкової міліції 351.1. Посадовим особам податкової міліції...

Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції 352.1. На...

Стаття 353. Служба в податковій міліції 353.1. Особи начальницького і...

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової...

Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів 355.1. У разі виникнення конфлікту...

Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового...

Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового...

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності з...

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Підрозділ 1. Особливості справляння податку на...

Популярные вопросы пользователей