Про судоустрій і статус суддів

Розділ I ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Стаття 1. Судова влада 1. Судова влада в Україні відповідно...

Стаття 2. Завдання суду 1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах...

Стаття 3. Система судоустрою України 1. Суди України утворюють єдину...

Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів 1. Судоустрій...

Стаття 5. Здійснення правосуддя 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно...

Стаття 6. Незалежність судів 1. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними...

Стаття 7. Право на справедливий суд 1. Кожному гарантується захист...

Стаття 8. Право на повноважний суд 1. Ніхто не може...

Стаття 9. Рівність перед законом і судом 1. Правосуддя в...

Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий...

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу 1. Cудові рішення,...

Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах 1. Судочинство...

Стаття 13. Обов’язковість судових рішень 1. Судове рішення, яким закінчується...

Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення...

Стаття 15. Склад суду та його визначення { Зміни до...

Стаття 16. Символи судової влади 1. Символами судової влади є...

Розділ II СУДОУСТРІЙ

Глава 1. Організаційні основи судоустрою

Стаття 17. Система судоустрою 1. Судоустрій будується за принципами територіальності,...

Стаття 18. Спеціалізація судів 1. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних,...

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду 1. Суд утворюється...

Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення...

Глава 2. Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів 1. Місцевими загальними...

Стаття 22. Повноваження місцевого суду 1. Місцевий суд є судом...

Стаття 23. Суддя місцевого суду 1. Суддя місцевого суду здійснює...

Стаття 24. Голова місцевого суду 1. Голова місцевого суду: 1)...

Стаття 25. Заступник голови місцевого суду 1. Заступник голови місцевого...

Глава 3. Апеляційні суди

Стаття 26. Види і склад апеляційних судів 1. Апеляційні суди...

Стаття 27. Повноваження апеляційного суду 1. Апеляційний суд: 1) здійснює...

Стаття 28. Суддя апеляційного суду 1. Суддею апеляційного суду може...

Стаття 29. Голова апеляційного суду 1. Голова апеляційного суду: 1)...

Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду 1. Заступник голови апеляційного...

Глава 4. Вищі спеціалізовані суди

Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів 1. У...

Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду 1. Вищий спеціалізований суд:...

Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду 1. Суддею Вищого суду...

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду 1. Голова вищого спеціалізованого...

Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду 1. Заступник голови...

Глава 5. Верховний Суд

Стаття 36. Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою...

Стаття 37. Склад та структура Верховного Суду 1. До складу...

Стаття 38. Суддя Верховного Суду 1. Суддею Верховного Суду може...

Стаття 39. Голова Верховного Суду 1. Верховний Суд очолює Голова...

Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду 1. Пленум Верховного...

Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду...

Стаття 42. Голова касаційного суду 1. Касаційний суд очолює його...

Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду, заступник голови касаційного суду...

Стаття 44. Судові палати касаційного суду 1. Судові палати касаційного...

Стаття 45. Велика Палата Верховного Суду 1. Велика Палата Верховного...

Стаття 46. Пленум Верховного Суду 1. Пленум Верховного Суду є...

Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду...

Розділ III СУДДІ ТА ПРИСЯЖНІ

Глава 1. Загальні положення статусу судді

Стаття 48. Незалежність судді 1. Суддя у своїй діяльності щодо...

Стаття 49. Недоторканність та імунітет судді 1. Суддя є недоторканним....

Стаття 50. Відповідальність за неповагу до суду чи судді 1....

Стаття 51. Посвідчення судді 1. Судді, голови судів та їх...

Глава 2. Суддя

Стаття 52. Статус судді 1. Суддею є громадянин України, який...

Стаття 53. Незмінюваність судді 1. Судді гарантується перебування на посаді...

Стаття 54. Вимоги щодо несумісності 1. Перебування на посаді судді...

Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду...

Стаття 56. Права та обов’язки судді 1. Права судді, пов’язані...

Стаття 57. Присяга судді 1. Особа, призначена на посаду судді,...

Стаття 58. Етика судді 1. Питання етики суддів визначаються Кодексом...

Стаття 59. Моніторинг способу життя судді 1. З метою встановлення...

Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій...

Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді 1. Суддя зобов’язаний щорічно...

Стаття 62. Декларація доброчесності судді 1. Суддя зобов’язаний щорічно до...

Глава 3. Присяжний

Стаття 63. Статус присяжного 1. Присяжним є особа, яка у...

Стаття 64. Список присяжних 1. Для затвердження списку присяжних територіальне...

Стаття 65. Вимоги до присяжного 1. Присяжним може бути громадянин...

Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного...

Стаття 67. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді 1....

Стаття 68. Гарантії прав присяжних 1. Присяжним за час виконання...

Розділ IV ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ

Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді 1. На...

Стаття 70. Порядок добору та призначення на посаду судді 1....

Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної...

Стаття 72. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді 1....

Стаття 73. Відбірковий іспит 1. Відбірковий іспит проводиться Вищою кваліфікаційною...

Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді...

Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій...

Стаття 76. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді 1....

Стаття 77. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді 1. Спеціальна...

Стаття 78. Кваліфікаційний іспит 1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи,...

Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді 1....

Стаття 80. Призначення на посаду судді 1. Призначення на посаду...

Стаття 81. Порядок призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого...

Стаття 82. Переведення судді до іншого суду 1. Суддя може...

Розділ V КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СУДДІ

Глава 1. Кваліфікаційне оцінювання суддів

Стаття 83. Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання 1. Кваліфікаційне оцінювання...

Стаття 84. Проведення кваліфікаційного оцінювання 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів...

Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання 1. Кваліфікаційне оцінювання включає такі...

Стаття 86. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного оцінювання 1....

Стаття 87. Громадська рада доброчесності 1. Громадська рада доброчесності утворюється...

Стаття 88. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1. Вища...

Глава 2. Підготовка судді та його регулярне оцінювання

Стаття 89. Підготовка судді для підтримання його кваліфікації 1. Суддя...

Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді 1. Регулярне...

Стаття 91. Значення результатів регулярного оцінювання 1. Результати регулярного оцінювання...

Глава 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1. Вища...

Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1. Вища...

Стаття 94. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1. До...

Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1....

Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з...

Стаття 97. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України...

Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів...

Стаття 99. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1....

Стаття 100. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1....

Стаття 101. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1. Рішення...

Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1....

Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 1....

Глава 4. Національна школа суддів України

Стаття 104. Статус і структура Національної школи суддів України 1....

Стаття 105. Завдання Національної школи суддів України 1. Національна школа...

Розділ VI ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ

Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді 1. Суддю може бути...

Стаття 107. Звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді 1. Право...

Стаття 108. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді 1....

Стаття 109. Дисциплінарне стягнення стосовно судді 1. До суддів може...

Стаття 110. Погашення дисциплінарного стягнення 1. Суддя вважається таким, що...

Стаття 111. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 1....

Розділ VII ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 1. Звільнення судді з посади

Стаття 112. Загальні умови звільнення судді з посади 1. Суддя...

Стаття 113. Звільнення судді з посади за станом здоров’я 1....

Стаття 114. Звільнення судді з посади у разі порушення ним...

Стаття 115. Звільнення судді з посади у разі вчинення істотного...

Стаття 116. Звільнення судді з посади за його заявою про...

Стаття 117. Звільнення судді з посади у зв’язку з незгодою...

Стаття 118. Звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням...

Глава 2. Припинення повноважень судді

Стаття 119. Припинення повноважень судді 1. Повноваження судді припиняються виключно...

Стаття 120. Припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею...

Стаття 121. Припинення повноважень судді у зв’язку з припиненням громадянства...

Стаття 122. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної...

Стаття 123. Припинення повноважень судді у зв’язку зі смертю судді...

Стаття 124. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної...

Стаття 125. Припинення трудових відносин із суддею внаслідок припинення повноважень...

Розділ VIII СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 1. Загальні засади суддівського самоврядування

Стаття 126. Завдання суддівського самоврядування 1. Для захисту професійних інтересів...

Стаття 127. Організаційні форми суддівського самоврядування 1. Організаційними формами суддівського...

Глава 2. Органи суддівського самоврядування

Стаття 128. Збори суддів 1. Збори суддів - зібрання суддів...

Стаття 129. З’їзд суддів України 1. Найвищим органом суддівського самоврядування...

Стаття 130. Порядок скликання з’їзду суддів України 1. Черговий з’їзд...

Стаття 131. Обрання делегатів на з’їзд суддів України 1. Збори...

Стаття 132. Порядок проведення з’їзду суддів України 1. З’їзд суддів...

Стаття 133. Рада суддів України 1. Рада суддів України є...

Стаття 134. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування 1. Забезпечення роботи...

Розділ IX ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ

Стаття 135. Суддівська винагорода 1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом...

Стаття 136. Відпустка 1. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю...

Стаття 137. Стаж роботи судді 1. До стажу роботи на...

Стаття 138. Забезпечення житлових умов судді 1. Після призначення на...

Стаття 139. Забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю 1....

Стаття 140. Державний захист суддів та членів їхніх сімей 1....

Стаття 141. Соціальне страхування судді 1. Обов’язкове державне страхування життя...

Розділ X СТАТУС СУДДІ У ВІДСТАВЦІ

Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у...

Стаття 143. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою 1....

Стаття 144. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів...

Стаття 145. Припинення відставки судді 1. Відставка судді припиняється в...

Розділ XI ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

Глава 1. Загальні питання забезпечення діяльності судів

Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади 1. Держава забезпечує...

Стаття 147. Система забезпечення функціонування судової влади 1. В Україні...

Стаття 148. Засади фінансування судів 1. Фінансування всіх судів в...

Стаття 149. Порядок фінансування судів 1. Суди фінансуються згідно з...

Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та...

Глава 2. Державна судова адміністрація України

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України 1. Державна судова...

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України 1. Державна судова...

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України 1. Державну судову...

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України 1. Територіальними...

Глава 3. Апарат суду, служби організаційного забезпечення роботи та охорони...

Стаття 155. Апарат суду 1. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює...

Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду 1. Організаційне забезпечення діяльності...

Стаття 157. Помічники суддів 1. Кожний суддя має помічника (помічників),...

Стаття 158. Бібліотека суду 1. Для забезпечення судів нормативно-правовими актами,...

Стаття 159. Служба судових розпорядників 1. У кожному суді діє...

Глава 4. Служба судової охорони

Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах...

Стаття 161. Статус Служби судової охорони 1. Служба судової охорони...

Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони 1. Служба судової охорони:...

Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони 1. До...

Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони 1. Установлюються...

Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони 1. Грошове...

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей