Задайте вопрос юристу

315 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Предпринимательское право, 02 декабря 2019, вопрос №6513 100 грн.

Как самостоятельно уволиться ?

Добрый вечер! В 2016 году учредитель фермерского хозяйства (далее ФГ) назначил меня председателем ФГ, про что были внесены соответствующие изменения в уставные документы и Единый реестр. К сожалению, отношения продлились 2 месяца и я написал заявление об увольнении меня с должности председателя ФГ.
Проблема состоит в том, что по сегодняшний день изменения в эдиный реестр не внесены и я по сей день официально являюсь председателем, хотя к хозяйственной деятельности ФГ не имею никакого отношения.
Вопрос: какие последствия и какие проблемы меня ожидают. Как и каким образом я могу решить этот вопрос? Могу ли я самостоятельно снять себя с должности председателя ФГ без участия учредителя? Какая существует процедура?

Ответы юристов (6)

  Савченко Олександр Михайлович
  25%
  Савченко Олександр Михайлович 5 месяцев назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора.

  Дане питання врегульоване ЗУ "Про фермерське господарство" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15

  Стаття 4. Голова фермерського господарства

  1. Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.

  2. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону.

  3. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.

  4. Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

  Стаття 21. Відповідальність фермерського господарства

  3. За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, голова фермерського господарства несе відповідальність, передбачену законом.

  Ви указали, що написали заяву на звільнення - а тому якщо є відповідне рішення про ваше звільнення з посади голови ФГ (можливо рішення зборів членів ФГ), то офіційно Ви вже не являєтесь головою ФГ (і відповідно не несете жодної відповідальності за діяльність ФГ), незважаючи на невнесення змін до ЄДРПОУ.

  Якщо офіційного рішення про ваше звільнення немає - то Ви досі залишаєтесь головою ФГ.

  Тобто, лише наявність чи відсутність офіційного рішення про ваше звільнення визначає чи являєтесь Ви досі головою ФГ. Ваші дані в Реєстрі на це жодним чином не впливають.

  Більше того процедура обрання (зміни) голови ФГ чинним законодавством не регламентована. В ч. 4 ст.1 Закону про ФГ міститься лише вказівка, що відомості про органи управління та порядок прийняття ними рішень мають міститися в Статуті ФГ. Тож рішення про припинення повноважень діючого голови ФГ та обрання (призначення) нового голови має прийматися органом, в порядку та на умовах, які визначені в Статуті ФГ.

  При цьому слід враховувати, що зміна керівника юридичної особи призводить до необхідності зміни відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі.

  Варто пам’ятати, що чинне законодавство не передбачає строків для подання документів щодо державної реєстрації змінених відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі (в тому числі і в разі зміни керівника).

  Відомості про нового голову ФГ мають бути внесені державним реєстратором до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження належного пакету документів. В подальшому після отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про зміну керівника ФГ в їх відомчих реєстрах, державний реєстратор має не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких відомостей видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) фермерському господарству виписку з Єдиного реєстру із зазначення нового голови ФГ (ч.ч.9, 10 ст.19 Закону про держреєстрацію). Отже, процес державної реєстрації зміни голови ФГ завершується отриманням господарством виписки з Єдиного реєстру із зазначенням відомостей про нового голову ФГ.

  Отже, внесення відомостей про зміну голови ФГ - вже проблеми керівництва, а не ваші.

  Адже без внесення змін до ЄДРПОУ новий голова не зможе підписувати документи та укладати угоди, представляти фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону.

  Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

  0
  Жупинский Николай Андреевич
  25%
  Жупинский Николай Андреевич 5 месяцев назад

  Адвокат, г. Харьков, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Процедура увольнения руководителя имеет свои особенности, в отличие от увольнения работника. Связано это с тем, что руководитель назначается /увольняется по решению собственника предприятия. И это решение собственника об увольнении директора предоставляется в ЦНАП для внесения изменений в реестр о руководителе. В Вашем случае Вам необходимо отправить на адрес учредителя ФГ заказным письмом с уведомлением о вручении (в лучше ценным с описью вложения) заявление об увольнении с работы с определением даты увольнения. Дату увольнения выбирать с учётом двух недельного предупреждения и времени на почтовый пробег. Если в назначенный день учредитель ФГ Вас не уволит, а так оно и будет, Вы сможете обратиться в суд с иском считать трудовой договор расторгнутым, а трудовые отношения между Вами и ФГ прекращеными. Такое решение суда будет основанием для внесения записи в реестр о Вашем увольнении,

  0
  Токмач Галина Николаевна
  15%
  Токмач Галина Николаевна 5 месяцев назад

  Юрист, г. Мирноград, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Згідно ЗУ "Про фермерське господарство" трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом.

  Рішення про припинення повноважень діючого голови має прийматись органом в порядку та на умовах, визначених в Статуті.

  Самі внести зміни в реєстр, на жаль, ви не можете.

  0
  Лебединская Светлана Александровна
  15%
  Лебединская Светлана Александровна 5 месяцев назад

  Юрист, г. Киев, 11 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  здравствуйте. Все решения касательно кадров, принимаются учредителем фг. В данном случае попробуйте написать заявление о том, что вы проживаете в другом городе, либо иные уважительные причины, и переговорить с учредителем, чтобы он в срочном порядке принял решение о вашем увольнении. Далее вы с этим решением и формой для регистрации в ЕГРЮЛ, ФЛП вносите изменения у регистратора по месту нахождения фг. Либо задавайте вопросы мне в личку для более тщательного анализа вашей ситуации. Варианты есть.

  0
  Ковальчук Владимир
  20%
  Ковальчук Владимир 5 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  В Кодексе законов о труде Украины для урегулирования данного вопроса предусмотрены: статья 38 (расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника) и статья 39 (расторжение срочного трудового договора по инициативе работника).

  Перед тем, как принимать решение увольняться по собственному желанию, следует знать, что действующее трудовое законодательство содержит для работника обязательство предупредить работодателя о своём намерении (желании уволиться) за две недели. Простые обыватели это обязательство называют отработкой. Соответственно уволиться в любой момент не получится, но в статьях так же предусмотрены исключительные случаи, когда не требуется обязательное письменное предупреждение работодателя о своём намерении за две недели.

  0
  Ковальчук Владимир
  Ковальчук Владимир 5 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

  2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.

  Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.

  3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

  4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

  Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

  5. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

  0

Похожие вопросы