Задайте вопрос юристу

843 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 10 июля 2024, вопрос №114930 340₴

Відстрочка вихователь гуртожитку

Доброго дня, шановні юристи, підкажіть будь ласка чи буду мати відстрочку, якщо влаштуватись на посаду - вихователя гуртожитку в коледжі. На скільки я зрозумів, посада вихователя відноситься до педагогічних працівників. Чи дійсно це так?
Чи є важливим рівень акредитації коледжу , чи має бути саме "фаховий" коледж? а не просто державний коледж?

Ответы юристов (6)

  Дерій Владислав Олегович
  29.4%

  Вітаю Вас!

  Так, велике значення має рівень акредитації.

  Якщо Ви працюватимете вихователем у коледжі, який є закладом фахової освіти не менш ніж 0,75 ставки - Ви матимете право на відстрочку.

  Якщо Ви працюватимете вихователем у коледжі, який є закладом вищої освіти або структурним підрозділом університету, академії чи інституту - права на відстрочку Ви не матимете.

  З повагою, юрист Дерій В.О.!

  • Тарас Клиент 5 дней назад
   Чи обов'язкова педагогічна освіта?
  Айвазян Юрий Климентьевич
  11.8%

  Доброго дня, Тарасе!

  Право на відстрочку Ви матимете, якщо будете працевлаштовані на посаду педогагічного працівника у коледжі не менш як на 0,75 ставки.

  Стаття 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

  3. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  2) наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

  Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»:

  Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу:

  довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь.

  Посада вихователя відноситься до посади педагогічних працівників.

  Відповідно до Постанови КМУ " Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п#Tex...:

  Посади педагогічних працівникі:

  Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, асистент вихователя, соціальний педагог по роботі з дітьми з інвалідністю, логопед закладу охорони здоров'я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.

  І так, це повинен бути фаховий коледж, заклад передвищої освіти.

  З повагою, адвокат Айвазян.

  • Тарас Клиент 5 дней назад

   Чи обов'язкова педагогічна освіта?

   • Айвазян Юрий Климентьевич
    38.2%

    Відповідно до статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту" на посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

    Відповідно до статті 58 Закону України "Про освіту" педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють особи, які працюють на посадах педагогічних працівників.

    На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

    Особам, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника. Педагогічна освіта передбачає підготовку особи, результатом якої є набуття компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, у тому числі шляхом проходження педагогічної практики, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

    Особам, які здобули у закладі освіти вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, цей заклад може присвоїти професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

    Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

  Карпенко Андрій Володимирович
  20.6%

  Вітаю!

  ВИ БУДЕТЕ МАТИ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ, ЯКЩО БУДЕТЕ ПРАЦЮВАТИ ВИХОВАТЕЛЕМ В ЗАКЛАДІ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.

  ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА - ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА.

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  № 665 від 01 червня 2013 року

  Про затвердження кваліфікаційних характеристикпрофесій (посад) педагогічних та науково-педагогічнихпрацівників навчальних закладів

  15. ВИХОВАТЕЛЬ(Код КП - 3340)

  Кваліфікаційні вимоги.

  Вихователь: базова вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Новое в блогах Юристи.UA