Задайте вопрос юристу

338 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Гражданство, 04 мая 2020, вопрос №18693 300 грн.

Вопрос обучения в Украине имея двойное гражданство

Вопрос обучения в Украине имея двойное гражданство и пройденный срок службы в армии другой страны.
Хочу узнать какие трудности могут возникнуть при поступлении как гражданин Украины.Я сейчас нахожусь не в стране так что номер не работает.
Прошу писать на эмейл.
Спасибо.

Ответы юристов (9)

  Киншов Дмитрий Сергеевич
  11.7%
  Киншов Дмитрий Сергеевич 2 месяца назад

  Юрист, г. Харьков, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день.

  Згідно з ст. 4 ЗУ "Про вищу освіту" - Кожен має право на вищу освіту. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.

  Згідно з ст. 53 Конституції України - Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

  Отже, кожен має право на освіту, особливо, якщо Ви є громадянином України, то таке право першочергово повинно гарантуватися.

  Відповідно до ЗУ "Про громадянство України" Ви є громадянином до тих пір, поки не буде видано відповідного указу Президента про позвбавлення Вас громадянства. Якщо цього не було, то відповідно Ви є громадянином.

  До того ж, Президент України визначив як невідкладний законопроект № 2590, яким передбачається можливість наявності подвійного громадянства.

  Тобто, у Вас не буде проблем під час отримання освіти в Україні. Поки що, звичайно, краще не показувати Ваш другий паспорт іншої країни, оскільки, все ж таки, подвійне громадянство у нас заборонено, але.... У більшомсті населення воно є)

  Можливо Ви мали на увазі якісь конкретні проблеми щодо здобуття освіти?

  0
  Адвокат Евгений Александрович
  11.7%
  Адвокат Евгений Александрович 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте!

  Согласно Конституции Украины, Законов Украины "Об образовании", "О высшем образовании", Вы имеете право поступить в высшее учебное заведение на тех же условиях как и все иные граждане Украины, имея двойное гражданство и пройденный срок службы в армии другой страны , если Вы не планируете поступать в какой-либо военный или специализированный ВУЗ. Поэтому, каких-либо трудностей не может и не должно возникнуть при поступлении в обычное высшее учебное заведение.

  Новые условия для поступления смотрите здесь: за посиланням.

  Удачи Вам!

  0
  Костромина Виктория
  11.7%
  Костромина Виктория 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  если вы хотите поступить на бесплатную форму обучения в обычный гражданский вуз - то как гр украины вы имеете право

  если на контракт - гражданство не имеет значение так же как и служба

  а если в военный вуз - тогда имеет - но будете вы упоминать об этом или - зависит от того как вы будете поступать

  Стаття 4. Право на вищу освіту

  1. Кожен має право на вищу освіту.

  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

  {Абзац другий частини першої статті 4 в редакції Закону № 392-IX від 18.12.2019}

  Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

  Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  {Частину першу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 367-VIII від 23.04.2015}

  Право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.

  Не вважається дискримінацією права на здобуття вищої освіти встановлення обмежень і привілеїв, що визначаються специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації.

  Для реалізації права на вищу освіту особами з особливими освітніми потребами заклади вищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти.

  Для реалізації права на вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем.

  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

  2. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

  {Абзац перший частини другої статті 4 в редакції Закону № 392-IX від 18.12.2019}

  Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

  Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

  0
  Гончаренко Константин
  13.3%
  Гончаренко Константин 2 месяца назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Згідно Конституції України та ЗУ "Про вищу освіту" - Кожен має право на вищу освіту. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

  Якщо Ви маєте громадянство України , що підтверджено документом встановленого зразка - паспортом громадянина України( діючий , не прострочений) , Ви користуєтеся правами та набуваєте обов язки громадянина згідно ЗУ Про громадянство в тму числі право на освіту , працю , вільне пересування, вибір місця проживання , вільний перетин державного кордону( за відсутності рішення суду котре вступило у дію про заборону виїзду.)

  При подачі документів до ВНЗ Вам не обов язково повідомляти закладу інформацію , щодо Ваших дій та діяльності за межами України.

  Достатньо подати конкретний перелік документів для вступу, як громадянину України до обраного закладу освіти.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0
  Савченко Олександр Михайлович
  11.7%
  Савченко Олександр Михайлович 2 месяца назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

  Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.

  Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

  Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

  1. одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

  2. набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;

  3. автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

  4. автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

  Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України. Громадянин України, щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

  Таким чином, навіть якщо Ви здобули друге громадянство, в Україні Ви визнаєтесь лише громадянином України і залишаєтесь ним до видачі указу Президента України про припинення громадянства України.

  А тому, згідно чинного законодавства України Ви як громадянин України маєте право на вищу освіту ( у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету), вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

  Отже, у Вас не буде ніяких складнощів при вступі до закладу вищої освіти.

  Якщо ж Вас буде позбавлено громадянства України, тоді у правовідносинах з Україною Ви будете визнаватися іноземцем. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про вищу освіту" матимете право здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб (тобто, на контрактній основі).

  Також варто сказати, що незважаючи на проходження армії в іншій державі, як громадянин України Ви все ще залишаєтесь військовозобов'язаним. А тому Вас можуть призвати на строкову військову службу. Наразі призовний вік 18-27 років (указ Президента України щодо призову у 2020 році https://www.president.gov.ua/documents/132020-31825.

  Якщо дана консультація Вам допомогла, прошу обрати її як найкращу відповідь.

  Натискайте кнопку звернутися, якщо будуть додаткові питання. Всього доброго.

  0
  Крикун Сергій Павлович
  16.7%
  Крикун Сергій Павлович 2 месяца назад

  Юрист, г. Днепр, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Конституция Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80):

  "Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.";

  ст.19 - "...Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України." -

  или языком специального разрешительного принципа: "Запрещено все, что прямо не разрешено законом"

  Закон Украины "Про громадянство України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14):

  ст.2 - "Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:

  1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;...

  3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;...

  6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України;

  7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України." -

  в этой части, во-первых, и как гражданин Украины, и как гражданин иностранного государства (иностранец) Вы имеете одинаковые права на обучение в Украине; во-вторых, сокрытием второго гражданства, как предлагают некоторые коллеги, с одной стороны, подтверждает лукавство их ответов о правомерности обретения Вами двойного гражданства, с другой стороны - Вы осознаете неправомерность и нелегитимность обретения второго для гражданина Украины гражданства;

  ст.19 - "Підставами для втрати громадянства України є:

  1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

  Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто....

  2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

  3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою....

  Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України." -

  в этой части, при выявлении факта двойного гражданства государственные органы и служебные лица согласно вышеприведенной ст.19 Конституции Украины обязаны возбудить дело об утрате, прекращении Вами гражданства Украины с последующим изданием Указа Президента Украины.

  0
  Ковальчук Владимир
  16.7%
  Ковальчук Владимир 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Разрешено ли в Украине иметь двойное гражданство? Здесь все сложно. Украина таких фактов не признает, хотя и наказания за двойное гражданство не существует. Статья 4 Конституции Украины предусматривает существование в Украине единого гражданства В Украине действует принцип единого гражданства, который утверждается в Конституции и 2 и 19 статьях Закона "о гражданстве Украины". Согласно этому, в Украине действует единое гражданство, а при условии, что украинец получил еще одно, – украинское гражданство теряется.

  При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует – Украина просто не признает факт второго подданства.

  "Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины", - гласит статья 2 Закона "О гражданстве Украины".

  Проблемы могут возникнуть у государственных служащих. Согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", граждане других стран не могут занимать госдолжности.

  0
  Малик Олександр Володимирович
  Малик Олександр Володимирович 2 месяца назад

  Адвокат, г. Винница, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, изходя из вашей ситуации у Вас не должно визникнуть трудностей при поступлении как гражданин Украины.

  .............................................................................................................................

  0
  Савченко Олександр Михайлович
  6.7%
  Савченко Олександр Михайлович месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  Навіть якщо Ви здобули друге громадянство, в Україні Ви визнаєтесь лише громадянином України і залишаєтесь ним до видачі указу Президента України про припинення громадянства України.

  А тому, згідно чинного законодавства України Ви як громадянин України маєте право на вищу освіту ( у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету), вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

  Отже, у Вас не буде ніяких складнощів при вступі до закладу вищої освіти.

  Якщо ж Вас буде позбавлено громадянства України, тоді у правовідносинах з Україною Ви будете визнаватися іноземцем. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про вищу освіту" матимете право здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб (тобто, на контрактній основі).

  Також варто сказати, що незважаючи на проходження армії в іншій державі, як громадянин України Ви все ще залишаєтесь військовозобов'язаним. А тому Вас можуть призвати на строкову військову службу. Наразі призовний вік 18-27 років (указ Президента України щодо призову у 2020 році https://www.president.gov.ua/documents/132020-31825.

  Звертайтесь, якщо будуть додаткові питання.

  Всього доброго.

  0

Похожие вопросы