Задайте вопрос юристу

321 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Семейное право, 23 мая 2020, вопрос №20243

Как доказать в суде психологическое насилие?

Месяц назад рассталась с мужчиной, который оказывал психологическое давление. Беременна срок 20 недель. После рождения хочу ограничить общение с отцом через суд

Ответы юристов (7)

  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 13 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Гражданский процессуальный кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15):

  ст.65 - "1. Учасниками судового процесу, крім учасників справи та їхніх представників, є помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст.";

  "Стаття 72. Експерт

  1. Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи.

  2. Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.

  3. Експерт зобов’язаний дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

  4. Експерт зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

  5. Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.

  6. Експерт має право:

  1) ознайомлюватися з матеріалами справи;

  2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом;

  3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання;

  4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об’єктів дослідження;

  5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків;

  6) користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

  7. Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з проведенням експертизи і викликом до суду.

  8. Призначений судом експерт може відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов’язків. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.";

  "Стаття 102. Вимоги до висновку експерта.

  1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

  2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

  3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

  4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

  5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

  6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

  7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

  8. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.".

  Вам следует или самой обратиться к эксперту-психологу судебному (как работающих, так и не работающих в специализированных экспертных учреждений), но внесенных в Государственный реестр аттестованных судебных экспертов, или ходатайствовать перед судом назначить судебно-психологическую экспертизу.

  1
  • Ангелина Лефти Клиент 12 дней назад

   Подскажите по срокам. Экспертизу нужно делать сейчас или непосредственно после рождения, когда будет суд?

   • Крикун Сергій Павлович
    Крикун Сергій Павлович 12 дней назад

    Юрист, г. Днепр, 26 лет опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Во-первых, я не понимаю, о каком суде идет речь. Если о разводе, то суд откажет в таком иске до достижения ребенку 1 год. Если давление в отношении Вас, то на каком основании иск об ограничении общения отца с ребенком, т.е. повозка ставится впереди лошади. Если давление в отношении Вас сейчас, то и заключение эксперта должно быть об этом давлении, как я считаю. С другой стороны, психолог-эксперт судовый, как мною изложено, является не простым психологом, а аттестованным узким специалистом, который определенно знает порядок действий.

    1
    • Ангелина Лефти Клиент 12 дней назад

     Во-первых я с ним была не замужем. Суд в случае иска отца, чтобы видется с ребенком. Согласна, возможно немного спешу, однако хотелось перестраховаться. С помощью судебной экспертизы можно будет минимизировать встречи?

     • Крикун Сергій Павлович
      Крикун Сергій Павлович 12 дней назад

      Юрист, г. Днепр, 26 лет опыта

      Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

      Семейный кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page):

      "Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

      1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.";

      "Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

      1. За відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.";

      "Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини...

      3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини."

      Другими словами, во-первых, поскольку Вы с мужчиной не в браке, Вы вправе записать рождение ребенка согласно приведенной ст.135 СК - фамилия Ваша, имя и отчество по Вашему указанию (не указывать мужчину отцом ребенка). В этом случае мужчина юридически не будет отцом ребенка и не иметь права на общение с ним. С другой стороны, во-вторых, мужчина может подать иск о признании своего отцовства Вашего ребенка. В-третьих, приведенный в ст.157 СК о запрете тому из родителей, с кем проживает ребенок, препятствовать другому из родителей встречам с ребенком содержит существенное, выделенное мной условие - если это не вредит нормальному развитию ребенка, т.е. данную статью возможно применять от обратного - поскольку встречи вредят развитию ребенка, то первый родитель вправе отказывать другому в этих встречах, в том числе обосновывая такой вред в суде по иску другого родителя. Сама по себе идея обосновывать запрет судебной экспертизой тем более на будущее представляется мне сомнительной. Опять же, судебно-психологическая экспертиза кого? Для мужчины - необходимо его согласие. Для ребенка - он еще не родился, да и после, как представляется, он не может быть подвержен этой процедуре. Другое дело, его поведение в отношении Вас дает Вам основания на защиту ребенка и отказ на встречи с ним. При этом, доказательством психологического насилия могут быть как экспертиза, так и другие обстоятельства (болезнь, свидетели и т.п.).

      1
      • Ангелина Лефти Клиент 12 дней назад

       Да, вы правильно поняли, его поведение в отношении меня.

  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 13 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте!

  По Вашему вопросу:

  "Месяц назад рассталась с мужчиной, который оказывал психологическое давление. Беременна срок 20 недель. После рождения хочу ограничить общение с отцом через суд"?

  - Путём проведения судебно-психологической экспертизы.

  Удачи Вам!

  1

Похожие вопросы