Задайте вопрос юристу

335 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Административное право, 29 мая 2020, вопрос №20668 150 грн.

Нарушение режима самоизоляции

Здравствуйте. Вернулся из-за границы, так как своего жилья не имею, только спустя 3 дня смог заселиться в арендную квартиру. Приложение "Дий вдома" удалил сразу же после прохождения границы и отключил телефон, так как все равно не смог бы им пользоваться по назначению. Никаких контактов с официальными структурами за этот период не имел и не планирую, в гостиницах не останавливался. То есть нигде не зафиксировано мое фактическое пребывание.Разумеется, ожидаю штраф по адресу прописки (точнее сказать по адресу временного пребывания переселенца). Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах.1) Сколько штрафов мне могут выписать за нарушение этого режима? Только один? Или если полиция будет каждый день приезжать по адресу, где я не живу, то могут ли мне они выписывать по 17 000 грн штрафа за каждый день? Или это будет классифицироваться как длящееся правонарушение и за него не предусмотрено наказывать несколько раз?2) Какую сумму штрафа вы считаете наиболее реальной за это нарушение?3) Можно ли в суде будет обжаловать этот штраф и доказать, что я проходил самоизоляцию в другом месте? Что для этого нужно? Свидетели? И как они могут свидетельствовать, если я сижу дома? Или сам факт того, что я отключил телефон, не общался с полицией и не отмечался в приложении сделает перспективы успешного обжалования маловероятными?

Ответы юристов (8)

  Адвокат Евгений Александрович
  33.3%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Александр!

  На данный момент вынесена: "Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів:

  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-kara...

  "...7. Затвердити Порядок проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, що додається.

  Підставами для обсервації особи є:

  заява особи про добровільну обсервацію у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

  порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);

  відмова особи, яка мала контакт із хворими або має ознаки інфікування COVID-19, від медичного обстеження за направленням лікуючого лікаря;

  перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

  перетин особою контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них (крім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою).

  Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, не підлягають обсервації у випадках, передбачених абзацами шостим та сьомим цього пункту.

  Это говорит о том, что сейчас для лиц, котрые прибыли из-за границы, обсервация возможна только при наличии указанных оснований.

  Если к Вам меры по обсервации, были применены до вынесения указанного постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 года 392, тогда обратите внимание на ст.58 Конституции Украины:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%...

  "Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".

  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 року № 1-рп/1999:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#n5...

  "Положення частини першої статті 58 Конституції України про

  те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи)".

  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа про податки) від 05.04.2001 № 3-рп/2001:

  "Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави. Винятки з цього конституційного принципу, тобто надання закону або іншому нормативно-правовому акту зворотної сили, передбачено частиною першою статті 58 Конституції України, а саме: коли закони або інші нормативно-правові акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи".

  1) Сколько штрафов мне могут выписать за нарушение этого режима.Только один? Или если полиция будет каждый день приезжать по адресу, где я не живу, то могут ли мне они выписывать по 17 000 грн штрафа за каждый день? Или это будет классифицироваться как длящееся правонарушение и за него не предусмотрено наказывать несколько раз?

  - Как я указывал выше, сейчас для лиц, котрые прибыли из-за границы, обсервация возможна только при наличии оснований.

  Смотрите Кодекс Украины об административных правонарушениях:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

  Штраф сам по себе прийти не может, при наличии протокола по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях,за нарушение правил карантина, составленного сотрудниками полиции в отношении Вас, с отображением объяснения от Вас, ознакомлением с протоколом под роспись, вручением копии протокола; материалов проверки а виде иных объяснений, документов, иных доказательств, суд после рассмотрения дела, заслушивания Вас в судебном заседании, может вынести постановление о привлечении к административной ответственности и наложении административного взыскания по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил карантина в сумме от 17000 грн. до 34000 грн..

  При наличии оснований, как правило за один факт правонарушения по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил карантина, применяется одна административная ответственность и соответственно одно административное взыскание, которое накладывается судом в виде штрафа в сумме от 17000 до 34000 грн., только на основании составленного сотрудниками полиции протокола и собранных к нему материалов.

  Если нарушение продолжается, то считается длящимся правонарушением, но после составления протокола о совершении административного правонарушения, до суда достаточно затянуть рассмотрение дела на три месяца и суд должен вынести постановление о закрытии дела, в связи с истечением срока наложения административного взыскания, согласно ст.38 и п.7 ч.1 ст.247 Кодекса Украины об административных правонарушениях (основания для неявки болезнь - перед каждым судебным заседанием, нужно подавать ходатайство в суд о переносе рассмотрения дела, с приложением к нему копии больничного или справки с больницы).

  2) Какую сумму штрафа вы считаете наиболее реальной за это нарушение?

  - Это определяется судом, только при наличии оснований и с учётом доказательств, но в Вашей ситуации исходя из информации, нет оснований и доказательств для привлечения Вас к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ща нарушение правил карантина.

  3) Можно ли в суде будет обжаловать этот штраф и доказать, что я проходил самоизоляцию в другом месте? Что для этого нужно? Свидетели? И как они могут свидетельствовать, если я сижу дома? Или сам факт того, что я отключил телефон, не общался с полицией и не отмечался в приложении сделает перспективы успешного обжалования маловероятными?

  - Постановление суда о привлечении к административной ответственности, можно обжаловать в суд апелляционной инстанции, путём подачи апелляционной жалобы, в порядке статьи 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с учётом показаний свидетелей, которые могли видеть Вас по определенному месту проживания и общаться с Вами (ходатайство о допросе свидетелей подаётся в суд 1-й инстанции, при рассмотрении дела), а телефон мог быть потерян, поломан, могли быть неполадки и самим приложением.

  Всего доброго!

  При наличии вопросов обращайтесь!

  Удачи Вам!

  1
  Ковальчук Владимир
  Ковальчук Владимир месяц назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Местный суд по делу № 953/5156/20 от 1 апреля 2020 отметил, что основанием для признания противоправными действий или бездеятельности субъекта властных полномочий является несоответствие их требованиям действующего законодательства. При этом, обязательным условием для признания таких действий/бездействия противоправными является наличие факта нарушения прав или охраняемых законом интересов истца по делу.

  Отметим, что не может быть предметом обжалования протокол об административном правонарушении, который является актом, в котором зафиксировано лишь событие, которое произошло, а не решением, которое устанавливает или отменяет права и обязанности.

  В случае несогласия с фактами, которые зафиксированы в протоколе об административном правонарушении или действиями субъекта властных полномочий при его составлении, можно обжаловать решение, принятое на основании указанного протокола - постановление об административном правонарушении.За нарушение условий карантина в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.Статья 5 КАС Украины предусматривает, что каждое лицо имеет право в установленном порядке обратиться в административный суд, если считает, что решением, действием или бездействием субъекта властных полномочий нарушены его права, свободы или законные интересы Лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право:

  - знакомиться с материалами дела;

  - давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства;

  - при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица;

  - выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;

  - обжаловать постановление по делу.

  Кто будет принимать решение о наложении такого штрафа?

  Решение будет принимать суд на основании рассмотрения протокола об административном правонарушении. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Однако, в случае имеющейся информации о том, что такое лицо своевременно извещено о месте и времени рассмотрения дела, и при условии, что от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения, тогда это дело может быть рассмотрено в отсутствие этого лица.

  0
  Беликов Олег Александрович
  Беликов Олег Александрович месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день.

  1. Оштрафованы вы можете быть только один раз за данное правонарушение.

  Протокол будет рассматриваться в суде, а вы имеете право участвовать в этом деле - знакомится с материалами, протоколом, подавать ходатайства и заявления о вызове свидетелей. После полного рассмотрения материалов дела, будет вынесено решение относительно штрафа. Чем больше доказательств по делу, тем лучше.Если решение суда вас не удовлетворит, вы имеете полное право его обжаловать.

  0
  Крикун Сергій Павлович
  33.3%
  Крикун Сергій Павлович месяц назад

  Юрист, г. Днепр, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Пост.КМУ "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF):

  "5. На період дії карантину тимчасово дозволяється:

  1) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX “Про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” обробка (в тому числі обмін інформацією в порядку, визначеному цією постановою) персональних даних осіб, визначених цією постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації, зокрема:...

  Національній поліції, Національній гвардії - щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) з метою здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоляції та щодо осіб, які порушили правила щодо карантину, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, визначені цією постановою...";

  "6. Затвердити Порядок здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, що додається.

  Обов’язковій самоізоляції підлягають:...

  особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них;..."

  "7. Затвердити Порядок проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, що додається.

  Підставами для обсервації особи є:...

  порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);...

  Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, не підлягають обсервації у випадках, передбачених абзацами шостим та сьомим цього пункту...".

  "ПОРЯДОК здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією":

  "3. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується електронний сервіс “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - система).

  10. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

  11. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється за вибором особи в один із таких способів:

  працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадовими особами, уповноваженими органами місцевого самоврядування;

  за допомогою системи через мобільний додаток.

  Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації поточний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії, державних установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадовими особами, уповноваженими органами місцевого самоврядування.

  12. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент фотографування.

  Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя.

  У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за додержанням зобов’язання щодо самоізоляції.

  Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

  13. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції працівники Національної поліції, Національної гвардії, державних установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, здійснюють шляхом проведення перевірки фактичного перебування громадян за зазначеними ними адресами самоізоляції...".

  КоАП Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10):

  "Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей

  Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -

  тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

  ст.35 - "Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

  1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

  2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення;";

  ст.36 - "При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо...";

  ст.37 - "Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)."

  КоАП Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10):

  ст.221 - "Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ...статтями , 44-3...".

  Закон Украины "Про Національну поліцію" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19):

  ст.23 - "1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:...

  2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

  3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;".

  4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

  9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;".

  Учитывая и так большой объем приведенной мной информации, не буду ее комментировать, но она предоставлена однозначно не с целью нарисовать Вашу ситуацию шуточной, детсткой, изложить, чтобы Вам хотелось слышать - к Вам могут быть применены достаточно жесткие меры (и, возможно, далеко не законные).

  1
  Киншов Дмитрий Сергеевич
  Киншов Дмитрий Сергеевич месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий ранок.

  Відповідно до ст. 44-3 Купа - Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Тобто, у Вашому випадку до Вас може бути застосовано штраф у розмірі 17 000- 34 000 грн., один раз.

  Протокол, що буде складено на Вас (якщо) Ви зможете оскаржити в судовому порядку Такий протокол потрібно буде проаналізувати, але практика суду щодо оскарження таких протоколів вже є. Все залежить від того, що вказали в протоколі, які докази надали, яким законом керувалися.

  0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Станом на зараз діє:

  "Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів:

  Підставами для обсервації особи є:

  особиста заява особи про добровільну обсервацію у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

  перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою

  Якщо у Вас не має підстав вказаних для ізоляції , або Ви самостійно не заявили про бажання пройти її вона не може бути застосована до Вас з використанням заходів впливу.(згода є виключно добровільною).

  Штрафні санкції відповідно до ст. 44-3 КУпАП , можуть бути застосовані до особи один раз за конкретне порушення:

  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 року до Кодексу України про адміністративні правопорушення було додано статтю 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» яка передбачає, що «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами -

  тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї ( 17 000 ) до двох тисяч ( 34 000 ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох ( 34 000 ) до десяти тисяч ( 170 000 ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» .

  Сама норма статті 44-3 КУпАП є бланкетною, тобто вона відсилає до нормативно-правових актів, які регулюють правила карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм як загальнодержавних, так і виданих органами місцевого самоврядування.

  Таким загальнодержавним нормативно-правовим актом є постанова КМУ від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» зі змінами та доповненнями. Останніми такими змінами ( постанова КМУ № 255 ) було скоректовано перелік вимог та заборон, порушення яких призводить до притягнення до відповідальності за ст. 44-3 КУпАП. Зокрема, з 6-го квітня 2020 р. забороняється :

  - перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

  - переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

  - перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;

  - відвідування закладів освіти її набувачами;

  - відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

  - відвідування спортивних та дитячих майданчиків

  - та інш.

  Визначено коло осіб, що підлягають самоізоляції, а саме осіб, які досягли 60-ти річного віку, заборонивши таким особам покидати місця самоізоляції та уникати контактів з іншими особами крім тих, з якими спільно проживають.

  Також, як не дивно, кваліфікуючою ознакою ст. 44-3 КУпАП є заборона перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, майте на увазі.

  Як зазначалося, органи місцевого самоврядування також можуть приймати рішення з питань боротьби з інфекційними хворобами, порушення яких є кваліфікуючою ознакою складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП. Рішення органів місцевого самоврядування можуть мати свої особливості залежно від конкретного регіону та ситуації з розповсюдженням хвороби але не повинні суперечити нормативним актам центральної влади.

  Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення норм ст. 44-3 КУпАП. Складання протоколу.

  Вичерпний перелік осіб, які мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 зазначено в ст. 255 КУпАП. Це:

  • уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції);
  • органів охорони здоров’я;
  • органів державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

  Якщо зі співробітниками поліції все біль-менш зрозуміло, то щодо посадових осіб, уповноважених виконкомами, виникають деякі питання. За рішеннями виконкомів ( наприклад) це можуть бути і представники відділів(департаментів) виконкому, і посадові особи комунальних підприємств. Перш за все, необхідно отримати підтвердження їх повноважень під час спілкування з порушником та під час складання протоколу про адміністративне правопорушення. Такі уповноважені особи обов’язково повинні мати при собі документи, що посвідчують їх посаду та документ (рішення, посилання, тощо ) який посвідчує їх повноваження на складання протоколу. Окремо хочу зазначити, що існують такі організації, як громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону, їх багато в регіонах України. Так от, такі організації не мають права ні складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно ст. 44-3 КУпАП, ні, що саме головне, доставляти особу до органів поліції, або, не дай Боже, проводити адміністративне затримання. Хоча в законі чітко не передбачено перелік осіб, які мають право доставляти порушника до поліції, аналіз норм процесуальної частини КУпАП дає нам можливість стверджувати, що такими особами є ті посадові особи, які, відповідно до ст. 255 КУпАП, мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, що саме стало підставою для доставлення правопорушника. Що ж стосується громадських формувань, на кшталт київської «Муніципальної варти», яка не є структурним підрозділом Київської міської державної адміністрації ( таким підрозділом є «Муніципальна охорона»), то варто уникати спілкування з представниками цієї організації та не піддаватися на потуги скласти протокол або доставити вас до відділу Національної поліції. Вони на це не мають права. Відповідно до ст. 255 КУпАП, вони мають право складати протоколи, і, відповідно, доставляти порушників до органів поліції за правопорушеннями, передбаченими статтями 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4 КУпАП. Як бачимо, ст. 44-3 відсутня.

  Що стосується адміністративного затримання, то воно взагалі не передбачено за скоєння правопорушення згідно ст. 44-3 КУпАП. Нормами ст. 262 КУпАП, яка визначає перелік органів (посадових осіб), правомочних здійснювати адміністративне затримання, не передбачено таких органів(посадових осіб), які б мали право на адміністративне затримання згідно ст. 44-3 КУпАП.

  Тобто, максимум, який вас можуть тримати в органах поліції складає одну годину.

  У всякому випадку затриманій ( доставленій ) особі мають довести норми статті 268 КУпАП, що визначає права осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності.

  Відповідальність неповнолітніх, звільнення від адміністративної відповідальності.

  Згідно ст. 12 КУпАП, адміністративна відповідальність наступає з 16-ти років. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП, а саме:

  • зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
  • попередження;
  • догана або сувора догана;
  • передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

  Тобто, штраф, передбачений санкцією статті 44-3 неповнолітнім не загрожує.

  Є варіанти звільнення від адміністративної відповідальності, зокрема передбачені ст. 17 КУпАП, а саме: особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності.

  В нашому випадку цікавить варіант дії в стані крайньої необхідності. Відповідно до ст. 18 КУпАП, дія в стані крайньої необхідності передбачає скоєння діяння для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. Мається на увазі те, що коли особа, яка, наприклад, не має на собі вдягнутих засобів індивідуального захисту, або переміщується групою більшою, ніж дві особи, робить це виходячи із протидії порушенню прав і свобод громадян ( себе особисто, близьких родичів чи знайомих, не суть – наприклад, коли відсутні продукти харчування або ліки, і потрібно негайно це виправити ), вона не підлягає адміністративній відповідальності.

  В будь-якому випадку адмін . постанову можливо оскаржити до апеляційного суду , надавши вмотивовані пояснення та докази.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0
  Савченко Олександр Михайлович
  33.3%
  Савченко Олександр Михайлович месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  По вашим питанням повідомляю наступне:

  1) Сколько штрафов мне могут выписать за нарушение этого режима? Только один? Или если полиция будет каждый день приезжать по адресу, где я не живу, то могут ли мне они выписывать по 17 000 грн штрафа за каждый день? Или это будет классифицироваться как длящееся правонарушение и за него не предусмотрено наказывать несколько раз?

  По-перше, строк самоізоляції для осіб, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома», становить 14 днів.

  Тому ваші дії кваліфікуються як триваюче правопорушення, пов’язане з довготривалим, безперервним невиконанням обов’язків - тобто, протягом цих 14 днів.

  Однак, термін дії цього правопорушення закінчується на 14 день самоізоляції. А тому Вас можуть притягнути до адміністративної відповідальностіне лише один раз та не пізніш як через два місяці з дня наступного за останнім днем самоізоляції.

  2) Какую сумму штрафа вы считаете наиболее реальной за это нарушение?

  Взагалі, розмір штрафу встановлений 44-3 КУпАП: на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 грн).

  Однак, штраф накладається не поліцією, а судом.

  Поліція лише складає протокол про адміністративне правопорушення та передає його до суду.

  Досить часто поліцейські допускають процесуальні помилки під час складання протоколів і суд повертає їх для належного оформлення та усунення недоліків.

  Згідно з ч. 1 ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

  3) Можно ли в суде будет обжаловать этот штраф и доказать, что я проходил самоизоляцию в другом месте? Что для этого нужно? Свидетели? И как они могут свидетельствовать, если я сижу дома? Или сам факт того, что я отключил телефон, не общался с полицией и не отмечался в приложении сделает перспективы успешного обжалования маловероятными.

  По-перше, без Вас поліцейський не зможе навіть скласти протокол про адміністративне правопорушення. Саме протокол та матеріали про вчинене адміністративне правопорушення відповідно до статті 257 КУпАП надсилаються (надаються) органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративні правопорушення (у даному випадку таким органом є суд).

  Як вже було сказано, саме судом накладається штраф.

  ІНСТРУКЦІЯз оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджена НаказМіністерства внутрішніх справ України06.11.2015 № 1376 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15):

  8. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

  11. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

  12. Протокол про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також цими особами.

  Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови підписати його.

  Крім цього, обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

  Тобто, саме поліцейський повинен довести, що Ви не проходили самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома», протягом встановленого строку - 14 днів.

  А тому поліцейський також повинен буде додати до протоколу про адміністративне правопорушення докази, які би підтверджували інформацію про те, що Ви справді підлягали самоізоляції, а також те, що Ви отримували СМС-повідомлення на свій номер за інструкцією підтвердження виконання вимог самоізоляції через мобільний додаток "Дій вдома" і про те, що Вас справді не було на місці самоізоляції у зазначений поліцейськими час.

  Всього доброго.

  1
  Малик Олександр Володимирович
  Малик Олександр Володимирович месяц назад

  Адвокат, г. Винница, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. Штраф може бути тільки один.

  2. Щодня не будуть штрафувати.

  3.Штраф може бути від 17000 до 34000 грн. Частіше застосовують 17000 грн.

  4. Можна подати докази на обгрунтування своєї правоти або оскаржити штраф в апеляційному порядку.

  5. У даному випадку поліція має довести, що ви порушували умови самоізоляції.

  -1

Похожие вопросы