Задайте вопрос юристу

508 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Земельное право, 21 июля 2020, вопрос №24826 1050 грн.

Разторжение договора аренды земли

Подскажите пожалуйста возможно ли разорвать договор во вложении?

Есть желание взять в аренду участок земли о котором идет речь в договоре.

Есть ли на сегодня правовые предпосылки позволяющее в будущем купить этот участок земли (возможно сначала взять в аренду на 49 лет, а потом иметь право выкупа за какую-то сумму)?

Ответы юристов (20)

  Пуха Наталія ТендерОк
  Пуха Наталія ТендерОк 11 месяцев назад

  Юрист, г. Ровно

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго Дня ви не вклали договір проте

  Стаття 31. Припинення договору оренди землі

  Договір оренди землі припиняється в разі:

  закінчення строку, на який його було укладено;

  викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

  поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

  смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

  ліквідації юридичної особи-орендаря;

  відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008}

  набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1702-VI від 05.11.2009}

  припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії).

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 2404-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019}

  Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

  Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

  Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

  Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

  {Статтю 31 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1533-VIII від 20.09.2016}

  За приписами ст. 626 ЦК України договором є домовленість сторін, що виражає узгоджену волю сторін, яка спрямована на досягнення конкретної мети, тобто договір це юридичний факт, на підставі якого виникають цивільні права та обов'язки.

  За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором; разом з тим, за частиною 3 наведеної статті у разі односторонньої відмови від договору повністю або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

  Крім того, як вбачається з умов договору, сторони погодили його розірвання в односторонньому порядку.

  Обрання правового способу врегулювання спору є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує, а право на односторонню відмову від договору є позасудовою процедурою, яка не потребує погодження іншою стороною договору.

  Таким чином, наведене вище правове регулювання не містить заборони для сторін договору оренди земельної ділянки передбачити випадки розірвання договору в односторонньому порядку шляхом вчинення стороною одностороннього правочину, що оформляється прийняттям рішення у встановленому порядку.

  Так діюче законодавство не містить заборони для сторін договору оренди земельної ділянки передбачити випадки розірвання договору в односторонньому порядку шляхом вчинення стороною одностороннього правочину, що оформляється прийняттям рішення у встановленому порядку.

  0 / 0
  Марусяк Андрій Романович
  19%
  Марусяк Андрій Романович 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Харьков, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, з приводу права на викуп земельної ділянки:

  1) Стаття 9 ЗУ "Про оренду землі" Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність

  Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

  Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.

  У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.

  Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.

  Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.

  З 1 липня 2021 року набере чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" який вносить зміни в Земельний кодекс з приводу переважного права орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність.

  "Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передане його суб'єктом іншій особі, про що такий суб'єкт має письмово повідомити власнику земельної ділянки".

  Тобто закон про обіг землі вводить інститут передачі переважного права третій особі. Тобто орендар може передати з 1.07.2020 своє переважне право на викуп земельної ділянки іншій особі, без згоди орендодавця.

  Також є особливість з приводу земель с/г призначення. Стаття 8-2 ЗУ "Про оренду землі" Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення Право оренди (суборенди) земельних ділянок, що набувається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, з передачею взамін права користування іншою земельною ділянкою набувається і реалізується з такими особливостями:

  орендар не має переважного права на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;

  Вам необхідно надіслати договір на аналіз, звертайтесь через вкладку звернутись.

  +1 / 0
  Юрій
  5.7%
  Юрій 11 месяцев назад

  Юрист, г. Харьков

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня пане Романе!

  Якщо мова йде про земельну ділянку, що передана в користування іншій людині за договором оренди, то такий договір можна розірвати у зв'язку з добровільною відмовою від користування, бо таким правом наділяє земельне законодавство учасника-орендаря землі.

  Щодо довгострокової оренди землі, то в такому випадку ви можете укласти договір на 49 років, але чинне земельне законодавство не регламентує можливості викупити земельну ділянку після довгострокового користування.

  Але, 01 липня 2021 року набудуть чинності зміни до земельного законодавства, які надають можливість мати переважне право купівлі-продажу земельної ділянки, що створить для вас передумови для купівлі цієї земельної ділянки через 49 років після укладення договору.

  0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  9.5%
  Мєньков Андрій Васильович 11 месяцев назад

  Юрист, г. Херсон, 15 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Згідно із статтею 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

  Відповідно до частин першої та другої статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

  Статтею 2 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

  Згідно зі статтею 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

  Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оренду землі» (в редакції, чинній на час укладення договору оренди) істотними умовами договору оренди землі є: об`єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об`єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об`єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін.

  Частинами першою-третьою статті 21 Закону України «Про оренду землі» (в редакції, чинній на час укладення договору оренди) орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за землю»). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

  На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України (частина перша статті 32 Закону України «Про оренду землі»).

  Стаття 24. Права та обов’язки орендодавця

  Орендодавець має право вимагати від орендаря:

  використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

  дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

  дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

  своєчасного внесення орендної плати.

  Орендодавець зобов’язаний:

  передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

  при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

  не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

  відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

  попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати податковому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний податковий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

  Стаття 25. Права та обов’язки орендаря

  Орендар земельної ділянки має право:

  самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

  за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

  отримувати продукцію і доходи;

  здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

  Орендар земельної ділянки зобов’язаний:

  приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди;

  виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

  дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

  у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному податковому органу.

  Підстави для розірвання договору, передбачені Земельним кодексом України.

  Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою

  Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

  а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

  б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;

  в) припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

  г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

  ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

  д) систематична несплата земельного податку або орендної плати;

  е) набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

  є) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;

  ж) передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.

  Відповідно до пункту «д» частини першої статті 141 ЗК України підставою для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати.

  Здебільшого суди розривають договір саме з цієї підстави.

  Для розірвання договору сторона або наприклад контролюючий орган звертається до загального або господарського суду в залежності від складу сторін за місцезнаходженням земельної ділянки.

  +1 / 0
  Беликов Олег Александрович
  Беликов Олег Александрович 11 месяцев назад

  Юрист, г. Харьков, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день. Согласно действующему законодательству - Земельному кодексу, Закону "Об аренде земли" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text, арендатор имеет преимущественное право покупки земельного участка или продления сроков аренды. Вы можете арендовать землю, даже долгосрочно, а затем ее выкупить.

  0 / 0
  Бондарь Владимир Борисович
  Бондарь Владимир Борисович 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Геническ, 24 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Роман, добрый день!

  Действительно, Вы не прикрепили договор, о котором спрашиваете. Но, что касается расторжения, то общая позиция такая, она изложена и коллегами ранее: "Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором."

  Т.е., чтобы дать конкретный ответ, нужно видеть договор, но общий принцип - либо по согласию сторон, либо через суд, но через суд есть перспектива только в том случае, если есть нарушения условий договора со стороны арендатора. Хотя, могут быть нюансы.

  Что касается возможности заключения долгосрочного договора аренды, то да, это возможно и возможно предусмотреть с правом последующего выкупа.

  Кроме аренды земли, существуют и другие способы оформления права пользования чужим земельным участком. Обращайтесь, предоставляйте действующий договор аренды, дадим исчерпывающие варианты решения Вашего вопроса

  0 / 0
  Пуха Наталія ТендерОк
  Пуха Наталія ТендерОк 11 месяцев назад

  Юрист, г. Ровно

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго Дня ви не вклали договір проте

  Стаття 31. Припинення договору оренди землі

  Договір оренди землі припиняється в разі:

  закінчення строку, на який його було укладено;

  викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

  поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

  смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

  ліквідації юридичної особи-орендаря;

  відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008}

  набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1702-VI від 05.11.2009}

  припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії).

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 2404-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019}

  Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

  Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

  Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

  Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

  {Статтю 31 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1533-VIII від 20.09.2016}

  За приписами ст. 626 ЦК України договором є домовленість сторін, що виражає узгоджену волю сторін, яка спрямована на досягнення конкретної мети, тобто договір це юридичний факт, на підставі якого виникають цивільні права та обов'язки.

  За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором; разом з тим, за частиною 3 наведеної статті у разі односторонньої відмови від договору повністю або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

  Крім того, як вбачається з умов договору, сторони погодили його розірвання в односторонньому порядку.

  Обрання правового способу врегулювання спору є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує, а право на односторонню відмову від договору є позасудовою процедурою, яка не потребує погодження іншою стороною договору.

  Таким чином, наведене вище правове регулювання не містить заборони для сторін договору оренди земельної ділянки передбачити випадки розірвання договору в односторонньому порядку шляхом вчинення стороною одностороннього правочину, що оформляється прийняттям рішення у встановленому порядку.

  Так діюче законодавство не містить заборони для сторін договору оренди земельної ділянки передбачити випадки розірвання договору в односторонньому порядку шляхом вчинення стороною одностороннього правочину, що оформляється прийняттям рішення у встановленому порядку.

  0 / 0
  Танача Юлия Антоновна
  Танача Юлия Антоновна 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Мариуполь, 14 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день, Роман!

  Относительно возможности приобретения земельного участка - рынок земли сельскохозяйственного назначения откроется в 2021 году, при этом стоит учесть то, что арендатор имеет преимущественное право покупки земельного участка. Но, в случае если арендатор не отреагирует на предложение о продаже или предложит более низкую цену, чем Вы, земельный участок можно будет приобрести. Учитывайте при этом условия действующего договора аренды, т.к. по общему правилу смена собственника земельного участка не является основанием для прекращения договора аренды.

  Вы не вложили договор аренды земли, поэтому консультация не может быть корректной ( без анализа конкретного документа все предоставленные рекомендации будут иметь общий характер и не смогут помочь именно Вам). Вложите, пожалуйста, договор.

  Удачи Вам.

  +1 / -1
  Роман Клиент 11 месяцев назад

  файлы добавлял при составлении вопрос

  • Танача Юлия Антоновна
   Танача Юлия Антоновна 11 месяцев назад

   Адвокат, г. Мариуполь, 14 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   К сожалению, его там нет. Возможно, сбросилось при добавлении или не нажали какую-то кнопку.

   Попробуйте вложить еще раз или отправьте в сообщении в профиль.

   В любом случае нужно работать с конкретным документом, после изучения договора понадобятся некоторые уточнения по его фактическому выполнению.

   0 / 0
  • Савченко Олександр
   9.5%
   Савченко Олександр 11 месяцев назад

   Юрист, г. Чернигов, 5 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Здравствуйте, Роман!

   По вашим вопросам сообщаю следующее.

   1) Подскажите пожалуйста возможно ли разорвать договор во вложении?

   Законодательством Украины, Гражданским и Земельным кодексами Украины и Законом об аренде земли определены основания для расторжения договоров аренды земельных участков во внесудебном и судебном порядках.

   Внесудебный порядок

   Расторжение договора аренды земли во внесудебном порядке, в частности, осуществляется:

   • при согласии сторон путем подписания соглашения;
   • в случаях, предусмотренных в договоре, в том числе расторжение в одностороннем порядке;
   • в случае существенного изменения обстоятельств (также возможно в судебном порядке).

   Судебный порядок

   В судебном порядке договоры аренды могут быть расторгнуты, в частности, на таких основаниях:

   • существенного нарушения условий договора;
   • использование земельного участка способом, который противоречит экологическим требованиям;
   • использование земельного участка не по целевому назначению;
   • систематическая неуплата арендной платы;
   • невыполнение сторонами обязанностей, определенных законодательством;
   • невыполнение сторонами условий договора;
   • случайное уничтожение или повреждение объекта аренды.

   Вышеуказанные основания для расторжения договоров являются наиболее распространенными в судебной практике.

   Среди последних правовых позиций Верховного Суда стоит обратить внимание на следующие.

   Кассационный гражданский суд в своем постановлении от 02.09.2019 в делу № 623/2421/16-ц определил, что отказ от обязательства или одностороннего изменения его условий не допускается, если другое не установлено договором или законом. Изменение или расторжение договора допускается лишь при согласии сторон, если другое не установлено договором или законом.

   В законе об аренде земли, который является специальным законом и имеет приоритет перед другими законами в применении к спорным правоотношениям, предусмотрено, что договор аренды земли может быть расторгнут при согласии сторон. По требованию одной из сторон договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда в порядке, установленном законом. Расторжении договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, если другое не предусмотрено законом или договором.

   Таким образом, законодатель допускает расторжение договора в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено условиями договора.

   Следовательно, Верховный Суд подтвердил позицию, что одностороннее расторжение договора аренды з

   Пункт 34 доданого Вами договору: "Розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається".

   КГС ВС в своем постановлении от 16.10.2019 в делу № 662/1489/15-ц, что согласно части 1 статьи 628 ГК Украины содержание договора составляют условия (пункты), определенные на усмотрение сторон и согласованные ими, и условия, которые являются обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства.

   Договор является заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия из всех существенных условий договора (часть первая статье 638 ГК Украины).

   Согласно данного закона, существенными условиями договора аренды земли являются: объект аренды (кадастровый номер, место расположения и размер земельного участка; срок действия договора аренды; арендная плата с указанием ее размера, индексации, форм платежа, сроков, порядка ее внесения и пересмотрения и ответственности за ее неуплату; условия использования и целевое назначение земельного участка, который передается в аренду; условия сохранности состояния объекта аренды; условия и сроки передачи земельного участка арендатору; условия возвращения земельного участка арендодателю; существующие ограничения (обременения) относительно использования земельного участка; определение стороны, которая несет риск случайного повреждения или уничтожения объекта аренды или его части; ответственность сторон; условия передачи в залог и внесение в уставный фонд права аренды земельного участка.

   Отсутствие в договоре аренды земли одного из существенных условий, предусмотренных настоящей статьей, в частности, является основанием для признания договора недействительным в соответствии с законом.

   У прикрепленном Вами договоре указанны все существенные условия, поэтому он не может быть признан недействительным.

   Також зверніть увагу, що пунктом 16 договору визначено, що земельна ділянка за цим договором вважається переданою Орендодавцем Орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

   А тому малоймовірно, що Орендар не зареєстрував право оренди.

   КГС ВС в своем постановлении от 22.01.2020 в делу № 468/1498/17-ц сформировал позицию, согласно которой пунктом "а" ч. 1 ст. 96 ЗК Украины определено, что землепользователи обязаны обеспечивать использование земли по целевому назначению и за свой счет приводить ее в предыдущее состояние в случае незаконного изменения ее рельефа.

   Закон Украины "Об охране земель" говорит, что владельцы и землепользователи, в том числе арендаторы, земельных участков при осуществлении хозяйственной деятельности обязаны: соблюдать требования земельного и природоохранного законодательства Украины; обеспечивать использование земельных участков по целевому назначению и соблюдать установленные ограничения (обременения) на земельный участок.

   На землях сельскохозяйственного назначения может быть ограничена деятельность относительно: выращивание определенных сельскохозяйственных культур, применения отдельных технологий их выращивания или проведения отдельных агротехнических операций; распахивание сеножатей, пастбищ.

   По предписаниям ч. 5 в. 20, ст. 34 ЗК Украины земельный участок для сенокоса и выпасания скота может использоваться лишь в пределах указанного вида использования, следовательно ответчица была обязана использовать земельный участок исключительно как пастбище, то есть в пределах вида пользования, предусмотренного условиями договора.

   Решение суда о расторжении договора аренды базируется на том, что арендованный земельный участок использовался не по целевому назначению, то есть вместо сенокошения и выпасания скота выращивался на земельном участке ячмень, чем существенно были нарушены условия договора.

   Якщо Орендар належним чином виконує умови договору та використовує землю за цільовим призначенням, то на жаль, підстав для розірвання договору в односторонньому порядку Орендодавець точно не має.

   Єдиний варіант - надіслати Орендарю листа з проханням розірвати договір за згодою обох сторін.

   2) Есть ли на сегодня правовые предпосылки позволяющее в будущем купить этот участок земли (возможно сначала взять в аренду на 49 лет, а потом иметь право выкупа за какую-то сумму)?

   Вы можете в самом договоре аренды прописать ваше право купить и обязанность второй стороны продать Вам участок земли после определенного строка использывания земли.

   Всего доброго!

   Удачи Вам!

   0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 11 месяцев назад

  Юрист, г. Херсон, 15 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Романе Вам необхідно замовити Інформацію з Державного реєстру речових прав про земельну ділянки з кадастровим номером, зазначеним в договорі, щоб дізнатись чи зареєстровано право оренди, оскільки відповідно до законодавство право оренди виникає з моменту реєстрації. Якщо ж дізнаєтесь, що оренда не зареєстрована домовляйтесь з власником та укладайте договір. У свою чергу обовязково зареєструйте право оренди в реєстрі речових прав.

  +1 / -1
  Танача Юлия Антоновна
  4.8%
  Танача Юлия Антоновна 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Мариуполь, 14 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Роман, договор аренды земли содержит все существенные условия, предусмотренные Законом Украины "Об аренде земли", он заключен не так давно, поэтому общепринятые основания для расторжения могут возникнуть не ранее 2021 г. Подскажите, пожалуйста, арендную плату арендодатель за 2019 г. получила в полном объеме? Есть ли у Вас информация о регистрации права аренды? Если право аренды не зарегистрировано, Вы можете заключить новый договор аренды земли и зарегистрировать свое право аренды на этот участок. Если право зарегистрировано - есть еще варианты решения Вашего вопроса.

  0 / 0
  Костромина Виктория
  5.7%
  Костромина Виктория 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 20 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Расторжение договора аренды земли указано в п. 33 договора

  и ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду землі - ст. 31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14

  Стаття 31. Припинення договору оренди землі

  Договір оренди землі припиняється в разі:

  закінчення строку, на який його було укладено;

  викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

  поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

  смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

  ліквідації юридичної особи-орендаря;

  відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008}

  набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1702-VI від 05.11.2009}

  припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії).

  {Частину першу статті 31 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 2404-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019}

  Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

  Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

  Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

  Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

  {Статтю 31 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1533-VIII від 20.09.2016}

  расторгнуть договор можно исходя из норм закона и если нет оснований указанных - это проблематично сделать

  Есть ли на сегодня правовые предпосылки позволяющее в будущем купить этот участок земли (возможно сначала взять в аренду на 49 лет, а потом иметь право выкупа за какую-то сумму - тот договор должен быть расторгнут или окончен и конечно желание владельца

  0 / 0
  Хоменко Яна Ивановна
  3.8%
  Хоменко Яна Ивановна 11 месяцев назад

  Юрист, г. Одесса, 6 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Договір оренди землі уладено в 2019 році строком на 7 років. Підстави для припинення або розірвання договору :

  - закінчення строку його дії,

  -придбання орендарем у орендодавця

  -викупу для суспільних потреб,

  -ліквідації орендаря

  -припинення за взаємною згодою сторін

  -псування земельної ділянки, що перешкоджає її використанню

  Тобто єдиним можливим способом припинити даний договір є запропонувати орендодавцю його припинити за взаємною згодою. Хоча в умовах відкриття ринку землі та наявності у орендаря переважного права на викуп орендованоої землі, дума наврт чи ви досягнете згоди з орендарем.

  Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено бо розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

  Положення статті 31 Закону України «Про оренду землі» передбачають, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.Якщо орендар затримує виплату орендної плати за договором оренди на строк більше ніж 3 місяці, орендодавець вправі розірвати договір в односторонньому порядку згідно зі статтею 782 Цивільного Кодексу України, яка передбачає, що наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. При цьому звертаю увагу, що орендна плата сплачується один раз на рік і коріш за все в 19 році вона була сплачена,

  Крім того, згідно статті 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Думаю така ситуація наврят могла статись за рік оренди, тому цей випадок теж виключається.

  Суди стають на бік орендодавця і погоджюються на розірвання договору у випадку, якщо орендна плата не відповідає Закону. 1000 грн. за 7,1 га на рік це замало, але слід зауважити, що нормативно-грошової оцінки цієї землі в договорі не має, тому тут можуть бути сууттєві порушення.

  Ще один дуже важливий нюанс в тому, що договір оренди землі підлягає державній реєстпрації. Якщо державна реєстрація не проведена, то договір не є чинним. Ваш примірник не містить відміток про державну реєстрацію договору, але може бути така ситуація, що орендодавець має просто примірник без відомостей про державну реєстрацію договору. Якщо перевпевнитись в тоиму, що державна реєстрація відсутня, то сміливо можна укладати новий договір оренди та обовязково провести його реєстрацію

  0 / 0
  Ковальчук Владимир
  7.6%
  Ковальчук Владимир 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Минюст в рамках проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» представил видеоролик о досрочном расторжении договора аренды.

  Посмотрев видеоролик, можно узнать о сроках аренды земельных участков. В частности, максимальный срок аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения составляет 50 лет, а для участков сельскохозяйственного назначения установлен минимальный срок аренды - 7 лет.

  Расторжение договора аренды предусматривает два варианта действий:Расторжение договора аренды предусматривает два варианта действий:

  - по соглашению сторон.

  - по требованию одной из сторон договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда.В случае расторжения договора по соглашению сторон необходимо заключить дополнительное соглашение к договору аренды, в котором предусмотреть расторжение с определенной даты и возложение на одну из сторон (обычно арендатора) обязанности осуществить государственную регистрацию прекращения права аренды.

  Для расторжения договора по требованию одной из сторон нужно составить исковое заявление и направить его в суд по месту нахождения земельного участка. Также можно будет узнать, какие существуют основания для досрочного расторжения договора аренды земли как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора.

  Обратите внимание, что обезопасить свою землю можно контролируя регистрационные действия в отношении своего имущества. В этом Вам поможет SMS-маяк Земля, который обеспечивает информирование о начале и ходе регистрационной процедуры в отношении земельных участков, а проверить информацию о своем контрагенте Вы можете, зарегистрировавшись в системе проверки и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT. Сервис позволяет осуществить поиск информации о Ваших партнерах - как физических, так и юридических лицах.В видеоролике разъяснены вопросы о существенных условиях, которые должен содержать договор аренды земельного участка, и последствия ненадлежащего исполнения арендатором этого договора, а также:

  - какой срок действия договора аренды земли, в частности участков сельскохозяйственного назначения;

  - как происходит изменение условий договора аренды земли;

  - какие существуют основания прекращения или расторжения договора аренды земли;

  - что необходимо для расторжения договора по соглашению сторон;

  - при каких условиях договор может быть расторгнут досрочно по решению суда;

  - требования составления искового заявления.Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, который позволяет разрывать договор эмфитевзиса и договор аренды земельного участка владельцу пая.В частности, законопроект №3208 о земельных отношениях Собственник земельного участка имеет право досрочно расторгнуть договор пользования принадлежащего ему земельного участка для сельскохозяйственных нужд на основании заявления о досрочном расторжении договора пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис)", — указано в тексте законопроекта.

  Документом также предусматривается, что собственником земельного участка подается заявление о включении в реестр сведений о расторжении договора. При этом заявление подается не позднее чем за 1 год до определенного владельцем земельного срока расторжения договора. Вам нужно просто немного подождать я дкмаю этот закон проголосуют в сентябре.https://jurliga.ligazakon.net/ посмотрите все здесь

  0 / 0
  Сергеев Артем
  7.6%
  Сергеев Артем 11 месяцев назад

  Юрист, г. Харьков, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом, однак для цього повинні бути конкретні підстави.Відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:

  • невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України "Про оренду землі";
  • невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;
  • випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
  • виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

  Статтею 141 Земельного кодексу України передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких в даному випадку можна віднести:використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати (систематичність: два і більше роки) . Також обов’язки щодо охорони землі при здійсненні господарської діяльності встановлені розділом VI Закону України «Про охорону земель».

  Якщо жодних порушень за орендарем не виявлено, то потрібно чекати закінчення дії договору або все ж таки вести переговори щодо розірвання договору за згодою сторін.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  8.6%
  Гончаренко Константин 11 месяцев назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Вам необхідно звернутися до міської ради або адміністрації з письмовою заявою про можливість передачі органом місцевого самоврядування земельної ділянки в оренду згідно ст.16 ЗУ Про оренду землі.

  Вам потрібно встановити в кого. у власності перебуває така земельна ділянка.

  Вартість оренди встановлюється місцевою владою відповідного регіону.

  підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

  Порядок оподаткування земельним податком регулюється розділом XIII ПКУ,

  Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

  Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів № 560.

  Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  Щодо розірвання договору оренди землі:

  Відповідно до вимог Закону України "Про оренду землі" розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Якщо у Вашому договорі прописана умова про дострокове розірвання договору, то у разі, якщо орендар не заперечує, розірвати договір можливо.

  Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.

  На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом, в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених ст.24,25 Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

  Це означає, що одностороння відмова повинна передбачатися у договорі та мати відповідний механізм. Наприклад, у разі систематичного порушення орендарем договору, псування, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, орендодавець може надіслати орендарю лист-повідомлення розірвання оренди з повідомленням про вручення, що підтвердить бажання розірвати договір та зафіксує момент, коли орендар дізнався про розірвання договору. З моменту отримання зазначеного листа орендар має звільнити орендовану землю протягом відповідного періоду, враховуючи сезонність та с/г роботи (наприклад, період збору врожаю, тощо).

  У разі розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

  У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. Це, у Вашому випадку, стосується внесення добрив, але це робиться на вимогу орендаря.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  8.6%
  Адвокат Евгений Александрович 11 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Роман!

  Законодательством Украины, Гражданским и Земельным кодексами Украины и Законом об аренде земли определены основания для расторжения договоров аренды земельных участков во внесудебном и судебном порядках.

  Внесудебный порядок

  Расторжение договора аренды земли во внесудебном порядке, в частности, осуществляется:

  • при согласии сторон путем подписания соглашения;
  • в случаях, предусмотренных в договоре, в том числе расторжение в одностороннем порядке;
  • в случае существенного изменения обстоятельств (также возможно в судебном порядке).

  Судебный порядок

  В судебном порядке договоры аренды могут быть расторгнуты, в частности, на таких основаниях:

  • существенного нарушения условий договора;
  • использование земельного участка способом, который противоречит экологическим требованиям;
  земельного участка не по целевому назначению;
  • систематическая неуплата арендной платы;
  • невыполнение сторонами обязанностей, определенных законодательством;
  • случайное уничтожение или повреждение объекта аренды.

  Данный договор аренды земли составленный, 08.08.2019 году на срок 7 лет.

  В первую очередь необходимо обратить на п.32 Договора аренды земли, какими есть:

  "Дія цього Договору припиняється у разі:

  - закінчення строку оренди (это долго ждать - до 08.08.2026 года;

  -поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря (такой вариант не рассматриваем);

  - викупу чи примусового відчуження земельної ділянки для суспільних потреб в порядку, встановленому законом (такой вариант не рассматриваем);

  - розірвання Договору у випадках, передбачених пунктом 33 цього Договору (закрыт текст этих положений Договора);

  - ліквідації юридичної особи орендаря (такой вариант не рассматриваем);

  - в інших випадках передбачених законом;

  Далее отсутствует текст.

  Необходимо обратить внимание на "інших випадках передбачених законом;...":

  Закон Украины "Об аренде земли":

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text

  "Стаття 31. Припинення договору оренди землі

  Договір оренди землі припиняється в разі:

  закінчення строку, на який його було укладено;

  викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

  поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

  смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

  ліквідації юридичної особи-орендаря;

  відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

  набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

  припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії).

  Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

  Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

  Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

  Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України".

  "Статтею 141 Земельного кодексу України передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких в даному випадку можна віднести:використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати (систематичність: два і більше роки).

  "Обов’язки щодо охорони землі при здійсненні господарської діяльності встановлені розділом VI Закону України «Про охорону земель».

  Согласно ст. 18 и 20 Закона об аренде земли, каждый договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. В соответствии с абзацем 1, п.2 ст.4, ст.5 Закона о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений, договор аренды земли должен регистрироваться в государственном реестре прав.

  Регистрация проводится по месту расположения земельного участка. Для государственной регистрации договоров аренды юридическое или физическое лицо (заявитель, арендатор) лично предоставляет в Государственный реестр прав:

  • заявление о государственной регистрации договора аренды;
  • договор аренды (в трех экземплярах);
  • план (схему) земельного участка, который предоставляется в аренду (в трех экземплярах);
  • решение органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о предоставлении в аренду земельного участка, пребывающего в государственной или коммунальной собственности;
  • результаты конкурса или аукциона - в случае приобретения права на аренду земельного участка на конкурентных началах;
  • копию государственного акта на право собственности на землю, которая пребывает в собственности физических или юридических лиц.
  • акт перенесения границ предоставляемого в аренду земельного участка, на местности - в случае не определения их в натуре;
  • проект отвода земельного участка - в случае предоставления его в аренду с изменением целевого назначения.

  Согласно ст. 210 Гражданского кодекса сделки, подлежащие обязательной государственной регистрации, вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, определенном законом. Об этом же, в частности, говорит ст.18 Закона об аренде земли: «Договор аренды земли вступает в силу после его государственной регистрации.»

  Датой государственной регистрации сделки считается дата и время внесения соответствующей записи в реестр, а значит именно с этой даты договор аренды земли и вступит в силу.

  О внесении записи в реестр Государственный регистратор должен выдать каждой из сторон договора по экземпляру выписки о государственной регистрации, в которой указываются:

  • порядковый номер записи и дата государственной регистрации;
  • сведения о сторонах сделки;
  • описание имущества, являющегося предметом договора аренды, достаточное для его идентификации и/или его регистрационные данные;
  • срок действия договора;
  • сведения о нотариальном удостоверении договора;
  • сведения о регистраторе (нотариусе).

  Исходя из того, что данный Договор аренды земли не содержит отметок о проведении регистрации, можно предположить то, сторон может быть не зарегистрирован в Едином государственном реестре речових прав.

  Поэтому, в первую очередь Вам необходимо проверить Единый государственный реестр речових прав:

  https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1

  Если такой земельный участок не зарегистрирован е Едином государственном реестре речових прав, то он не имеет юридической силы и Вы имеете право обратиться к собственнику земельного участка и решать с ним вопрос о расторжении договора аренды земли, приобретении данного земельного участка или передаче Вам в аренду на 49 лет, с обязательной регистрацией в Едином государственном реестре речових прав, с последующим ее выкупом.

  В противном случае, необходимо обратить внимание на иные основания для расторжения договора аренды, нарушение земельного законодательства, не оплата арендной платы и земельного налога.

  При всём этом, важным является желание и позиция собственника земельного участка по отношению к Вашему желанию получить земельный участок в аренду и выкупить данный земельный участок.

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  9.5%
  Крикун Сергій Павлович 11 месяцев назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Учитывая объемность информации, ограничусь ответом на первый вопрос - о расторжении договора.

  Закон Украины "Про оренду землі" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14):

  "Стаття 3. Об’єкти оренди землі

  Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян,...";

  "Стаття 15. Умови договору оренди землі

  Істотними умовами договору оренди землі є:

  об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);...";

  "Розділ IX ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ...

  Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку ..."

  Закон Украины "Про Державний земельний кадастр" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17):

  ст.1 - "1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;

  державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;...";

  "Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки

  1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер...

  6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера....".

  Фактически вложенный договор аренды земли (п.2) содержит кадастровый номер земельного участка, переданного в аренду, при этом, других сведений, документов о праве собственности Арендодателя на земельный участок договор не содержит - надлежащим должно было указание на правоустанавливающие документы о праве собственности Арендодателя на земельный участок (гос. акт о праве частной собственности на землю (земельный участок), свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество или извлечение из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности), указание, что такие документы являются неотъемлемой частью договора и их приложение их копий к договору. Учитывая выделенное положение ст.16 Закона о земкадастре, земельный участок с указанным в договоре кадастровым номером может принадлежать другому, чем Арендодателю, лицу. Формально договор не содержит главного существенного условия о праве собственности Арендодателя на указанный земельный участок.

  Гражданский кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15):

  "Стаття 638. Укладення договору

  1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

  Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди...";

  "Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

  Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

  1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно...

  Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна

  1. Набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі...".

  Пост. ВСУ "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09):

  "8...Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено...

  Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; ... Згідно із ..."статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 ) не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації...

  Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п'ятої ЦК ( 435-15 )...".

  Кроме того, как вложенный договор аренды, так и вопрос не содержит сведений о его регистрации в Гос реестре вещных прав на недвижимое имущество, при этом, такая регистрация не устраняет его порока о существенном условии, т.е. не влечет его юридическую силу как заключенного

  Таким образом, вложенный договор аренды земельного участка является, как я считаю, незаключенным, не требует судебного решения о его расторжении с последствиями о возвращении земельного участка с возможной защитой договора в судебном порядке Арендатором.

  0 / 0

Похожие вопросы