Задайте вопрос юристу

385 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Военное право, 04 августа 2020, вопрос №25890 100 грн.

Отсрочка от военной службы

Мне 25,я могу получить отсрочку от военной службы ? Есть ребёнок возрос ом один месяци дочь от первого брака 5 лет

Ответы юристов (7)

  Савченко Олександр
  25%
  Савченко Олександр месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день!

  Так, Ви маєте право на відстрочку.від призову на строкову військову службу.

  Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

  1. непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
  2. неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
  3. одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
  4. дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
  5. двох і більше дітей;
  6. дитину з інвалідністю;
  7. дружину з інвалідністю;
  8. вагітну дружину.

  Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності (ст.17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу")

  Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.Крім того, відповідно ч. 15 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

  Порядок дій для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу:

  У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»), необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави. Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, набрати собі. Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

  У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія).

  Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

  Всього доброго!

  +1 / 0
  Ковальчук Владимир
  25%
  Ковальчук Владимир месяц назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  у призывника ребенок до 3-х лет.

  Отсрочка предоставляется до исполнения ребенку 3-х лет.

  Отсрочки не будет, если:

  - ребенок не записан на призывника.

  Перечень необходимых документов для предоставления в военкомат:

  - копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка;- справка о составе семьи;- заявление.

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  15%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день!

  Ви маєте право на отримання відстрочки від призову на строкову військову службу, в зв'язку з тим, що маєте дитину до 3 років, згідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

  "Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

  ...

  2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

  ...

  4) дитину віком до трьох років...".

  Може бути і пункту 5 частини 2 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу": "...5) двох і більше дітей;...", якщо донька 5 років, у свідоцтві про народження, записана на Вас, або Ви її удочерили.

  При цьому, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу, Вам особисто, або Вашому представнику по довіреності, посвідченій нотаріально, адвокату за договором про надання правової допомоги тощо, необхідно звернутися до військомату, де подати заяву про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, в зв'язку з наявністю дитини до 3 років, або краще, направити таку заяву про отримання відстрочки від призову на строкову військову службу, разом з копіями документів, поштою рекомендованим листом з повідомленням та описом вкладення.

  До заяви слід приєднати копії документів: паспорта громадянина України, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини.

  У разі наявності запитань звертайтеся!

  Всього доброго!

  Успіхів Вам!

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  15%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый вечер.

  1. Вопрос об отсрочки/ освобождении от срочной службы в армии.

  Согласно ст. 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службы", отсрочку от службы в армии предоставляют лицам призывного возраста ( от 18 до 27 лет) по следющим основаниям:

  по семейным обстоятельствам:

  -имеет нетрудоспособных отца или мать, и других нетрудоспособных лиц, под опекой или на иждивении которые находятся у призывника; несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать; одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

  - имеет ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда, двух и более детей или ребенка с инвалидностью; жену с инвалидностью; беременную жену;

  - по собственному желанию призывника , который является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

  Вам достаточно подать заявление об отсрочке , указать причину и приложить свидетельство о рождении ребенка.

  Ребенок должен быть оформлен на Вас , как отца.

  С уважением,

  Константин Гончаренко

  +1 / 0
  Сергеев Артем
  20%
  Сергеев Артем месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Да, Вы имеете право на отсрочку.

  Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

  1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

  2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

  4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

  5) двох і більше дітей;

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  на данный момент можете до исполнению ребенком 3х лет

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

  "Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

  дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

  0 / 0
  Токмач Галина Николаевна
  Токмач Галина Николаевна месяц назад

  Юрист, г. Мирноград, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Да, как раз вы до достижения вами граничного возраста для военной службы в 27 лет можете иметь отсрочку как лицо, имеющее ребенка до трёх лет.

  Только помните, что до 1 октября каждого года вы сами должны являться в военкомат для подтверждения своей отсрочки с документами.

  0 / 0

Похожие вопросы