Задайте вопрос юристу

489 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Гражданство, 06 апреля 2021, вопрос №40778 800 грн.

Как мужчине избежать проблем с документами при получении паспорта в 27 лет?

Есть молодой человек, которому сейчас 26 лет. Можно ли в 27 лет ему получить паспорт, загранпаспорт и не иметь проблем с другими документами, если он возможно не был поставлен на учёт в армию? И какое наказание будет за такую просрочку создания документов, если делать их в 27 лет (какие штрафы и ограничения будут наложены на него за то, что и паспорт получен не в 16, а в 27 и на учёт в армию поставлен также не в 16, а 27)?

Ответы юристов (15)

  Токмач Галина Николаевна
  Токмач Галина Николаевна 17 дней назад

  Юрист, г. Мирноград, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте. Насчёт армии - возможен админштраф от 85 до 119 гривен за нарушение правил постановоения на учет.

  Касательно паспорта - понадобятся свидетели для установления личности. Штраф - от 17 до 51 гривны.

  Всё решаемо и не так страшно.

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 17 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Яна!

  "Можно ли в 27 лет ему получить паспорт, загранпаспорт и не иметь проблем с другими документами, если он возможно не был поставлен на учёт в армию"?

  - Для получения внутреннего паспорта гр.Украины, паспорта гр.Украины для выезда за границу воинский учет, как и военно-учетный документ (приписное, военный билет) не нужен, воинский учет нужен только при регистрации и снятии с регистрации с места проживания.

  "Необхідні документи:

  • свідоцтво про народження;
  • оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України); У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);
  • посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
  • документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт:

  про місце проживання — довідку органу реєстрації встановленого зразка;

  про народження дітей — свідоцтва про народження дітей;

  про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

  про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності)".

  Акти законодавства, що регулюють надання послуги:

  "И какое наказание будет за такую просрочку создания документов, если делать их в 27 лет (какие штрафы и ограничения будут наложены на него за то, что и паспорт получен не в 16, а в 27 и на учёт в армию поставлен также не в 16, а 27)"?

  По поводу получения внутреннего паспорта гр.Украины по ст.197 КУоАП, может быть только письменное предупреждение.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення:

  Кодекс України про адміністра... | від 07.12.1984 № 8073-X (rada.gov.ua)

  "Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання

  Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання -

  тягнуть за собою попередження.

  Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -

  тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

  По поводу паспорта гр.Украины для выезда за границу - какой-либо ответственности нет.

  По поводу нарушения правил воинского учета, может быть администратвиная ответственность по ст.210 КУоАП.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення:

  Кодекс України про адміністра... | від 07.12.1984 № 8073-X (rada.gov.ua)

  "Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

  Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

  тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

  тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  0 / 0
  Клострейх Олена Володимирівна
  Клострейх Олена Володимирівна 16 дней назад

  Юрист, г. Львов, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Вам нечего беспокоиться!

  Статья 42 Закона предусматривает, что за нарушения положений этого Закона, правил учета и порядка учета должностные лица или граждане привлекаются к ответственности.

  Частью 1, 2 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлен штраф в таких размерах:

  • нарушение правил учета, неявка или несвоевременная явка в военкомат на повестку без уважительных причин; нарушение порядка уведомления о смене места работы, жительства, учебы и тд - от 85 до 99 гривен (пример наложения взыскания за такое нарушение можно посмотреть в решении апелляционного суда здесь.; решений Верховного суда, которым постановление военкомата о наложении взыскания по этому правонарушению было оставлено в силе, по состоянию на 30.09.2020, - нет);
  • если указанные выше действия совершены одним и тем же человеком повторно (то сеть в течении одного года и при условии что при первом нарушении было наложено взыскание) - от 170 до 255 гривен.

  У в вашем случае штраф составляет от 85 до 99 гривен.

  Касательно паспорта то штраф от 17-51 гривен.

  Статья 197. Проживание без паспорта гражданина Украины или без регистрации места жительства.

  Проживание граждан, обязанных иметь паспорт гражданина Украины, без паспорта гражданина Украины или по недействительному паспорту гражданина Украины, а также проживание граждан без регистрации места жительства - влекут предупреждение. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, - влекут за собой наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

  0 / 0
  Пуха Наталія ТендерОк
  Пуха Наталія ТендерОк 16 дней назад

  Юрист, г. Ровно

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго Дня

  Щодо вашого питання

  Для оформлення і видачі паспорта громадянина України необхідні наступні документи:

  1. Заява та документи подаються Особисто у відповідний територіальний підрозділ за місцем проживання
  2. Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
  3. Паспорт, що підлягає обміну
  4. Документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків коли строк дії паспорта у формі картки закінчився)
  5. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв'язку з непридатностю паспорта для подальшого використання) або роздрукована квитанція з програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору у будь-якій формі;
  6. Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб ( для бездомних осіб)
  7. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття - за умови реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів або отримання повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера(для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера). Якщо така інформація подавалася під час оформлення паспорта, що підлягає обміну відповідні документи не надаються
  8. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(для внутрішньо переміщених осіб у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) ;
  9. Про місце проживання- довідка про реєстрацію місця проживання або довідка про зняте місце проживання або довідка про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016) встановленого зразка
  10. Про народження дітей- свідоцтва про народження дітей (за наявності)
  11. Про шлюб і розірвання шлюбу- свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт ( за умови укладення шлюбу або реєстрації акту цивільного стану про його розірвання після видачі паспорта який обмінюється)
  12. Про зміну імені- свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові після дати видачі паспорта який обмінюється)
  13. За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довідної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:
  14. - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
  15. - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені ( у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
  16. - раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.
  17. У разі подання документів протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта, паспорт після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта (у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)

  Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженої особі після оформлення заяви-анкети.

  Терміни та вартість за посиланням https://city-adm.lviv.ua/services/about/announceme... Тобто для отримання паспорту військовий квиток не є необхідним зверніться до ЦНАПу та подайте документи детальніше про послуги https://city-adm.lviv.ua/services/directory-servic...,

  Щодо можливих штрафних санкцій, то відповідно до Купап України

  Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

  Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

  тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 85 грн до 119 грн)

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

  тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 170 грн до 255 грн).

  Успіхів

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 16 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  С 1 января 2016 года процедура получения гражданских паспортов в Украине была кардинально изменена. На смену старым паспортам в форме книжки пришли пластиковые карты – ID-паспорт. Таким образом, начиная с 01.01.2016 года получить паспорта в виде книжки уже невозможно, выдается только новый паспорт Украины. Процедура оформления паспорта Украины теперь напоминает оформление загранпаспорта с личным фотографированием, сдачей отпечатков пальцев, электронной подписью.

  Согласно новому порядку получения гражданских паспортов, внутренний паспорт гражданина Украины впервые теперь оформляется не в 16 лет, как ранее, а в 14, и с 14 лет является основным документом, который удостоверяет личность.

  Если Вам уже исполнилось 18 полных лет и Вы так и не получили свой первый паспорт, тогда Вам необходимо пройти процедуру установления личности, которая может занять до 3-х месяцев.

  Паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на четыре года. А лицам, достигшим 18-летнего возраста, - на 10 лет.

  Процедура установления личности запускается, когда у человека большая просрочка в получении паспорта впервые или паспорт гражданина Украины утерян и нет никаких дополнительных документов, удостоверяющих вашу личность.

  Пройти процедуру Установления Личности можно только по месту регистрации!

  Акт Установления Личности — это первый процессуальный шаг к получению ID карты после нарушения вами сроков, установленных законом, в оформлении паспорта Украины в первые.

  В Вашем случае документы для оформления подаются:

  • территориальные органы и территориальные подразделения ГМС. Адреса территориальных подразделений, запись в электронную очередь для оформления паспорта и платежные реквизиты есть на сайте ГМСУ.

  Необходимые документы для установления личности

  • свидетельство о рождении;
  • копии паспортов родителей;
  • идентификационный код;
  • 4 фото 3,5 х 4,5 см;
  • справка из ЖЭКа о месте регистрации;
  • документы об образовании (обязательно с фото и заверенные печатью директора учебного заведения);
  • трудовая книга, либо документы с места работы (обязательно с фото и заверенные печатью директора).

  В случае отсутствия документов с фотографиями, проводится процедура установления личности путем направления запросов по проверке документов и информации, указанной заявителем в письменном обращении, в частности в МВД, Национальной полиции, Минюста, органов ДФС, учебных заведений, воинских частей, военных комиссариатов, учреждений исполнения наказаний, для получения информации из имеющихся государственных и единых реестров, других информационных баз, находящихся в собственности государства или предприятий, учреждений и организаций, в том числе фотографии лица, позволит идентифицировать личность. В процессе проверки принимается во внимание вся информация, которую сообщил заявитель. Кроме того, в исключительных случаях при отсутствии фотографии лица и по результатам проверок, по которым лицо не идентифицированы, с целью установления личности проводится опрос родственников, соседей, которые были указаны в письменном обращении. По результатам их показаний составляется акт установления личности по форме, установленной МВД.

  Каждый гражданин Украины обязан иметь паспорт с момента достижения 14 лет. Для оформления предоставляется месячный срок.

  В статье 197 КУоАП предусматривается ответственность за несвоевременное оформление. Наказание составит от одного до трёх минимальных доходов. При этом штраф налагается только на совершеннолетних граждан, до достижения совершеннолетия (от 14 до 18 лет) протокол составляется на законных представителей.

  Вывод:

  - устанавливают личность и Вы получаете паспорт гражданина Украины и загранпаспорт;

  - ответственность минимальная;

  - никаких ограничений нет.

  0 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 16 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Яно!

  Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання тягнуть за собою попередження. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Для отримання паспорту громадянина України не вимагається перебування на військовому обліку та наявність військово-облікового документу (посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка). Це потрібно лише для реєстрації місця проживання.

  ПОРЯДОК оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%B...):

  8. Паспорт видається:

  не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

  не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

  Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

  9. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством.

  За оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.

  10. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

  9. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів (далі - уповноважені суб’єкти), територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

  До територіального органу ДМС документи подаються лише в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру.

  Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється лише до територіального підрозділу ДМС у разі:

  набуття особою громадянства України;

  оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;

  оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

  повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;

  оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;

  відбування особою покарання в установах виконання покарань або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.

  20. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі - заявники) до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за зареєстрованим місцем проживання особи.

  Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.

  Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта.

  Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.

  Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

  Бездомна особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

  91. Видача заявникові паспорта здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.

  ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12#Text):

  12. Видача та обмін паспорта провадяться у місячний термін за місцем постійного проживання громадянина.

  13. Для одержання паспорта громадянин подає:

  заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

  свідоцтво про народження;

  дві фотокартки розміром 35х45 мм;

  у необхідних випадках - документи, що підтверджують громадянство України.

  14. За видачу паспорта справляється державне мито.

  ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12#Text):

  3. Паспорт оформляється:

  громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи міжнародної організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які здійснюються такою організацією, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку;

  Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text):

  Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

  1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України:

  1) на військовий облік призовників:

  приписані до призовних дільниць;

  які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

  які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;

  2) на військовий облік військовозобов'язаних:

  звільнені з військової служби в запас;

  які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

  військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

  звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

  які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

  виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

  які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;

  які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

  ПРАВИЛА військового обліку призовників і військовозобов’язаних (Додаток 1 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text):

  1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

  перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов’язані СБУ - у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ), за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

  прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ)), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

  проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

  особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району.

  Для отримання військового квитка необхідно буде звернутися у військовий комісаріат із заявою про видачу військового квитка.

  Видача військовозобов’язаним військових квитків здійснюється на підставі заяви, згідно Додатку 1 до Порядку видачі, зберігання та знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженого Наказом Міністерства оборони України № 206 від 10.04.2017 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-17#Text).

  Перелік документів для отримання військового квитка:

  1. заява;

  2. копія паспорта та ідентифікаційного коду;

  3. копія документа про освіту (в разі наявності);

  4. копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);

  5. копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);

  6. приписне свідоцтво;

  7. фотографії 3 шт, 3х4; (на звороті вказати прізвище).

  Якщо призовнику не вручали під особистий підпис повістку на проходження медкомісії (ВЛК), за результатами якої його визнали б придатним до військової служби, а потім повістку про виклик до військового комісаріату для призову на строкову службу, то притягнути особу до кримінальної відповідальності за ст. 335 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на строкову військову службу" НЕ можуть.

  Максимум, що може загрожувати - адміністративна відповідальність за ст. 210 КУпАП "Порушення військовозобов'язаними чипризовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу" та накладення стягнення (штрафу у розмірі 85-119 грн).

  Кодекс України про адміністративні правопорушення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text):

  Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

  Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

  тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-119 грн).

  Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні (міські) військові комісари. Тобто, на особу спочатку буде складено протокол про адміністративне правопорушення (де Ви можете написати свої пояснення). За результатами розгяду цього протоколу буде виписана постанова про притягнення до адмінвідповідальності за правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 210 КУпАП, у вигляді штрафу у розмірі 85 грн. Такий штраф особа повинна оплатити протягом 15 днів або може оскаржити цю постанову у суді протягом 10 днів з дня її винесення.

  Всього доброго!

  Щасти Вам!

  0 / 0
  Дьомін Максим Вікторович
  Дьомін Максим Вікторович 16 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день, Яна!!

  Если он вообще за всю жизнь не получал паспорт внутренний, либо же утратил его, то придется понести ответственность за административное правонарушение. Но по опыту могу сказать, что в этом случае центры предоставления административных услуг, куда вы будете обращаться за паспортом, ограничиваются простым замечанием. Поэтому в этом смысле переживать не стоит))

  Второй вопрос это учет в военкомате. Никакаим законом человек не обязан при получении паспортов (внутреннего или для выезда за границу) проходить эту процедуру через военкомат. Но есть отдельные центры админ услуг, которые заключили некие соглашения о том, что для получения документов они отсылают военнообязанных к военкому. В этом случае рекомендую вам стоять на том, что такое решение противозаконно, вплоть до обжалования этих действий.

  Но надеюсь, что с вами этого не случится и вы с легкостью сможете оформить документы! Желаю успехов)

  0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 16 дней назад

  Юрист, г. Херсон, 15 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня Яно!

  Паспорт ваш знайомий зможе отримати якщо пройде процедуру встановлення особи в органах державної міграційної служби. Зокрема відповідний порядок передбачає, що у разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

  Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС. Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

  Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

  Строк проведення процедури встановлення особи не повинен перевищувати двох місяців.

  Якщо ж перевірку не пройде йому порекомендують звернутися до суду для встановлення особи.

  Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання -

  тягнуть за собою попередження.

  Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -

  тягнуть за собою накладення штрафу від одного (17 грн) до трьох (51 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Після отримання паспорту для постановки на військовий облік треба звернутись до військомату, пройти медогляд, і отримати тимчасове посвідчення замість військового квитка, яке необхідно при влаштуванні на роботу офіційно.

  Всього доброго!

  0 / 0
  Яна Клиент 16 дней назад

  Могут ли постановку в армию на учёт в 27 лет воспринять как уклонение от армии и запретить делать загранпаспорт?

  Когда делаешь паспорт гражданина Украины, нужен ли военкомат(документы из него, подписи, печати и т.д.)? Или в него вообще не должны отправлять во время создания паспорта?

  • Адвокат Евгений Александрович
   Адвокат Евгений Александрович 16 дней назад

   Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Яна!

   "Могут ли постановку в армию на учёт в 27 лет воспринять как уклонение от армии и запретить делать загранпаспорт"?

   - Это нарушение правил воинского учета.

   Запретить делать загранпаспорт не имеют право.

   Может быть быть администратвиная ответственность по ст.210 КУоАП.

   Кодекс України про адміністративні правопорушення:

   Кодекс України про адміністра... | від 07.12.1984 № 8073-X (rada.gov.ua)

   "Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

   Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

   тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ...".

   "Когда делаешь паспорт гражданина Украины, нужен ли военкомат(документы из него, подписи, печати и т.д.)? Или в него вообще не должны отправлять во время создания паспорта"?

   - Нет.

   Отправлять не должны.

   Всего доброго!

   Удачи Вам!

   0 / 0
  • Савченко Олександр
   Савченко Олександр 16 дней назад

   Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   1) Если призывнику не вручали под личную подпись повестку на прохождение медкомиссии, по результатам которой его признали бы годным к военной службе, а затем повестку о вызове в военный комиссариат для призыва на срочную службу, то привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу" НЕ могут.

   Максимум, что может грозить - это административная ответственность по ст. 210 КУоАП «Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе" и наложения взыскания (штрафа в размере 85-119 грн).

   Кроме того, по закону не допускается вызов у военкомат по телефону, только по повестке.

   Повестка должна быть вручена лично в руки - это когда призывник / военнообязанный расписался за нее. Такую повестку работники военкомата могут вручить не только по месту жительства, но и на работе. Если повестку вручили на улице или оставили ее в почтовом ящике или в дверях, то она не считается врученной.

   Повестку может вручить только работник военкомата, а также сельский или поселковый голова. Другие лица не имеют права этого делать. За получение повестки не могут расписываться родители, жена или другие родственники. Тогда она считается не врученной.

   Уважительными причинами неявки призывников на призывные участки в срок, установленный военным комиссариатом, которые подтверждены соответствующими документами, признаются:

   - препятствие стихийного характера, болезнь призывника или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

   - смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены.

   2) Для получения паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу не требуется пребывание на воинском учете и наличие военно-учетного документа (удостоверения о приписке к призывному участку или военного билета).

   Потому у военкомат вообще не должны отправлять во время оформления паспорта.

   Всего доброго!

   Удачи Вам!

   0 / 0
  Клострейх Олена Володимирівна
  Клострейх Олена Володимирівна 16 дней назад

  Юрист, г. Львов, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Могут ли постановку в армию на учёт в 27 лет воспринять как уклонение от армии и запретить делать загранпаспорт?

  Когда делаешь паспорт гражданина Украины, нужен ли военкомат(документы из него, подписи, печати и т.д.)? Или в него вообще не должны отправлять во время создания паспорта?

  Запретить делать загранпаспорт не имеют право.

  Ответственость будет штраф от п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до Ст. 210КУоАП.

  Для паспорта гражданина Украины, не нужен военкомат, отправлять не будут.

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 16 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Пост. КМУ "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%B...):

  "2. Запровадити із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру:

  з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог пункту 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII;...";

  "ПОРЯДОК оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України":

  "2. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій...

  10. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр)...

  Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи

  16. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта...

  Подання документів для оформлення, обміну паспорта

  19. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів (далі - уповноважені суб’єкти), територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС...

  Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється лише до територіального підрозділу ДМС у разі:...

  оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;...

  24. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35, 46 і 69 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства...

  35. Заявник для оформлення паспорта подає такі документи:

  1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі - свідоцтво про народження);...

  9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

  про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;

  про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;...

  10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;...

  43...Строк проведення процедури встановлення особи не повинен перевищувати двох місяців.

  44. За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі свідоцтва про народження, а також перевірки факту належності особи до громадянства України працівником територіального підрозділу ДМС складається висновок за встановленою МВС формою, який затверджується керівником територіального органу ДМС..." (более детально данный Порядок и другие документы, утврежд. данным пост. КМУ смотрите самостоятельно).

  Пост. КМУ "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-%D0%B...):

  "3. Запровадити з 1 січня 2015 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

  4. Установити, що:

  прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 20 грудня 2016 р. припиняється;..."

  35. Заявник для оформлення паспорта для виїзду за кордон в Україні подає такі документи:

  1) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

  2) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);

  3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

  4) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;..." (более детально документы касательно оформления паспорта для выезда за границу смотрите самостоятельно).

  Ни в перовом, ни во втором случае для оформления паспорта(ов) документов о воинском учете не предусмотрено, не требуется.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 16 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день.

  На срочную военную службу Вас уже не призовут по основаниям освобождения от срочной службы: не призывной возраст (с 18-27).

  От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются граждане Украины: которые ко дню отправления на срочную военную службу достигли 27-летнего возраста ( ч.1. ст. 18 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе")

  1. Вы как гражданин Украины подлежите обязательному военному учету уже как военнообязанный, поскольку предельный возраст пребывания на учете призывников - устанавливается до 27 лет.

  Воинский учет военнообязанных лиц ведется на основании военного билета или временного удостоверения военнообязанного. Воинский учет военнообязанных делится на общий (для всех) и специальный. В Вашем случае-общий. Поскольку Вы не меняли места регистации, то Вы должны статьна общий учет(уже как военнообязанный) в военкомате по Вашему месту прописки, где сохраняются Ваши военно-учетные документы (личное дело).

  Для того, чтобы стать на воинский учет нужно лично обратиться в военкомат, при собой иметь паспорт и код, приписное свидетельство фотографию 3х4, и пройти мед комиссию ВЛК, написать заявление (Вам бланк выдадут) это требование Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных от 7 декабря 2016 № 921.

  После прохождения всех процедур, Вам должны выдать военный билет.

  2. Призыва, ареста, штрафных санкций и уголовной ответственности за уклонение от службы в армии у Вас точно не будет. Вас могли бы привлечь по ст. 210 КУпАП ( за нарушение правил воинского учета, неявку их на вызов в военный комиссариат без уважительных причин) и выписать штраф в размере от 510 грн - до 810 грн., но скроки привлечения к админ ответственности уже давно истекли.

  3. Выписивает военкомат, они дают реквизиты на оплату, но Вам это не грозит см. п. 2.

  4. Да, пройти мед комиссию нужно будет только для формирования военно-учетной документации (личное дело). Не более того.

  5. Вас могут призвать в случае введения военного положения, тогда всеобщей мобилизации подлежат все согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

  6. Законопроект № 3553 от 28.05.2020г. еще не имеет силы закона, он принят в первом чтении и отправлен на доработку ( с соответствующими правками). В каком виде он будет после окончательного принятия с правками, на сегодняшний день пронозировать сложно. Этот законопроект вносит правки к КЗОТ, КУпАП ( в частности увеличивает размер штрафа по ст.210), в Жилищный кодекс, передают часть полномочий расследования правонарушений в сфере мобилизации - СБУ, усиливает уголовную ответственность за уклонение от воинской службы, порядок прохождения учебных сборов военнообязанных в запасе, изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Можете ознакомиться с правками и сравнительной таблицей (если есть интерес) по ссылке http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35...

  Относительно паспорта, может потребоваться верификация личности гражданина через органы ДМС.

  С уважением,

  Константин Гончаренко

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 16 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  для получение внутреннего паспорта - https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-u...

  санкции - предупреждение

  для получение загранпаспорта - https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlya-vijzdu-...

  санкций - никаких

  за поставление на военный учет и выдача военного билета - штраф - https://prizivnik.com.ua/kak-poluchit-voyennyy-bil...

  0 / 0

Похожие вопросы