Задайте вопрос юристу

508 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Банковское право, 08 мая 2021, вопрос №42104 250 грн.

Подделка банковской выписки

Добрый день. Меня интересует, предполагается ли какое-либо наказание за подделку банковской выписки по карте/счету?
Речь идет об электронной выписке, которую можно сформировать и скачать в кабинете интернет-банкинга в формате pdf.
Выписка редактируется под другого человека и подается на интернет-магазин Amazon с целью создания аккаунта и дальнейшей его продажи. Никому в результате деятельности вред не причиняется и ни у кого финансы не выдуриваются.

Ответы юристов (9)

  Антоненко Вячеслав
  10%
  Антоненко Вячеслав месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Ярославе!

  Сам по собі факт вчинення тих чи інших дій, наприклад із підроблення документів, незалежно від того чи здобувається якась вигода із цього, є неправомірним.

  Інша справа, що для того аби притягати до відповідальності, необхідно факт нанесення чи то юридичній, чи фізичній особі, майнової або іншої шкоди, або факт заподіяння шкоди інтересам держави.

  Теоретично відповідальність може наставати, однак з практичної точки зору це дуже складний процес. Однак все залежить від сфери здійснення діяльності, та можливих негативних наслідків для інших.

  Щодо практичної сторони відповідальності, то тут певні санкції можуть бути застосовані самим інтернет-магазином Амазон (це може бути видалення аккаунта, блокування тощо), однак знову ж таки при встановленні всіх обставин.

  Тому дійте на власний розсуд, однак пам'ятайте, що завжди за подібні дії може настати відповідальність.

  0 / 0
  Кальницкий Георгий Валериевич
  Кальницкий Георгий Валериевич месяц назад

  Юрист, г. Одесса, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Ярослав, это тот случай, когда формально действие противоправное, но поскольку не является корыстным (т.е. не дает вам прямой и непосрелственной финансовой выгоды) и одновременно не наносит ущерба финансовым интересам третьих лиц, их иным правам (не говоря уже уже о жизни и здоровье), то фактически и санкций никаких не будет. Я правильно понимаю, что данный документ нужен лишь для целей регистрации, а не получения неправомерной выгоды? Если так, то не беспокойтесь. Если держатель аккаутна даже и узнает каким-то образом про подделку выписки, то он просто удалит ваш аккаунт и отправит в вечный бан.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  10%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Якщо вказане підроблення не приносить Вам вигоди , то перейматись не варто , адже шкоди Ви не насоте , проте з точки зору Законодавства це порушення.

  Так компанія Амазон зареєстрована в іноземній юрисдикції , то і покарання може бути згідно законодавства тієї держави де зареєстрована компанія , керуючись правилами сервісу Ваш аккаунт може бути заблокований чи іншим чином обмежений.

  В Україні підроблення документів це Кримінальне правопорушення( у Вашому випадку згідно законодавства України Ви не вчинили ніяких порушень, бо працюєте за правилами іноземної компанії

  Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

  караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  2. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -

  караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

  3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

  караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  4. Використання завідомо підробленого документа -

  карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

  {Стаття 358 Кримінального Кодексу України із змінами, внесеними згідно редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016}

  Якщо Ви не використовували підробний документ то у Ваших діях немає ознак злочину в іншому випадку відповідальність описана вище.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Jaroslav!

  Не все, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, уголовно наказуемые деяния имеют материальный состав и несут за собой последствия.

  Материальный состав преступления – это юридический состав, предусматривающий последствия как обязательный элемент его объективной стороны.

  Указанные Вами действия являются уголовного наказуемыми, есть уголовным правонарушение, за что предусмотрена статья 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов).

  КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

  "Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінального правопорушення, вчиненого на території України

  1. Особи, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.

  2. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України.

  3. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України. ... ".

  "Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України

  1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені кримінальні правопорушення зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення".

  "Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

  1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

  караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  2. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -

  караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

  3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

  караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  4. Використання завідомо підробленого документа, -

  карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

  Поэтому лучше этого не делать.

  Всего доброго!

  0 / 0
  Пуха Наталія ТендерОк
  Пуха Наталія ТендерОк месяц назад

  Юрист, г. Ровно

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго Дня

  Щодо вашого питання:

  Стаття 358 Кримінального кодексу визначає, що злочин вважається вчиненим у разі:

  підроблення посвідчення або іншого документа (внесення змін до нього)

  збуту підробленого документа

  виготовлення підробленої печатки, штампа

  збуту штампа й печатки

  використання завідомо підробленого документа

  Тобто відповідальність несе як людина або група людей, які виготовили документ, так і той, хто його купив у них і використовує.

  Щодо покарання, то згідно з цією ж статтею, за подібні дії карають штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

  Якщо порушник підробив документи повторно, його очікує обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавлення волі на той самий строк.

  До посадових осіб не менш суворе ставлення. Якщо така особа умисно підробила документи, їй загрожує кримінальна відповідальність. Це штраф до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років, із позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

  Успіхів

  0 / 0
  Jaroslav Клиент месяц назад

  Спасибо большое за столько ответов, уважаемые господа юристы. Будьте здоровы!

  Хочу лишь уточнить, что целью этой деятельности всё же является получение прибыли. Но прибыль получается не с самой выписки непосредственно, а с продажи аккаунта третьим лицам, который был создан с помощью этой выписки. На это есть спрос. И вот меня интересует возможная ответственность с практической точки зрения. Да, Амазон это иностранная компания. Но выписка берется именно Украинского банка. Со стороны Амазон наказанием может быть блокировка, это я понимаю. А вот с точки зрения штрафов или даже ограничения свободы, это тоже возможно? Ведь для этого нужен факт нанесения вреда, и должно быть обвинение пострадавшего, правильно? То есть компания Амазон должна напрямую обратиться в правоохранительные органы в Украине?

  Меня просто интересует ситуация, при которой реально наступление такой ответственности, если такое вообще возможно. Спасибо

  • Кальницкий Георгий Валериевич
   40%
   Кальницкий Георгий Валериевич месяц назад

   Юрист, г. Одесса, 29 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Начнем с того, что любое преследование иностранного субъекта очень сложный и дорогостоящий юридический процесс. К тому же для этого нужен ущерб, а не просто формальное нарушение Правил. Поэтому в вашем случае шанс судебного преследования, а уж тем более административного или уголовного, равен нулю.

   0 / 0
  • Адвокат Евгений Александрович
   40%
   Адвокат Евгений Александрович месяц назад

   Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Jaroslav!

   Если акаунт будет создан по поддельным документам - это уже будет статья 358 Уголовного кодекса Украины, то есть создан незаконно с нарушением закона, затем продан третьим лицам, за определенную сумму, то есть с нарушением закона, так как создан и оформлен незаконно.

   После чего, при установлении данного факта аккаунт, может быть заблокирован по инициативе "Амазон", которые за указанным фактом, могут обратиться в правоохранительные органы Украины, в частности киберполицию Украины для принятия мер реагирования, в виде внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного дела по статье 358 Уголовного кодекса Украины, ведь на кону будет их репутация.

   При этом, после блокировки со стороны "Амазон", третье лицо может в отношении Вас обратиться тоже в правоохранительные органы для внесення ведомостей в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного дела и не только за подделку документов по статье 357 Уголовного кодекса Украины, ведь фактически деньги были Вам заплачены и аккаунт был заблокирован, вот и последствия в виде материального ущерба в сумме оплаченной за приобретение аккаунта, поэтому может быть ещё квалификация по статье 190 Уоловного кодекса Украины - "Мошенничество".

   КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

   (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):

   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1...

   "Стаття 190. Шахрайство

   1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

   карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

   карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

   4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна".

   Поэтому рекомендую Вам этого не делать.

   Всего доброго!

   Удачи Вам!

   +1 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 20 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  єто уголовно наказуемое деяние

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

  Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

  1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

  караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  2. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -

  караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

  3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

  караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  4. Використання завідомо підробленого документа -

  карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

  {Стаття 358 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1508-VI від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016}

  +1 / 0

Похожие вопросы