Задайте вопрос юристу

700 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Автомобильное право, 21 сентября 2022, вопрос №73279 150 грн.

Довіреність на авто , власник в Хорватії

Доброго дня!
потрібна термінова консультація щодо довіреності , прошу звязатисмя вайбер/телеграм/Ватсапп +380933644142

Ответы юристов (3)

  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 13 дней назад

  Юрист, г. Херсон, 17 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня Аліна.

  Власник у Хорватії має звернутися до нотаріуса і оформити довіреність. Потім цю довіреність мають легалізувати проставити апостіль, щоб була чинною в Україні та переслати в Україну. В Україні довірена особа має звернутися в бюро перекладів та перекласти документи на українську мову, підпис перекладача має бути завірений нотаріально. З цими документами довірена особа звертається у сервісний центр разом з покупцем для оформлення договору купівлі-продажу і перереєстрації авто на нового власника.

  0 / 0
  Гуща Юрій Миколайович
  Гуща Юрій Миколайович 13 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня. Зверніться до консульської установи.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#n146

  ...

  3.5. Посвідчення довіреностей

  3.5.1. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

  3.5.2. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

  Представництво виникає на підставі договору, закону, акта юридичної особи та з інших підстав, установлених актами цивільного законодавства.

  Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

  3.5.3. Довіреності (їх дублікати) на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії, підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі доручень, посвідчених у нотаріальному порядку, через Міністерство закордонних справ України відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку.

  Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, консулом не посвідчується.

  Довіреність на укладання договору дарування, у якій не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемною.

  У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника й особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають. У довіреностях на ім'я адвокатів зазначаються їх статус та членство в адвокатському об'єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об'єднання).

  3.5.4. Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

  Строк дії довіреності зазначається літерами.

  Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є недійсною.

  Довіреність, призначена для вчинення дій за кордоном, яка не містить указівок про строк її дії, зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

  3.5.5. При посвідченні довіреностей від імені юридичної особи консул дотримується правил, викладених у підпункті 3.1.6 цього Положення.

  3.5.6. Довіреності від імені малолітніх, неповнолітніх, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, посвідчуються з дотриманням вимог підпункту 3.1.3 цього Положення.

  3.5.7. При посвідченні довіреності на ведення справи в суді консул роз'яснює довірителю, що вповноважена особа (представник) управі вчиняти від його імені усі процесуальні дії. Обмеження повноважень представника щодо вчинення конкретних процесуальних дій мають бути обумовлені в довіреності.

  3.5.8. Повноваження за нотаріально посвідченими довіреностями можуть бути передані телеграфом.

  Телеграма-довіреність складається з тексту довіреності та посвідчувального напису з розшифруванням підпису консула і його печатки.

  3.5.9. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі в разі, якщо це встановлено договором між особою, яку представляють, і представником або законом, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

  Довіреність, видана в порядку передоручення, посвідчується нотаріально після подання відповідного договору або законодавчого акта, який підтверджує право на передовіру.

  При посвідченні довіреності в порядку передоручення консул роз'яснює представнику довірителя вимоги статті 240 Цивільного кодексу України, про що зазначається в тексті довіреності.

  У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передача повіреній особі права на передоручення.

  Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.

  Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії, указаного в документі, на підставі якого вона видана.

  У довіреності, виданій у порядку передоручення, мають бути вказані дата і місце посвідчення договору, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання сторін, у необхідних випадках їх службове становище або реквізити законодавчого акта, на підтвердження якого видано довіреність у порядку передоручення.

  На договорі, на підставі якого видано довіреність в порядку передоручення, робиться відмітка про передоручення. Копія відповідного договору додається до примірника довіреності, що залишається в дипломатичному представництві чи консульській установі України.

  3.5.10. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, згідно із статтею 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення.

  Консул при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах консула і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

  Якщо особа, яка видала довіреність, подасть примірник довіреності, що є у неї, то напис про скасування довіреності або передоручення робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою додається до примірника, що зберігається у справах консула.

  Повідомлення особи, яка видала довіреність, представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено консулом за правилами підпункту 3.15.10 цього Положення шляхом передавання відповідної заяви.

  0 / 0
  Айвазян Юрий Климентьевич
  100%
  Айвазян Юрий Климентьевич 13 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Анна!

  Треба звернутись до нотаріуса.

  0 / 0

Похожие вопросы