Задайте вопрос юристу

836 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Медицинское право, 20 ноября 2023, вопрос №97088 240₴

Какая группа инвалидности мне полагается, если имею имплант восходящей аорты и двухстворчатый аортальный клапан? Спасибо

В 2017 году перенесла операцию на сердце. Диагноз до операции был :» Аневризма восходящей аорты и двустворчатый аортальный клапан». Сейчас имею протез восходящей аорты и двухстворчатый аортальный клапан с небольшой недостаточностью.

Ответы юристов (8)

  Кирда Вячеслав Володимирович
  10%

  Вітаю, Інно!

  Можна спробувати проаналізувати Ваші діагнози на предмет групи інвалідності, але для того потрібно консультуватись з практикуючими лікарями. Без аналізу документів та консультації визначити можливість встановлення Вам тої чи іншої групи інвалідності неможливо.

  Дивіться мій пост щодо цього на сайті: https://uristy.ua/ua/blogs/vidpovidi-na-najpopular...

  Успіхів. Всього доброго!

  Айвазян Юрий Климентьевич

  Доброго дня, Інна!

  Питання роботи МСЕК та рішення про призначення тої чи іншої групи інвалідності регулюється Постановою КМУ "Питання медико-соціальної експертизи" від 3 грудня 2009 р. № 1317, Наказом МОЗ "Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності" №561, Постановою КМУ "Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду" №30.

  Визначення групи інвалідності знаходиться у повній компетенції МСЕК і треба бути дуже обізнанним та досвідченним профільним спеціалістом у сфері медицини, аби надавати висновки з приводу тих питань, які Ви ставите. Тим більше, що вони не мають чіткого визначення у згаданих нормативних актах.

  Проте, для точної відповіді на Ваше питання треба бачити всі медичні документи, які пов'язанні із зазначенними Вами діагнозами. Лише в тому випадку я можу надати Вам попередній прогноз з приводу гіпотетичного рішення МСЕК.

  Наразі ж, спробую ознайомити Вас із загальним порядком проходження МСЕК.

  Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

  Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК, комісія), що утворюються за таким територіальним принципом: Кримська республіканська; обласні; центральні міські у мм. Києві та Севастополі (далі - центральні міські); міські, міжрайонні, районні (пункт 4 Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317).

  Медико-соціальна експертиза потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання проводиться після подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві", висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту професійної патології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від нещасних випадків, суду чи прокуратури.

  Проходження медико-соціальної експертизи

  Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за встановленою формою.

  МСЕК приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі захворювання на туберкульоз - протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності (пункт 4 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" (далі - Положення).

  Строк розгляду

  МСЕК проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності (пункт 7 Положення).

  Для проведення медико-соціальної експертизи необхідно пред'явити:

  паспорт або інший документ, який засвідчує особу (наприклад, посвідчення про належність до певної категорії осіб);

  направлення лікувально-профілактичного закладу на проходження МСЕК за формою № 088/о;

  в окремих випадках також може подаватися:

  трудова книжка та її копія, завірену нотаріально;

  витяги з історій хвороб та амбулаторної картки;

  свідоцтво про хворобу (постанова військово-лікарської комісії), експертний висновок міжрегіональної відомчої експертної комісії про зв'язок з наслідками аварії на ЧАЕС, акт про нещасний випадок на виробництві тощо (для військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, постраждалих на виробництві тощо);

  документів, що підтверджують участь в антитерористичній операції;

  інші документи.

  МСЕК проводить своєчасно огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності:

  за місцем проживання або лікування особи, у тому числі за місцем її проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

  ♦ заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (у разі подання письмової заяви особою, що звертається для встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється безстроково).

  Встановлення інвалідності заочно не проводиться за п'ятьма найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними у переліку, що затверджується Міністерством охорони здоров'я, а також у разі, коли вона спричинена:

  нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я);

  професійним захворюванням;

  захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

  захворюванням, пов'язаним з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв'язку (пункт 5 Положення).

  Прийняття рішення

  Датою встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у відсотках вважається день надходження до комісії документів (пункт 8 Положення).

  МСЕК видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.

  МСЕК надсилає:

  органові, в якому особа з інвалідністю перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги - виписку з акта огляду комісії (надсилається у триденний срок) ;

  → органові, що здійснює загальнообов'язкове державне соціальне страхування - індивідуальну програму реабілітації та виписка з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності;

  → лікувально-профілактичному закладові та органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання - копію індивідуальної програми реабілітації;

  → за місцем роботи - повідомлення щодо групи інвалідності (у випадку встановлення ступеня втрати професійної працездатності - витяг з акту комісії (пункт 24 Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317).

  У разі, якщо Ви не згодні з рішенням МСЕК, Ви можете оскаржити його.

  У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я.

  Рішення МСЕК може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

  З повагою, адвокат Айвазян.

  Гіммельфарб Станіслав Олегович
  10%

  Доброго дня.

  У Вашому випадку введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого.

  Тобто сам факт протезування та наявність захворювання не надають можливості прогнозувати можливість встановлення та групу інвалідності, все залежить від загального стану та ступеню порушення життєдіяльності

  Корнійчук Євген Іванович
  10%

  Доброго дня, це компетентність МСЕК.

  Ось перелік захворювань ввідповідно до групи інвалідності.

  Ознайомтесь за посиланням.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2015-%D0%BF...

  Карпенко Андрей Владимирович
  10%
  Карпенко Андрей Владимирович 6 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 25 лет опыта

  Вітаю!

  ВАМ ТРЕБА ЗВЕРНУТИСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ДО МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ.

  ЮРИСТИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА СТАВИТИ ДІАГНОЗИ.

  Для інформації:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2015-%D0%BF...

  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 6 месяцев назад

  Юрист, г. Сумы, 5 лет опыта

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Щодо питання призначення інвалідності:

  Вам необхідно з медичними документами про стан здоров я звернутися до сімейного лікаря, аби він за результатами обстеження надав Вам направлення на лікарсько-консультативну комісію(ЛКК)

  Після чого ЛКК за результатами обстежень лікарями різних профілів лікувальної практики видає Вам висновки про стан здоров я та вирішує питання направлення вас на медико-соціальну експертизну комісію (МСЕК)

  За результатами обстежень та висновків про ступінь втрати працездатності МСЕК виносить постанову комісії про обмежену працездатність потребу у реабілітації та встановлює группу інвалідності( в залежності від ступеню втрати працездатності( 1, 2або 3 групу) та призначаються виплати відповідно до ЗУ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, вказану соціальну допомогу ви будете отримувати в управлінні соц захисту на ваш рахунок у банку на підставі рішення МСЕК.

  Огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317.

  Встановлення групи інвалідності проводиться на підставі Інструкції про встановлення груп інвалідності, яка Затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України 05.09.2011 N 561

  На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності для https://bit.ly/3arwRw9. Кабінет Міністрів УкраїниПостанова від 08 березня 2022 р. № 225Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Пономаренко Наталія
  25%

  Здравствуйте, Инна! Из практики МСЭК, инвалидизирующей патологией является лишь тяжелая аортальная недостаточность. С такой патологией как правило дают 3 (III)группу инвалидности. Некоторые украинские учёные считают, что после протезирования аортального клапана 3 ст. патологии при хороших и удовлетворительных результатах операции в первые 1-2 года - устанавливается 2-я (II) группа инвалидности.

  Аналогичные научно-методические рекомендации даны врачам медико-экспертных учреждений и ЛПЗ.

  Ваш вопрос регулируется следующими нормативными актами:

  Кроме того существуют научно-методические рекомендации для врачей, сформированные медицинским научным сообществом.

  Например:

  Стандарти медико-соціальної експертизи при природжених клапанних вадах серця: [науково-методичні рекомендації для лікарів медико-експертних установ та лікувально-профілактичних закладів] / А. В. Іпатов, О. М. Лисунець, І. Я. Ханюкова, Ю. В. Ткаченко, І. М. Зубко. – Дніпро, 2018. – 44 с.

  Відповідно до пункту 27 ПОЛОЖЕННЯ про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого ПКМУ № 1317 від 3 грудня 2009 р.

  Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

  Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

  обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

  обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

  обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;

  обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

  обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

  обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

  обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

  До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

  Как видим, Вы можете претендовать на II группу инвалидности. Но опять же из практики - МСЭК в большинстве случаев устанавливает именно IIІ группу. Как минимум до следующего освидетельствования.

  Решение МСЭК может быть обжаловано. Существует два пути обжалования: внесудебный и судебный.

  В течении месяца с момента принятия решения МСЭК оно обжалуется в комиссию, которая приняла решение или в центральную или областную комиссию. В случае повторного несогласия с выводами МСЭК, их можно обжаловать в Центральную МСЭК Министерства здравоохранения Украины.

  В сложных случаях, МСЭК может направлять лиц, которые обратились за установлением инвалидности, для проведения медико-социального экспертного обследования в клиники Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница). После обследования НИИ составляют консультативные заключения, которые имеют для комиссии рекомендательный характер.

  Судебное обжалование осуществляется путём подачи искового заявления в административный суд.

  Данная категория дел является очень сложной в судебной практике, т.к. суды в большинстве случаев ссылаются на отсутствие необходимых знаний для оценки законности решения МСЭК в медицинском аспекте и в большей степени останавливаются на процедурных моментах. Независимой же экспертизы в области медицины (кроме двух указанных НИИ - в Днепре и Виннице) в Украине на данный момент фактически не существует. Медицинскую документацию частных отечественных и зарубежных клиник как правило оставляют без внимания.

  На время действия военного положения вопрос медико-социальной экспертизы был значительно облегчен. МСЭК действуют по принципу экстерриториальности (Вы можете обращаться в МСЭК по месту нахождения, а не прописки).

  С уважением,

  адвокат Наталья Пономаренко

  Турчин Ярослав Александрович
  35%

  ВІТАЮ ВАС, пані Інно! Ступінь втрати працездатності та групу інвалідності визначає уповноважена установа - Медико-соціальна експертна комісія, до складу якої залучаються лікарі, які мають відповідну кваліфікацію у тій чи іншій галузі медичної науки та практики. Як правило група інвалідності є суб"єктивно-оціночним фактором в межах наданих законодавством характеристик втрати працездатності, які дозволяють віднести захворювання та його тяжкість до тієї чи іншої групи інвалідності. Ну і фактор корупції ніхто в Україні й ніколи не відміняв.

  На медико-соціальну експертизу громадянина спрямовує організація, яка надає лікувально-профілактичну допомогу відповідно до п.16 Порядку встановлення інвалідності - за наслідками травм або дефектами.

  Простіше кажучи – СПОЧАТКУ – хворого треба пролікувати протягом певного періоду (для кожної патології цей період свій), і вже тільки після проведеного лікування – за його результатами вирішувати питання про наявність (або відсутність) у нього ознак інвалідності.

  У Вашому випадку – судити про наявність (або відсутність) ознак інвалідності – можна буде в термін орієнтовно не раніше 4 місяців. від дати здійсненої операції.

  У разі направлення хворого на МСЕК ДО закінчення вищезазначених орієнтовних термінів - високоймовірна відмова у встановленні інвалідності, зважаючи на незавершеність етапу медичної реабілітації (і направлення на МСЕК буде розцінено як передчасне, необґрунтоване, тобто - надто раннє).

  Після закінчення вищевказаних орієнтовних термінів тимчасової непрацездатності можна розглядати питання про наявність (або відсутність) ознак інвалідності залежно від результатів проведеного лікування (на той час).

  Якщо результати проведеного лікування (оперативного у тому числі) будуть хороші, порушення функцій організму будуть виражені легкою (незначною) мірою, то в цьому випадку підстав для встановлення інвалідності за чинним законодавством може й не матися на думку МСЕК.

  Дійсно, по написаному Вами Вам можуть призначити групу інвалідності не вище ІІІ-ї. Якщо є супутні хвороби, можливо за сукупністю призначити ІІ групу, хоча в сучасному стані речей в країні - маю значні сумніви.

  ОТЖЕ, у Вашому випадку отримання групи інвалідності питання ще не зовсім однозначне, що може бути використане МСЕК для відмови у присвоєнні будь-якої групи інвалідності. Більш точно Вам зможе відповісти на Ваше питання Ваш лікар, адже дане питання знаходиться за межами юридичних знань.

  Так зокрема, відповідно до Переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 10:

  Група інвалідності III

  Чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор (введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого).

  Тобто значення має не сам по собі факт наявності у Вас протезу висхідної аорти та двостулковий аортальний клапан з незначною недостатністю, а порушення функцій сердцево-судиної системи, які викликає Ваше захворювання та які обмеження життєдіяльності спричиняє.

  Маю надію, що моя відповідь дасть змогу Вам розібратися у питанні, що Вас турбує.

  З повагою, юрист-правозахисник Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України