Задайте вопрос юристу

843 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 10 июля 2024, вопрос №114886 340₴

Звільнення співробітника якщо ФОП помер, а спадкоємці не хочуть цим займатися.

Працювала в кав'ярні яка була невеликим сімейним бізнесом. Три заклади мережі і кондитерський цех були оформлені окремо на кожного члена родини. Була влаштована як найманий працівник. На початку війни мій роботодавець помер, його спадкоємці не хочуть вступати в спадок і займатися цим питанням. Намагалася поговрити і з'ясувати стосовно звільнення мені відповіли що вони не будуть цим займатися, бізнес зараз все щє існує в форматі однієї кав'ярні і цеху. Зверталася в центр зайнятості, мене перенаправляли від одної людини до іншої. Єдина інформація яку мені надали, що вони не можуть допомогти мені з цим. Один з керівників розповів мені що наразі це можливо лише в судовому порядку. Хочу вирішити це питання як можна швидче.

Ответы юристов (5)

  Богун Сергій Павлович

  Доброго дня.

  Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України, однією з підстав припинення трудового договору є смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

  Порядок припинення трудового договору припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (далі – Порядок), встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1172.

  Відповідно до Порядку, для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  заяву про припинення трудового договору (далі – заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

  копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);

  копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);

  інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

  копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  копію трудової книжки (за наявності).

  У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та ДПС і надсилає відповідну інформацію в електронній формі, яка має містити відомості про:

  працівника: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника, його дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

  роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

  дату припинення трудового договору.

  Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

  Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

  Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

  Корнійчук Євген Іванович
  100%

  Доброго дня, у вашому випадку вам треба звертатися до центру зайнятості за місцем реєстрації.

  Питання врегульовано Кодексом законів про працю України, а саме ст.36 однією з підстав припинення трудового договору є смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

  Порядок припинення трудового договору припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (далі – Порядок), встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1172.

  Відповідно до Порядку, для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  заяву про припинення трудового договору (далі – заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

  копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);

  копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);

  інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

  копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  копію трудової книжки (за наявності).

  У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та ДПС і надсилає відповідну інформацію в електронній формі, яка має містити відомості про:

  працівника: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника, його дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

  роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

  дату припинення трудового договору.

  Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

  Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

  Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

  https://smu.dsp.gov.ua/forpeople/recomendwartime/s...

  Дерій Владислав Олегович

  Доброго дня!

  Ви були офіційно працевлаштовані? Якщо так - то питання зі звільненням повинен вирішувати Центр зайнятості. На співробітників Центру, які не хочуть займатися цією справою - потрібно подати скаргу.

  Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1172.

  Відповідно до Порядку, для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:
  • заяву про припинення трудового договору (далі - заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;
  • копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);
  • копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи - підприємця) (за наявності такого у роботодавця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності - відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки (за наявності).

  4. У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та ДПС і надсилає відповідну інформацію в електронній формі, яка має містити відомості про:

  • працівника: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника, його дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи - підприємця) (за наявності такого у роботодавця);
  • дату припинення трудового договору.

  Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

  5. Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

  6. Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  7. Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

  8. Обробка та обмін інформацією, зазначеною у цьому Порядку, здійснюються з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

  З повагою,юрист Дерій В.О.!

  Кирда Вячеслав Володимирович

  Вітаю Вас!

  Враховуючи зміни у трудовому законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон), до трудових відносин між роботодавцем та працівником відтепер застосовуються певні новації.

  Звільнення як і в довоєнний час може відбуватися шляхом:

  розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП);

  за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП);

  у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (пункт 2 частини першої статті 36 КЗпП);

  розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП).

  Розірвати трудовий договір за власною ініціативою працівник може без двотижневого строку попередження за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури у зв’язку з веденням бойових дій в районах, у яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я.

  Звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У такому випадку датою звільнення є перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або перший робочий день після закінчення відпустки.

  Чи є можливість приймати заяви про звільнення із застосування електронних комунікацій?

  Відповідно до частини третьої статті 29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.

  До прикладу, процедура обміну документами може відбуватися наступним чином:

  працівник має кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким підписує будь-яку заяву, в тому числі про звільнення та надсилає її роботодавцю;

  у відповідь – роботодавець надсилає працівнику наказ, підписаний, у тому числі з використанням КЕП.

  Однак, варто враховувати, що така процедура оформлення трудових відносин має бути чітко врегулювана відповідними актами підприємства, установи, організації.

  Що робити тим, хто не має КЕП?

  Є варіант – спрощений обмін документами через засоби електронного зв’язку. Сам алгоритм ґрунтується на тому, що в період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій роботодавець може визначити самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці (стаття 7 Закону).

  Для фіксації доведення інформації або документів до відома працівника можна основуватися за аналогією закону на нормах Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1042.

  Чи законний такий спосіб?

  Законний такий спосіб звільнення чи ні – це спірне питання. І у разі виникнення трудового спору суд оцінюватиме докази надані сторонами справи, у тому числі документи, де зафіксована процедура обміну електронними документами між роботодавцем та працівником із урахуванням відповідних нюансів. При відсутності такого закріплення великі шанси, що працівник може виграти спір. Зокрема, про це йде мова у постанові Верховного Суду від 03 грудня 2018 року у справі № 686/21222/16-ц, відповідно до якої за відсутності попередньої згоди сторін трудових правовідносин на обмін офіційними документами засобами електронного зв’язку, такі документи мають подаватися у паперовій формі з оригінальним підписом автора документу, оскільки направлення заяви засобами електронного зв’язку не дає можливості іншій стороні встановити справжнє волевиявлення заявника.

  Куди можливо звернутися у разі виникнення додаткових питань?

  Для отримання безоплатної первинної правової допомоги (консультації або роз’яснення з правових питань) можна:

  скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога»;

  зателефонувати за Єдиним контактним номером системи надання БПД – 0 800 213 103;

  задати питання у кабінеті клієнта на сайті системи надання БПД;

  переглянути правові консультації на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»;

  поставити питання у месенджерах Телеграм та Вайбер або Фейсбук-сторінки системи надання БПД.

  Крім того, за офіційними роз’ясненнями щодо застосування трудового законодавства можна звернутися до Державної служби України з питань праці у будь-який зручний для вас спосіб:

  https://dsp.gov.ua/kontakty-dlia-konsultatsii-pratsivnykiv-ta-robotodavtsiv-z-naiaktualnishykh-pytan-pid-chas-voiennoho-chasu/.

  З повагою!

  Айвазян Юрий Климентьевич

  Доброго дня, Жанна!

  У разі смерті фізичної особи підприємця звільнятись Ви повинні через центр зайнятості і це прямо передбачено чинним законодавством.

  Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору (далі - заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;
  • копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);
  • копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи - підприємця) (за наявності такого у роботодавця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності - відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки (за наявності).

  Датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви.

  Отже, подавайте заяву із вищепереліченими документами до центру зайнятості. Якщо останній відмовляє Вам, отримайте письмову відмову із зазначенням норм законодавтсва, які на думку центру зайнятості не дозволяють Вас звільнити, та оскаржуйте останню до Міністерства соціальної політики України. Якщо скарга нічого не надасть, то прийдеться звертатись до суду.

  На жаль, за умови відмови центру зайнятості, не думаю, що Вам швидко вдасться вирішити це питання.

  З повагою, адвокат Айвазян.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Новое в блогах Юристи.UA