Задайте вопрос юристу

529 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Инвестиции, 21 июля 2021, вопрос №45466 150 грн.

Налоги с инвестиций

Добрый день. Скажите, пожалуйста, я инвестор. Нужно ли оформлять ФЛП, платить налоги, и как это вообще сделать правильно и законо.? Спасибо.

Ответы юристов (6)

  Пересада Богдан Олександрович
  Пересада Богдан Олександрович 11 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 6 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации
  Доброе утро. Налоги платить нужно. Вам будет необходимо платить 18% налога на доходы и 1.5% военного сбора. Ежегодно до 1 мая необходимо будет подавать декларацию за предыдущий год (тоесть за 2021 подаем до 1 мая 2020 года).И там указываем размеи дохода и налогов, налоги считаете и платите самостоятельно.Необходимости открывать ФЛП нету.
  +1 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 11 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Налоги с инвестиций

  Добрый день. Скажите, пожалуйста, я инвестор. Нужно ли оформлять ФЛП, платить налоги, и как это вообще сделать правильно и законо.? Спасибо.

  Ххххххххх

  Добрый день!

  Для ответа на Ваш вопрос недостаточно информации.

  Непонятно что Вы понимаете под инвестированием?

  Если Вы даете деньги в долг под проценты, то это не инвестирование.

  Инвестор – человек, или организация, которые имеют свободные средства (инвестиции) и вкладывают их в проекты для получения прибыли.

  Процесс инвестирования извне немного похож на кредитование. В обоих случаях деньги вкладываются на какой-то определенный срок с одной целью. Но кредит в любом случае должны вернуть вместе с процентами за пользование. А доход от инвестиций выплачивают только тогда, когда проект начнет приносить ожидаемую прибыль.

  Кроме того, инвестор часто становится, фактически, совладельцем проекта. Это может выглядеть по-разному: постоянное участие в совете директоров, контроль за деятельностью компании в качестве финансового директора или совместное управление бизнесом.

  ФОП инвестирование запрещено.

  Финансовое посредничество

  Запрещена: секция К, разделы 64 и 65.

  Под запретом код КВЭД: 66.11, 66.12, 66.19.

  Исключение: на упрощёнке разрешено вести деятельность страховым агентам, сюрвейерам, аварийным комиссарам и аджастерам.

  Управление предприятиями

  Под запретом код КВЭД: 64.20, 66.30 и 70.10.

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 11 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Вам необхідно укласти інвестиційний договір, прописати всі умови ,розмір внеску кожного,порядок розрахунків, нотаріальне посвідчення обов язково.

  З підрядниками укладати договори в яких передбачити,що результат діяльності під час створення об єкту права інтелектуальноі власності захищаеться комерційною таємницею та не може бути реалізований робітниками стороннім особам за винагороду

  Організувати бізнес у формі ТОВ, той з засновників хто вкладає більше фінансового капіталу ,має впливати на дііі директора та фінансову діяльність ,з правом підпису ,входити в орган управління ТОВ як директор, або створити наглядову раду при тов аби опосередковано впливати на діяльність тов з правом підпису та дііі директора. Необхідно аби засновник який вносить 70%коштів мав більше впливу на рішення це можливо з позицііі дмректора або голови наглядовоіі ради ТОВ.

  Інвестиційний договір як між фізичними особами, так і між юридичними особами, підписаний відповідно до встановленого зразку, ефективно захищає інтереси обох сторін. При цьому кожна особа відповідає за певні моменти типового договору.

  Законодавство не висуває вимог до мінімального розміру статутного капіталу ТОВ, тому кожен з інвесторів зможе брати участь в ТОВ грошима. іТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ вклад учасника має бути оцінений у відсотковому співвідношенні та мати фінансове вираження. Статутний капітал може становити і 1000 гривень, і 500 гривень І ТАК ДАЛІ

  Для спрощення процедури ви можете вибрати реєстрацію ТОВ на підставі модельного статуту, зареєструвавши компанію самостійно онлайн - https://online.minjust.gov.ua/.

  При розподілі часток візьміть до уваги, що розмір частки учасника визначає дві складові права власності на корпоративні права - право на управління суспільством (прийняття рішень на зборах учасників - кількість голосів кожного учасника пропорційно розміру його частки) і право на частину прибутку (частина прибутку товариства, що належить до виплати учаснику також пропорційна його частці).

  Врегулювати взаємовідносини між інвесторами може корпоративний договір, але не будучи знайомий з усіма деталями я не можу сказати, чивін вам необхідний.

  включаючи питання успадкування в разі смерті одного з них, питання пріоритету при продажу своєї частки або її частини і цілий ряд інших подібних питань.

  Якщо ваше завдання полягає лише в визначенні часток, в яких буде розподілятися прибуток - вам досить модельного статуту і розподілу часток при створенні ТОВ.

  Що стосується продукту - то вам можливо підійде сервісний договір або договір про надання послуг, за яким кожен з ваших робітників , партнерів буде виконувати для ТОВ свою частину роботи, передаючи результат цієї роботи на користь ТОВ. (підписуючи акти виконаних робіт)Питання інтелектуальної власності вирішуються кількома застереженнями в такому договорі.

  права ІВ на продукт будуть виникати у ТОВ, як у сторони сервісного договору (замовника).

  Замовник:

  • несе відповідальність за дотримання термінів реалізації бізнес-проекту;
  • здає звіт про проведену роботу, підкріплений відповідними документами;
  • веде повну звітність про фінансову діяльність; займається наймом профільних фахівців;
  • здійснює контроль допустимих витрат по проекту;
  • займається повною організацією пов'язаної з проектом діяльності;
  • повертає інвестиційний внесок в строго встановлений термін.

  Інвестор:

  • передає попередньо обумовлену суму без внесення будь-яких змін і затримок; приймає проект з умовою обов'язкової перевірки підсумків втілення в дійсність проектних робіт;
  • виплачує винагороду;
  • оформляє супутні завершення бізнес-проекту паперу (за необхідністю реєструє право власності і ставить на облік в необхідних держструктурах).

  В інвестуванні неможливо гарантувати безпеку грошових вкладень і вірного розвитку подій, але можна мінімізувати ризики.

  В інвестиційній угоді обов'язково потрібно прописати всі моменти домовленості з майбутнім партнером. Сюди повинні бути включені всі основні пункти договору, а також етапи і види фінансування, послідовність реалізації бізнес-плану, контрольні точки проекту і порядок управління, особливості оподаткування та страхування.

  У переважній більшості випадків проекти інвестуються за допомогою статутного капіталу, згідно з яким замовник отримує грошові кошти в обмін на частку в компанії. У такій моделі фінансування замовник часто відчуває себе використаним, особливо коли його ідея успішно реалізується, а бізнес стає дуже прибутковим. Втручання інвестора, який просто виступив в ролі позичальника, стає все більш і більш обтяжливим для керівника проекту. Якщо замовник вважає, що оцінка його проекту поступається майбутньої вартості навіть на початковому етапі, він може висунути пропозицію щодо підписання контракту на умовах конвертованого боргу. У такій ситуації внесок буде здійснено у формі звичайного позики, а на в наступному етапі інвестування вкладник конвертує ці кошти в свою частку власності з попередньо встановленим коефіцієнтом перерахунку. Правда, при такій схемі фінансування інвестору краще вимагати заставу або поручительство.

  Если физическое лицо получает доход в виде электронных денег (WebMoney, UkrMoney, RBK Money, MoneXy, "Яндекс.Деньги" и т.д.), объект обложения НДФЛ у физического лица возникает в день зачисления средств на электронный кошелек.Если доход не подлежит налогообложению во время его начисления или выплаты, но не является освобожденным от налогообложения, физическое лицо обязано самостоятельно включить сумму такого дохода в общий годовой налогооблагаемый доход и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Оплатить

  НДФЛ – 18%

  ВЗ -1,5%

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 10 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Гражданский кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text):

  "Стаття 1130. Договір про спільну діяльність

  1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

  2. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

  Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність

  1. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.

  2. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

  Стаття 1132. Договір простого товариства

  1. За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

  Стаття 1133. Вклади учасників

  1. Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

  2. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками...

  Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників

  1. Під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.

  У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

  2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства...

  Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників

  1. Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.

  Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною...

  Стаття 1139. Розподіл прибутку

  1. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

  Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною...".

  Совместная деятельность - самый простая форма вложения инвестиции (участия имуществом, денежными средствами, интеллектуальной собственностью, физической силой и т.д.

  0 / 0
  Шишкин Алексей Юрьевич
  Шишкин Алексей Юрьевич 9 дней назад

  Юрист, г. Харьков, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Ваш вопрос слишком лаконичный. Если отвечать на него в общем, то для того чтобы быть инвестором можно не оформлять ФЛП. Можно как физ лицо заключить инвестиционный договор, в котором отразить суть сотрудничества между инвестором и получателем инвестиции. В договоре определить размер инвестиции, порядок их внесения или передачи, порядок и срок возврата, вознаграждение / прибыль инвестора и другие условия, которые вы считаете необходимыми для реализации договора. На содержание договора повлияет будет инвестор далее получать прибыль с бизнеса или это будет другое участие. В общем варианты есть разные конкретизирует пожалуйста вопрос или можете обратиться ко мне персонально. Помогу подробно разобраться в ситуации и принять оптимальное решение, помогу составить договор. Налогообложение зависит от вида инвестиций.

  0 / 0
  Пуха Наталія ТендерОк
  Пуха Наталія ТендерОк 6 дней назад

  Юрист, г. Ровно

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго Дня

  Щодо вашого питання

  Законом № 1293 встановлено тимчасові, до 01 січня 2035 року, податкові преференції суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

  Терміни «інвестор із значними інвестиціями», «інвестиційний проект із значними інвестиціями», «спеціальний інвестиційний договір» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» від 17.12.2020 р. № 1116-IX (далі – Закон № 1116).

  Законом № 1293 доповнено підрозд. 4 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) новим пунктом 55, передбачено, що тимчасово, до 01 січня 2035 року, застосовуються особливості оподаткування прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями (крім тих, що реалізують інвестиційні проекти у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин), яке є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону № 1116.

  Особливості оподаткування прибутку платників полягають у звільненні від оподаткування податком на прибуток підприємств – інвесторів із значними інвестиціями протягом п’яти послідовних років. Обов’язковою умовою застосування цієї преференції є те, що стосується вона виключно оподатковуваного прибутку, який отриманий внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору.

  Законом № 1293 доповнено новим п. 76 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, згідно із яким тимчасово, до 01 січня 2035 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, визначених у пп. 15 п. 4 розд. XXI Митного кодексу України, що ввозяться платником податку – інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

  Це звільнення застосовується в межах строку реалізації інвестиційного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання державної підтримки, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі, з урахуванням даних реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями щодо обсягу такої підтримки, а також дати та часу внесення відповідних відомостей до такого реєстру. Більш докладно про це читайте в інформаційному листі ДПСУ від 24.05.2021 р. № 21.

  Відповідно до п. 335.2 ст. 335 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор (оператор) сплачує, зокрема, податок на прибуток підприємств. Особливості сплати податку на прибуток під час виконання угоди про розподіл продукції передбачено ст. 336 ПКУ.

  Податок на прибуток сплачується інвестором (оператором) з прибутку, отриманого інвестором (інвесторами) від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, встановлених ПКУ на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням ст. 340 ПКУ (п. 336.1 ст. 336 ПКУ).

  Підпунктом «а» п. 336.1 ст. 336 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.

  Якщо вартість прибуткової продукції за угодою про розподіл продукції виражена в іноземній валюті, для цілей обчислення податку на прибуток підприємств така вартість перераховується в гривні в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції.

  Будь-які інші доходи, отримані інвестором (оператором) протягом строку дії угоди від діяльності, пов’язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об’єкт оподаткування та не враховуються під час його визначення.

  Успіхів

  0 / 0

Похожие вопросы