Задайте вопрос юристу

840 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Гражданское право, 24 мая 2023, вопрос №85761 150₴

Чи модна стягнути витрати на правову допомогу якщо боржник сплатив заборонованість до винесення рішення?

Що робити якщо підстава позову відпала- боржник сплатив борг під час розгляду справи до винесення рішення? Потрібно подавати заяву про залишення без розгляду? Чи модна в такому разі стягнути витрати на правову допомогу?

Ответы юристов (6)

  Гуща Юрій Миколайович
  33.3%
  Гуща Юрій Миколайович год назад

  Юрист, г. Чернигов, 11 лет опыта

  Вітаю.

  Цивільний процесуальний кодекс УкраїниСтаття 142. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

  1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

  2. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

  3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

  4. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

  5. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

  6. У випадках, встановлених частинами третьою - п’ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв’язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини дев’ятої статті 141 цього Кодексу.

  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич год назад

  Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта

  Общаться в чате

  Доброго дня, Тетяна!

  Зазвичай таке питання вирішується в судовому порядку разом із розглядом позову про стягнення боргу.

  При чому такий процес передбачає необхідність подачі до суду попереднього розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс та очікує понести у зв'язку із розглядом справи, разом з першою заявою по суті спору.

  З цього приводу Верховний Суд притримується позиції, що право на відмову у відшкодуванні витрат належить до дискреційних повноважень суду та вирішується ним у кожному конкретному випадку з урахуванням встановлених обставин справи.

  Так, у ряді постанов Верховного Суду у справах № 922/676/21 від 14.12.2021, № 905/716/20 від 08.04.2021, № 916/2087/18 від 31.03.2021, № 922/3812/19 від 10.12.2020 зазначається, що у разі неподання учасником справи попереднього розрахунку у суду є право, а не обов`язок відмовити у відшкодуванні відповідних судових витрат. Тобто сам по собі факт неподання стороною попереднього розрахунку судових витрат разом з першою заявою по суті спору не є безумовною та абсолютною підставою для відмови у відшкодуванні відповідних судових витрат.

  Процесуальними нормами встановлено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів. Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

  Окремо існує норма щодо визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу - з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

  Судова практика наразі сформувала широкий перелік доказів, які можуть слугувати підтвердженням заявленого розміру витрат. Такими доказами можуть бути: договір про надання правової допомоги, акт прийому-передачі документів, акт здачі-приймання виконаних робіт, протокол наданих послуг, рахунки на оплату, банківські документи про оплату послуг. Звісно, даний перелік не є вичерпним.

  У Вашому випадку Ви можете звернутись до суду окремо із позовом про відшкодування матеріальних і, можливо, моральних збитків на підставі ст. ст. 22, 23, 1166, 1167, 1168, 1195 ЦК України, та ст.ст. 3, 4, 10, 11, 14, ЦПК України. Зразків таких позовів в інтернеті вистачає!

  Виникнуть додаткові питання, натискайте кнопку "звернутись" біля мого фото. Охоче на них відповім і допоможу скласти такий позов!

  Богданов Микита
  33.3%
  Богданов Микита год назад

  Юрист, г. Одесса, 10 лет опыта

  Общаться в чате

  Доброго дня, якщо ви хочете стягнути судові витрати, то не треба писати заяву про залишення позову без розгляду.Відповідно до ч. 3 ст. 142 ЦПК У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.Крім того, у разі залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.Вам треба подати заяву про закриття провадження у зв'язку з відсутністю предмета спору.Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в п. 12 постанови від 12.06.2009 р. № 2 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», визнання позову чи добровільне задоволення вимог відповідачем після пред`явлення позову не звільняє його від відшкодування понесених позивачем судових витрат при ухваленні рішення або при закритті провадження у справі у зв`язку з відмовою позивача від позову з мотивів задоволення його вимог відповідачем.

  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин год назад

  Юрист, г. Сумы, 5 лет опыта

  Доброго дня!

  Щодо судових витрат

  Судові витрати у цивільній справі

  (Глава 8 Цивільного процесуального кодексу України)

  Судові витрати складаються з:

  • судового збору
  • та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

  Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються Законом України «Про судовий збір».

  До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати:

  3) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів (стаття 140 Цивільного процесуального кодексу України);

  4) пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

  Попереднє визначення суми судових витрат

  1. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.
  2. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.
  3. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
  4. Суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов’язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи

  Забезпечення та попередня оплата судових витрат

  1. Суд може зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).
  2. Суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов’язані з відповідною процесуальною дією.

  Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

  1. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за їх місцезнаходженням.
  2. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов’язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв’язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).

  Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо:

  1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або

  2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.

  Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.

  1. Сума забезпечення витрат на професійну правничу допомогу визначається судом з урахуванням приписів частини четвертої статті 137, частини сьомої статті 139та частини третьої статті 141ЦПК України, а також їх документального обґрунтування.
  2. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.
  3. У випадку задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду - про відшкодування за її рахунок витрат відповідача повністю або частково, в порядку, передбаченому статтями 141, 142ЦПК України. Невикористана частина внесеної позивачем суми повертається позивачу не пізніше п’яти днів з дня вирішення питань, зазначених у цій частині, про що суд постановляє ухвалу.

  Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

  1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.
  2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть сплачені, заява відповідно до статті 257ЦПК України залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли сплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення.
  3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.
  4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову.

  Розподіл судових витрат між сторонами

  1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
  2. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

  1) у разі задоволення позову - на відповідача;

  2) у разі відмови в позові - на позивача;

  3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

  1. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:

  1) чи пов’язані ці витрати з розглядом справи;

  2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

  3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

  4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися.

  1. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.
  2. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, заявлена в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми.
  3. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  4. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  5. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

  Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

  У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

  1. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
  2. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов’язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов’язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.
  3. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на яку судовим рішенням покладено витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.
  4. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
  5. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

  Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

  1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
  2. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
  3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.
  4. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
  5. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.
  6. У випадках, встановлених частинами третьою - п’ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв’язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини дев’ятоїстатті 141 ЦПК України.

  Такі строки встановлені різними кодексами України і є різними в залежності від виду судового процесу (цивільний, господарський, кримінальний, адміністративний).

  1. Якщо на Вашу адресу надійшла позовна заява - в Вас є строк (зазвичай встановлюється судом в ухвалі і не може бути менший 15 днів), протягом якого Ви має право написати відзив на позов. Якщо Ви не надасте суду такий документ у встановлений строк - є шанс розгляду судової справи без Вашої позиції.
  2. Якщо Ви плануєте подавати позовну заяву - всі докази (документи, висновки експертів, відеозаписи тощо), які в Вас наявні і на які Ви посилаєтесь як на підстави своїх вимог, Ви маєте надати до суду разом з позовом, а не доносити пізніше.
  3. Якщо Ви маєте намір оскаржувати в апеляційному або касаційному порядку судове рішення, наприклад, у цивільній справі, Ви можете це зробити протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення або з дня вручення Вам повного рішення суду). Через кілька місяців або через роки - не зможете.

  ГПК Украины:

  "Стаття 193. Зустрічний позов...

  2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом,...

  Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами

  1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

  2. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:...

  3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.".

  Касательно судебных расходов. Во-первых, ст.141 ГПК различает судебный сбор и другие расходы (оплату экспертиз). С "Ж" подлежат взысканию в пользу "М": 90% уплаченного ним судебного сбора и 90% понесенных ним судебных расходов. С "М" подлежат взысканию в пользу "Ж":90% уплаченного ею судебного сбора и 90% понесенных ею судебных расходов. При этом, несмотря на равный процент удовлетворения исков (90%) сумы компенсации судебного сбора и судебных расходов для каждой из сторон будут, должны быть разные - в пользу "М"

  Судові витрати та допустим докази

  Цивільний процесуальний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15):

  " Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін...

  2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 43 цього Кодексу:...

  2) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;...

  3. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі...

  Стаття 83. Подання доказів...

  11. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготоввчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів...

  Стаття 197. Підготоввче засідання...

  2. У підготовчому засіданні суд:...

  7) з’ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;...";

  "Стаття 78. Допустимість доказів

  1. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

  2. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.";

  "Стаття 270. Додаткове рішення суду

  1. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

  1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

  2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати;

  3) судом не вирішено питання про судові витрати;..."

  ---

  Документи про надання правничої допомоги мали бути подані до початку підготовчого засідання у справі. На етапі додаткового рішення суду ці документи є недопустимими доказами і не підлягають до розгляду судом, суд не має права брати їх до уваги. У цій частині позивачу необхідно було подати заперечення про прийняття та розгляд судом цих документів.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Мамай Ірина Євгеніївна

  Доброго дня,

  Будемо вважати, що у вас провадження за ЦПК.

  Стаття 142 ЦПК Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

  3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

  Пишіть заяву з врахуванням цього моменту. Якщо в ухвалі про закриття провадження це питання вирішене не буде - просіть винести додаткове рішення.

  Ваша підстава для закриття провадження по справі пп. 2 п. 1 ст. 255 ЦПК

  Якщо ви отримали відповідь на своє запитання - оцініть її.

  Крикун Сергій Павлович
  33.3%
  Крикун Сергій Павлович год назад

  Юрист, г. Днепр, 30 лет опыта

  ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text):

  " Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін...

  2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 43 цього Кодексу:...

  2) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;...

  3. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі...".

  ---

  Доброго дня, пані Тетяно! В такому випадку належним вважаю подання до суду не заяви про відмову від позову, не заяви про залишення позовної заяви без розгляду, а заяву про уточнення позовних вимог - про добровільне погашення боргу відповідачем, зміну предмету позову (на відшкодування витрат на правову допомогу), зміну ціни позову, зміну розміру судового збору, винесення ухвали про повернення судового збору у частині стягнення боргу.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України