Задайте вопрос юристу

840 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 24 мая 2023, вопрос №85774 150₴

Яку причину вказати в пояснювальній записці про відсутність на роботі? Знаходжусь з дитиною в Німеччині

До війни була у декретній відпустці, 13.0.07.2022 повинна була вийти з декрету на роботу в районну лікарню Харківської області. З березня по вересень лікарня і населені пункти були в окупації. Я з дитиною виїхали в Німеччину в червні 2022р. Лікарня запрацювала з вересня. Зараз я повинна вийти на роботу, але з дитиною боюся повертатись. Наше житло і робота недалеко від Куп'янська (Балаклія), нещодавно були прильоти. Що мені писати в пояснювальній записці? Мене можуть звільнити?

Ответы юристов (3)

  Гіммельфарб Станіслав Олегович
  100%

  Доброго дня.

  Вас не мають право звільнити, так як місце роботи знаходиться в місцевості яка безпосередньо межує з місцем проведення бойових дій.

  В пояснювальній записці потрібно вказати, що були вимушені виїхати та продовжуєте знаходитись в іншій країні з метою збереження життя та здоров'я свого особисто та членів своєї родини у тому числі малолітньої дитини. Відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки".

  Крім того, Ви можете погодити з керівництвом призупинення трудового договору.

  Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.

  Мамай Ірина Євгеніївна

  Доброго дня.

  Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"

  Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

  1. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

  2. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

  Ви можете взяти відпустку за свій рахунок на безстроковий термін.

  Ви можете піти у відпустку

  Стаття 12. Відпустки

  4. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки".

  Ви можете призупинити дію трудового договору на перід воєнного стану

  Стаття 13. Призупинення дії трудового договору

  1. Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

  Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

  Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

  Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

  2. Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору.

  Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності - обласні).

  3. У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

  Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією.

  Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

  4. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.

  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич год назад

  Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта

  Общаться в чате

  Доброго дня, Дар'я!

  Тут питання треба ставити інакше!

  По-перше, Ви повинні знати, що маєте право на обов'язкову відпустку по догляду за дитиною до 3 років.

  Згідно із статтею 18 Закону України "Про відпустки" після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька роботодавець надає відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Право оформити відпустку на рівних з матір’ю батько отримав 09.05.2021 у звязку із набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною", яким внесено зміни до частини 3 статті 179 КЗпП України та частини 1 статті 18 Закону України «Про відпустки»).

  Така відпустка триває до досягнення дитиною трьох років. Тобто, днем виходу працівника на роботу буде наступний день після дня народження дитини. Проте роботодавець може надати частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості. Також відпустка може бути поділена на частини, які можуть бути використані будь-ким із перелічених осіб.

  Для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно звернутися до роботодавця з наступними документами:

  • письмова заява на ім’я роботодавця;
  • копія свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).

  Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом (розпорядженням) власника.

  За бажанням особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. У випадку виходу на роботу відпустка переривається, проте виплата допомоги при народженні дитини не припиняється.

  Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю (частина друга ст. 181 КЗпП України).

  Крім того, такий період зараховують до:

  1. страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску (абзац другий частини першої ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування");
  2. страхового стажу для призначення пенсії (пункт 8 частини першої ст. 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

  Відповідно до пункту 10 частини другої ст. 46 Закону України «Про державну службу» період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до 3 років також зараховується до стажу державної служби.

  Допомогу по догляду за дитиною скасовано з 1 липня 2014 року ― наразі її отримують лише батьки тих дітей, які народилися до вказаної дати. Батьки ж при народженні першої та кожної наступної дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, отримують лише допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 грн ― виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

  По-друге, Ви аж ніяк не зобов'язані повертатися в регіон, де досі недалеко відбуваються бойові дії! Тому я не раджу Вам писати якісь пояснювальні записки, і тим більше заяви на звільнення, бо в даному випадку у Вашого роботодавця немає підстав звільнити Вас за прогул.

  По третє, Якщо Ви ще не використали відпустку на 90 днів за свій рахунок, то Ви маєте право і на неї також. Для того достатньо подати заяву.

  Виникнуть додаткові питання, натискайте кнопку "звернутись" біля мого фото. Постараюсь Вам допомогти!


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України