Задайте вопрос юристу

840 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 20 ноября 2023, вопрос №97102 250₴

Звільнення з ЗСУ(мобілізація)Доброго дня Чи можливо звільнитись з ЗСУ(мобілізований),якщо чоловік і дружина служать, дружина також мобілізована,маємо дитину 4 роки? Якщо реально,то які документи потрібно і скільки часу?

Доброго дня
Чи можливо звільнитись з ЗСУ(мобілізований),якщо чоловік і дружина служать, дружина також мобілізована,маємо дитину 4 роки?
Якщо реально,то які документи потрібно і скільки часу?

Ответы юристов (10)

  Мамай Ірина Євгеніївна
  10%

  Вітаю,

  Є така підстава для звільнення для моблізованого визначена пп.г) п.2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та вйськову службу" - один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

  Довести треба факт наявності шлюбу (свідоцтво про шлюб), дитини до 18 років (свідоцтво про народження дитини), докази військової служби дружини.

  Звертайтесь.

  Айвазян Юрий Климентьевич
  9.2%

  Доброго дня, Юрію!

  Питання звільнення з військової служби військовослужбовців під час воєнного стану регулюються статтею 26 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про військовий обов'язок і військову службу».

  Ця стаття з останніми змінами надає перелік підстав для звільнення з військової служби. Зокрема про підстави звільнення під час воєнного стану в ній зазначено наступне:

  «1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  …2) під час воєнного стану:

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;"

  Отже, відповідно до цієї норми закону маєте стовідсоткове право на звільнення.

  Для того Ви повинні подати рапорт на ім'я командира частини із посиланням на зазначену підставу для звільнення та додати до нього нотаріально завірені копії свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. Як також довідку з військової частини про проходження служби Вашою дружиною.

  Максимально рапорт розглядається командиром не більше 45 днів.

  З повагою, адвокат Айвазян.

  Гіммельфарб Станіслав Олегович
  9.2%

  Доброго дня.

  ОДИН З ПОДРУЖЖЯ МАЄ ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

  Відповідно до п.2 ч. 4 ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", право на звільнення з військової служби під час мобілізації має один з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

  До рапорту необхідно надати нотаріально посвідчену копії свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження довідку про проходження військвої служби другим з подружжя

  Строк розгляду рапорту - 1 місяць.

  Корнійчук Євген Іванович
  9.2%

  Доброго дня, так з вас хтось один має право на демобілізацію. Це передбачено. ст. 26 ЗУ про військовий обов'язок і військову службу

  Частина 4

  під час воєнного стану:

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;"

  Для демобілізації вам потрібно подати рапорт на ім'я командира військової частини про звільнення у зв'язку з сімейними обставинами. До рапорту додати нотаріально завірені копії таких документів

  Свідоцтво про шлюб

  Свідоцтво про народження дитини

  Довідка про проходження військової служби з військової частини

  Також для бистрішого звільнення рекомендую , одному з подружжя написати звернення у ТЦК яким був мобілізований про найшвидше звільнення чоловіка/жінка за сімейними обставинами, додавши до звернення такіж самі нотаріально завірені копії документів.

  Після подачі рапорту військова частина формує справу і направляє її до ТЦК для підтвердження обставин, якщо у ТЦК буде вже звернення, таке підтвердження буде значно бистріше.

  Правозахисник Корнійчук Євген Іванович, маю всі необхідні знання та навички для вирішення питань будь якої складності.

  Турчин Ярослав Олександрович
  9.2%

  ВІТАЮ ВАС, пане ЮЛІЙ! Так. Ви маєте право на звільнення із ЗСУ. Алгоритм дій та зразок рапорта - далі.

  Відповідно до абзацу 10 підпункту "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України №2232-XII "Про військовий обов"язок і військову службу" військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби під час воєнного стану через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ з ЗСУ

  Відповідно до частини 7 статті 26 Закону №2232-XII, звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Згідно абзацу 2 пункту 12 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008 (надалі - Положення) право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, з`єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які утримуються на окремих штатах (далі - військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу) і вище, а також керівникам служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

  Відповідно до пункту 233 Положення військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються: підстави звільнення з військової служби; думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю; районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

  Пунктом 234 Положення зазначено, що перед звільненням військовослужбовців уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби. Вислуга років військової служби військовослужбовців розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення. Інформація про розраховану вислугу років військової служби доводиться військовослужбовцю під підпис перед оформленням документів для його звільнення з військової служби. У разі незгоди з розрахунком вислуги роки військової служби військовослужбовець повинен письмово обґрунтувати свої заперечення на аркуші з розрахунком вислуги років і засвідчити їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис на цьому ж аркуші та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

  Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 №170 (далі Інструкція №170) визначає механізм реалізації та порядок організації у Збройних Силах України виконання вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

  Відповідно до пункту 1.5 Інструкції №170 для встановлення, зміни, призупинення, або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами посадових осіб по особовому складу, у Генеральному штабі Збройних Сил України, Командуванні об`єднаних сил Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, окремих родах сил Збройних Сил України, окремих родах військ Збройних Сил України, органах військового управління, з`єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах, організаціях, (далі - військові частини), оформляються: подання (додаток 1), рішення колегіальних органів, утворених і діючих відповідно до законодавчих актів і актів Міністерства оборони України, Резерв кандидатів для просування по службі (додаток 2), План переміщення військовослужбовців на посади номенклатури посад (далі - План переміщення на посади) (додаток 16) на військовослужбовців крім тих, які проходять строкову військову службу, зокрема щодо звільнення з військової служби.

  Згідно із абзацом 2 пункту 14.10 розділу XIV Інструкції №170 звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення.

  Додатком 19 Інструкції №170 передбачено перелік документів, що подаються з поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби. Зокрема відповідно до п.5 Додатку при поданні до звільнення з військової служби за підставами: через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року №413 та визначено підпунктом "г" пункту 1 частини четвертої, підпунктом "ґ" пункту 2 частини п`ятої, підпунктом "г" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", подаються:

  • копія аркуша бесіди;
  • копія рапорту військовослужбовця;
  • документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин;
  • копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

  Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Військовий керівник, якому направлено рапорт навіть за умови наявності кримінального провадження - зобов`язаний, в розумний строк, розглянути рапорт та винести обґрунтоване рішення. Будь-які порушення збоку військовослужбовця - не звільняють командира, уповноваженого прийняти рішення по рапорту, від обов"язк його розглянути та надати відповідь.

  Військовослужбовець має право подати рапорт з документами рекомендованим поштовим відправленням з описом.

  Водночас військовослужбовець має з`явитись до військової частини при розгляді рапорту щодо звільнення на виконання вимог Інструкції №170 щодо бесіди з ним та оформлення відповідного аркуша бесіди, уточнення даних, а також надання ним оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення.

  Саме з такого виходять наразі адміністративні суди України, оцінюючи законність дій або бездіяльності військового командування.

  Далі наводжу правильний ЗРАЗОК РАПОРТА на звільнення за Вашою підставою, оскільки обов"язкові елементи рапорту зазнали змін і цим часто користується військове керівництво чинячи формальні перешкоди звільненню.

  Командиру ___ (відділення/взводу/роти/батальйону/начальнику

  (рапорт пишеться за безпосереднім підпорядкування)

  ___ (звання та ПІБ командира)

  РАПОРТ

  про звільнення через сімейні обставини

  Прошу Вас звільнити мене ___ (ПІБ, звання, посада, підрозділ) з військової служби на підставі абзацу 10 підпункту "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України №2232-XII "Про військовий обов"язок і військову службу" як одного із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  Проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю ___ (бажаю/не бажаю).

  На день виключення мене зі списків військової частини, прошу виплатити всі належні мені виплати (грошове забезпечення, компенсацію за невикористану відпустку, грошову допомогу на оздоровлення тощо).

  Прошу мою особову справу військовослужбовця направити до ___ територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

  До рапорту додаю:

  • нотаріально посвідчені копії - перелік документів.

  «___»___ 2023 р. ___ (звання, підпис, ПІБ)

  З повагою, юрист-правозахисник Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)

  Гончаренко Константин
  9.2%
  Гончаренко Константин 7 месяцев назад

  Юрист, г. Сумы, 5 лет опыта

  Доброго дня!

  12.04.22 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян (реєстр. №7209).

  Законом встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно. Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу. Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

  Рада 29.07.2022 проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями. Норма розповсюджуватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан.

  Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7678 20.09.2022.якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – будемати права на демобілізацію, додано до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану: наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію.( вступив у дію)

  моніторьте тут: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40250

  ст. 20 ЗУ Про звернення громадян передбачає:

  СТРОКИ РОЗГЛЯДУ УСІ пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО МІСЯЦЯ з часу їх отримання, а ті, що НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ВИВЧЕННЯ й перевірки, - невідкладно, але НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТНАДЦЯТИ ДНІВ з часу їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. При цьому ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати СОРОКА П'ЯТИ ДНІВ. Несвоєчасний, неповний розгляд скарги або незаконне рішення посадової особи, яка її розглядає, можна оскаржити встановленим порядком до суду, Військової служби правопорядку або вищого за підпорядкованістю командира.

  Скарги та роз яснення приймають тут:

  Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.Или же подайте обращение на урядовий контакт -центр 15-45 https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ лучше письменно на министра обороны и загрузите в форму фото копии ответов командира части.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Дерій Владислав Олегович
  9.2%

  Доброго дня!

  Чи можливо звільнитись з ЗСУ(мобілізований),якщо чоловік і дружина служать, дружина також мобілізована,маємо дитину 4 роки?

  Так, це можливо.

  Один з Вас (Ви або дружина) маєте право на звільнення з військової у служби, якщо Ви обоє проходите військову службу та маєте неповнолітню дитину.

  Підстава для звільнення - Підпункт "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та вйськову службу".

  Для цього необхідно подати командиру частини рапорт про звільнення та додати до нього піддтверджуючі документи - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, копію військово-облікового документу дружини, довідку з місця проходження служби дружини, що вона включена до особового складу військової частини та проходить там службу.

  Відмовити у розгляді рапорту не мають права. Відповідно до закону військовослужбовці мають право звертатись до свого командування з рапортом по різним питанням: звільнення з військової служби, направлення на ВЛК, отримання лікування, надання відпустки тощо.

  Проте на практиці після подачі рапорту нічого не відбувається, а питання залишається невирішеним. Це відбувається через ряд причини.

  Причини ігнорування та затягування розгляду рапорта:

  1. Порушення з боку посадових осіб військової частини. Часто трапляється, що після надходження рапорту до органів військового управління військова частина не хоче вирішувати питання військовослужбовця та надавати будь яку відповідь. Такі дії можна кваліфікувати як бездіяльність, що звичайно є грубим порушенням.
  2. Недотримання процедури подачі рапорту. Військовослужбовець може подати рапорт своєму безпосередньому командиру, зареєструвати у штабі військової частини або направити поштою на адресу частини. Проте часто трапляються випадки коли рапорт подається неповноважним особам або на помилкову адресу військової частини, у звʼязку з цим рапорт не проходить процедуру реєстрації та не може вважатися в врученим.
  3. Ненадання відповіді на рапорт у письмовій формі. Часто трапляється, що рапорт у військовій частині розглянули, але повідомити про це військовослужбовця забули. В такому випадку можливо витребувати письмову відповідь на рапорт разом з військовим адвокатом шляхом подачі адвокатського запиту.

  У випадку, якщо з моменту подачі рапорту пройшло більше 30 днів, а результати його розгляду не відомі необхідно вчинити комплекс юридичних дій, які допоможуть пришвидшити процес розгляду рапорта:

  • Адвокатський запит до військової частини. Адвокатський запит наразі є найефективнішим способом вирішення питання ігнорування рапорту. У відповіді на такий запит можна отримати інформацію про надходження рапорту до частини, про його реєстрацію, хід та результати розгляду; у випадку відмови в задоволені рапорту можна отримати письмову відмову, яка підлягає оскарженню. Цей спосіб є ефективним через свою швидкість: органи військового управління повинні надати письмову відповідь стосовно результатів розгляду рапорту впродовж 5 робочих днів з моменту його надходження.
  • Скарга до вищестоящого органу. Таку скаргу можна подавати у випадку наявності доказів реєстрації рапорта військовослужбовця. Скаргу можна подавати до Міністерства оборони України, Оперативних командувань, Командування сухопутних військ, Командування повітряних сил, Командування десантно-штурмових військ тощо. Строк розгляду такої скарги має складати максимум 45 днів.
  • Позов до суду. Даний спосіб є ефективним у випадку ігнорування рапорта на звільнення. Часто командир частини не хоче звільняти військовослужбовців і у звʼязку з цим ігнорує поданий рапорт. В такому випадку можна звертатися з позовом до адміністративного суду із зобовʼязанням військової частини розглянути поданий рапорт.
  Якщо реально,то які документи потрібно і скільки часу?

  В законодавстві відсутній термін протягом якого військова частина повинна надати відповідь на поданий рапорт з моменту його реєстрації. Проте в даному питанні суди застосовують аналогію права із законом “Про звернення громадян” та зобовʼязують частину відреагувати на рапорт впродовж 30 днів.

  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється військовослужбовцю, який подав звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

  До рапорту потрібно долучити нотаріальні копії документів, які підтверджують Вашу підставу для звільнення, а саме

  • свідоцтво про шлюб,
  • свідоцтво про народження дитини,
  • копію паспорта дружини
  • копію військово-облікового документу дружини,
  • довідку з місця проходження служби дружини

  З повагою, юрист Дерій В.О.!

  Бажаю успіхів!

  Карпенко Андрей Владимирович
  9.2%
  Карпенко Андрей Владимирович 7 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 25 лет опыта

  Вітаю!

  Якщо у сім’ї і чоловік і дружина є військовослужбовцями, то звільнення з військової служби можливе:
  • одному із подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

  Родинні зв’язки мають бути підтверджені документально, цивільний шлюб не враховується.

  Зазначені документи долучаються до рапорту військовослужбовця, який подається безпосередньому командиру.

  Разом з рапортом військовослужбовець повинен надати всі документи, які підтверджують його сімейні обставини.

  ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"

  Стаття 26. Звільнення з військової служби

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:

  2) під час дії воєнного стану:

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  Кирда Вячеслав Володимирович
  9.2%

  Вітаю.

  Доброго дняЧи можливо звільнитись з ЗСУ(мобілізований),якщо чоловік і дружина служать, дружина також мобілізована,маємо дитину 4 роки? Якщо реально,то які документи потрібно і скільки часу?

  Так, є всі шанси на звільнення з військової служби.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про військовий обов'язок і військову службу

  Стаття 26. Звільнення з військової служби

  ...

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:

  ...

  2) під час дії воєнного стану:

  {Абзац перший пункту 2 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023}

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  {Підпункт "б" пункту 2 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023}

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

  перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

  ...

  Звільнення відбувається у визначеному чинним законодавством порядку, зокрема шляхом подання рапорту.

  Відповідно до пункту 233 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

  підстави звільнення з військової служби;

  думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

  районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

  Таким чином, рапорт військовослужбовця про звільнення з військової служби повинен відповідати вимогам чинного законодавства та безсумнівно підтверджувати наявність підстави для звільнення з військової служби.

  За таких умов, надзвичайно важливим є його правильне оформлення, яке у більшості випадків без юридичної допомоги є неможливим.

  З урахуванням наявного досвіду зазначаю, що правильно оформлений рапорт значно підвищує шанси на його задоволення уповноваженою посадовою особою зокрема, і відповідно на звільнення з військової служби загалом.

  РАПОРТ ПОДАЄТЬСЯ ПО КОМАНДІ, ЩО ОЗНАЧАЄ ЙОГО ПОДАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОМУ КОМАНДИРУ.

  ПІСЛЯ ПОДАЧІ РАПОРТУ, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРИБЛИЗНО ПРОТЯГОМ 1-2 МІСЯЦІВ.

  ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, ПОТРІБНО ПОДАТИ НАСТУПНІ:

  1. РАПОРТ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ.

  2. ПАСПОРТИ ТА КОДИ ВАШІ ТА ДРУЖИНИ.

  3. СВІДОЦТВО ПРО ШЛЮБ.

  4. СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ.

  5. ДОКУМЕНТИ ПРО ПРОХОДЖЕНННЯ СЛУЖБИ ДРУЖИНОЮ (НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО СПИСКІВ В/Ч АБО ВИТЯГ З НАКАЗУ, КОНТРАКТ, ДОВІДКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ).

  6. ВАШ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК ТА ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК ДРУЖИНИ.

  Всього доброго. Успіхів! З повагою!

  Адвокат Евгений Александрович
  16.4%

  Доброго вечора.

  ТАК, ЦЕ МОЖЛИВО:

  "4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:…2) під час дії воєнного стану:...г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):...один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;..."

  ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС:

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про військовий обов'язок і військову службу

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385):

  Про військовий обов'язок і ... | від 25.03.1992 № 2232-XII (rada.gov.ua)

  "Стаття 26. Звільнення з військової служби

  1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.. ...

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:…

  2) під час дії воєнного стану:

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

  перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

  ДОКУМЕНТИ:

  - КОПІЯ ПАСПОРТА ГР.УКРАЇНИ НА ІМ'Я ЧОЛОВІКА,

  - КОПІЯ РНОКПП НА ІМ'Я ЧОЛОВІКА,

  - КОПІЯ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО ДОКУМЕНТА НА ІМ'Я ЧОЛОВІКА,

  - КОПІЯ ПАСПОРТА ГР.УКРАЇНИ НА ІМ'Я ДРУЖИНИ,

  - КОПІЯ РНОКПП НА ІМ'Я ДРУЖИНИ,

  - КОПІЯ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО ДОКУМЕНТА НА ІМ'Я ДРУЖИНИ,

  - КОПІЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ШЛЮБУ,

  - КОПІЯ СВІДЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ.

  ЗРАЗОК РАПОРТА:

  Командиру В/ч №___

  Рапорт

  Прошу Вас звільнити мене, ___(звання, ПІБ)___із лав Збройних Сил України у зв’язку з такими сімейними обставинами, як: "один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років", згідно пп. "г" п.2 ч.4 ст.26 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу»,

  Підтверджуючі документи додаю:

  - ___

  - ___

  - ___

  - ___

  - ___

  Адреса:

  ___

  ___

  ___

  ___

  Тел. ___

  «___»___ ___ року ___

  (дата) (звання, підпис, прізвище та ініціали)

  Всього доброго!


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України