Задайте вопрос юристу

255 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Предпринимательское право, 26 марта 2020, вопрос №14521 150 грн.

ФОП 2 группа, интернет магазин кофе, нужны ли регистрации мощностей?

Добрый день, у нас интернет-магазин кофе (зернового или молотого, в упаковках). Мы берем у поставщика их кофе и доставляем клиентам (если просто). Один из наших партнеров для сотрудничества просит документ о регистрации мощностей (насколько я понял это по сути помещение для хранения продукции), т.к. это продукты питания и у нас должны быть зарегистрированы эти документы. Закон:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
Это действительно так, или они берут какие-то общие порядки и применяют ко всем (в том числе и к нам)?

  Ответы юристов (6)

   Хандрыга Татьяна Вадимовна
   Хандрыга Татьяна Вадимовна 2 дня назад

   Юрист, г. Дніпро, 2 года опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Доброго дня!

   Експлуатаційний дозвіл – це документ який видається підприємству лише за результатами інспектування потужності аудиторами Держпродспоживслужби. Експлуатаційний дозвіл треба отримувати підприємствам, які здійснюють безпосередню діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

   До продуктів тваринного походження відносять:Молоко;М’ясо;Риба;Молюски і ракообразні;Яйця;Мед;Інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

   Кава - не відноситься до продукції тваринного походження, а отже, реєструвати потужності Вам не потрібно.

   0
   Жупинский Николай Андреевич
   Жупинский Николай Андреевич 2 дня назад

   Адвокат, г. Харків, 12 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Закон Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

   Стаття 25. Державна реєстрація потужностей

   1. Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

   Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ

   Міністерства аграрної політики та продовольства України 10.02.2016 № 39

   ПОРЯДОК

   проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам

   2.1. Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає територіальному органу компетентного органу за адресою потужності заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

   2.2. Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

   2.3. Заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом компетентного органу в день її надходження.

   2.4. Заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис".

   2.5. Заява подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності, крім випадків, визначених у пункті 1.4 розділу І цього Порядку.

   2.6. Територіальному органу компетентного органу забороняється вимагати для державної реєстрації потужності будь-які інші документи, крім заяви.

   ІІІ. Державна реєстрація потужності

   3.1. Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію.

   Про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер територіальний орган компетентного органу повідомляє оператора ринку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію.

   3.2. Державна реєстрація потужності здійснюється безоплатно.

   3.3. Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним у заяві про державну реєстрацію потужності.

   3.4. Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, визначеного у пункті 3.1 цього розділу, територіальний орган компетентного органу надає заявнику письмове обґрунтування причин відмови у реєстрації або продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності.

   3.5. Рішення про державну реєстрацію потужності містить таку інформацію:

   1) найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку;

   2) особистий реєстраційний номер потужності;

   3) адреса потужності;

   4) вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності;

   5) дата прийняття територіальним органом компетентного органу рішення про державну реєстрацію потужності.

   0
   Гончаренко Константин
   Гончаренко Константин 2 дня назад

   Юрист, г. Суми, год опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Доброго дня!

   По Вашому питанню повыдомляю наступне:

   Якщо Ваша господарська діяльність за КВЕДами , передбачає реалізацію та використання харчових продуктів, то Ви маєте оформити реестрацію потужностей

   Відповідно до ст. 25 Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів та Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 39 від 10 лютого 2016 року для державної реєстрації потужності оператор ринку подає територіальному органу компетентного органу за адресою потужності заяву за встановленою формою.

   Заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законом України «Про електронні довірчі послуги"».

   Заява подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності, оператор ринку зобов’язаний подати (надіслати) до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

   Реєстрація потужностей проводиться безкоштовно.

   З повагою,

   Костянтин Гончаренко

   0
   Сергеев Артем
   Сергеев Артем 2 дня назад

   Юрист, г. Харків, 20 лет опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Добрый день.

   "Мы берем у поставщика их кофе и доставляем клиентам" , иными словами вы являетесь оператором рынка.

   "55) оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів"

   "Стаття 25. Державна реєстрація потужностей

   1. Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.."

   Таким образом нужна регистрация мощностей.

   ПОРЯДОКпроведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам

   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16

   Если есть вопросы - обращайтесь.

   0
   Савченко Олександр Михайлович
   Савченко Олександр Михайлович 2 дня назад

   Юрист, г. Чернігів, 3 года опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Доброго дня.

   Ваше питання врегульоване ЗУ " Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80):

   Стаття 1. Терміни та їх визначення

   69) потужності - споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів;

   50) об’єкти санітарних заходів - харчові продукти, допоміжні матеріали для переробки, предмети та матеріали, що контактують з харчовими продуктами;

   92) харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

   Стаття 25. Державна реєстрація потужностей

   1. Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

   ВИСНОВОК: кава (зернова та молота) є харчовим продуктом, а тому Ви повинні зареєструвати потужності, пов'язані з її обігом (зберіганням та транспортуванням).

   Державна реєстрація потужностей здійснюється на безкоштовній основі. Для реєстрації потужності оператор ринку повинен подати до територіального органу Госпродпотребслужби за адресою потужності заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 39.

   Всього доброго.

   0
   Киншов Дмитрий Сергеевич
   Киншов Дмитрий Сергеевич 2 дня назад

   Юрист, г. Харків, 2 года опыта

   Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

   Добрий день.

   Потужності –споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних засобів.

   Відповідно до ст. 25 ЗУ "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

   Отже, потрібно встановити, для кого необхідно отримувати експлуатаційний дозвіл.

   Згідно з ч. 1 ст. 23 ЗУ - Експлуатаційний дозвіл отримують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження ( консерви м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо.)

   Тобто, для кави такий дозвіл не потрібен, а отже - необхідно реєструвати потужності.

   Порядок оформлення реєстрації потужностей:

   Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом, шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер.

   Для внесення потужностей, які підлягають державній реєстрації, до реєстру потужностей операторів ринку, оператори ринку подають до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осію, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності , її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеного господарським кодексом України (суб’єкти мікро- малого, середнього або великого підприємництва).

   Державна реєстрація потужностей здійснюється протягом 15 робочих днів після отримання заяви про таку реєстрацію.

   Відповідальність за виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього закону, тягне за собою накладання штрафу:

   На юридичних осіб – у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат

   На фізичних осіб- підприємців – у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

   З цього питання можете ознайомитися з роз'ясненням Держпродспоживслужби - https://kitaygorodska-gromada.gov.ua/news/15453119...

   Сподіваюсь надана консультація Вам допомогла та була корисною!

   0

  Похожие вопросы