Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.902)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 2 частини першої статті 481 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) доповнити словами "(виконувачем обов’язків Генерального прокурора України)".

2. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2013 р., № 21, ст. 208; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 724-VII; від 28 січня 2014 року № 732-VII та від 23 лютого 2014 року № 767-VII):

1) у статті 218:

частину другу після слів "Генеральним прокурором України" доповнити словами "(виконувачем обов’язків Генерального прокурора України)";

частину четверту після слів "Генеральному прокуророві України" доповнити словами "(виконувачу обов’язків Генерального прокурора України)";

2) у статті 220:

частину другу після слів "Генеральним прокурором України" доповнити словами "(виконувачем обов’язків Генерального прокурора України)";

частину четверту після слів "Генеральному прокуророві України" доповнити словами "(виконувачу обов’язків Генерального прокурора України)";

3) у статті 221:

пункт 1 частини третьої після слів "Генеральному прокуророві України" доповнити словами "(виконувачу обов’язків Генерального прокурора України)";

частину дев’яту після слів "Генерального прокурора України" доповнити словами "(виконувача обов’язків Генерального прокурора України)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
6 травня 2014 року
№ 1235-VII