Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 39, ст.600)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2142-VIII від 13.07.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.373
№ 2434-VIII від 17.05.2018, ВВР, 2018, № 27, ст.222
№ 2700-VIII від 28.02.2019, ВВР, 2019, № 17, ст.72}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"Експортні операції з металобрухтом здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про металобрухт" та "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів".

2. Частину першу статті 9 Закону України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2003 р., № 6, ст. 52) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Тимчасово, строком на п’ять календарних років з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 4, ст. 35, № 35, ст. 486; 2012 р., № 38, ст. 455), становлять 58 євро за 1 тонну.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законами № 2142-VIII від 13.07.2017, № 2434-VIII від 17.05.2018, № 2700-VIII від 28.02.2019}

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 липня 2016 року
№ 1455-VIII