Про внесення змін до деяких законів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 29, ст.368 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2739-IV ( 2739-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.435
Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14 ),
затвердженому Законом України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237;
2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29,
ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24):
1) у розділі V:
цифри і слова:
"2601 11 00 00 - - неагломеровані 2 5 -
2601 12 00 00 - - агломеровані 2 5 -"
замінити цифрами і словами:
"2601 11 00 |- - неагломеровані: | | | | 2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 5 | - |залізорудні | | | | 2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | - 2601 12 00 |- - агломеровані: | | | | 2601 12 00 10 |- - - окатки | | 2 | 5 | - |залізорудні | | | | 2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | -";
2) у розділі VI:
цифри і слова:
"3402 90 10 00 - - поверхнево- 25 50 -"
активні засоби
замінити цифрами і словами:
"3402 90 10 |- - поверхнево- | | | | |активні засоби: | | | | 3402 90 10 10 |- - - на основі | | 10 | 50 | - |кремнієорганічних | | | | |речовин | | | | 3402 90 10 90 |- - - інші | | 25 | 50 | -";
3) у розділі X:
цифри і слова:
"4811 39 00 00 - - інші 15 30 -"
замінити цифрами і словами:
"4811 39 00 |- - інші: | | | | 4811 39 00 10 |- - - папір покритий| | 5 | 30 | - |поліетиленом, що | | | | |здатний | | | | |відокремлюватись, | | | | |масою 1 кв. м | | | | |70/15 г (папір/ | | | | |поліетилен) | | | | 4811 39 00 90 |- - - інші | | 15 | 30 | -";
4) у розділі XV:
цифри і слова:
"7204 Відходи та брухт
чорних металів;
залізні або сталеві
відходи у зливках
для переплавки
(шихтові зливки): 7204 10 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
ливарного чавуну
- відходи та брухт
легованої сталі: 7204 21 - - нержавіючої
сталі: 7204 21 10 00 - - - з масовою 5 10 -
часткою нікелю 8 %
або більше 7204 21 90 00 - - - іншої 5 10 -
7204 29 00 00 - - інші 5 10 -
7204 30 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
чорних металів,
луджені
- інші відходи та
брухт: 7204 41 - - токарна стружка,
обрізки, уламки,
відходи фрезерного
виробництва, ошурки,
відходи обрізування
та штампування,
пакетовані або
непакетовані: 7204 41 10 00 - - - токарна 5 10 -
стружка, обрізки,
уламки, відходи
фрезерного
виробництва та
ошурки
- - - відходи
обрізування або
штампування: 7204 41 91 00 - - - - пакетовані 5 10 -
7204 41 99 00 - - - - інші 5 10 -
7204 49 - - інші:
7204 49 10 00 - - - подрібнені 5 10 -
(різані)
- - - інші: 7204 49 30 00 - - - - пакетовані 5 10 -
- - - - інші: 7204 49 91 00 - - - - - 5 10 -
несортовані 7204 49 99 00 - - - - - інші 5 10 -
7204 50 - відходи у зливках
(шихтові зливки) для
переплавки: 7204 50 10 00 - - з легованої 5 10 -
сталі 7204 50 90 00 - - інші 5 10 -"
замінити цифрами і словами:
"7204 |Відходи та брухт | | | | |чорних металів; | | | | |залізні або сталеві | | | | |відходи у зливках | | | | |для переплавки | | | | |(шихтові зливки): | | | | 7204 10 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | - |ливарного чавуну | | | | |- відходи та брухт | | | | |легованої сталі: | | | | 7204 21 |- - нержавіючої | | | | |сталі: | | | | 7204 21 10 00 |- - - з масовою | | 0 | 0 | - |часткою нікелю 8 % | | | | |або більше | | | | 7204 21 90 00 |- - - іншої | | 0 | 0 | - 7204 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 7204 30 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | - |чорних металів, | | | | |луджені | | | | |- інші відходи та | | | | |брухт: | | | | 7204 41 |- - токарна стружка,| | | | |обрізки, уламки, | | | | |відходи фрезерного | | | | |виробництва, | | | | |ошурки, відходи | | | | |обрізування та | | | | |штампування, | | | | |пакетовані або | | | | |непакетовані: | | | | 7204 41 10 00 |- - - токарна | | 0 | 0 | - |стружка, обрізки, | | | | |уламки, відходи | | | | |фрезерного | | | | |виробництва та | | | | |ошурки | | | | |- - - відходи | | | | |обрізування або | | | | |штампування: | | | | 7204 41 91 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | - 7204 41 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 7204 49 |- - інші: | | | | 7204 49 10 00 |- - - подрібнені | | 0 | 0 | - |(різані) | | | | |- - - інші: | | | | 7204 49 30 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | - |- - - - інші: | | | | 7204 49 91 00 |- - - - - | | 0 | 0 | - |несортовані | | | | 7204 49 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | - 7204 50 |- відходи у зливках | | | | |(шихтові зливки) | | | | |для переплавки: | | | | 7204 50 10 00 |- - з легованої | | 0 | 0 | - |сталі | | | | 7204 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його
опублікування.

( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 2739-IV
( 2739-15 ) від 06.07.2005 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1637-IV