Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 16, ст.139)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:

1. Частину другу статті 132 викласти в такій редакції:

"2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування".

2. Абзац перший частини першої статті 184 викласти в такій редакції:

"1. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, і повинно містити".

3. Частину другу статті 234 викласти в такій редакції:

"2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Клопотання слідчих, прокурорів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження або проведення обшуків, які подані до відповідних судів до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 березня 2018 року
№ 2367-VIII