Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 8, ст.44)

Верховна Рада України постановляє:

1.  Внести до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323;  2017 р., № 24, ст. 277) такі зміни:

1) в абзаці першому слова і цифри "протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки" замінити словами "з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад";

2)  в абзаці другому слова і цифри "до 1 січня 2022 року" виключити.

2.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 січня 2019 року
№ 2669-VIII